Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa)
na liściach dębu

owocnik

Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa)
na liściach dębu
Kapelusz bardzo drobny, 0.5-3(5) mm średnicy; biały; półkulisty do wypukło-dzwonkowatego; brzeg nieco pofalowany; powierzchnia matowa.

space

Trzon biały; włosowaty, cylindryczny, często wygięty, 4-20 x 0.1-0.2 mm; bez tarczki w miejscu przyrośnięcia do podłoża; powierzchnia delikatnie biało oprószona, potem naga.

space

Pileus very small, 0.5-3(5) mm in diameter; white; hemispherical to convex-campanulate; margin slightly undulating; surface dull.

space

Stipe white; filiform, cylindrical, often bent, 4-20 x 0.1-0.2 mm; without a disc at the place of attachement to the substrate; surface slightly white pruinose, later glabrous.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne do cylindryczno-elipsoidalnych; 6-10 x 3.5-5 µm.
Spores ellipsoid to cylindric-ellipsoid; 6-10 x 3.5-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Owocniki wyrastają w grupach, jesienią i zimą, na pochodzące z roku poprzedzającego opadłych liściach dębu (rzadziej grabu, olchy).
Gregarius, fall-winter on old Quercus leaves.
Mycena capillaris (grzybówka włoskowatotrzonowa)
Mycena capillaris (grzybówka włoskowatotrzonowa)
Podobna grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris) wyrasta na starych liściach bukowych; blaszki ma przyrośnięte do prawie wolnych.

space

Similar grzybówka włoskowatotrzonowa (Mycena capillaris) grows on old beech leaves; gills are adnate to almost free. grzybówka pofałdowana (Mycena mucor) has a basal disc.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bocian et al. (2018)[1321]Bocian et al. (2018) Mycobiota lasów łęgowych nad Jeziorem Portowym (Szczecin, Miedzyodrze) - wstępne wyniki badań.[1321], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:29 1 znaleziska Mycena polyadelpha (grzybówka dębowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD19 168412 CC15 277844 DE45 339038 DE46 252635 DE55 207844 229477 271556

ID 168 412 oznaczenie: Mycena polyadelpha; lokalizacja: Świebodzin, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD19; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany(Pinus, Quercus, Betula), liście Quercus, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak 594 zielnik własny; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 207 844 oznaczenie: Mycena polyadelpha; lokalizacja: 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 04' 08,7" N i 19st 22' 11,7" E], DE55; data zbioru: 4 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika i inne; pobocze ścieżki, na zeszłorocznych liściach dębowych zagrzebanych w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BF-06120 (ISRL PAN 5/JN/5.05.2021); uwagi: fot.530081 fot.530082 [notatka: nie] [fotografie: tak];

530081
530082

ID 229 477 oznaczenie: Mycena polyadelpha; • potwierdzenie ID207 844; lokalizacja: 1,5 km SW od dzielnicy Stobiecko Miejskie (Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, osika i inne; pobocze ścieżki, na zeszłorocznych liściach dębowych gnijących w ściółce, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 25/JN/30.09.2015; uwagi: fot.629184 fot.629185 fot.629186 [notatka: nie] [fotografie: tak];

629184
629185
629186

ID 252 635 oznaczenie: Mycena polyadelpha; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 56,5" N i 19st 28' 0,14" E], DE46; data zbioru: 22 lis 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśna, zdziczała kępa leszczyn, na gnijących w ściółce liściach dębu, kilkadziesiąt owocników na kilku liściach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/24.11.2015; uwagi: fot.726479 fot.726480 [notatka: nie] [fotografie: tak];

726479
726480

ID 271 556 oznaczenie: Mycena polyadelpha; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 8 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na gnijących w ściółce dębowych liściach, b.licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/25.11.2015; uwagi: 51st 3' 21" N 19st 19' 5" E; fot.802451 fot.802452 fot.802453 [notatka: nie] [fotografie: tak];

802451
802452
802453

ID 277 844 oznaczenie: Mycena polyadelpha; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 10 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu liściastego i pastwiska., Na liściach dębu., Masowo. Setki owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: [bf:810984]; fot.828461 fot.828462 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 810984 ;

ID 339 038 oznaczenie: Mycena polyadelpha; lokalizacja: 1 km S od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 8 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, jodły, osiki, graby i inne, na gnijących, dębowych liściach w stercie gałęzi pozostawionych po wycince, bardzo licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 10' 49" N 19st 22' 59,5" E; fot.1188331 fot.1188332 fot.1188333 fot.1188334 fot.1188335 fot.1188336 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1188331
1188332
1188333
1188334
1188335
1188336
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji