grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Lycoperdon utriforme Bull.

czasznica oczkowata
Handkea utriformis (Bull.) Pers. · Calvatia utriformis (Bull.) Jaap (1918)
Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)
15.09.2007 copyright © by Marek Kozłowski
Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)
Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)
Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)

owocnik

Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)
Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)
Owocniki duże, krótko maczugowate, rzadziej bulwiaste, 50 – 150 mm średnicy, szczyt spłaszczony, pomarszczony lub płytko dołkowany. Osłona dwuwarstwowa.

space

Osłona wewnętrzna (endoperydium) szarobrązowe do brązowego, matowe do nieznacznie połyskującego, konsystencji papierowej; pęka od szczytu owocnika na duże, nieregularne fragmenty i odpada do ± granicy podglebia.

space

Gleba początkowo biała, w miarę dojrzewania oliwkowa do ciemnobrązowej.

Sporocarps large, shortly clavate, sporadically tuberous, 50 – 150 in diameter, at the top flat, wrinkled or shallowly scrobiculate. The two-layered veil.

space

Innermost layer (endoperidium) grey-brown to brown, dull to slightly lustrous, paperlike in consistency; splits open from the top of the sporocarp into large irregular patches and disintegrates to ± the point of subgleba.

space

Gleba initially white, on maturing olive coloured to dark brown.

zarodniki

Zarodniki kuliste, gładkie, dość grubościenne, z kroplą, 4 – 5 µm.

Spores globose, smooth, quite thick-walled, with drops, 4 – 5 µm.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają poza lasami, na terenach trawiastych, preferuje miejsca cieplejsze i żyzne, łąki, pastwiska, leśne polany.

Common. Sporocarps grow outside forest area, in grasslands, prefers warmer and rich places, meadows, pasturelands, forest clearings.

wartość

Jadalna.

Edible.

uwagi

Gatunek dość charakterystyczny swoimi rozmiarami, kształtem i fakturą powierzchni owocników. W lasach i poza nimi występuje czasznica workowata (Lycoperdon excipuliforme), jej owocniki są wyraźnie rozdzielone na węższą część dolną i szerszą główkę.

Species quite characteristic due to its size, shape and type of surface of the fruitbodies. In forests and outside them can be found czasznica workowata (Lycoperdon excipuliforme), its fruitbodies are distinctively divided into a narrower lower part and a wider head.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20070915.1.mk - Lycoperdon utriforme (czasznica oczkowata)
070915-1
leg. Marek Kozłowski #6