Tx: 1899
grzyby.pl

Ramaria botrytis (Fr.) Ricken

koralówka czerwonowierzchołkowa, gałęziak groniasty
Ramaria botrytis (Pers.) Bourdot
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)

opis

Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa)
Owocnik pokrojem przypominający kalafior lub morskie koralowce, w zarysie nieregularnie kulisty, 60-150 mm wysokości, 20-200 mm szerokości; końce rozgałęzień krótkie z 2-4 ząbkowatymi, ostrymi zakończeniami na szczycie winnoczerwone, różowoczerwonawe, kontrastujące z ochrowymi gałązkami, z wiekiem odbarwia się brązowożółtawo. Trzon białawy, krótki i dość gruby, 20-50 mm średnicy, kilkukrotnie rozgałęziający się, pierwsze rozgałęzienia grube do 30 mm.

space

Sporocarp in shape reminding of cauliflower or the corals, in outline irregularly globose, 60-150 mm high, 20-200 mm across; branches fork several times and end with short 2-4 toothlike, pointed tips at the top vinaceous-reddish, pink-reddish, contrasting with ochraceous branches, with age discolouring brown-yellowish. Stipe whitish, short and quite thick, 20-50 mm in diameter, forking repeatedly, the first branches thick up to 30 mm.

space

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki wydłużone, elipsoidalne, delikatnie ukośnie prążkowane, czasem siateczkowane, z 1-3 kroplami, 14-17 x 4.5-8 µm.
Spore print pale ochraceous. Spores elongated, ellipsoid, slightly slantwise striate, sometimes reticulate, with 1-3 drops, 14-17 x 4.5-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Niezbyt często, na pogórzu częstszy. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, na ziemi, w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod bukami, czasem w czarcich kręgach.
Rather rare, more frequent on plateau. Sporocarps found from summer to autumn, on the ground, in hardwood and mixed forests, particularly under Fagus.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

jadalne czy trujące? 🟡🟢

Jadalny za młodu, starsze egzemplarze z gorzkimi końcami gałązek, mogą powodować zaburzenia gastryczne.[134]

wybrane okazy · selected collections

#3
jgadek.090808-1
leg. Joanna Gądek
/Biesowice, woj.pomorskie/
#5
jgadek.080821-120890
leg. Joanna Gądek
/Przyjezierze, woj. pomorskie/
#3
ah.070805-73609
leg. Anna Hreczka
/Olchowiec, pow. krośnieński/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2003)[1889]Łuszczyński (2003) Relict of primeval forests in the Świętokrzyskie Mountains (Central Poland). Botanica Lithuanica 9(3): 243-251[1889], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[3070]Narkiewicz (2011) Grzyby - zdjęcia na okładce (z danymi o lokalizacji).[3070], Spałek (2004)[2208]Spałek (2004) Nieczynne kamieniołomy ostoją flory i fauny na Śląsku Opolskim.[2208], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Świerkosz et al. (2018)[2408]Świerkosz et al. (2018) Nowe stanowiska grzybów makroskopijnych w Sudetach i na ich Przedgórzu.[2408], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga (2008)[2456]Wilga (2008) Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2456], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:35 1 znaleziska Ramaria botrytis (koralówka czerwonowierzchołkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD04 307014 AD18 84032 BB01 117461 CA57 349041 CA79 172398 CA89 220541 CA98 173720 CB16 21087 DA96 369655 DD66 72439 FE57 364792 FF96 354064

ID 21 087 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Kościerzyna, wylot z miasta w stronę Chojnic 300 m od szosy., CB16; data zbioru: 17 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką sosny., W ściółce, na ziemi., Dwa owocniki oddalone 1,5 m, większy i młody.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak; uwagi: Drugi raz w tym miejscu spotykam te gałęziaki.; fot.19365 fot.19366 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

19365
19366

ID 72 439 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Las Łagiewnicki (fragment zwany Serwituty), DD66; data zbioru: 26 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prześwietlona dąbrowa z domieszką sosny, na ziemi; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: tak (zostanie wysłany); uwagi: 6 sztuk w różnym wieku na przestrzeni 4 metrów kwadratowych. w odległości 15 metrów jeszcze dwa osobniki wyrwane z podłoża.; fot.109496 fot.109497 fot.109498 fot.109499 fot.109500 [notatka: nie] [fotografie: tak];

109496
109497
109498
109499
109500

ID 84 032 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: 2,5 km na S od Mostek, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 12 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (Fagus, Quercus), na ziemi ,przy drodze leśnej, grupowo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.791, zielnik autora; uwagi: fot.135377 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

135377

ID 117 461 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB01; data zbioru: 8 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj buczyny, na ziemi, cztery owocniki; leg. det. Tadeusz Twardy; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TT/24.10.08; uwagi: fot.207964 fot.207965 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207964
207965

ID 172 398 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: las nad torami linii Gdynia - Kościerzyna na północ rezerwatu Kacze łęgi, pow. gdynia, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 24 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa lasu bukowo sosnowego, na ziemi, 6 owocników; leg. det. michał prusiński; eksykat: tak; uwagi: fot.367161 fot.367162 fot.367163 [fotografie: tak];

367161
367162
367163

ID 173 720 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,brzoza,grab, w ziemi, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/100911/0100; uwagi: fot.371278 [notatka: tak Wykaz grzybów rezerwatu Jar Rzeki Raduni] [fotografie: tak];

371278

ID 220 541 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Dolina Strzyży, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 28 sie 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Grab,dąb, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.590206 fot.590207 [notatka: tak,Grzyby Doliny Strzyży] [fotografie: tak];

590206
590207

ID 307 014 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: 0,5 km E, Nowy Młyn, przy drodze leśnej z N. Młyna do dębu, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD04; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grądowy, skarpa przy drodze leśnej i w lesie w sąsiedztwie drogi leśnej, na ziemi, pojedynczo, co najmniej kilkanaście owocników; leg. Michał Smoczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002401; uwagi: #8061 20170909MS002!; [bf:944173]; Nadleśnictwo Rzepin, leśnictwo Nowy Młyn, wydzielenie 534j [notatka: nie] [fotografie: TAK, [bf:944173]]; związane wątki bio-forum.pl: 944173 ;

ID 349 041 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Puszcza Darżlubska Wejherowo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA57; data zbioru: 14 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, ziemia, kilka małych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0008028; uwagi: fot.869429 [notatka: [bf:869428]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 869428 ;

ID 354 064 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Bartkówka 4km od kościoła na południe, pow. Rzeszowski, woj. Podkarpackie, FF96; data zbioru: 18 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk, dąb, jodła, zawsze pod dębem, na ziemi w listowiu, kilka owocników obok siebie,na bardzo małym terenie ok2m na 2 zawsze w tym samym miejscu; leg. Piotr Kozioł, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0008696; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: tak];

ID 364 792 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Dębszczyzna 51.023891, 22.469179, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE57; data zbioru: 13 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las grabowo-dębowy, na ziemi, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010251; uwagi: fot.1400886 fot.1400887 [notatka: [bf:1167106]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1167106 ;

ID 369 655 oznaczenie: Ramaria botrytis; lokalizacja: Kadyny, 1,1 km SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°17'30.7"N 19°30'23.2"E], DA96; data zbioru: 20 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, odkryte miejsce przy drodze leśnej, na ziemi, 4 owocniki; leg. Stanisław Kosiński, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010922; uwagi: Tuż obok rosły owocniki Ramaria flavobrunnescens; wątek: [bf:1373213] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1373213 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji