wyborny jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Sparassis crispa (Wulfen) Fr. (1821)

siedzuń sosnowy szmaciak gałęzisty (potocznie: Cauliflower mushroom /en/)
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
pokrój; 28.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
pokrój
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
młody owocnik

owocnik

Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
Duży, nieregularnie kulisty, kalafiorowaty, 100-250(400) mm szerokości, 100-150 mm wysokości; składa się z krótkiego trzonu wpuszczonego w korzenie porażonego drzewa, od niego odchodzą liczne gęsto ułożone odgałęzienia zakończone płaskimi, zaokrąglonymi, łopatkami czy też listkami o gładkiej powierzchni, na niej są tworzone zarodniki; barwa listków kremowa, z czasem ciemnieją do żółtawej, ochrowej a zakończenia brązowieją.

space

Sporocarp large, in shape more or less globose, 100-250(400) mm broad and 100-150 mm tall; consist of broad and short rooting base, connected with roots of parasited wood and dense flattened branches with rounded leaf-like endings, on their surface spores are produced; colour of branches cream, in age darkening to pale yellow or ocher, endings become brownish.

space

zarodniki

Wysyp biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

Sporeprint white. Spores ellipsoid, smooth, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Od 1983 do 2014r. znajdował się pod ochroną. Obecnie nie jest chroniony z racji pospolitości i braku zagrożenia. Pod ochroną częściową znajduje się tylko rzadki siedzuń dębowy (Sparassis laminosa).
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
owocnik obok sosny
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo, od lipca do października, u podstawy porażonych przez niego sosen; także saprotroficznie na drewnie sosnowym.

Not common. Summer-fall around trunks of pine or spruce, sometimes on stumps of this trees.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Bardzo smaczny grzyb jadalny. Jedyną jego wadą jest silne zabrudzenie i zapiaszczenie ulokowane w trudno dostępnych zakamarkach wnętrza owocnika. Dobrą metodą czyszczenia jest dokładne płukanie pod bieżącą wodą grzyba pokrojonego na niezbyt grube plastry. A i mimo takich zabiegów należy, w trosce o zęby, ostrożnie jeść potrawę. Bardzo trudno jest pozbyć się całego piasku.

Edible and tasty.

uwagi

Ostatnia kodyfikacja polskich nazw grzybów, kierując się względami estetycznymi (nazwa kojarzyła się ze szmatą), zmieniła wcześniej obowiązującą nazwę rodzajową szmaciak na siedzuń.

space

Bardzo podobne, jeśli nie identyczne, osobniki wyrastające na korzeniach jodły bywają także wydzielane w osobny takson - siedzuń dębowy (Sparassis laminosa) - ma on szerokie, jasne rozgałęzienia.

Similar specie siedzuń dębowy (Sparassis laminosa) grown on roots of decidious trees, usually oaks, is paller, whitis, leaves are broader, not so dense; specimens groving on fir are by some treated as different taxon - siedzuń dębowy (Sparassis laminosa) - has broad, pale endings.
znalezisko 20060928.10.06 - Sparassis crispa (siedzuń sosnowy); Puszcza Białowieska
8f · 20060928.10.06
/Puszcza Białowieska/
znalezisko 20020817.3b.02 - Sparassis crispa (siedzuń sosnowy); Trutnov, Czechy
2f · 20020817.3b.02
leg. Marek Snowarski
/Trutnov, Czechy/
znalezisko 19990911.2.99 - Sparassis crispa (siedzuń sosnowy); Dolny Śląsk, lasy milickie
1f · 19990911.2.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
znaleziska Sparassis crispa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

189014 123153 44945 AB-37 46567 AB-83 116239 120004 AB-84 80167 AB-93 45391 110190 153839 46134 112349 AB-94 24345 112226 47114 45345 44137 152172 42515 112232 AB-95 110193 AD-04 304916 193382 AD-07 195211 AD-16 194150 AD-75 150765 AE-29 172919 BA-99 151783 76161 115701 BB-01 42336 BB-09 153236 151789 76157 BB-60 202925 BC-07 47249 BC-13 189494 128074 128073 BC-17 26241 BC-28 47251 BC-55 112227 BC-60 81461 BC-76 23038 BC-79 180812 195497 39757 152517 112940 BC-91 147493 BC-98 180813 BC-99 52794 195438 173081 114754 BD-12 155271 BD-17 40425 BD-21 155279 BD-23 195487 149169 BD-46 42597 BE-27 45137 45138 BE-28 78403 45139 CA-35 45250 45248 45253 45249 CA-50 143206 75132 143207 143208 CA-67 19973 CA-78 190756 CA-79 114876 114722 171263 CA-89 141394 39683 142980 142984 142993 145352 CA-97 114626 73211 CA-98 194534 CB-00 153249 CB-07 144398 148444 CB-14 39654 43380 171897 CB-15 82747 115272 45242 CB-16 39659 45226 20850 45224 CB-24 45678 45675 80398 115170 145846 111682 114847 41254 174606 45227 77007 115162 38846 45679 42502 45237 82758 41253 38844 46430 45674 41844 80397 77008 42504 174604 20231 77009 46431 46128 43376 39651 171905 73985 41845 46429 41847 110287 21105 77600 38836 142853 45239 42498 77010 41256 73982 111685 75941 46432 CB-25 20232 145845 114864 21106 21973 CB-35 148463 CB-42 176401 CB-44 110842 113896 CB-48 176810 193745 CB-69 46484 CC-00 128075 CC-25 176698 175032 192490 CC-65 195358 195202 CC-73 152589 114775 171511 152592 CC-74 152588 195203 114777 CC-90 173256 195440 114737 CC-91 190384 CC-92 151069 123107 189103 172001 152556 180814 195219 152552 123108 CC-94 152508 152507 152509 123101 CC-95 123104 172661 169680 189675 CD-01 180614 195516 142087 CD-45 179722 CD-64 165293 CD-99 157400 CE-05 95437 CE-21 177706 177707 CE-37 174199 175346 190526 192170 173877 173878 193002 177473 177471 191558 192172 188816 177472 173873 173866 193762 155580 173870 194891 173876 192171 155586 190528 173868 191560 191563 155578 172956 188811 155583 190627 193003 193004 172959 178182 174198 172960 CF-38 45426 DA-70 172395 160249 DA-80 111671 172633 144168 141411 142851 172341 114177 85271 190849 111664 116676 115277 46693 48428 109260 46696 111989 114782 DC-31 42991 DD-55 83459 46350 77724 DD-66 138674 138679 138685 72753 DD-67 77725 46388 DD-76 73667 138673 DD-77 19748 DD-87 75465 DE-35 120130 DE-45 176939 97706 146827 116997 97704 119728 DE-46 97708 175160 175636 146829 179692 DE-47 97622 DE-54 194714 194759 118012 118017 113793 153701 144943 147320 144944 DE-55 115640 145068 115026 194620 146845 146847 115024 123651 180303 180792 DE-56 97711 DE-57 114335 145152 180551 145154 114348 114349 119726 145151 180553 114683 180554 180552 145150 114350 DE-63 114006 79315 DE-64 109538 305100 144940 DE-66 72956 DE-67 117991 DE-75 78499 DE-76 72957 146805 120125 114009 DE-82 79359 DF-00 110961 DF-52 139729 111974 DF-62 120495 155281 85585 DF-95 76339 DF-97 190456 EB-57 11787 EB-69 117995 148114 141200 EC-14 304604 EC-25 297239 EC-89 11783 11785 EC-94 27432 ED-05 44112 ED-26 45289 ED-37 178051 ED-52 79835 ED-91 48430 EE-00 115164 47394 EE-01 152098 44593 80094 EE-35 42791 EE-55 84874 EE-66 297421 EE-70 175083 EE-84 74903 49792 EF-14 121159 121123 83170 EF-49 143988 EF-80 150772 EF-88 30995 43460 EF-90 77625 EF-92 38243 EF-98 43457 EG-08 39357 EG-09 43475 122047 75090 122138 EG-15 21984 FC-36 46263 FC-62 145317 FD-62 142981 FE-07 45359 41401 FE-37 39786 43532 FE-95 86065 FF-04 121149 FF-21 145225 FF-24 146714 GC-04 181581 GC-12 181583 GC-73 129028 GD-91 41010 44515 46501 GD-93 44133 75091 GF-43 75142

 ID11783  Sparassis crispa; Rybienko k. Wyszkowa, EC-89; 2004.10.09; Las sosnowy z domieszką dębów i brzóz.; na ziemi, podłoże próchnicze Trzy owocniki w sąsiedztwie 20 cm.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; , R2 810102004 SZG-75R, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7960

 ID11785  Sparassis crispa; Rybienko k. Wyszkowa, EC-89; 2004.10.10; Nieopodal ulicy Granicznej pod starą sosną.; Na ziemi, podłoże piaszczyste i igliwie sosny, sąsiedztwo śliwy. Jeden duży owocnik.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; , R2 10102004 SZG-175R, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7963

 ID11787  Sparassis crispa; Mazury-Jeleniowo, nad j. Krawno, EB-57; 2004.10.02; stary las sosnowo-świerkowy; na ziemi, we mchu dwa duże owocniki w odległości 25 m; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; , J2 13102004 SZG-07J, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID19748  Sparassis crispa; Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD-77; 2005.08.28; Las mieszany, głównie sosna; pod sosnami, pod pieńkiem sosny pojedynczo; leg. Jacek Kalisiak; det. Jacek Kalisiak; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: pięć okazów w odległości kilkunastu metrów, pod sosnami pomiędzy porębami, jeden pod pieńkiem sosnowym był świeżo częściowo wycięty

fot. 17303 fot. 17304

 ID19973  Sparassis crispa; Dąbrówka, trasa Wejherowo-Strzepcz, CA-67; 2005.09.03; Młodnik sosnowy z domieszką dębu.; Na korzeniach sosny. Dwa zrośnięte owocniki.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Od 1999 r. jak poznałem te lasy,siedzuń występuje co rok we wrześniu na tym samym stanowisku.fot. 17669

 ID20231  Sparassis crispa; Przy drodze leśnej Kalisz-Dziemiany., CB-24; 2005.09.04; Las mieszany, żyzny, wilgotny, buk, sosna, jodła, brzoza, olcha, grab.; Między dwoma sosnami na korzeniach. Jeden duży owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Od lat występuje na tym stanowisku.
fot. 18030

 ID20232  Sparassis crispa; Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy., CB-25; 2005.08.27; Stary las sosnowo-brzozowy porośnięty dużymi płatami jagodzisk.; Zmurszały pień sosny-niewidoczny. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Miejsce raczej nieprzyjazne grzybiarzom (zarosnięte olchami i grabami) i pewnie dlatego go spotykam co roku w tym samym miejscu.
fot. 18033

 ID20850  Sparassis crispa; Kościerzyna, buczyna zaraz za wylotem z miasta w stronę Chojnic po lewej stronie 100 m od szosy., CB-16; 2005.09.13; Buczyna z wyciętymi sosnami.; Przy pniu ściętej sosny. 2 szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: b.k.
fot. 18973

 ID21105  Sparassis crispa; Droga leśna Kalisz Kaszubski PKP-Śluza ok.3 km od stacji, CB-24; 2005.09.17; Żyzny las mieszany, buk, sosna, brzoza między dwoma stawami-bagnami.; Na korzeniach sosny. Jeden duży owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19388

 ID21106  Sparassis crispa; ten sam las co zgłoszenie z 6 września (Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy.), CB-25; 2005.09.17; Las sosna-brzoza porośnięty jagodami.; Na korzeniach sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 19391

 ID21973  Sparassis crispa; 500 m od stacji PKP Kalisz Kaszub. w stronę Dziemian w pasie kolejowym 50 m od torów., CB-25; 2005.10.02; Brzezina młoda wyrosła na porębie sosny.; Niewidoczny mocno podgnity karcz sosny, obrośnięty mchem. Jeden owocnik.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 20673

 ID21984  Sparassis crispa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.10.02; las mieszany (sosna, świerk, jodła, jarząb, dąb); u podstawy ściętego pnia sosny jeden owocnik; leg. Sebastian Pinczer; det. Sebastian Pinczer; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Lekko podstarzały owocnik - obserwowałem go przez ok. dwa tygodnie.
fot. 20702

 ID23038  Sparassis crispa; 3 km na pn.-wsch. od wsi Kobylniki k. Obrzycka, BC-76; 2005.10.01; las sosnowy; na korzeniach sosny zwyczajnej pojedynczo; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak - fragment owocnika, herbarium autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:
fot. 22421

 ID24345  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2005.10.08; buczyna z domieszką starych sosen; przy odziomku sosny pojedynczo, dwa owocniki oddalone o kilkanaście metrów od siebie; leg. Grazyna Domian; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24351

 ID26241  Sparassis crispa; Rezerwat Kuźnik - woj. wielkopolskie, BC-17; 2005.12.03; las sosnowy; w pobliżu sosny, na ściółce pojedynczy; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: tak, tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 26774

 ID27432  Sparassis crispa; Goławice Drugie,pow.nowodworski,woj.mazowieckie, EC-94; 2005.11.11; las mieszany/sosnowo-brzozowy/; na ziemi,u podnóża sosny pojedyńczy owocnik; leg. Joanna Małecka; det. Joanna Małecka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 28194

 ID30995  Sparassis crispa; Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km NW od kościoła, EF-88; 2005.08.18; Las mieszany z przewagą sosny; u podstawy pnia (na korzeniu) żywej sosny pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty)
fot. 33442

 ID38243  Sparassis crispa; nad Przełomem rzeki Tarnawki, EF-92; 2006.08.13; las mieszany (głównie buki, pojedyncze sosny i inne); na ziemi pod sosną 2 owocniki oddalone od siebie o około 2m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jeden owocnik był nieco uszkodzony.

fot. 47291 fot. 47292 fot. 47293

 ID38836  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.08.20; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48390

 ID38844  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.08.20; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48401

 ID38846  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.08.20; Las mieszany,wąwóz,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach modrzewia, sosny lub daglezji jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 48404

 ID39357  Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km W, EG-08; 2006.08.20; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; U podstawy znacznie zmurszałego pniaka sosnowego 2 częściowo zrośnięte owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy = szmaciak gałęzisty
fot. 49362

 ID39651  Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.08.26; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49886

 ID39654  Sparassis crispa; Szklana huta, CB-14; 2006.08.26; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49895

 ID39659  Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 2006.08.26; Buczyna.; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49901

 ID39683  Sparassis crispa; Leżno-Gdańsk, CA-89; 2006.08.26; Las mieszany.; Na korzeniach starej,dużej półżywej (półmartwej) sosny. jeden ogromny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49955
Na moje oko to ten gigantyczny owocnik waży z 3-4 kg.To jest rekordowy szmaciak (siedzuń)

 ID39757  Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, między leśniczówką Łopuchówko a osadą Głęboczek, las mieszany, przy dukcie przecinającym niebieski szlak, BC-79; 2006.08.27; Las mieszany (głównie dąb i sosna oraz świerk); Przy spróchniałym pniu sosny Dwa owocniki w odległości ok. 15 cm od siebie; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (u zgłaszającego) + w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/2.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

fot. 50076

 ID39786  Sparassis crispa; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 2006.08.28; Las mieszany, sosnowo-dębowo-grabowy; Tuż przy sośnie Jeden owocnik na przy sośnie; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Szmaciak gałęzisty

fot. 50123

 ID40425  Sparassis crispa; 1,6 km SE, gmina Stęszew, Stęszew, woj. wielkopolskie, BD-17; 2006.08.28; las mieszany, dębowo-sosnowy, podstawa stoku, nieopodal zrębu, grzyb rósł przy sośnie; na silnie spróchniałym pniu sosny w grupie (3); leg. Agnieszka Sieraczkiewicz; det. Agnieszka Sieraczkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 50970 fot. 50971

Grzyb miał ok. 30 cm w najszerszym miejscu.

 ID41010  Sparassis crispa; ok 6 km. na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 2006.09.02; Rzadki las iglasty, sosnowy. Owocnik średnicy ok. 15 cm.; na ziemi przy suchej gałęzi sosnowej, brak pnia pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51974

 ID41253  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.09.02; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52388

 ID41254  Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.09.02; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na poziomym cięciu sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52391

 ID41256  Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.09.02; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. dwa owocniki małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52397

 ID41401  Sparassis crispa; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 2006.09.05; sosna, dąb, brzoza, jagodniki; stary obrośniety mchem pień sosny pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 52609

 ID41844  Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.09.07; Las sosnowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53094

 ID41845  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.09.07; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53097

 ID41847  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.09.07; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden ogromny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53102

 ID42336  Sparassis crispa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie (Las Kołobrzeski) ATPOL BB-01, BB-01; 2006.09.09; Buczyna z domieszką sosny i daglezji, runo skąpe; Na ziemi u podstawy sosny pospolitej Pojedynczy owocnik, ok. 200 m kolejny porzucony.; leg. Tadeusz Twardy; det. Tadeusz Twardy; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 53773 fot. 53774

 ID42498  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski PKP, CB-24; 2006.09.10; Las sosnowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik uszkodzony; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53958

 ID42502  Sparassis crispa; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.09.10; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53973

 ID42504  Sparassis crispa; Trawice, CB-24; 2006.09.10; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden stary owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53976

 ID42515  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB-94; 2006.09.09; las mieszany: buk, dąb, sosna, brzoza; przy pniach po wyciętych sosnach pojedynczo w odległości około 50 metrów od siebie; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54015

 ID42597  Sparassis crispa; przy czarnym szlaku w lasach między Przysieką Starą Drugą a Nielęgowem, BD-46; 2006.09.10; las sosnowy; na korzeniach sosny pojedynczy owocnik; leg. Błażej Gierczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54133

 ID42791  Sparassis crispa; Chlewiska - Stefanków, EE-35; 2006.09.12; las mieszany, sosna,dąb, jagody; na korzeniach dużej, żywej sosny pojedyńczy, duży egzemplarz; leg. Mariusz Głębowski; det. Mariusz Głębowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54394

ID42991 Sparassis crispa; leśnictwo Brzozówka, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, DC-31; 2006.09.15; las sosnowy z nasadzeniami czeremchy; podstawa sosony pojedynczy osobnik; leg. Anna Barankiewicz; det. Anna Barankiewicz; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 54697

 ID43376  Sparassis crispa; Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB-24; 2006.09.16; Las sosnowy; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 55337

 ID43380  Sparassis crispa; Lipuska Huta, CB-14; 2006.09.14; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 55346

 ID43457  Sparassis crispa; Racławice pow. Gorlice, 2 km S, EF-98; 2006.08.30; las mieszany; u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych 4 pojedyncze owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55589

 ID43460  Sparassis crispa; Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N, EF-88; 2006-08-30; las mieszany; u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych lub na ich wierzchołkach 6 pojedynczych owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55595

 ID43475  Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG-09; 2006.09.02; las mieszany - jodła, sosna, brzoza; u podstawy żywych sosen lub częściowo zmurszałych pniaków sosnowych pojedynczo, 4 owocniki, w tym jeden zniszczony; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Siedzuń sosnowy (d. szmaciak gałęzisty)
fot. 55621

 ID43532  Sparassis crispa; Lublin, las Stary Gaj, FE-37; 2006.09.16; Las mieszany, sosna - grab - dąb; przy korzeniach sosny pojedynczy owocnik; leg. Maciej Malec; det. Maciej Malec; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Spotkałem tamtego dnia jeszcze kilka szmaciaków, ale ten był najładniejszy.

fot. 55683

 ID44112  Sparassis crispa; Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku, ED-05; 2006.09.21; Las mieszany, dęby, sosny, brzozy, blisko pniaka starej sosny; na korzeniach sosny pojedynczy; leg. Agnieszka Kapuścińska; det. Agnieszka Kapuścińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56477

 ID44133  Sparassis crispa; 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 2006.09.23; rzadki las sosnowy (po wycince),; przy niewielkim pniaku sosny, duży owocnik pojedyńczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56538

 ID44137  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,9 km na N od Binowa, AB-94; 2006.09.19; buczyna z kępą kilkunastu sosen; na ziemi przy pniu sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 56564

 ID44515  Sparassis crispa; ok 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 2006.09.23; las sosnowy; na korzeniach sosny 2 małe owocniki (starszy i młodszy); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57119

 ID44593  Sparassis crispa; Fryszerka k/Inowłodza, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, EE-01; 2006.08.20; bór sosnowy świeży; na korzeniach sosny zwyczajnej 4 owocniki obok siebie; leg. Kamil Janikowski; det. Kamil Janikowski; eksykat: tak, TAK - w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/108495.html, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

ID44945 Sparassis crispa; Tomaszów Maz.las za osadnikami na Brzustówce ok.150m w głębi lasu licząc od od ostatniego zbiornika; 2006.09.23; przejrzysty las sosnowy z niewielką domieszką brzozy dębu i jarzębiny; piaszczyste 2 stanowiska pojedynczo odległe od siebie kilkadziesiąt metrów; leg. Nie pobrane; det. Marek Ciszewski; eksykat: będzie przesłany do kustosza, tak, notatka: ten trzeci nie fotografowany; publikacja: na forum w wątku:
uwagi: był jeszcze trzeci w pobliżu, wcześniej przez kogoś wyjęty, lub wygrzebany przez dzika, lub sarnę - były ślady obecności tych zwierząt, lekko podeschły. Ten egzemplarz zabezpieczyłem.
fot. 57742\
fot. 57743

 ID45137  Sparassis crispa; las tuż przed Bukowicami od Obornik Śl. pow.Trzebnica, BE-27; 2006.09.02; las mieszany; ściółka dębowo - sosnowa pojedynczy okaz; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58068 fot. 58067

 ID45138  Sparassis crispa; Las za Obornikami Śl. w kierunku na Wołów pow. Trzebnica, BE-27; 2006.09.12; las mieszany w pobliżu rosły sosny; zmurszałe pnie drzew dwa okazy na pobliskich pniakach, przy jednym z nich widoczne ślady po dwóch ściętych wcześniej grzybach; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58072 fot. 58073

 ID45139  Sparassis crispa; las za Obornikami w kierunku Wilczyna Leśnego pow. Trzebnica, BE-28; 2006.09.24; las mieszany (dęby i sosny); ściółka, pod gałęziami drzew pojedynczo trzy okazy w odległości kilku metrów od siebie; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58081 fot. 58082 fot. 58083

 ID45224  Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 2006.09.21; Buczyna.; Na karpie sosny jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58220

 ID45226  Sparassis crispa; Kościerzyna, CB-16; 2006.09.21; Buczyna.; Na korzeniach karpy sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58223

 ID45227  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.09.23; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej jodły. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Kujawa; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58227 fot. 58228

 ID45237  Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 2006.09.23; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58234

 ID45239  Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 2006.09.23; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka.; Na korzeniach żywej sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58241

 ID45242  Sparassis crispa; Lipuska Huta, CB-15; 2006.09.23; Las sosnowy z domieszką ,buka.Sosny stare,buki młode.; Na korzeniach żywej sosny. Kilka owocników zrośniętych szeregowo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58248

 ID45248  Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Poręba; Na karpie sosny jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58273

 ID45249  Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Poręba; Na karpie sosny jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58276

 ID45250  Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Las sosnowo-świerkowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58282

 ID45253  Sparassis crispa; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Las sosnowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58294

 ID45289  Sparassis crispa; Warszawa. Park Leśny Bemowo, ED-26; 2006.09.30; Las mieszany ze starymi sosnami.; Na ziemi, pod ponad stuletnią sosną. Jeden owocnik.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58338

 ID45345  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną; przy murszejących pniach iglastych w całym wydzieleniu 10 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58422

 ID45359  Sparassis crispa; 2 km na pn-zach. od Majdanu Kozłowieckiego k/Lubartowa, FE-07; 2006.09.30; sosna, świerk, dąb, brzoza,; na korzeniu przy pniaku sosny pojedynczo, drugi owocnik w odległości ok. 10 m.; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58451

 ID45391  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB-93; 2006.09.28; Buczyna z pniami po wyciętych sosnach; na murszejącym pniu sosny w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58490

 ID45426  Sparassis crispa; Rudziniec Gliwicki, pow. Gliwicki, śląskie, CF-38; 2006.10.01; Las sosnowy; Na mchu, między jagodnikami Jeden pojedynczy owocnik; leg. Alicja Pazdrowska; det. Alicja Pazdrowska; eksykat: Nie., Tak. Wykonane aparatem cyfrowym, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Bardzo duży okaz. Zdjęcia nie oddają naturalnej kolorystyki okazu. Barwa grzyba: beżowo, kremowa.
fot. 58561

 ID45674  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.10.01; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej jodły. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58895

 ID45675  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.10.01; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58898

 ID45678  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.10.01; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58904

 ID45679  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.10.01; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej sosny. trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58907

 ID46128  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2006.10.05; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59656

 ID46134  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Binowa, AB-93; 2006.10.04; buczyna z domieszką dębów i sosen; przy pniach po wyciętych sosnach pojedynczo i w grupach, łącznie co najmniej 13 owocników w promieniu kilkuset metrów; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59688

 ID46263  Sparassis crispa; Brok, Wykno k. Wysokie MAzowieckie, woj. podlaskie, FC-36; 2006.09.11; lasy mieszane i iglaste k. Wysokie Mazowieckie; zawsze pojedynczo, na ziemi b. pospolity w lasach, Gołasze, Wykno, Mazury, |Brok k. Wysokie Mazowieckie; leg. Śmigielski Ignacy; det. Śmigielski Ignacy; , notatka: szmaciak gałęzisty; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59963

 ID46350  Sparassis crispa; Modlna, gmina Ozorków, woj. łódzkie. 0,5 km na wschód od wysypiska śmieci w Modlnej, DD-55; 2006.10.08; Bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy i podszytem z czeremchy; Na ziemi, na zmurszałych gałązkach czeremchy i sosny, w pobliżu pnia sosny. pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60086

 ID46388  Sparassis crispa; Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD-67; 2006.10.08; Las mieszany sosnowo-brzozowo-bukowy (mały). Sparassis crispa (kilka okazów na kilkuset m. kw.) zawsze w pobliżu pnia sosny.; Na ziemi, w pobliżu pni sosny. pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60109 fot. 60110 fot. 60111
Uwagi: ze względu na pogodę stare gałęziunie nie dorosły, wyschły i spleśniały (niebieskie plamy na zdjęciach), zaś młode, po deszczu, nie zdążyły jeszcze się uformować.

 ID46429  Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 2006.10.08; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach karpy sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60171

 ID46430  Sparassis crispa; Szklana huta, CB-24; 2006.10.08; Las sosnowo-bukowo-brzozowy; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60174

 ID46431  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.10.08; Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60177

 ID46432  Sparassis crispa; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2006.10.08; Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach nieokreślonego drzewa jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60180

 ID46484  Sparassis crispa; 17 km N, Świecie, 7 km pn Jeżewo, pow. świecki, kujawsko - pomorskie, CB-69; 2006.09.17; las sosnowy blisko korzeni sosny; w mchu pojedynczo; leg. Marta Domachowska; det. Marta Domachowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60330

 ID46501  Sparassis crispa; ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD-91; 2006.10.08; las sosnowy z domieszką dębu; na korzeniu sosny, wraz dębem tworzyła literę V, pk. 30 cm od pnia pojedyńczo, ale w promieniu ok 60 m. jeszcze 3 owocniki w różnym stadium rozwoju (1 wyrwany); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60378

 ID46567  Sparassis crispa; 2 km na zachód od miejscowości Rybokarty, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie, AB-37; 2006.10.02; Las sosnowy; Zmurszały pień sosny pojedynczo; leg. Anna Sokołowska; det. Anna Sokołowska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60523

 ID46693  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA-80; 2006.10.10; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60680

 ID46696  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA-80; 2006.10.10; Las mieszany.; Na korzeniach żywej sosny. Jeden owocnik zejściowy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60685

 ID47114  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 2006.10.10; buczyna pomorska z pojedynczymi pniakami po wyciętych sosnach; murszejący pień sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61386

 ID47249  Sparassis crispa; 3km na północ od miejscowości Czechyń, BC-07; 2006.10.12; lasek sosnowy; przy sosnowym pieńku jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61542

 ID47251  Sparassis crispa; 1,5km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina, BC-28; 2006.10.17; sosny, dęby, graby, olchy; u podstawy dorodnej sosny jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61545

 ID47394  Sparassis crispa; Sługocice, ok.1,5km lasy w kierunku Ciebłowic, EE-00; 2006.10.09; las sosnowy świetlisty, w ściółce wśród mchów; piaszczyste pojedynczo; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61765

 ID48428  Sparassis crispa; Gdańsk-Oliwa ul. Spacerowa, DA-80; 2006.09.21; Las sosnowy; Na pniach sosny Pojedynczo; leg. Dariusz Wieczorkiewicz; det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie, TAK - Aparat HP635 2,1Mp, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wszystkie grzyby znalazłem na powierzchni kilkudziesięciu metrów.
fot. 63602

 ID48430  Sparassis crispa; Łódzkie - Inowłódz - Poświętne, ED-91; 2006.10.12; Las sosnowy; Na malutkim pniu drzewa Pojedynczo; leg. Dariusz Wieczorkiewicz; det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie, TAK - Telefon SonyEricsson K300i, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Jedna, jedyna sztuka w całym lesie :)
fot. 63605


 ID49792  Sparassis crispa; ok. 1.3 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2006.09.12; ; Przy żywych i martwych pniach sosen Na prostokątnej powierzchni 0.5x0.3 km, 21 owocników rosnących pojedynczo; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Wyrastają w tych samych miejcach co roku

fot. 66220 fot. 66221 fot. 66222

 ID52794  Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, północny stok Dziewiczej Góry, BC-99; 2007.01.13; Las mieszany, z przewagą sosny; Pod sosną pojedynczo; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik młody, jędrny, zdrowy (w połowie stycznia)

fot. 72697

 ID72753  Sparassis crispa; Łódź, płd. skraj lasu Łagiwniki, DD-66; 2007.07.29; Las mieszany, dąb, brzoza, sosna; Na ziemi Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 6 sztuk, 2560x1920 pikseli, notatka: Tak, własna; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik o rozmaiarach 25x15 cm
fot. 110180 fot. 110181

 ID72956  Sparassis crispa; Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2006.09.02; sosna, dąb; sciółka pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110727

 ID72957  Sparassis crispa; Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-76; 2006.10.15; sosna, dąb; sciółka, mech pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 110737 fot. 110738

 ID73211  Sparassis crispa; Ostrzycki Las, CA-97; 2007.08.04; Buk, świerk, modrzew w pobliżu jeziora; Na korzeniach sosny wejmutki jeden duży owocnik (stary); leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 111421 fot. 111422

 ID73667  Sparassis crispa; las Łagiewnicki, DD-76; 2007.08.12; las mieszany (dąb, brzoza, sosna); na ziemi, u podstawy sosny pojedyńczy; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Młody, mały osobnik, dość mocno wygryziony przez zwierzęta (?)

fot. 112548 fot. 112549

 ID73982  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.08.15; Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113349

 ID73985  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.08.15; Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden mały owocnik ok. 8-10 cm; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 113354 fot. 113355

 ID74903  Sparassis crispa; Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.08.26; Mroczny las bukowo-sosnowy; przy pniu żywej sosny pojawił się pierwszy owocnik i pewnie jak rok temu wyrośnie ich więcej; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49792
fot. 115363

 ID75090  Sparassis crispa; Biecz pow. Gorlice, 3 km E, EG-09; 2007.08.18; Las mieszany - sosna, brzoza, jodła; u podstawy silnie zmurszałego pniaka sosnowego, drugi owocnik u podstawy żywej sosny 2 owocniki kilkadziesiąt metrów od siebie; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 115987

 ID75091  Sparassis crispa; 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok. 30 m od szosy w głąb lasu, GD-93; 2007.08.24; stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby; przy starym ściętym pniu, na ziemi pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: w okolicy nie było żadnego drzewa iglastego, a gatunek drzewa przy którego pniu rósł grzyb trudno jest mi określić. Owocnik szerokości ok. 15 cm, wysokość ok. 10 cm

fot. 115992

 ID75132  Sparassis crispa; Park Krajobrazowy Dolina Słupi - w połowie drogi między Krepą a Lubuniem, około 50 m od skrzyżowania szlaku żółtego i rowerowego, CA-50; 2007.08.25; Młody las sosnowy do 2 m z nielicznymi dębami też młodymi; na połamanej sosnie na ziemi w trawie pojedynczo; leg. Piotr Adamek; det. Piotr Adamek; eksykat: nie, tak, notatka: Dostępne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Dość duży, nieuszkodzony, ładna barwa.
fot. 116129 fot. 116130


ID75142 Sparassis crispa; Miejscowość Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Kilkadziesiąt metrów na południe od pierwszego ze stawów hodowlanych położonych na zachód od miejscowości, GF-43; 2007.08.18; Las mieszany; u podnóża starej sosny pojedynczy owocnik, średnicy ok. 15 cm.; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak
uwagi: egzemplarz uszkodzony

fot. 116153 fot. 116154

 ID75465  Sparassis crispa; Gałków Mały gmina Koluszki, DD-87; 2007.08.02; Las mieszany z przewagą buka, dąb, brzoza, sosna; Na ziemi Pojedynczo; leg. Grzegorz Gajkowski; det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony, Tak, 5 szt. 2560x1920 pikseli, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocnik 15x15 cm
fot. 116986

 ID75941  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.09.02; Las mieszany, buk, sosna, dąb, brzoza; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 118077

 ID76157  Sparassis crispa; 1 km NW Przyjezierze, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BB-09; 2007.08.05; las sosnowo-świerkowy, pojedyncze buki i brzozy; u podstawy sosny pojedynczo, dwa owocniki oddalone od siebie o 100 m, 3 km SE następny owocnik w lesie sosnowym; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118662 fot. 118663

 ID76161  Sparassis crispa; 2,5 km NE Lipnik, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA-99; 2007.08.14; las sosnowo-świerkowy; u podstawy sosny pojedynczy owocnik, kilkaset metrów dalej kolejny zniszczony; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 118666

 ID76339  Sparassis crispa; Zagórnik, Beskid Mały, DF-95; 2007.09.06; Las mieszany (świerk, sosna, dąb, buk, jodła); na korzeniach sosny dwa owocniki, ale w odległosci około 150 m od siebie; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/PC/6.02.12, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: N 49st50'20,7, E 19st23'56,4", 537 m n.p.m.

fot. 118925 fot. 118926

 ID77007  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.09.09; Las mieszany, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach dużej jodły jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120326 fot. 120327

 ID77008  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.09.09; Las mieszany-buk, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120330

 ID77009  Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 2007.09.09; Las mieszany, bagno, głównie brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120334 fot. 120335

 ID77010  Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 2007.09.09; Las mieszany, bagno, głównie sosna, brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi.; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 120339 fot. 120340

 ID77600  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.09.15; Las mieszany (sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza i inne liściaste); Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 121600 fot. 121601

 ID77625  Sparassis crispa; Kobielnik, 300 m N od głównej, górnej drogi, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF-90; 2007.08.29; sosna, świerki, dęby; w ściółce obok pieńka sosny pojedynczo; leg. Marcin Theman; det. Marcin Theman; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Znajdowany wcześniej w tej okolicy
fot. 121722

 ID77724  Sparassis crispa; Sokolniki Las, gmina Ozorków, województwo łódzkie, DD-55; 2007.09.15; las sosnowy (leśna działka rekreacyjna); w mchu pod sosną pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W zeszłym roku dość często zgłaszałem stanowiska siedzunia, toteż pewnie dlatego w tym roku jeden z nich się odwdzięczył: urósł na mojej działce kilkanaście metrów od domu! Mam przeto okazję obserwować jego rozwój. Sosna, pod którą wyrósł, jest zdrowym, 80-letnim drzewem. Grzyb na razie jest nieduży, ale pewnie jeszcze urośnie.
fot. 122013 fot. 122014

 ID77725  Sparassis crispa; Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD-67; 2007.09.15; Las sosnowy; na ziemi w pobliżu sosny pojedynczo; leg. Jacek Głębski; det. Jacek Głębski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Jeden jedyny grzyb w tutejszym lesie - brak było jakichkolwiek innych (przynajmniej o wymiarach makroskopowych)
fot. 122018 fot. 122019

 ID78403  Sparassis crispa; wieś Jary gmina Oborniki Śl., BE-28; 2007.09.14; las mieszany sosnowo dębowy; na ziemi pojedynczy; leg. Barbara Wrzesińska; det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie, tak jedna, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 123548

 ID78499  Sparassis crispa; Kłomnice, woj. śląskie, DE-75; 2007.09.08; sosna, dąb, brzoza; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 123825

 ID79315  Sparassis crispa; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.09.30; sosna, dąb, brzoza; w mchu dwa obok siebie, trzeci oddalony 300m; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 125442 fot. 125443 fot. 125444

 ID79359  Sparassis crispa; 2 km W Blachownia,pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-82; 2007.10.01; las mieszany, sosna, dąb, brzoza, buk; przy sośnie pojedynczo; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: W promieniu ok. 2 km corocznie do kilkunastu osobników.
fot. 125561

 ID79835  Sparassis crispa; ED-52 - Tomaszów Mazowiecki, ED-52; 2007.09.29; Sosnowo-dębowy niedaleko rzeki Pilicy; Przy sośnie na ziemi 1 sztuka; leg. Michał Jezierski, Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; weryfikował: Anna Kujawa, 2007.09.29; eksykat: nie pobrano - grzyb chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Grzyb chroniony - nie pobrano części grzyba dla eksykatu
fot. 126886 fot. 126887 fot. 126888

 ID80094  Sparassis crispa; Brzustów, pow. tomaszowski, łódzkie, EE-01; 2007.10.02; Fragment lasu bukowo-sosnowego z domieszką brzozy; przy pniu żywej sosny (Pinus sylvestris) jeden owocnik o średnicy 30 cm; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 127695
Siedlisko

fot. 127696
Sparassis crispa - siedziuń sosnowy

 ID80167  Sparassis crispa; Kliniska, woj. Zachodniopomorskie, AB-84; 2007.10.03; las sosnowy; na trawie/mchu grupowo (2); leg. Dominik Mowczko; det. Dominik Mowczko; eksykat: -, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: szmaciak gałęzisty

2 sztuki. jeden wyciety przez kogos.

fot. 127977

 ID80397  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.10.07; Las mieszany,buksosnadąb,brzoza; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128392 fot. 128393

 ID80398  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.10.07; Las mieszany,buksosnadąb,brzoza; Na korzeniach sosny. jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128397 fot. 128398

 ID81461  Sparassis crispa; Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny, BC-60; 2007.10.06; las sosnowy w średnim wieku - sztuczna monokultura; u podstawy sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 130552

 ID82747  Sparassis crispa; Lipusz, CB-15; 2007.10.27; Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 132996

 ID82758  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2007.10.27; Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,jodła; Na korzeniach dużej jodły dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 133028 fot. 133029

 ID83170  Sparassis crispa; ok 2 km N Zakamień, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, Rez. Pieczyska, EF-14; 2007.09.04; las sosnowy; u podstawy sosny trzy owocniki wokół jednej sosny; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133734 fot. 133735 fot. 133736

 ID83459  Sparassis crispa; Emilia, łódzkie, DD-55; 2007.11.03; wysoki las sosnowy; na igliwiu dwa małe egzemplarze obok siebie; leg. Rafał Stępniak; det. Rafał Stępniak; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 134361

 ID84874  Sparassis crispa; Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, EE-55; 2007.08.12; Las mieszany otaczający zalew Rejów.; Na korzeniach sosnowych. Dwa owocniki oddalone od siebie ok. 3 metry.; leg. Olga Stępień; det. Olga Stępień; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 137001

 ID85271  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa koło ZOO Rynarzewo, DA-80; 2007.11.16; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 137571 fot. 137572

 ID85585  Sparassis crispa; 2 km SW od granicy miasta Tychy w kierunku Kobióra, 300 m E od drogi Tychy - Kobiór, DF-62; 2007.09.20; las sosnowo-świerkowy z pojedynczymi bukami; na ściętym, zmurszałym, porośniętym mchem pniaku sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 137959

 ID86065  Sparassis crispa; Jastkowice, rezerwat, FE-95; 2007.08.20; las mieszany z udziałem sosny i jodły; na ziemi w pobliżu pnia sosny dwa osobniki obok siebie; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak; panasonic dmc-fz7, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: foto
fot. 138872 fot. 138873

 ID95437  Sparassis crispa; gm. Mikstat, pow. Ostrzeszowski, woj. Wielkopolskie, CE-05; 2007.09.08; las sosnowy; na ziemi 2 owocniki przy 2 różnych, ale sąsiednich sosnach; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 157741

 ID97622  Sparassis crispa; 1km S,Widawka,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-47; 2006.09.17; bór sosnowy; na ziemi,tuż przy sośnie jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162962 fot. 162963

 ID97704  Sparassis crispa; 1km N,StobieckoSzlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE-45; 2002.09.28; las sosnowo-bukowy; na ziemi u podstawy sosny dwa owocniki tuż obok siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163276

 ID97706  Sparassis crispa; 1,5 km N,Stobiecko Szlach,woj.łódzkie, DE-45; 2002.09.19; las sosnowo-bukowy; na pniaku ściętej sosny trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163281

 ID97708  Sparassis crispa; 1km SE ,Malutkie,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-46; 2002.08.25; starodrzew sosnowy; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163284

 ID97711  Sparassis crispa; 1km S,Grzebień,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE-56; 2004.10.09; bór sosnowy; na ziemi,tuż przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak (1), notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcie skanowane

fot. 163287

 ID109260  Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA-80; 2008.08.13; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na korzeniach sosny. jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189587

 ID109538  Sparassis crispa; 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2008.08.15; las mieszany-gł.sosna,dąb; u podstawy sosny dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 58'53,08"N 19 14'4,21"E

fot. 190132

 ID110190  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, ok. 700 m od rejonu ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2006.11.16; buczyna pomorska z pojedynczymi sosnami; stary pień sosny pojedynczy owocnik; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy

fot. 191693

 ID110193  Sparassis crispa; Strefa krawędziowa doliny Ploni, ok. 200 m na W od Żelewa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-95; 2006.11.16; bór sosnowy na silnie nasłonecznionej skarpie; przy odziomku starej sosny pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy - owocnik bardzo stary, zasuszony na słońcu.
fot. 191705 fot. 191706

 ID110287  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2008.08.21; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; na korzeniach żywych sosen i daglezji 3 owocniki na 3 drzewach w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 191959

 ID110842  Sparassis crispa; Męcikał Struga, CB-44; 2008.08.22; Zagajnik sosnowy; przy pniaku sosnowym pojedynczy osobnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: NIE (Chroniony), tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 193248 fot. 193249

 ID110961  Sparassis crispa; Lubliniec centrum, park miejski, DF-00; 2007.08.26; Park miejski mieszany, krzaki,; na trawniku obok ściezki spacerowej pojedynczy; leg. Romuald Cichos; det. Romuald Cichos; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 193505

 ID111664  Sparassis crispa; Gdańsk rezerwat, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew; Na korzeniach sosny. jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195069

 ID111671  Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.24; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na korzeniach świerka ? sosny? jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195084

 ID111682  Sparassis crispa; Szklana Huta, CB-24; 2008.08.28; Las mieszany buk,sosna,grab,brzoza; na powierzchni cięcia sosny dwa owocniki małe; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195114 fot. 195115

 ID111685  Sparassis crispa; Dziemiany, CB-24; 2008.08.28; Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew; na korzeniach daglezji i sosen 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195123 fot. 195124 fot. 195125

 ID111974  Sparassis crispa; 600 m NW skrzyżowanie ulic Świerkowa i Piaskowa, Tychy, woj.śląskie, DF-52; 2008.08.27; las mieszany z przewagą sosny, dębu, brzozy, świerka; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195854

 ID111989  Sparassis crispa; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA-80; 2008.08.30; Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk; Na korzeniach modrzewi i sosen 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 195921 fot. 195922 fot. 195923 fot. 195924
Uwaga:w tym sezonie owocniki są bardzo mizerne

 ID112226  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.12.04; brzezina z domieszką świerków i buków i ze starymi pniakami iglastymi; na mocno zmurszałym pniaku iglastym (prawdopodobnie sosnowym) w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy
fot. 196419 fot. 196420

 ID112227  Sparassis crispa; Puszcza Notecka, ok. 1 km NE od byłej stacji kolejowej Krucz, powiat Czarnków, wielkopolskie., BC-55; 2008.08.29; Bór sosnowy; U podstawy ściętego pniaka sosnowego Pojedynczy owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 196422

 ID112232  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.12.08; buczyna pomorska z pniakami po starych drzewach iglastych; na mocno zmurszałym iglastym pniaku w wiązce; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy
fot. 196433

 ID112349  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Binowskim, gmina Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.29; pod świerkami na terenie zagospodarowanym (Ośrodek wypoczynkowy); na korzeniach świerka grupa 2 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: siedzuń sosnowy - stare zapleśniałe owocniki
fot. 196690

 ID112940  Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,8 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny, BC-79; 2008.09.04; las w większości liściasty: brzoza, klon, grab, nieopodal jesion, dąb, modrzew, sądząc po obwodzie pni drzew jest to raczej młodszy las; stary, zmurszały i omszały pniak sosnowy grupa pięciu owocników różnej wielkości rosnących na pniaku i u podstawy pniaka; leg. Barbara K.; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°36'38,98" E 16°56'35,62"

fot. 198256 fot. 198257

Rozpoznanie żywiciela i gatunku w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/197050.html

 ID113793  Sparassis crispa; 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2008.09.12; las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'4,24"N 19 14'43,34"E

fot. 200361 fot. 200362

 ID113896  Sparassis crispa; Czernica k/Męcikała, CB-44; 2008.09.14; Bór sosnowy z domieszką świerku; Na korzeniu żywej starej sosny pojedynczy duży owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200520

 ID114006  Sparassis crispa; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2008.08.31; głównie sosna, dąb, brzoza; na ziemi pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200784

 ID114009  Sparassis crispa; Garnek, woj. śląskie, DE-76; 2008.08.17; las mieszany z przewagą iglastych; na ziemi przy sośnie pojedynczo, w tej okolicy nierzadki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200793

 ID114177  Sparassis crispa; Gdańsk, Lasy Oliwskie, Parów H.uzarów, ok. 600 - 700 m W od W końca ul. Niedźwiednik, oddz. 146., DA-80; 2008.09.13; Drzewostan bukowy z pojedynczymi, starymi sosnami.; U podstawy pni sosen Pojedynczo, znaleziono 2 owocniki w odl. ok. 100 m od siebie.; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201085

 ID114335  Sparassis crispa; 0,5 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,jodła; u podstawy sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 201382 fot. 201383

 ID114348  Sparassis crispa; 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,buk,grab,dąb; na wykrocie sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'15,16"N 19 40'8,91"E

fot. 201398 fot. 201399

 ID114349  Sparassis crispa; 1,5 km NW,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,grab,brzoza,olcha; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'21,95"N 19 40'25,65"E

fot. 201403 fot. 201404

 ID114350  Sparassis crispa; 1,5 km NE,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk; na i przy pniaku sosny dwa owocniki w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 1)51 2'34,51"N 19 38'13,03"E

fot. 201410 fot. 201411

2)51 2'33,53"N 19 38'8,2"E

fot. 201412

 ID114626  Sparassis crispa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2008.09.07; Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim.Domieszka świerka,sosny wejmutki; Na korzeniach sosny wejmutki jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 201818

 ID114683  Sparassis crispa; 1,5 km NW,Nowy Widok,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.09.14; las mieszany-sosna,buk,grab,dąb i in; przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 201917 fot. 201918

 ID114722  Sparassis crispa; Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA-79; 2008.09.12; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen jak i na pniach 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202037 fot. 202038 fot. 202039

 ID114737  Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 1,3 km na pn.zach. od wioski Wronczyn, CC-90; 2008.09.17; las z przewagą sosny, pojedynczo brzoza, podrost liściasty; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'48,93" E 17°11'50,53"

fot. 202089 fot. 202090 fot. 202091

 ID114754  Sparassis crispa; województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,9 km na pn.wsch. od wioski Radojewo pod Poznaniem, BC-99; 2008.09.16; skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, młody las mieszany: sosna, brzoza, dąb, jarząb, pojedynczo stary dąb i robinia akacjowa; przy niezidentyfikowanym pniaku jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°30'04,31" E 16°57'31,53"

fot. 202134 fot. 202135 fot. 202136

 ID114775  Sparassis crispa; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, w pobliżu szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-73; 2008.09.14; las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne wieloletnie, także młodziutkie buki; pod sosnami oraz przy i na pniaku łącznie trzy owocniki; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: współrzędne jednego z owocników N 52°39'42,91" E 17°39'57,10", pozostałe w pobliżu
oddział leśny nr 182

fot. 202179 fot. 202180 fot. 202181 fot. 202182

 ID114777  Sparassis crispa; województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 1 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, na wsch. od szkółki leśnej Mięcierzyn, CC-74; 2008.09.14; przewaga sosny, nieco młodych drzew liściastych; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony), tak, notatka: wpis do tabeli i mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°39'41,84" E 17°40'12,37"
oddział leśny nr 187

fot. 202187 fot. 202188 fot. 202189

 ID114782  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA-80; 2008.09.03; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen 5 owocników w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202206

 ID114847  Sparassis crispa; Trawice-Kaszuby, CB-24; 2008.09.06; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202333 fot. 202334

 ID114864  Sparassis crispa; Kalisz kaszubski, CB-25; 2008.09.06; Bór sosnowy z domieszką brzozy; W mchu,jagodach na korzeniach sosny-pozornie w ziemi jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202351

 ID114876  Sparassis crispa; Sopot Przylesie ul.23 marca, CA-79; 2008.09.08; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202370 fot. 202371

 ID115024  Sparassis crispa; 1,5 km SW,Wymysłówek(Radomsko), DE-55; 2008.09.21; drągowina sosnowa; przy pniaku sosnowym pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 202710 fot. 202711

 ID115026  Sparassis crispa; 1 km E,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.21; las sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi,ok.0,5m od sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 202714

 ID115162  Sparassis crispa; Szklana huta Kaszuby, CB-24; 2008.09.14; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 202997

 ID115164  Sparassis crispa; las pomiędzy Sługocicami, Brzustowem i Tomaszówkiem, EE-00; 19.09.2008; Głównie sosna (starodrzewia) z domieszką dębu, brzozy, z bogatym poszyciem mchu, paproci, płożących się jeżyn i Vaccinium myrtillus; piaszczyste z grubą warstwą próchnicy trzy obok siebie; leg. Marek Ciszewski; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, tak, notatka: Fotografie w prywatnych zbiorach; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203009 fot. 203010 fot. 203011 fot. 203012

 ID115170  Sparassis crispa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2008.09.14; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach sosen i daglezji trzy owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203024 fot. 203025 fot. 203026

 ID115272  Sparassis crispa; Lipusz-Kaszuby, CB-15; 2008.09.20; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jak i na pniach dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203256

 ID115277  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.09.21; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 203274 fot. 203275

 ID115640  Sparassis crispa; 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 2008.09.24; las mieszany-sosna,buk,brzoza,osika i in; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'48,24"N 19 23'44,49"E

fot. 203749 fot. 203750

 ID115701  Sparassis crispa; ok 7 km NE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BA-99; 2008.08.13; las sosnowy z domieszką świerka; na ściętych sosnowych pniakach dwa owocniki w odległości ok 50 m; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203895 fot. 203896

 ID116239  Sparassis crispa; Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB-83; 2008.09.23; teren typu parkowego, daglezje, cisy, dęby czerwone, buki; przy pniach daglezji zielonych (Pseudotsuga menziesii), na pasie ziemi przez cały rok pokrytym igłami i liśćmi drzew dwa owocniki przy dwóch rosnących obok siebie drzewach; leg. Paula Probucka; det. Paula Probucka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Przedstawiony na bio-forum w wątku
https://www.bio-forum.pl/messages/33/203679.html

fot. 205169

 ID116676  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.10.02; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 206157

 ID116997  Sparassis crispa; 1,5 km S,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE-45; 2008.10.05; las jodłowo-sosnowy w otulinie rez.''Łuszczanowice''; przy i na zmurszałych pniakach sosnowych dwa owocniki na dwóch pniakach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: grzybek prawie cały zjedzony przez zwierzęta,drugi był w jeszcze gorszym stanie

fot. 206686

 ID117991  Sparassis crispa; 1,8 km E,Huby Kotwińskie,gm.Gidle, DE-67; 2008.10.11; las mieszany-sosna,dąb; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'17,66"N 19 35'38,68"E

fot. 209227

 ID117995  Sparassis crispa; ok. 2 km na północ od Rucianego - Nidy (Wólka), pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB-69; 2008.10.14; las mieszany (sosna, brzoza, świerk, dąb); tuż przy samej sośnie, na ziemi 2 owocniki oddalone od siebie o ok. 25 metrów; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Jeden owocnik zdewastowany (wyrwany z ziemi), drugi ma się dobrze.

fot. 209238 fot. 209239

 ID118012  Sparassis crispa; 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 2008.10.14; las sosnowy nad rz.Wartą; na ziemi,przy sośnie pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2'12,98"N 19 15'18,88"E

fot. 209288

 ID118017  Sparassis crispa; 1,5 km SW,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-54; 2008.10.14; las sosnowy; na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'49,82"N 19 15'11,63"E

fot. 209308 fot. 209309

 ID119726  Sparassis crispa; 1,5 km NW,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, DE-57; 2008.10.19; poręba w lesie mieszanym-gł.sosna,dąb; przy sosnowym pniaku pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ta sama poręba co w zgłoszeniu ID119723,owocnik zejściowy

fot. 213461

 ID119728  Sparassis crispa; 1,5 km NE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.10.22; las mieszany-sosna,dąb,olcha i in; ''na ziemi'' ,2,5 m od sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 213467

 ID120004  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2008.10.31; buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami po wyciętych sosnach lub modrzewiach; na murszejącym pniaku iglastym (So lub Md) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy - resztki owocnika zjedzonego przez zwierzęta
fot. 214150

 ID120125  Sparassis crispa; 1,5 km N,Raczkowice Kol.,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE-76; 2008.10.21; las sosnowo-bukowy; ''na ziemi'' pod sosną pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
________fot. 214417 fot. 214418

 ID120130  Sparassis crispa; 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE-35; 2008.10.05; pas liściastego lasu-brzozy i dęby; ''na ziemi'', na korzeniach młodego dębu? resztkach pniaków sosnowych? pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
__________fot. 214432.jpg

_____fot. 214433.jpg

 ID120495  Sparassis crispa; ok 6 km WS Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2008.10.05; las sosnowy; na ściętym zmurszałym sosnowym pniu trzy owocniki; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

fot. 215314

 ID121123  Sparassis crispa; Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 2008.08.27; las sosnowy z domieszką leszczyny, brzozy; na ściętym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217104

 ID121149  Sparassis crispa; Stalowa Wola, FF-04; 2008.10.12; przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony; na ziemi przy pniu sosny jeden osobnik wyrwany z podłoża; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 50st32`59.78", E 22st04`30.68"

fot. 217171

 ID121159  Sparassis crispa; Zakamień, gmina Pińczów, pow.pińczowski, woj.świętokrzyskie, EF-14; 2008.11.09; las sosnowy z domieszką dębu i brzozy; na zmurszałym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217205

 ID122047  Sparassis crispa; Biecz, pow. Gorlice, 2 km E, EG-09; 2008.08.27; Las mieszany - sosna, brzoza, dąb, jodła; na korzeniu pniaka sosnowego pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]
fot. 219382

 ID122138  Sparassis crispa; Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski, EG-09; 2008.09.04; las jodłowy z dębem, bukiem i sosną; na mocno zmurszałym pniaku sosnowym pojedynczo; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Siedzuń sosnowy

fot. 219510

 ID123101  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,6 km na pd. od wioski Gaj, CC-94; 2008.09.10; las mieszany: starsze sosna, brzoza, młodsze dąb, klon, jarząb, sporo jeżyny; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'09,68" E 17°49'17,26"

fot. 221874 fot. 221875 fot. 221876

 ID123104  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,8 km na pd. od wioski Gaj, CC-95; 2008.09.10; las mieszany: starsza sosna, młodszy dąb, sporo jeżyny; pod sosną i przy pniaku dwa owocniki pojedynczo, w odległości kilku m od siebie; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°29'07,15" E 17°49'19,64" oraz N 52°29'05,68" E 17°49'20,88"

nieco zeschnięty owocnik pod sosną:
fot. 221883 fot. 221884

owocnik przy pniaku:
fot. 221885 fot. 221886 fot. 221887

 ID123107  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 2008.09.09; sosna, dąb, grab; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 52°28'23,40" E 17°28'32,08"

fot. 221891 fot. 221892

 ID123108  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,7 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, CC-92; 2008.09.09; sosna, grab, klon, nieco leszczyny; pod sosnami i w poblizu sosen grupa 5 owocników w różnym wieku w odległościach kilku-kilkunastu m; leg. Barbara K.; det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: średnie współrzędne N 52°28'12,2" E 17°28'54,5"

cztery spośród pięciu owocników:
fot. 221899 fot. 221900 fot. 221901 fot. 221902

ID123153 Sparassis crispa; Kosarzyska, pow. nowosądecki na wysokości pętli autobusowej; 2007. 09. 09; las iglasty z przewagą jodły i świerka; na ziemi w igliwiu pojedynczo; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 221989.jpg

 ID123651  Sparassis crispa; 1,5 km SE,Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.09.24; mieszane zadrzewienia na skraju lasu; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 51 4'21,28"N 19 22'9,49"E

fot. 222954.jpg

fot. 222955.jpg

Omawiany w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/203779.html

 ID128073  Sparassis crispa; Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 2008.09.06; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 2 owocniki; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233168

 ID128074  Sparassis crispa; Drawieński Park Narodowy, BC-13; 2007.09.30; las sosnowy w pobliżu jeziora Marta; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233172

 ID128075  Sparassis crispa; Krajenka 6 km E, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC-00; 2006.08.30; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 233175

 ID129028  Sparassis crispa; woj,podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna, GC-73; 2008.10.01; kilka metrów od leśnej drogi, las mieszany, w pobliżu sosny, dęby; na ziemi, przy pniu żywej sosny jeden owocnik; leg. Izabella Kulińska; det. Izabella Kulińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235369 fot. 235370

 ID138673  Sparassis crispa; Łodź, park Julianowski, DD-76; 2008.08.17; W leśnej częsci parku typu las mieszany, sosny, dęby, młode klony; u podnóża sosny pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

fot. 257245 fot. 257246

 ID138674  Sparassis crispa; Łodź, lasŁagiewnicki, DD-66; 2008.08.21; Las mieszany; U podnóża sosny pojedyńczy osobnik; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257249

 ID138679  Sparassis crispa; Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD-66; 2008.09.11; las mieszany; u podstawy sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tej okolicy regularnie wyrastają siedzunie. Jest to pas lasu mieszanego, przy drodze, dość wilgotny.

fot. 257269 fot. 257270

 ID138685  Sparassis crispa; Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD-66; 2009.07.24; las mieszany; przy podstawie sosny pojedyńczo; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: W tym rejonie lasu (pas lasu mieszanego wzdłuż drogi) siedzuń sosnowy rośnie regularnie. Widziałam go w 2007 (ID81463) i w 2008 (ID 138679).

fot. 257281 fot. 257282

 ID139729  Sparassis crispa; Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF-52; 2009.08.06; las mieszany z przewagą dębu, sosny, świerka i brzozy; u podstawy rosnącej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 260756

 ID141200  Sparassis crispa; Ruciane-Nida, pow. Piski, las w pobliżu ogródków działkowych w północnej części miasta, EB-69; 2009.08.15; las mieszany, modrzew, sosna, dąb, grab (WDN z przewagą modrzewia); przy pieńku dawno ściętej sosny jeden młody owocnik; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: NIE, chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Siedzuń sosnowy
fot. 264233 fot. 264234 fot. 264235

 ID141394  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA-89; 2009.08.16; Las mieszany-buk,sosna,brzoza; na korzeniach sosen jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264645
N 54*23,284'
E 018*32,736'
92 m.npm

 ID141411  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 2009.08.16; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 264688

 ID142087  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Jezierce, oddz. 153, 1,2 km na SW od osady Jezierce, CD-01; 2009.08.23; leśne przydroże, sosna, dąb, leszczyna, brzoza; przy pniu żywej sosny jeden owocnik większy, za nim jeden malutki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°25'30,47" E 17°22'02,31"

szczegóły lokalizacji - przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki

fotografie: widok ogólny i owocnik z bliska
fot. 266303 fot. 266304 fot. 266305 fot. 266306

 ID142851  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2009.08.26; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268122
N 54*23,219'
E 018*33,411'
58 m.npm

 ID142853  Sparassis crispa; Trawice-Kaszuby, CB-24; 2009.08.23; Las mieszany-buk,sosna,brzoza,; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268125
N 54*02,847'
E 017*44,488'
134 m.npm

 ID142980  Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA-89; 2009.08.29; las mieszany buk,sosna,dąb,brzoza; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268454
N 54*23,465'
E 018*32,629'
97 m.npm

 ID142981  Sparassis crispa; Zwola Poduchowna, 8 km od miasta Żelechów, powiat Garwoliński, woj, mazowieckie, FD-62; 2009.08.28; las mieszany - dębowo-sosnowy z domieszką brzozy; na ziemi bezpośrednio pod sosną pojedynczo; leg. Marzena J.; det. Marzena J.; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: grzyb ten został również znaleziony w tym samym lesie jakieś 2 lata temu - brak dokumentacji z tamtego znaleziska
fot. 268456

 ID142984  Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,daglezja; na korzeniach daglezji jeden owocnik uszkodzony przez gówniarki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268466
N 54*23,314'
E 018*32,408'
82 m.npm

 ID142993  Sparassis crispa; Lasy Oliwskie Matemblewo odz.131, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268502
N 54*22,771'
E 018*32,120'
137 m.npm

 ID143206  Sparassis crispa; okolice Poddąbia koło Ustki, CA-50; 2009.08.15; las sosnowo-świerkowy; u podnóża sosny pojedynczo; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269092

 ID143207  Sparassis crispa; Dębina między Rowami a Ustką, CA-50; 2009.08.28; las sosnowy; u podnóża sosny pojedynczo; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269099

 ID143208  Sparassis crispa; Rowy koło Ustki, CA-50; 2009.08.30; las sosnowy; u podnóża sosny prawdopodobnie 3 owocniki, 1 dobrze rozwinięty, 2 dopiero przebijające się przez ziemię; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 269102

 ID143988  Sparassis crispa; Grzybów k.Mielca, powiat mielecki, woj. podkarpackie, EF-49; 2009.09.06; las sosnowo-dębowy, lecz w skupisku sosen; ściółk leśna w grupie (3); leg. Radek; det. Radek; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270806 fot. 270807

 ID144168  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, DA-80; 2009.09.04; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 54*23,327'
E 018*33,094'
96 m,npmfot. 271262fot. 271263

 ID144398  Sparassis crispa; Ostrzycki las-Kaszuby Pierszczewko, CB-07; 2009.09.06; Las mieszany-buk,sosna,świerk; na korzeniach sosen wejmutek 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 271916

 ID144940  Sparassis crispa; 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE-64; 2009.09.08; las mieszany-gł.sosna,dąb; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID109538

fot. 273099

 ID144943  Sparassis crispa; 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2009.09.08; las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb; pozornie na ziemi pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie uiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID113793

fot. 273102

 ID144944  Sparassis crispa; 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE-54; 2009.09.08; las sosnowy nad rz.Wartą; pozornie na ziemi,pomiędzy sosną a dębem jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID118012.Tegoroczny owocnik rósł ok.3m w bok od poprzedniego.

fot. 273107 fot. 273108

 ID145068  Sparassis crispa; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.09.10; las sosnowo-świerkowy; na zmurszałych pniakach dwa pojedyncze owocniki,kilkanaście metrów od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
1fot. 273622
2fot. 273623

 ID145150  Sparassis crispa; 1,5 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273832

 ID145151  Sparassis crispa; 1,2 km N,Wola Rożkowa,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las mieszany-sosna,grab,brzoza,dąb; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 273836 fot. 273837

 ID145152  Sparassis crispa; 1 km E,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki; u podstawy żywej sosny jeden młody owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 273841

owocnik
fot. 273842

 ID145154  Sparassis crispa; 1 km N,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2009.09.07; las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 273850

owocnik
fot. 273851 fot. 273852

 ID145225  Sparassis crispa; Huta Komorowska, gm. Majdan Krolewski, woj. podkarpackie, FF-21; 2009.09.05; las bukowo-sosnowy przy strumieniu Korzeń; na ziemi u podnóża sosny pojedynczo; leg. Witold Bal; det. Witold Bal; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, dla wyobrażenia wielkości - stojące obok wiaderko ma pojemność 3 lfot. 274133

 ID145317  Sparassis crispa; 3 km S, Nowa Grabownica, pow.ostrowski, mazowieckie, FC-62; 2009.09.07; las sosnowy z domieszką świerków; w mchu na opadłych gałązkach, wśród paproci pojedynczo; leg. Artur Soszyński; det. Artur Soszyński; eksykat: NIE - Gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Średnica owocnika, około 20cm.

fot. 274462 fot. 274463

 ID145352  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa, CA-89; 2009.09.16; las mieszany buk,sosna,dąb (przerąbany); na korzeniach sosny jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 274554
N 54*25,329'
E 018*31,451'
79 m.npm

 ID145845  Sparassis crispa; Lipuska Huta gm.Lipusz, CB-25; 2009.09.19; Las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275588
N 54*03,770'
E 017*47,734'
168 m.npm

 ID145846  Sparassis crispa; Trawice-Lipusz Kaszuby, CB-24; 2009.09.19; Las sosnowy z domieszka brzozy,buka; na korzeniach sosny przewróconej jeden mały owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 275591
N 54*03,113'
E 017*45,044'
185 m.npm

 ID146714  Sparassis crispa; Pogorzałka, pow. niżański, podkarpackie, FF-24; 2009.09.22; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; przy korzeniu sosny pojedyńczo, 3 szt. pod sosnami, w odległości 5-20m; leg. Agnieszka Drogosz; det. Agnieszka Drogosz; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Zdjęcia zrobiłam tylko jednemu, największemu okazowi, który być może był dwoma zrośniętymi grzybami miał ok. 35cm średnicy.
fot. 277892 fot. 277893

 ID146805  Sparassis crispa; 1,7 km W,Nowa Wieś,gm.Dąbrowa Zielona, DE-76; 2009.09.19; las sosnowo-bukowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278241 fot. 278242

 ID146827  Sparassis crispa; 1,5 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.09.20; las mieszany-sosna,brzoza,dąb; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278290 fot. 278291

 ID146829  Sparassis crispa; 1 km SE,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.09.20; stary las sosnowy wielokrotnie przecinany:rzadkie stare sosny,różnoraki podrost i podszyt,w runie króluje jeżyna; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: potwierdzenie stanowiska z 2002r,ze zgłoszenia id97708

siedlisko
fot. 278296

owocnik
fot. 278297

 ID146845  Sparassis crispa; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.09.23; las mieszany-sosna,buk,brzoza i in; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 278341 fot. 278342

 ID146847  Sparassis crispa; 2 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.09.23; las sosnowy z bukowym podrostem; u podstawy sosen dwa owocniki oddalone od siebie ok.150m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
1)fot. 278346
2)fot. 278347

 ID147320  Sparassis crispa; 1 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-54; 2009.09.26; las sosnowy; na rozkładającym się pniaku sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń ten rósł ok 50m na pdzach od ubiegłorocznego siedzunia ze zgłoszenia id118017

fot. 279961 fot. 279962

 ID147493  Sparassis crispa; Pszczew i okolice, BC-91; 2009.09.27; Las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb; na korzeniach sosen 3 owocniki w promieniu km; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 280535
N 52*25,627'
E 015*46,686'
63 m.npm

 ID148114  Sparassis crispa; E, Ruciane-Nida, las za rzeką Nidką, na górce, EB-69; 2009.09.21; las mieszany (So, Md, Bk, Db), górka za rzeką Nidką, w strone Rucianego; pod okazałą sosną 2 owocniki; leg. Mateusz Pańkowski; det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Owocniki dość mocno sponiewierane przez słońce.

fot. 281623 fot. 281624

 ID148444  Sparassis crispa; Szymbark Kaszuby, CB-07; 2009.10.10; Las mieszany sosna,brzoza,dąb,świerk,daglezja; na korzeniach daglezji jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282448

 ID148463  Sparassis crispa; woj.pomorskie, pow. chojnicki, gmina Brusy, Bory Tucholskie, wsch brzeg jeziora Kły, CB-35; 2009.09.18; bór chrobotkowy; ziemia jak widać; leg. Andrzej Klate; det. Andrzej Klate; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 282487

 ID149169  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna, BD-23; 2009.09.30; bór sosnowy; pozornie na ziemi pośród sosen albo przy pniakach sosnowych pojedyncze owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: jeden z owocników N 52°10'42,72" E 16°07'38,93"

w okolicy zauważyłam kilka owocników siedzunia sosnowego

siedlisko:
fot. 284115

przykładowy owocnik:
fot. 284116 fot. 284117

 ID150765  Sparassis crispa; woj. Lubuskie, pow. Żarski, gm. Jasień, Jasień, AD-75; 2009.09.04; las sosnowy; u podstawy pnia sosny 1 młody owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288652

 ID150772  Sparassis crispa; woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Hucisko, EF-80; 2009.10.03; las mieszany; na pniakach sosnowych 3 owocniki na 3 różnych pniakach sosnowych na obszarze około 3 arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 288682 fot. 288683 fot. 288684

 ID151069  Sparassis crispa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,6 km na S (nieco na W) od Pawłowa, CC-92; 2009.10.21; las mieszany, m.in. sosna, grab; u podstawy sosny mocno rozrośnięty owocnik (może to raczej grupa kilka owocników?), w pobliżu przy pniaku pozostałości po jeszcze jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°28'00,57" E 17°30'11,41"

Owocnik wyrasta kilkadziesiąt m od dość ruchliwej szosy.

Zdjęcia: siedlisko, owocnik oraz owocnik wobec komórki dla ukazania rozmiarów.
fot. 289624 fot. 289625 fot. 289626

 ID151783  Sparassis crispa; Lipnik, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BA-99; 2009.08.13; las sosnowy z domieszką świerka; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291628

 ID151789  Sparassis crispa; S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BB-09; 2009.08.14; las iglasty sosnowo-świerkowy; na ściętym pniu jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 291638

 ID152098  Sparassis crispa; Spała, pow. tomaszowski, na pn od drogi do Teofilowa, EE-01; 2009.08.15; las sosnowy z domieszką dębu; w ściółce, w pobliżu pniaka sosnowego pojedynczo; leg. Piotr; det. Piotr; eksykat: nie, tak, w załącznikach, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 292429 fot. 292430
w tamtym rejonie grzyb ten jest dość często spotykany

 ID152172  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 1,7 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.17; drzewostan modrzewiowy; pozornie na ziemi (na korzeniach drzew iglastych) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń sosnowy (nadjedzony przez zwierzęta)
fot. 292617 fot. 292618

 ID152507  Sparassis crispa; 1,4 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 2009.09.06; las mieszany - sosna, dąb, buk, wiąz; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'19,00" E 17°49'18,43"
las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 269

powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID 123101, owocnik znalazłam w innym miejscu nieopodal miejsca, gdzie w zeszły roku rósł owocnik, na tej zeszłorocznej miejscówce tym roku w dniu obserwacji nie stwierdziłam Sparrasis crispa

zdjęcia - siedlisko i owocnik fot. 293667 fot. 293668 fot. 293669

 ID152508  Sparassis crispa; 1,9 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 2009.09.06; sosna, dąb, jeżyna; u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°29'04,52" E 17°49'18,96"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 271

kilkadziesiąt m od tego miejsca w zeszłym roku stwierdziłam obecność owocników Sparassis crispa (w tym roku brak owocników)- zgłoszenie z 2008 r. ID 123104 (ten sam oddział 271, ATPOL CC-95)

zdjęcia: siedlisko i owocnik fot. 293675 fot. 293676 fot. 293677 fot. 293678

 ID152509  Sparassis crispa; 2,5 km E, Lubochnia, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 2009.09.06; drągowina sosnowa; w pobliżu pniaka sosnowego rozbudowany owocnik, robi wrażenie potrójnego(?); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°31'08,67" E 17°45'32,35"
las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Krzyżówka, oddział 190

zdjęcia: siedlisko, położenie owocnika względem pniaka, owocnik w 3 ujęciach fot. 293685 fot. 293686 fot. 293687 fot. 293688 fot. 293689

 ID152517  Sparassis crispa; 1 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2009.09.05; przewaga dębu, grab, młoda brzoza i buk; stary pniak sosnowy jeden owocnik na pniaku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,32" E 16°56'26,15"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

ok. 200 m od tego miejsca, podobnie na pniaku sosnowym rósł w zeszłym roku Sparassis crispa, zgłoszenie ID: 112940 - w tym roku na tym pniaku nie zaobserwowałam

zdjęcia: siedlisko, owocnik na pniaku, dwa ujęcia owocnika i kora z pniaka fot. 293725 fot. 293726 fot. 293727 fot. 293728 fot. 293729

 ID152552  Sparassis crispa; 1 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.09.13; sosna, dąb, grab; u podnóża czterech sosen po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123107
znaleziony w zeszłym roku w tym oddziale owocnik Sparassis crispa,rósł w innym miejscu oddziału 58, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocnika

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska

fot. 293948 fot. 293949 fot. 293950 fot. 293951 fot. 293952 fot. 293953

 ID152556  Sparassis crispa; 1,3 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2009.09.13; sosna, grab, klon, nieco leszczyny; u podnóża dwóch sosen po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 57

powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123108
znalezione w zeszłym roku w tym oddziale owocniki Sparassis crispa rosły w innym miejscu oddziału 57, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocników

zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska
fot. 293965 fot. 293966 fot. 293967 fot. 293968

 ID152588  Sparassis crispa; 1,3 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2009.09.20; sosna oraz młodziutkie buk, brzoza, dąb; u podnóża dwóch sosen po jednym owocniku pod obydwoma sosnami; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'39,14" E 17°40'35,68" oraz N 52°39'39,07" E 17°40'46,50"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 186

zdjęcia: do każdego z owocników: widok ogólny oraz dwa ujęcia owocników
fot. 294135 fot. 294136 fot. 294137 fot. 294138 fot. 294139 fot. 294140

 ID152589  Sparassis crispa; 1,3 km SE, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2009.09.20; sosna, młody buk; u podnóża sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'07,46" E 17°39'57,85"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 195

zdjęcia: siedlisko oraz dwa ujęcia owocnika fot. 294145 fot. 294146 fot. 294147

 ID152592  Sparassis crispa; 1,5 km SW, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2009.09.20; sosna, dąb, leszczyna; na ziemi niedaleko sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°39'04,06" E 17°38'46,50"
nadleśnictwo Gołąbki, oddział 190

zdjęcia: siedlisko, owocnik w dwóch ujęciach
fot. 294153 fot. 294154 fot. 294155

 ID153236  Sparassis crispa; 3 km E Biesowice, pow. pow.słupski, woj. woj.pomorskie, BB-09; 2008.08.14; las mieszany z przewagą świerka, sosny, brzozy; na korzeniach sosny, pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296133

 ID153249  Sparassis crispa; S Trzebielino, pow. pow.bytowski, woj. woj.pomorskie, CB-00; 2009.08.15; las iglasty sosnowo-świerkowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 296146 fot. 296147

 ID153701  Sparassis crispa; 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2009.11.21; las sosnowy; pozornie na ziemi,tuż przy sośnie pojedynczy owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 297635 fot. 297636

 ID153839  Sparassis crispa; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.11.15; buczyna pomorska (kwaśna) z kilkoma pojedynczymi sosnami; u podnóża sosny 1 owocnik o średnicy około 20 cm i wysokości około 15 cm; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian jako Sparassia laminosa; weryfikował: Piotr Mleczko (met. molekularne), ; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Siedzuń dębowy (szmaciak krótkotrzonowy)
fot. 298245 fot. 298246 fot. 298247 fot. 298248
Omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/294470.html

Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Bnowo, oddz. 319 (projektowana ostoja ksylobiontów)

UWAGA: w publikacji (Kujawa i Gierczyk 2011a)podany pod mylną nazwą - Sparassis laminosa.

 ID155271  Sparassis crispa; ok 3 km E Przyprostynia, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-12; 2009.09.05; las sosnowy; u podstawy sosen trzy owocniki pojedynczo w kilku miejscach lasu na przestrzeni ok 500 m kw; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303218 fot. 303219

 ID155279  Sparassis crispa; ok 2 km S Chobienice, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, BD-21; 2009.09.05; las sosnowo-świerkowy; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303225

 ID155281  Sparassis crispa; S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2009.09.09; skarpa nad rowem melioracyjnym porośnięta brzozami, dębami i pojedynczymi sosnami; na korzeniach sosny, pozornie w trawie, wśród paproci jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 303239

stanowisko
fot. 303240

 ID155578  Sparassis crispa; 400 m na S od skraju lasu i 500 m na S od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2009.08.12; las sosnowy, z bogatym podszytem; na ziemi, w mchu, w pobliżu pień sosny (niedawno ściętej) jeden osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 250
fot. 304144 fot. 304145 fot. 304146 fot. 304147

 ID155580  Sparassis crispa; 850 m na S-W od skraju lasu i 950 m na S-W od zabudowań Żdżar (5 m po S stronie piaszczystej drogi ze Żdżar do przysiółka Czastar zwanego Wełny), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2009.10.02; las sosnowy, z gęstym podszytem malin i jeżyn; na ziemi, przy pniu sosny pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 249
fot. 304174

 ID155583  Sparassis crispa; 600 m na S od skraju lasu i 700 m na S od zabudowań Żdżar, 150 m na W od drogi asfaltowej Żdżary - Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2009.10.03; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na ziemi, przy pniu suchej sosny (stojącej) pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb w zaawansowanym stadium rozkładu, mocno zmieniony kształt. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251
fot. 304179 fot. 304180

 ID155586  Sparassis crispa; 350 m na S od skraju lasu i 450 m na S od zabudowań Żdżar, 30 m na W od drogi asfaltowej Żdżary-Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2009.10.05; las sosnowy, z domieszką dębów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedyńczy osobnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Grzyb wyglądał jak podzielony na dwie części, jednak to był jeden osobnik, ale już starszy. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251.
fot. 304184 fot. 304185

 ID157400  Sparassis crispa; Jasionna, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-99; 12.09.2009; las sosnowy z brzozami; ; leg. Daniel Kiciński, Justyna Kicińska; det. Przemysław Żurawlew; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 310233fot. 310234
we wrześniu 2008, D. i J. Kicińscy, również w tym lesie znaleźli ten gatunek, ale nie zanotowali daty, ani nie wykonali zdjęcia

 ID160249  Sparassis crispa; Gdynia,Polanka Redłowska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 2009.08.22; las mieszany ( buki i sosna); na korzeniach żywej sosny pojedyńczo; leg. michał prusiński; det. zgłoszone na forum; eksykat: brak, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: twardy , słodki , śluzu brak , młody różowy , starszy cielisty
fot. 318964 fot. 318965

 ID165293  Sparassis crispa; ok. 700 m na W do wsi Józefina koło Taczanowa, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, CD-64; 28.09.2008; las mieszany z sosną; na ziemi przy pieńku sosnowym; leg. Paweł Kostuj; det. Przemysław Żurawlew; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 338989

 ID169680  Sparassis crispa; ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2010.08.08; las - sosna, świerk, dąb, leszczyna; w odległości kilkudziesięciu cm od sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11-12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego

siedlisko i owocnik:
fot. 357860 fot. 357861 fot. 357862

 ID171263  Sparassis crispa; Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, woj. pomorskie, CA-79; 2010.08.15; Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Grzyby wybranych ciekawych przyrodniczo miejsc Sopotu; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 363379

 ID171511  Sparassis crispa; ok. 1 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2010.08.25; las mieszany: dąb, buk, sosna; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°39'42,53" E 17°40'06,67"

nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 181

siedlisko i owocnik
fot. 364242 fot. 364243 fot. 364244

 ID171897  Sparassis crispa; Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-14; 2010.08.28; las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza; korzenie sosny kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365499

 ID171905  Sparassis crispa; Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.08.29; Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew; na korzeniach sosny i daglezji kilka owocników w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 365533

 ID172001  Sparassis crispa; ok. 1,3 km na NW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2010.08.30; las mieszany: sosna, dąb, wiąz, olsza, brzoza, leszczyna; pod sosną, ok. 20 cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59
N 52°27'56,04" E 17°28'35,34"

siedlisko i owocnik:
fot. 365957 fot. 365958 fot. 365959

 ID172341  (potwierdzenie 142851) Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, DA-80; 2010.09.03; Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb; na korzeniach sosny dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367034

ID172395 Sparassis crispa; ok 100. od nr rejest 160249 z roku 2009 Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA-70; 2010.08.21; sosna; na ziemi pojedynczo; leg. michał prusiński; det. michał prusiński; eksykat: tak, tak
uwagi: stanowiski 160249 w tym roku nie istnieje
fot. 367153 fot. 367154 fot. 367155 fot. 367156

 ID172633  Sparassis crispa; Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2010.09.05; las mieszany,buk,sosna,świerk; na korzeniach sosen kilkanaście owocników w promieniu 400 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 367838 fot. 367839

 ID172661  Sparassis crispa; 3,4 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2010.09.05; las mieszany: sosna, dąb; u podstawy trzech sosen po jednym owocniku; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 40

N 52°28'59,36"
E 17°53'00,81"

pierwszy z owocników
fot. 367937 fot. 367938 fot. 367939
drugi owocnik
fot. 367940 fot. 367941
trzeci owocnik
fot. 367942 fot. 367943 fot. 367944

 ID172919  Sparassis crispa; Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 2010.09.08; wśród drzew iglastych, na podstawie pnia jednego z nich; na pniu wśród igliwia i opadłych liści, pojedyncza kępka; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 368711 fot. 368712

 ID172956  Sparassis crispa; 600 m na N od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.05; las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy; na ziemi, w pobliżu sosna i świerk pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Okaz mocno zniszczony przez ślimaki.
fot. 368814 fot. 368815

 ID172959  Sparassis crispa; 400 m na N-E od zabudowan Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.05; las sosnowo-świerkowy; na ziemi, przy sośnie pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn (40 m od drogi).
fot. 368837 fot. 368838

 ID172960  Sparassis crispa; 250 m na N-E od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.05; las sosnowo-świerkowy; na ziemi, przy sośnie pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn (10 m od drogi)
fot. 368842 fot. 368843

 ID173081  Sparassis crispa; bliskie okolice Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem (w linii prostej 1 km na W od brzegu Warty), pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-99; 2010.09.09; las mieszany, dąb, sosna; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°28'48,91"
E 16°57'22,32"

siedlisko i owocnik:
fot. 369174 fot. 369175 fot. 369176

 ID173256  Sparassis crispa; 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2010.09.10; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'09,05"
E 17°07'23,42"

nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210
siedlisko i owocnik
fot. 369639 fot. 369640 fot. 369641

 ID173866  Sparassis crispa; 800m na S-W od miejscowości Krajanka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.11; las sosnowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek oddział 233. 800m od miejscowości Krajanka w gminie Czastary, ale grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec.
fot. 371852 fot. 371853 fot. 371854

 ID173868  Sparassis crispa; 100m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.13; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, ale grzyb rósł w gminie Bolesławiec.
fot. 371874 fot. 371875 fot. 371876

 ID173870  Sparassis crispa; 150m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.13; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze w gminie Bolesławiec.
fot. 371882 fot. 371883 fot. 371884

 ID173873  Sparassis crispa; 200m na S od zabudowań Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.13; las mieszany, z przewagą sosny; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec. Okaz mocno zniszczony.
fot. 371898 fot. 371899

 ID173876  Sparassis crispa; 800m na S-W od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.13; las sosnowy, z domieszką świerka; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371903 fot. 371904

 ID173877  Sparassis crispa; 900m na S-E od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.13; las sosnowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371907

 ID173878  Sparassis crispa; 600m na S od zabudowan Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.13; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 371910

 ID174198  Sparassis crispa; 800m na S od Koziołka przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.15; las sosnowy, z domieszką brzozy; na ziemi, przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.
fot. 372742 fot. 372743

 ID174199  Sparassis crispa; 1km na S znajduje się Koziołek przysiółek Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.15; las sosnowo-brzozowo-świerkowy; na ziemi, przy mocno zmurszałym pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.
fot. 372747 fot. 372748

 ID174604  Sparassis crispa; Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.09.12; las sosnowy; na korzeniach sosen dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373683 fot. 373684

 ID174606  Sparassis crispa; Trawice-Białe błota, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.09.12; las sosnowy; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 373698

 ID175032  Sparassis crispa; Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 2010-09-19; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374664

 ID175083  Sparassis crispa; okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokorzyskie, EE-70; 2010.09.18; las sosnowy; przy pniu (na korzeniach) wyciętej sosny jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 374814

 ID175160  Sparassis crispa; 1,2 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.12; skraj lasu,fragment sosnowo-dębowy; przy murszejącym pniaku sosnowym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51st8'48,5"N 19st29'46,3"E

fot. 375122

 ID175346  Sparassis crispa; 1km na SE od zabudowań Podjamy (przysiółka Żdżar), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.09.18; las sosnowy, z domieszką brzozy i świerka; na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.
fot. 375646 fot. 375647

 ID175636  Sparassis crispa; ok.700 m N,Paciorkowizna,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.09.26; las sosnowy; u podstaw żywych sosen dwa pojedyncze owocniki oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.CHRONIONY, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocnik pierwszy
fot. 376476 fot. 376477

owocnik drugi,mocno uszkodzony przez ludzi (jego fragmenty walały się w promieniu kilku metrów)
fot. 376478

 ID176401  Sparassis crispa; Chociński Młyn, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-42; 2010.09.21; bezpośrednio pod sosnami, las sosnowy z niewielką domieszką brzozy; na ziemii blisko pnia pojedynczo; leg. ; det. ; eksykat: nie, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: podaję namiary 2 osobników, trzeci był dalej od leśniczówki i nie bardzo mogę wskazać jego miejsce: (w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund)
53 49 23,1 17 27 06,0
53 49 35,4 17 26 22,6
fot. 378678 fot. 378679 fot. 378680 fot. 378681

 ID176698  Sparassis crispa; Łochowice ok.1,2 km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 2010.09.25; las sosnowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379538

 ID176810  Sparassis crispa; Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-48; 2010.09.24; las sosnowy; na korzeniach sosen kilka owocnikow wokół Ocypla; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 379939 fot. 379940

 ID176939  (potwierdzenie 116997) Sparassis crispa; rez.''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.05; las jodłowo-sosnowy; u podstaw żywych sosen dwa owocniki pod dwiema sosnami,oddalone od siebie o ok.500m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Tym razem (w stosunku do pierwotnego zgłoszenia) owocniki rosły w granicach rezerwatu,kilka metrów od dostępnej ścieżki.

1)fot. 380275
2)fot. 380276

 ID177471  Sparassis crispa; 1 km na S-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.10.03; młody zagajnik:sosna, dab, brzoza; liczne pnie po starych sosnach; na ziemi, przy pniaku sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 249. Owocnik mocno dojrzały.
fot. 381914 fot. 381915

 ID177472  Sparassis crispa; 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.10.05; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.
fot. 381920 fot. 381921 fot. 381922

 ID177473  Sparassis crispa; 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.10.05; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.
fot. 381928 fot. 381929

 ID177706  Sparassis crispa; 2,7 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 2010.09.04; Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; Przy zmurszałym pniu Pojedynczo; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Dwa owocniki odległe od siebie ok. 450 m
fot. 382650 fot. 382651 fot. 382652

 ID177707  Sparassis crispa; 1,8 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-21; 2010.09.11; Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy; Przy zmurszałym pniu Pojedynczo; leg. Andrzej Kitowski; det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Jeden owocnik
fot. 382655

 ID178051  Sparassis crispa; Warszawa, Powsin, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED-37; 2010.09.06; las mieszany, w tym miejscu z dominującą sosną; na korzeniach sosen 5 owocników na obszarze 10mx10m pod kilkoma sosnami; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 383489 fot. 383490

 ID178182  Sparassis crispa; 700m na S-E od zabudowań Podjaworka (przysiółka Żdżar, gm. Bolesławiec), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE-37; 2010.10.17; las sosonowo-bukowy; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248.
fot. 383798 fot. 383799 fot. 383800

 ID179692  (potwierdzenie 175160) Sparassis crispa; 1,5 km S,Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.11.15; las sosnowy; pozornie na ziemi, w pobliżu zmurszałego sosnowego pniaka pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 8' 39,89"N , 19st 30' 17,09"E

fot. 389262 fot. 389263

Stanowisko tego siedzunia znajdowało się ok.300 m na pdwsch od siedzunia ze zgłoszenia ID175160.

 ID179722  Sparassis crispa; Stara Kaźmierka od strony Kwilenia, pow. pleszewski, woj. województwo, CD-45; 26.09.2010; bór świeży; na ziemi; leg. Danka Żurawlew, Przemysław Żurawlew; det. Przemysław Żurawlew; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 389383

 ID180303  Sparassis crispa; 1,3 km W,Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.03; las sosnowy; pozornie na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 03' 03,7"N , 19st 20' 26,7"E

fot. 391048

 ID180551  (potwierdzenie 145152) Sparassis crispa; 1 km E,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki; u podstawy żywej sosny, innej niż w zgłoszeniu pierwotnym jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391595 fot. 391596

 ID180552  (potwierdzenie 145154) Sparassis crispa; 1 km N,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in; u podstawy żywych sosen dwa pojedyncze owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone namiary 51 02 44,7 ; 19 37 38,2

owocnik pierwszy
fot. 391600

owocnik drugi
fot. 391601

 ID180553  (potwierdzenie 114350) Sparassis crispa; 1,5 km NE,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk i inne; jeden owocnik u podstawy żywej sosny, drugi na pniaku sosnowym dwa pojedyncze owocniki w oddaleniu od siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 391605 fot. 391606

 ID180554  (potwierdzenie 145150) Sparassis crispa; 1,5 km S,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza; u podstawy żywej sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Ten owocnik rósł ok. 250 m na pdzach od owocnika z pierwotnego zgłoszenia

fot. 391609

 ID180614  (potwierdzenie 142087) Sparassis crispa; 1,2 km na SW od osady Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2010.09.27; las - sosna, dąb, leszczyna, brzoza; pod sosną dwa owocniki, z których jeden został znaleziony zerwany i położony na ławce, drugi rósł pod sosną; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153
przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed i za przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki

jeden z owocników, ten znaleziony na ławce
fot. 391780 fot. 391781
drugi owocnik rosnący pod sosną
fot. 391782 fot. 391783

 ID180792  Sparassis crispa; Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.25; las sosnowy; pozornie na ziemi, tuż przy pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 01' 03,9"N ; 19st 21' 52,0"E

fot. 392258

 ID180812  Sparassis crispa; 0,5 km na S od Uchorowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2010.10.03; las o składzie: sosna, dąb, grab, brzoza; pod sosną, 20 cm od pnia drzewa jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon + mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 206

zdjęcia: siedlisko i owocnik
fot. 392323 fot. 392324 fot. 392325

 ID180813  Sparassis crispa; ok, 1,5 km na E od Suchego Lasu, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 2010.09.29; las mieszany: sosna, dąb, grab; pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia drzewa jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Morasko, Las Sucholeski

zdjęcia: stanowisko, owocnik
fot. 392329 fot. 392330

 ID180814  (potwierdzenie 123107) Sparassis crispa; 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2010.09.12; las mieszany: przewaga sosny, dąb, grab; na ziemi u podstawy sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59, przy granicy z oddziałem 58
owocnik z poprzedniego zgłoszenia z 2008 r. ID 123107 rósł kilkadziesiąt kroków od obecnego, po drugiej stronie drogi dzielącej oddziały, w oddziale 58

N 52°28'21,31" E 17°28'30,70"

zdjęcia: stanowisko, owocnik
fot. 392334 fot. 392335

 ID181581  Sparassis crispa; Około 1.5 km, na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC-04; 2010,10,31; Las sosnowy w srednim wieku; na ziemi tuż obok pnia żywej sosny trzy owocniki tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394322 fot. 394323 fot. 394324

 ID181583  Sparassis crispa; 6,5 km od Supraśla na południe, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-12; 2010,11,01; Skraj lasu iglastego(sosna, świerk), z bardzo małą domieszką brzozy; na korzeniach sosny trudno określić bez wyrywania czy był to jeden bardzo duży owocnik, czy tez kilka zrośniętych ze sobą, raczej jednak kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394349 fot. 394350

Owocnik bardzo duży, pień sosny na której korzeniach rósł miał około 60-70cm średnicy(podaję do porównania)

 ID188811  Sparassis crispa; 2 km na N-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.31; las grabowy i kilka sosen; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Gmina Bolesławiec, Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 252.
fot. 432001 fot. 432002

 ID188816  Sparassis crispa; 1,5 na S od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.07.31; las grabowo-sosnowy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada;
uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 253.
fot. 432018 fot. 432019 fot. 432020

 ID189014  Sparassis crispa; Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie; 2011.07.29; las jodlowy z domieszką sosen, swierków i dębów - bezpośrednio pod sosną; gleba kamienista Przy samym pniu jeden owocnik wielkości dużego kalafiora; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Owocnik rósł z południowej strony pnia sosny otoczonej jodłami.
Położenie N 49 54,563 E 19 33,326 w stopniach, minutach i ułamkach minut
fot. 432626 fot. 432627 fot. 432628

 ID189103  (potwierdzenie 151069) Sparassis crispa; 1,5 km na SW od Pawłowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.08.04; las mieszany, sosna, dąb, w tym dąb czerwony, leszczyna; u podstawy sosny w niewielkiej odległości od pnia; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82 (niedaleko szosy przecinającej ten oddział)
Poprzednio zgłaszano owocnik z innego miejsca tego oddziału, po przeciwnej stronie szosy.

stanowisko i owocnik (wobec aparatu komórkowego dla ukazania rozmiarów):
fot. 433145 fot. 433146

 ID189494  (potwierdzenie 128073) Sparassis crispa; Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC-13; 2011.08.06; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny dwa owocniki; leg. Bogdan Rudzionek; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 435317

 ID189675  (potwierdzenie 169680) Sparassis crispa; ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2011.08.15; las - sosna, świerk, dąb, leszczyna; pod sosną, w odległości kilkudziesięciu cm od sosny pozostałość po jednym owocniku, który został prawdopodobnie przez kogoś zabrany; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11 i 12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego

fot. 436218 fot. 436219 fot. 436220

około 1 km na SW kolejny owocnik - las mieszany (sosna, dąb), nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 24 (przy drodze oddziałowej)
fot. 436221 fot. 436222 fot. 436223

 ID190384  Sparassis crispa; Kapalica, 1,2 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-91; 2011.08.26; las mieszany, sosna, dąb, grab; pod sosnami podwójny oraz jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 239
otulina rezerwatu "Jezioro Drążynek" po południowej stronie jeziora
obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna

zdjęcia:
fot. 439351 fot. 439352 fot. 439353 fot. 439354 fot. 439355 fot. 439356

ID190456 Sparassis crispa; Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF-97; 2011.08.28; las jodłowy z pojedynczymi sosnami; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 439711

 ID190526  (potwierdzenie 173878) Sparassis crispa; 600 m na S od zabudowań Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.22; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010r.
fot. 440033 fot. 440034 fot. 440035

 ID190528  Sparassis crispa; 2 km na S-E od zabudowań Podjaworka - przysiółek Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.15; las świerkowo-sosnowy; na ziemi, przy leżącej kłodzie sosny dwa okazy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 240. Gmina Bolesławiec.
fot. 440039 fot. 440040

 ID190627  Sparassis crispa; 600 m na S-W od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.08.30; las grabowo-sosnowy; na ziemi, przy sośnie trzy okazy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec. Przy jednej sośnie rosły dwa osobniki, a 30 m na E przy kolejnej sośnie - jeszcze jeden.
fot. 440551 fot. 440552 fot. 440553

 ID190756  Sparassis crispa; Kamień gm.Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 2011.08.20; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb; na korzeniach sosny jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441197
175 m.npm.
Forma ochrony-obszar Trójmiejskiego PK

http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.50185~18.31256&lvl=15&sp=point.54.50185_18.31256_20%20sierpnia%202011%20(39).JPG

 ID190849  Sparassis crispa; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.08.31; las bukowy z domieszką sosny,dębu; na korzeniach sosny dwa owocniki na dwóch substratach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 441551 fot. 441552
forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID191558  Sparassis crispa; 700 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.08; las sosnowy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 255. Gmina Bolesławiec. Okaz mocno podstarzały.

fot. 445441

 ID191560  Sparassis crispa; 1,3 km na E od zabudowań Mieleszyna i 1,3 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.10; las sosnowo-jodłowy; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244.
fot. 445445 fot. 445446

 ID191563  Sparassis crispa; 600 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.21; las bukowy, z pojedynczymi brzozami i sosnami; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.
fot. 445451 fot. 445452 fot. 445453

 ID192170  Sparassis crispa; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.04; las jodłowy; na pniaku sosny 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.
fot. 448003 fot. 448004

 ID192171  (potwierdzenie 177473) Sparassis crispa; 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.29; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.
fot. 448008 fot. 448009

 ID192172  (potwierdzenie 177472) Sparassis crispa; 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.09.29; las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz; na ziemi, przy sośnie dwa owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.
fot. 448013 fot. 448014

 ID192490  (potwierdzenie 175032) Sparassis crispa; Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-25; 2011.10.15; las sosnowy; na ziemi przy pniu sosny 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek ,Barbara Waldon; det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 449776

 ID193002  Sparassis crispa; 700 m na S od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.23; Las sosnowy; na pniaku sosnowym pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 241. Gmina Bolesławiec.
fot. 452111 fot. 452112

 ID193003  Sparassis crispa; 1,3 km na S od zabudowań Żdżar (Leśniczówka Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.23; las jodłowo-bukowy, z domieszką sosny i brzozy; przy pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 452116 fot. 452117

 ID193004  Sparassis crispa; 300 m na S od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.24; las sosnowy, z domieszką dębu; na ziemi przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Las prywatny, działka nr 291 - Jaworek. Gmina Czastary.
fot. 452121 fot. 452122

 ID193382  Sparassis crispa; Rzepinek, 0,5 km W, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2011.10.30; kultura sosnowa w wieku ca. 50-60 lat z niewielką domieszką innych gatunków liściastych; na piaszczystym mineralnym podłożu z cienką warstwą ściółki (iglastej), w pobliżu żywe sosny i kilka murszejących pniaków sosnowych pojedynczno, jeden osobnik, być może więcej ale nie szukałem; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: NIE (chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453747
Nadleśnictwo Rzepin

 ID193745  Sparassis crispa; 2 km W od miejscowości Wda, pow. Starogard Gd., woj. pomorskie, CB-48; 2011.09.24; bór sosnowy,; u podstawy pnia sosny, 1 owocnik; leg. Włodek Chojnacki; det. Włodek Chojnacki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/24.11.11, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:

 ID193762  Sparassis crispa; 900 m na N- W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.10.28; las sosnowy, z domieszką brzozy; przy pniu sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 243. Sosna rosła przy drodze leśnej. Gmina Bolesławiec.
fot. 455590 fot. 455591

 ID194150  Sparassis crispa; Pliszka, S 0,5 km, pow. krośnieński, woj. lubuskie, AD-16; 2011.11.11; bór sosnowy; na ziemi w pobliżu sosny 2 osobniki o średnicy 15 i 8 cm; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Krosno, leśnictwo Kępiny;
ponowne zgłoszenie uzupełnione o fotografię (poprzednie było bez), poprzedni ID 193741
fot. 457739

 ID194534  Sparassis crispa; Babi Dół, 0,7 km W, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-98; 2011.09.17; bór sosnowy; u nasady sosny jeden owocnik; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: wielkości ok. 15 cm.
fot. 460118

 ID194620  Sparassis crispa; 0,7 km S od części wsi Adamów zwanej Janów Wolski, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.07.31; las mieszany, fragment sosnowo-bukowy; pozornie na ziemi, przy pniu sosny pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 1,23" N ; 19st 17' 16,89" E

fot. 460698 fot. 460699

siedlisko
fot. 460700

 ID194714  Sparassis crispa; 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.09.06; dąbrowa przechodząca w las mieszany; pozornie na ziemi, przy zmurszałym sosnowym pniaku jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 26,12" N ; 19st 15' 17,54" E

fot. 461140

pniak, za którym rośnie siedzuń, z widokiem na siedlisko
fot. 461141

 ID194759  Sparassis crispa; 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2011.10.06; wysokopienny las sosnowy z dodatkiem świerków; u podstawy żywej sosny jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 1' 41,72" N ; 19st 15' 18,15" E

fot. 461499 fot. 461500

 ID194891  Sparassis crispa; 700 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.01; las sosnowy, brzozy, świerki, dęby; na pniaku sosny pojedynczy; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.
fot. 462427 fot. 462428

 ID195202  Sparassis crispa; Chomiąża Szlachecka, 1,5 km NW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 2011.08.28; las mieszany, sosna, dąb; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Łysinin, oddział 152

stanowisko i owocnik:
fot. 463858 fot. 463859

 ID195203  Sparassis crispa; Bożacin, 1,5-2 km E; 1,7 km SEE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-74; 2011.08.28; las mieszany, sosna, dąb; pod sosnami pojedynczo, trzy owocniki rozmieszczone w narożnikach trójkąta o boku po kilkaset metrów; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, nieliczne i niezbyt dobrej jakości, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Stary Bród, oddział 186; leśnictwo Mięcierzyn, oddziały 193 i 187 (leśnictwa i oddziały sąsiadujące ze sobą)

owocnik pierwszy
fot. 463864
owocnik drugi
fot. 463865
mapka rozmieszczenia owocników - długie strzałki wskazują lokalizacje owocników
fot. 463866

podczas tej bytności miałam do dyspozycji tylko komórkę, stąd nie najlepsza jakość zdjęć

 ID195211  Sparassis crispa; Jemiołów, 1,5-2 km E; 3 km NE, nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2011.08.20; buczyna z domieszką innych gatunków, w tym sosna; pod sosnami pojedynczo, trzy owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin, oddziały położone wokół Jeziora Trześniowskiego
- 24 (wschodni brzeg Jeziora Trześniowskiego) N 52°21'29,96" E 15°17'52,15"
- 8 (na północ od Jeziora Trześniowskiego) N 52°22'40,66" E 15°18'14,94"
- 10 (zachodni brzeg Jeziora Trześniowskiego) N 52°21'22,75" E 15°17'42,45"

obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

stanowisko w oddziale 24:
fot. 463898 fot. 463899
stanowisko w oddziale 8:
fot. 463900 fot. 463901
stanowisko w oddziale 10:
fot. 463902

 ID195219  (potwierdzenie 152552) Sparassis crispa; Leśniewo, 1,4 km E, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2011.09.01; las mieszany, sosna, dąb; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58

stanowisko
fot. 463941
owocnik
fot. 463942

 ID195358  Sparassis crispa; Bełki, ok. 1 km NE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-65; 2011.09.10; las mieszany, sosna, dąb, po przeciwnej stronie drogi brzezina; nieopodal sosny jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka
przy żółtym szlaku turystycznym z Niestronna przez Bełki w kierunku Jeziora Oćwieckiego, kilka minut drogi przed stanowiskiem Hymenochaete tabacina ID 195357
forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich

N 52°43'41,97" E 17°49'45,54"

siedlisko, widok ogólny, stanowisko znajduje się po lewej stronie drogi
fot. 464569
bliższy widok na stanowisko
fot. 464570
owocnik
fot. 464571

 ID195438  (potwierdzenie 173081) Sparassis crispa; Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,5-0,7 km NW, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC-99; 2011.09.07; las mieszany, dąb, brzoza, sosna; pod sosnami po jednym owocniku pod trzema sosnami; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagrania na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko

owocnik 1
fot. 464830 fot. 464831
owocnik 2
fot. 464832 fot. 464833
owocnik 3
fot. 464834 fot. 464835

 ID195440  (potwierdzenie 173256) Sparassis crispa; Wierzonka, 2 km NE, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.09.21; las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210

stanowisko
fot. 464853
owocnik
fot. 464854 fot. 464855

 ID195487  (potwierdzenie 149169) Sparassis crispa; Błońsko, 0,5 km SW, pow. grodziski, woj. wielkopolskie, BD-23; 2011.10.02; bór sosnowy; przy pniakach sosnowych dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapki; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Grodzisk, leśnictwo Krzewina, oddział 209

poprzednie zgłoszenie z 2009 r. ID 149169 dotyczyło owocników znalezionych w sąsiednim 221 oddziale

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska

siedlisko
fot. 465140
owocniki
fot. 465141 fot. 465142

 ID195497  Sparassis crispa; Starczanowo, 1 km W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.10.06; las mieszany, m.in. sosna, dąb, buk, leszczyna; pniak sosnowy dwa owocniki; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Biedrusko

widok na stanowisko, w głębi pniak z siedzuniem
fot. 465153
owocniki
fot. 465154

 ID195516  Sparassis crispa; Jezierce, 1,2 km SSW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD-01; 2011.09.27; las mieszany - sosna, dąb, leszczyna, brzoza; pod sosną jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153

przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach (p. mapka), dokładnie naprzeciwko zaznaczonego na mapce punktu ścieżki przyrodniczej, obecnie "w naturze" ma on nr 12 (na mapce 14)
fot. 465298
korekta informacji zawartej w poprzednich zgłoszeniach, powinno być "pomiędzy jeziorami Cyganek i Ully, w pobliżu Cybinki"

siedzunia sosnowego obserwuję tu od 2009 r., występuje co roku, nie w identycznych miejscach, ale na pewnym niewielkim obszarze od 12 do 14 punktu ścieżki przyrodniczej

owocnik
fot. 465299 fot. 465300

 ID202925  Sparassis crispa; Wysiedle, przy parkingu leśnym, pow. Łobez, woj. zachodniopomorskie, BB-60; 2012.08.18; las sosnowy; przy sośnie zwyczajnej 1 ex.; leg. ; det. Przemysław Żurawlew; , tak
uwagi: fot. 508081

ID297239 Sparassis crispa; ok.1,5km na N od Osówca Szlacheckiego gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.11.23; Las sosnowo-brzozowy; przy pniaku sosnowym dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: W tym ATPOL grzyb pospolity,więcej zgłaszać nie będę.
fot. 907641

ID297421 Sparassis crispa; Puszcza Świętokrzyska, ok. 1 km na S od miejscowości Psary - Stara Wieś w gm. Bodzentyn, pow. kielecki, woj. świetokrzyskie, EE-66; 2011.08.31; drzewostan sosnowo-jodłowy z dom. Md; przy odziomku So i Jd pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Lech Buchholz; det. Grażyna Domian, Lech Buchholz; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 908754 fot. 908755

ID304604 Sparassis crispa; ok.1km na NW od miejscowości Chmieleń Wielki,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-14; 2017.09.01; las sosnowy z podrostem dębowym; na ziemi w pobliżu sosny Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 942785 fot. 942786

ID304916 Sparassis crispa; 0,5 km NE, Nowy Młyn, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD-04; 2017.09.09; las mieszany o charakterze grądu niskiego, pod sosną, w pobliżu grab, dąb, olsza czarna; na ziemi 1 duży osobnik; leg. Michał Smoczyk; det. Michał Smoczyk; eksykat: TAK, zostanie wysłany kustoszowi bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Rzepin, lesnictwo Nowy Młyn, oddział 533

fot. 944141

ID305100 Sparassis crispa; 1,3 km W od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2017.09.10; las mieszany -gł.sosny i dęby; u podstawy pniaczka sosnowego jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 42" N i 19st 16' 41" E

fot. 945266 fot. 945267

literatura · references
· Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.209 [5]
· Fluck, M., 1995 — Jaki to grzyb? p.386 [2]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #3610
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 19.04.2017 · powstała/was created 18.12.1999

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Sparassis_crispa.htm"> Sparassis crispa (siedzuń sosnowy) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>