Tx: 1913
grzyby.pl

Sparassis crispa (Wulfen) Fr.

siedzuń sosnowy, szmaciak gałęzisty, "kozia broda" · "szmaciak", Cauliflower mushroom /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
pokrój
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
pokrój
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
młody owocnik

owocnik

Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
Duży, nieregularnie kulisty, kalafiorowaty, 100-250(400) mm szerokości, 100-150 mm wysokości; składa się z krótkiego trzonu wpuszczonego w korzenie porażonego drzewa, od niego odchodzą liczne gęsto ułożone odgałęzienia zakończone płaskimi, zaokrąglonymi, łopatkami czy też listkami o gładkiej powierzchni, na niej są tworzone zarodniki; barwa listków kremowa, z czasem ciemnieją do żółtawej, ochrowej a zakończenia brązowieją.

space

Sporocarp large, in shape more or less globose, 100-250(400) mm broad and 100-150 mm tall; consist of broad and short rooting base, connected with roots of parasited wood and dense flattened branches with rounded leaf-like endings, on their surface spores are produced; colour of branches cream, in age darkening to pale yellow or ocher, endings become brownish.

space

zarodniki

Wysyp biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.
Sporeprint white. Spores ellipsoid, smooth, 4.5-6 x 3.5-4.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Od 1983 do 2014r. znajdował się pod ochroną. Obecnie nie jest chroniony z racji pospolitości i braku zagrożenia. Pod ochroną częściową znajduje się tylko rzadki siedzuń dębowy (Sparassis brevipes).
Sparassis crispa (siedzuń sosnowy)
owocnik obok sosny
Nieczęsty. Owocniki wyrastają pojedynczo, od lipca do października, u podstawy porażonych przez niego sosen; także saprotroficznie na drewnie sosnowym; powoduje brunatną zgniliznę drewna.
<Łukasz Fuglewicz>: Spotykany także w bezpośrednim sąsiedztwie daglezji zielonej (Pseudotsuga menziesii). W latach 2022 - 2023 miałem 3 takie znaleziska na oddalonych kilka-kilkanaście kilometrów od siebie stanowiskach (Słowiński Park Narodowy i jego otulina). Konsultowałem z dr Marcin Pietrasem (ID PAN Kórnik), któremu potwierdził analogiczne obserwacje + "Przeanalizowałem molekularnie kilka owocników i zawsze wychodził S. crispa."
Not common. Summer-fall around trunks of pine or spruce, sometimes on stumps of this trees.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢! 🛒

dopuszczony do obrotu 🛒
Bardzo smaczny grzyb jadalny. Jedyną jego wadą jest silne zabrudzenie i zapiaszczenie ulokowane w trudno dostępnych zakamarkach wnętrza owocnika. Dobrą metodą czyszczenia jest dokładne płukanie pod bieżącą wodą grzyba pokrojonego na niezbyt grube plastry. A i mimo takich zabiegów należy, w trosce o zęby, ostrożnie jeść potrawę. Bardzo trudno jest pozbyć się całego piasku.
Edible and tasty.
Kodyfikacja polskich nazw grzybów z 2003 roku[105], kierując się względami estetycznymi (nazwa kojarzyła się ze szmatą), za sprawą prof. Wojewody zmieniła wcześniej obowiązującą nazwę rodzajową szmaciak na siedzuń.

space

Similar specie siedzuń dębowy (Sparassis brevipes) grown on roots of decidious trees, usually oaks, is paller, whitis, leaves are broader, not so dense; specimens groving on fir are by some treated as different taxon - siedzuń dębowy (Sparassis brevipes) - has broad, pale endings.

wybrane okazy · selected collections

#8
06 09 28 - 10
/Puszcza Białowieska/
#2
02 08 17 - 3b
leg. Marek Snowarski
/Trutnov, Czechy/
#1
99 09 11 - 2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1263]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe zespołów Tilio-Carpinetum melittetosum i Calamagrostio-Quercetum petraeae rezerwatu leśnego Zielona Góra w północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Ziemia Częstochowska 31: 123-138.[1263], Adamczyk (2005a)[1266]Adamczyk (2005a) General notes on macrofungi in forest reserves of Częstochowa Upland. W: Czyżewska K., Hereźniak J. (eds.). Biodiversity in Relation to Vegetation Zones in Europe. University of Łódź Publishing House, Łódź: 177-186.[1266], Adamczyk (2007a)[1268]Adamczyk (2007a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej. Parki nar. Rez. Przyr. 26(2): 3-16.[1268], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Anderwald (2014)[1284]Anderwald (2014) Drzewa gniazdowe bielika Haliaeetus albicilla przykładem drzew biocenotycznych.[1284], Bartnik et al. (2015)[1300]Bartnik et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe w lesie gospodarczym i chronionym.[1300], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Bena (2006)[1308]Bena (2006) Wędrówki po powiecie zgorzeleckim.[1308], Białobrzeska & Szczepkowski (2014)[1311]Białobrzeska & Szczepkowski (2014) Grzyby chronione na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec.[1311], Borzyszkowska (2011)[1328]Borzyszkowska (2011) Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń[1328], Celka (2002)[1357]Celka (2002) Królestwo grzybów.[1357], Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Chojnacki i in. (2010)[1399]Chojnacki i in. (2010) Las Bielański. W: Luniak M. (red.). Przyroda Bielan warszawskich. Muzeum i Instytut Zoologii PAN. Warszawa: 216-221[1399], Ciosek (2002)[1403]Ciosek (2002) Szmaciak gałęzisty na terenach nadbużańskich.[1403], Domian (2010)[1419]Domian (2010) Ochrona gatunkowa grzybów.[1419], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Fiedorowicz (2001)[1439]Fiedorowicz (2001) Wstępne obserwacje macromycetes rezerwatu"Zakręt" (Mazurski Park Krajobrazowy). W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 181[1439], Fiedorowicz (2007)[1440]Fiedorowicz (2007) Stan poznania grzybów wielkoowocnikowych miasta Olsztyna. W: Kępczyńska E., Kępczyński J. (red.). Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. Streszczenia refetratów i plakatów. 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Szczecin 3-8 września 2007: 138[1440], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Fiedorowicz (2011)[1443]Fiedorowicz (2011) Grzyby wielkoowocnikowe Olsztyna – gatunki chronione i zagrożone.[1443], Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Fiedorowicz i in. (2000)[1446]Fiedorowicz i in. (2000) Gatunki grzybów monitorowanych w Mazurskim Parku Krajobrazowym. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 73-79[1446], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Florczak et al. (2007)[1453]Florczak et al. (2007) Skład chemiczny i aktywność celulolityczna szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa (Wulf.) Fr.[1453], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2004)[1456]Friedrich (2004) Wstępne wyniki badań macromycetes Puszczy Wkrzańskiej. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 133-134[1456], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Friedrich i Łyczek (2006)[1467]Friedrich i Łyczek (2006) Stan badań nad grzybami wielkoowocnikowymi Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 107[1467], Friedrich i Orzechowska (2001)[1469]Friedrich i Orzechowska (2001) Grzyby wielkoowocnikowe Szczecina. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 187[1469], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: ?S. crispa), Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Grądziel i Różycki (2005)[1520]Grądziel i Różycki (2005) Poleski Park Narodowy. Poleski Park Narodowy, Urszulin.[1520], Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528], Grzesiak i Wolski (2014)[1531]Grzesiak i Wolski (2014) Przyroda Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Śluzowce, grzyby, wątrobowce i mchy. Przewodnik. Park Narodowy "Bory Tucholskie", Charzykowy.[1531], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589], Jankowski (2012)[1602]Jankowski (2012) Gryżyński Park Krajobrazowy. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, Gorzów Wlkp.[1602], Kamiński (2006)[1621]Kamiński (2006) Siedzuń sosnowy (szmaciak gałęzisty) Sparrasis crispa (Wulfen) Fr. (1821) w rezerwacie "Dąbrowa w Napoleonowie" w okolicy Poddębic.[1621], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kasper-Pakosz & Łuczaj (2014)[1654]Kasper-Pakosz & Łuczaj (2014) Grzyby na targach okolic Rzeszowa.[1654], Kasprowicz et al. (2011)[1656]Kasprowicz et al. (2011) The list of plants, fungi and invertebrates of noble fir (Abies procera Rehder) experimental stands in Rogow Arboretum (Poland).[1656], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozik (2004)[1700]Kozik (2004) Stanowisko pochwiaka jedwabnikowego - Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Sing. w Uroczysku Pleśnianki (Pleśna k/Tarnowa).[1700], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2006)[1715]Krotoski (2006) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim w roku 2005.[1715], Krotoski (2011)[1721]Krotoski (2011) Wzgórze Grzybówka.[1721], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kubiak i Fiedorowicz (2002)[1733]Kubiak i Fiedorowicz (2002) Szmaciak gałęzisty w lasach komunalnych Olsztyna. Chroń. Przyr. Ojcz. 58(6): 93-94 [1733], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2001)[1746]Kujawa (2001) Macromycetes zadrzewień śródpolnych, parków wiejskich i lasów gospodarczych Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 189[1746], Kujawa (2003)[1748]Kujawa (2003) Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego.[1748], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2003)[3807]Lisiewska (2003) Distribution of legally protected macrofungi in the Wielkopolska region of (Western Poland).[3807], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Lisiewska (2011)[1841]Lisiewska (2011) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Wielkopolskiego Parku Narodowego.[1841], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Lisiewska & Madeja (2003)[1845]Lisiewska & Madeja (2003) Rozmieszczenie ściśle chronionych gatunków grzybów w Wielkopolsce.[1845], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz et al. (2009)[1868]Ławrynowicz et al. (2009) Grzyby.[1868], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2004c)[1893]Łuszczyński (2004c) Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136[1893], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łuszczyński (2012)[1902]Łuszczyński (2012) Grzyby wielkoowocnikowe.[1902], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Łyczek et al. (2006)[1929]Łyczek et al. (2006) Walory przyrodnicze przełomowego odcinka rzeki Gowienica na terenie projektowanej "Ostoi Goleniowskiej" w europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 na Pomorzu Zachodnim. Część III. Macromycetes.[1929], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (1999)[1986]Narkiewicz (1999) Torfowisko na Trzecińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogóskiej.[1986], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Nespiak (1970)[3782]Nespiak (1970) Grzyby i grzybobranie w Puszczy Białowieskiej.[3782], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Piętka (2013)[2090]Piętka (2013) Czynna ochrona zagrożonych grzybów nadrzewnych w lasach. Rozprawy Naukowe i Monografie. Wydawnictwo SGGW Warszawa[2090], Piętka (2014)[2091]Piętka (2014) Przywracanie nadrzewnych grzybów chronionych z warunków ex situ do środowiska przyrodniczego.[2091], Piskorski i Majda (2019)[2107]Piskorski i Majda (2019) Grzyby w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Różnorodność kształtów i kolorów. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Euro Pilot Sp.oo, Łódź.[2107], Pomarnacki (1968)[3772]Pomarnacki (1968) W obronie szmaciaka gałęzistego.[3772], Popielarz (2010)[2111]Popielarz (2010) Tucholski Park Krajobrazowy. Polskie Wydawnictwa Reklamowe, Toruń[2111] (fot.), Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2001)[2115]Radołowicz-Nieradzik & Klęczek-Kasperczyk (2001) Grzyby chronione występujące w okolicach Mikołowa.[2115], Radwańska-Paryska & Paryski (1973)[3808]Radwańska-Paryska & Paryski (1973) Encyklopedia tatrzańska.[3808] (podana błędna nazwa łacińska), Rozwałka (2004)[2165]Rozwałka (2004) Nowe stanowiska szmaciaka gałęzistego Sparassis crispa w południowo-wschodniej Polsce.[2165], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Stala (2013)[2217]Stala (2013) Rzadkie, ciekawe, ginące grzyby wielkoowocnikowe (Macromycetes) Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz fragmentu jego otuliny.[2217], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Sułkowska-Ziaja (2014)[2278]Sułkowska-Ziaja (2014) Biologicznie aktywne związki w kulturach mycelialnch wybranych gatunków grzybów afylloforoidalnych.[2278], Szczepański i in. (2016)[2288]Szczepański i in. (2016) Chronione, zagrożone i rzadkie składniki flory, mykobioty i lichenobioty. W: Hołdyński C. (red.). Welski Park Krajobrazowy - monografia przyrodnicza. Wyd. Mantis, Olsztyn: 248-289[2288], Szczepkowski (2004)[2290]Szczepkowski (2004) Wystawa grzybów Lasów Rogowskich.[2290], Szczepkowski (2005)[2292]Szczepkowski (2005) Rogów 2004.[2292], Szczepkowski (2006)[2293]Szczepkowski (2006) II warsztaty mikologiczne Rogów 2006 - "Macromycetes lasów Rogowskich".[2293], Szczepkowski (2008)[2298]Szczepkowski (2008) Nowe stanowiska grzybów chronionych na Dolnym Śląsku.[2298], Szczepkowski et al. (2011)[2361]Szczepkowski et al. (2011) Grzyby podlegające ochronie gatunkowej na terenie Nadleśnictwa Sarnaki.[2361], Szczygielska & Ciosek (2000)[2363]Szczygielska & Ciosek (2000) Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa w środkowo-wschodniej Polsce.[2363], Szewczyk et al. (2012)[2369]Szewczyk et al. (2012) Fungi occurring on stumps in selected subcompartmentsof the Zielonka Experimental Forest District.[2369], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Szpotkowski (2010)[2372]Szpotkowski (2010) Dolina Kamionki w zarysie przyrodniczo-historycznym. Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. Bydgoszcz (w opracowanieu użyte są polskie nazwy grzybów)[2372], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Trzeciak (2000)[2418]Trzeciak (2000) Stanowiska chronionych i rzadkich gatunków grzybów w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym.[2418], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2000a)[2431]Wilga (2000a) Grzyby makroskopowe (Macromycetes) występujące na obszarze Gdańska. Acta Bot. Cassubica 1: 105-111[2431], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga (2005e)[2451]Wilga (2005e) Szlak Królewski w Lasach Oliwskich. Przewodnik turystyczny. Politechnika Gdańska: 7-68[2451], Wilga (2005f)[2452]Wilga (2005f) Interesujące grzyby wielkoowocnikowe Doliny Radości w Gdańsku-Oliwie. Trójmiejski Park Krajobrazowy. Pismo Politechniki Gdańskiej 29: 31-32[2452], Wilga (2007)[2455]Wilga (2007) Droga Mackensena w Lasach Oliwskich (propozycja spędzenia kilku godzin w otoczeniu natury). Pismo Politechniki Gdańskiej 4: 31-33[2455], Wilga (2008)[2456]Wilga (2008) Nowe stanowiska naziemków białawego Albatrellus ovinus, zielonawego A. cristatus i ceglastego A. confluens (macromycetes) w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2456], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (1977)[3781]Wojewoda (1977) Grzyby wielkoowocnikowe.[3781], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wójtowski (2006)[2547]Wójtowski (2006) Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka".[2547], Zieliński et al. (2011)[2568]Zieliński et al. (2011) Ścieżkami Pańskiej Góry.[2568], Zygmunt (2000)[2571]Zygmunt (2000) Na szlakach Jurajskiego Parku Narodowego. II. Sokole Góry.[2571], Żółciak (2009)[2576]Żółciak (2009) Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87[2576], Żurawlew (2014)[2580]Żurawlew (2014) Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego.[2580], Żurawlew (2018)[2581]Żurawlew (2018) Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego.[2581]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Sparassis crispa (siedzuń sosnowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 44945 123153 189014 AB37 46567 AB38 337388 AB65 374685 AB66 372817 AB83 116239 120004 AB84 80167 372820 AB93 45391 46134 110190 112349 153839 AB94 24345 42515 44137 45345 47114 112226 112232 152172 AB95 110193 AC37 362381 AC95 326055 AD04 193382 304916 307172 337321 337900 342295 AD05 342294 AD07 195211 AD16 194150 AD75 150765 AE29 172919 BA99 76161 115701 151783 BB01 42336 BB09 76157 151789 153236 BB60 202925 BC07 47249 BC13 128073 128074 189494 BC17 26241 BC28 47251 BC55 112227 BC60 81461 BC71 306284 BC76 23038 BC79 39757 112940 152517 180812 195497 BC91 147493 BC98 180813 BC99 52794 114754 173081 195438 BD12 155271 BD17 40425 BD21 155279 BD23 149169 195487 BD46 42597 BE27 45137 45138 BE28 45139 78403 BE81 334933 CA35 45248 45249 45250 45253 CA50 75132 143206 143207 143208 CA67 19973 CA78 190756 CA79 114722 114876 171263 CA89 39683 141394 142980 142984 142993 145352 361067 CA97 73211 114626 CA98 194534 CA99 360917 CB00 153249 CB07 144398 148444 CB14 39654 43380 171897 CB15 45242 82747 115272 CB16 20850 39659 45224 45226 CB24 20231 21105 38836 38844 38846 39651 41253 41254 41256 41844 41845 41847 42498 20232 21106 21973 114864 145845 CB35 148463 CB42 176401 CB44 110842 113896 CB48 176810 193745 CB69 46484 CC00 128075 CC06 326604 CC25 175032 176698 192490 CC49 319352 CC65 195202 195358 CC73 114775 152589 152592 171511 CC74 114777 152588 195203 CC90 114737 173256 195440 CC91 190384 CC92 123107 123108 151069 152552 152556 172001 180814 189103 195219 CC94 123101 152507 152508 152509 CC95 123104 169680 172661 189675 CD01 142087 180614 195516 CD45 179722 CD64 165293 CD99 157400 CE05 95437 CE18 341168 CE21 177706 177707 CE36 341171 CE37 155578 155580 155583 155586 172956 172959 172960 173866 173868 173870 173873 173876 173877CE38 341170 CE47 341169 CF38 45426 DA70 160249 172395 DA80 46693 46696 48428 85271 109260 111664 111671 111989 114177 114782 115277 116676 141411 DA96 361585 DB05 348905 350136 DB06 348479 349490 DC31 42991 DD55 46350 77724 83459 DD66 72753 138674 138679 138685 DD67 46388 77725 DD76 73667 138673 DD77 19748 DD87 75465 DE35 120130 318087 318092 335576 DE45 97704 97706 116997 119728 146827 176939 320060 DE46 97708 146829 175160 175636 179692 326141 363029 DE47 97622 DE54 113793 118012 118017 144943 144944 147320 153701 194714 194759 336250 DE55 115024 115026 115640 123651 145068 146845 146847 180303 180792 194620 DE56 97711 320171 327185 340287 375104 DE57 114335 114348 114349 114350 114683 119726 145150 145151 145152 145154 180551 180552 180553DE63 79315 114006 DE64 109538 144940 305100 348100 DE65 363043 DE66 72956 DE67 117991 327682 DE75 78499 DE76 72957 114009 120125 146805 DE82 79359 DF00 110961 DF52 111974 139729 DF62 85585 120495 155281 DF95 76339 DF97 190456 EB57 11787 EB69 117995 141200 148114 EC14 304604 EC25 297239 EC26 326749 EC36 336075 EC89 11783 11785 EC94 27432 ED05 44112 ED26 45289 ED37 178051 ED52 79835 ED91 48430 EE00 47394 115164 EE01 44593 80094 152098 EE35 42791 EE55 84874 EE66 297421 EE70 175083 EE84 49792 74903 EF14 83170 121123 121159 EF49 143988 EF80 150772 EF88 30995 43460 EF90 77625 EF92 38243 EF98 43457 EG08 39357 EG09 43475 75090 122047 122138 EG15 21984 FC36 46263 FC62 145317 FD62 142981 FE07 41401 45359 FE37 39786 43532 FE95 86065 FF04 121149 FF21 145225 FF24 146714 GC04 181581 GC12 181583 GC73 129028 GD91 41010 44515 46501 GD93 44133 75091 GF43 75142

ID 11 783 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rybienko k. Wyszkowa, EC89; data zbioru: 9 paź 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką dębów i brzóz., na ziemi, podłoże próchnicze, Trzy owocniki w sąsiedztwie 20 cm.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; uwagi: fot.7960 [notatka: brak] [fotografie: R2 810102004 SZG-75R]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

7960

ID 11 785 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rybienko k. Wyszkowa, EC89; data zbioru: 10 paź 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nieopodal ulicy Granicznej pod starą sosną., Na ziemi, podłoże piaszczyste i igliwie sosny, sąsiedztwo śliwy., Jeden duży owocnik.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; uwagi: fot.7963 [notatka: brak] [fotografie: R2 10102004 SZG-175R]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

7963

ID 11 787 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Mazury-Jeleniowo, nad j. Krawno, EB57; data zbioru: 2 paź 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las sosnowo-świerkowy, na ziemi, we mchu, dwa duże owocniki w odległości 25 m; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; uwagi: [notatka: brak] [fotografie: J2 13102004 SZG-07J]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 19 748 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD77; data zbioru: 28 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, głównie sosna, pod sosnami, pod pieńkiem sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Kalisiak; uwagi: pięć okazów w odległości kilkunastu metrów, pod sosnami pomiędzy porębami, jeden pod pieńkiem sosnowym był świeżo częściowo wycięty; fot.17303 fot.17304 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

17303
17304

ID 19 973 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dąbrówka, trasa Wejherowo-Strzepcz, CA67; data zbioru: 3 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młodnik sosnowy z domieszką dębu., Na korzeniach sosny., Dwa zrośnięte owocniki.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: Od 1999 r. jak poznałem te lasy,siedzuń występuje co rok we wrześniu na tym samym stanowisku. fot.17669 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

17669

ID 20 231 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Przy drodze leśnej Kalisz-Dziemiany., CB24; data zbioru: 4 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, żyzny, wilgotny, buk, sosna, jodła, brzoza, olcha, grab., Między dwoma sosnami na korzeniach., Jeden duży owocnik.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/19.12.11; uwagi: Od lat występuje na tym stanowisku.; fot.18030 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

18030

ID 20 232 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy., CB25; data zbioru: 27 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las sosnowo-brzozowy porośnięty dużymi płatami jagodzisk., Zmurszały pień sosny-niewidoczny., Jeden owocnik.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: Miejsce raczej nieprzyjazne grzybiarzom zarosnięte olchami i grabami! i pewnie dlatego go spotykam co roku w tym samym miejscu.; fot.18033 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

18033

ID 20 850 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kościerzyna, buczyna zaraz za wylotem z miasta w stronę Chojnic po lewej stronie 100 m od szosy., CB16; data zbioru: 13 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z wyciętymi sosnami., Przy pniu ściętej sosny., 2 szt.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: b.k.; fot.18973 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

18973

ID 21 105 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Droga leśna Kalisz Kaszubski PKP-Śluza ok.3 km od stacji, CB24; data zbioru: 17 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Żyzny las mieszany, buk, sosna, brzoza między dwoma stawami-bagnami., Na korzeniach sosny., Jeden duży owocnik.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.19388 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

19388

ID 21 106 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ten sam las co zgłoszenie z 6 września (Las w okolicach leśniczówki Lipuska Huta-Tuszkowy.), CB25; data zbioru: 17 wrz 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosna-brzoza porośnięty jagodami., Na korzeniach sosny., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.19391 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

19391

ID 21 973 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 500 m od stacji PKP Kalisz Kaszub. w stronę Dziemian w pasie kolejowym 50 m od torów., CB25; data zbioru: 2 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzezina młoda wyrosła na porębie sosny., Niewidoczny mocno podgnity karcz sosny, obrośnięty mchem., Jeden owocnik.; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.20673 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

20673

ID 21 984 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG15; data zbioru: 2 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, świerk, jodła, jarząb, dąb), u podstawy ściętego pnia sosny, jeden owocnik; leg. det. Sebastian Pinczer; eksykat: brak; uwagi: Lekko podstarzały owocnik - obserwowałem go przez ok. dwa tygodnie.; fot.20702 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

20702

ID 23 038 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3 km na pn.-wsch. od wsi Kobylniki k. Obrzycka, BC76; data zbioru: 1 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na korzeniach sosny zwyczajnej, pojedynczo; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: tak - fragment owocnika, herbarium autora; uwagi: fot.22421 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

22421

ID 24 345 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,1 km na N od Starego Czarnowa, AB94; data zbioru: 8 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką starych sosen, przy odziomku sosny, pojedynczo, dwa owocniki oddalone o kilkanaście metrów od siebie; leg. Grazyna Domian, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.24351 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24351

ID 26 241 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rezerwat Kuźnik - woj. wielkopolskie, BC17; data zbioru: 3 gru 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, w pobliżu sosny, na ściółce, pojedynczy; leg. det. Robert Puciata; eksykat: tak; uwagi: fot.26774 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

26774

ID 27 432 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Goławice Drugie,pow.nowodworski,woj.mazowieckie, EC94; data zbioru: 11 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany/sosnowo-brzozowy/, na ziemi,u podnóża sosny, pojedyńczy owocnik; leg. det. Joanna Małecka; uwagi: fot.28194 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28194

ID 30 995 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Swoszowa woj. małopolskie gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km NW od kościoła, EF88; data zbioru: 18 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą sosny, u podstawy pnia (na korzeniu) żywej sosny, pojedynczo; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy szmaciak gałęzisty!; fot.33442 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

33442

ID 38 243 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: nad Przełomem rzeki Tarnawki, EF92; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (głównie buki, pojedyncze sosny i inne), na ziemi pod sosną, 2 owocniki oddalone od siebie o około 2m; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: Jeden owocnik był nieco uszkodzony.; fot.47291 fot.47292 fot.47293 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

47291
47292
47293

ID 38 836 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach żywej sosny., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/MWR/3.07.08; uwagi: fot.48390 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

48390

ID 38 844 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/MWR/3.07.08; uwagi: fot.48401 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

48401

ID 38 846 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,wąwóz,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach modrzewia, sosny lub daglezji, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/MWR/3.07.08; uwagi: fot.48404 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

48404

ID 39 357 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km W, EG08; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych, U podstawy znacznie zmurszałego pniaka sosnowego, 2 częściowo zrośnięte owocniki; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy = szmaciak gałęzisty; fot.49362 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49362

ID 39 651 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Lipusz, CB24; data zbioru: 26 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na korzeniach żywej sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.49886 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49886

ID 39 654 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana huta, CB14; data zbioru: 26 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.49895 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49895

ID 39 659 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kościerzyna, CB16; data zbioru: 26 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., Na karpie sosny, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.49901 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49901

ID 39 683 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Leżno-Gdańsk, CA89; data zbioru: 26 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na korzeniach starej,dużej półżywej (półmartwej) sosny., jeden ogromny owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.49955; Na moje oko to ten gigantyczny owocnik waży z 3-4 kg.To jest rekordowy szmaciak siedzuń! [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

49955

ID 39 757 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, między leśniczówką Łopuchówko a osadą Głęboczek, las mieszany, przy dukcie przecinającym niebieski szlak, BC79; data zbioru: 27 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (głównie dąb i sosna oraz świerk), Przy spróchniałym pniu sosny, Dwa owocniki w odległości ok. 15 cm od siebie; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK (u zgłaszającego) + w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/2.09.10; uwagi: fot.50076 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

50076

ID 39 786 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj, FE37; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosnowo-dębowo-grabowy, Tuż przy sośnie, Jeden owocnik na przy sośnie; leg. det. Maciej Malec; eksykat: nie; uwagi: Szmaciak gałęzisty; fot.50123 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

50123

ID 40 425 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,6 km SE, gmina Stęszew, Stęszew, woj. wielkopolskie, BD17; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dębowo-sosnowy, podstawa stoku, nieopodal zrębu, grzyb rósł przy sośnie, na silnie spróchniałym pniu sosny, w grupie (3); leg. det. Agnieszka Sieraczkiewicz; eksykat: nie; uwagi: fot.50970 fot.50971; Grzyb miał ok. 30 cm w najszerszym miejscu. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

50970
50971

ID 41 010 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 6 km. na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD91; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Rzadki las iglasty, sosnowy. Owocnik średnicy ok. 15 cm., na ziemi przy suchej gałęzi sosnowej, brak pnia, pojedyńczo; leg. Robert Kozak, det. Jacek Głębski; eksykat: nie; uwagi: fot.51974 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

51974

ID 41 253 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.52388 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52388

ID 41 254 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Lipusz, CB24; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na poziomym cięciu sosny, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.52391 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52391

ID 41 256 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Lipusz, CB24; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach żywej sosny., dwa owocniki małe; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.52397 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52397

ID 41 401 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE07; data zbioru: 5 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, jagodniki, stary obrośniety mchem pień sosny, pojedyńczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.52609 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52609

ID 41 844 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Lipusz, CB24; data zbioru: 7 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.53094 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53094

ID 41 845 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 7 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.53097 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53097

ID 41 847 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 7 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach żywej sosny., jeden ogromny owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.53102 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53102

ID 42 336 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, gmina Ustronie Morskie (Las Kołobrzeski) ATPOL BB-01, BB01; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką sosny i daglezji, runo skąpe, Na ziemi u podstawy sosny pospolitej, Pojedynczy owocnik, ok. 200 m kolejny porzucony.; leg. det. Tadeusz Twardy; uwagi: fot.53773 fot.53774 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53773
53774

ID 42 498 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski PKP, CB24; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik uszkodzony; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.53958 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53958

ID 42 502 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Lipusz, CB24; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach żywej sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.53973 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53973

ID 42 504 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice, CB24; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden stary owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.53976 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53976

ID 42 515 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,7 km na E od Osetnego Pola, AB94; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: buk, dąb, sosna, brzoza, przy pniach po wyciętych sosnach, pojedynczo w odległości około 50 metrów od siebie; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.54015 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54015

ID 42 597 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: przy czarnym szlaku w lasach między Przysieką Starą Drugą a Nielęgowem, BD46; data zbioru: 10 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na korzeniach sosny, pojedynczy owocnik; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.54133 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54133

ID 42 791 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Chlewiska - Stefanków, EE35; data zbioru: 12 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna,dąb, jagody, na korzeniach dużej, żywej sosny, pojedyńczy, duży egzemplarz; leg. det. Mariusz Głębowski; eksykat: nie; uwagi: fot.54394 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

54394

ID 42 991 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: leśnictwo Brzozówka, gmina Obrowo, powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie, DC31; data zbioru: 15 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nasadzeniami czeremchy, podstawa sosony, pojedynczy osobnik; leg. det. Anna Barankiewicz; eksykat: tak; uwagi: fot.54697 [notatka: nie] [fotografie: tak];

54697

ID 43 376 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Śluza między Dziemiany a Lipusz., CB24; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Na karpie sosny, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.55337 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

55337

ID 43 380 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipuska Huta, CB14; data zbioru: 14 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.55346 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55346

ID 43 457 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Racławice pow. Gorlice, 2 km S, EF98; data zbioru: 30 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych, 4 pojedyncze owocniki; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy d. szmaciak gałęzisty!; fot.55589 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55589

ID 43 460 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Swoszowa gm. Szerzyny pow. Tarnów, 2 km N, EF88; data zbioru: 30 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, u podstawy silnie zmurszałych pniaków sosnowych lub na ich wierzchołkach, 6 pojedynczych owocników; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy d. szmaciak gałęzisty!; fot.55595 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55595

ID 43 475 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4 km E, EG09; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - jodła, sosna, brzoza, u podstawy żywych sosen lub częściowo zmurszałych pniaków sosnowych, pojedynczo, 4 owocniki, w tym jeden zniszczony; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy d. szmaciak gałęzisty!; fot.55621 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55621

ID 43 532 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lublin, las Stary Gaj, FE37; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosna - grab - dąb, przy korzeniach sosny, pojedynczy owocnik; leg. det. Maciej Malec; eksykat: nie; uwagi: Spotkałem tamtego dnia jeszcze kilka szmaciaków, ale ten był najładniejszy.; fot.55683 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

55683

ID 44 112 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lasy Chotomowskie k. Legionowa, blisko drogi, 2 km na wschód od niebieskiego szlaku, ED05; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dęby, sosny, brzozy, blisko pniaka starej sosny, na korzeniach sosny, pojedynczy; leg. det. Agnieszka Kapuścińska; eksykat: nie; uwagi: fot.56477 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56477

ID 44 133 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 13 km przed Włodawą od strony Lublina ok 50 m od szosy w głąb lasu, GD93; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: rzadki las sosnowy (po wycince),, przy niewielkim pniaku sosny, duży owocnik, pojedyńczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.56538 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56538

ID 44 137 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,9 km na N od Binowa, AB94; data zbioru: 19 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z kępą kilkunastu sosen, na ziemi przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.56564 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56564

ID 44 515 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD91; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na korzeniach sosny, 2 małe owocniki (starszy i młodszy); leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.57119 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

57119

ID 44 593 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Fryszerka k/Inowłodza, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, EE01; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy świeży, na korzeniach sosny zwyczajnej, 4 owocniki obok siebie; leg. det. Kamil Janikowski; eksykat: tak; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: TAK - w wątku [bf:108495]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70; związane wątki bio-forum.pl: 108495 ;

ID 44 945 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Tomaszów Maz.las za osadnikami na Brzustówce ok.150m w głębi lasu licząc od od ostatniego zbiornika; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przejrzysty las sosnowy z niewielką domieszką brzozy dębu i jarzębiny, piaszczyste, 2 stanowiska pojedynczo odległe od siebie kilkadziesiąt metrów; leg. Nie pobrane, det. Marek Ciszewski; eksykat: będzie przesłany do kustosza; uwagi: był jeszcze trzeci w pobliżu, wcześniej przez kogoś wyjęty, lub wygrzebany przez dzika, lub sarnę - były ślady obecności tych zwierząt, lekko podeschły. Ten egzemplarz zabezpieczyłem.; fot.57742\; fot.57743 [notatka: ten trzeci nie fotografowany] [fotografie: tak]; publikacja: na forum w wątku:;

57742
57743

ID 45 137 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: las tuż przed Bukowicami od Obornik Śl. pow.Trzebnica, BE27; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, ściółka dębowo - sosnowa, pojedynczy okaz; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: fot.58068 fot.58067 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58068
58067

ID 45 138 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Las za Obornikami Śl. w kierunku na Wołów pow. Trzebnica, BE27; data zbioru: 12 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w pobliżu rosły sosny, zmurszałe pnie drzew, dwa okazy na pobliskich pniakach, przy jednym z nich widoczne ślady po dwóch ściętych wcześniej grzybach; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: fot.58072 fot.58073 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58072
58073

ID 45 139 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: las za Obornikami w kierunku Wilczyna Leśnego pow. Trzebnica, BE28; data zbioru: 24 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dęby i sosny), ściółka, pod gałęziami drzew, pojedynczo trzy okazy w odległości kilku metrów od siebie; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: fot.58081 fot.58082 fot.58083 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58081
58082
58083

ID 45 224 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kościerzyna, CB16; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., Na karpie sosny, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58220 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58220

ID 45 226 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kościerzyna, CB16; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., Na korzeniach karpy sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58223 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58223

ID 45 227 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach żywej jodły., jeden duży owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: nie; uwagi: fot.58227 fot.58228 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58227
58228

ID 45 237 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58234 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58234

ID 45 239 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,buka., Na korzeniach żywej sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58241 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58241

ID 45 242 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipuska Huta, CB15; data zbioru: 23 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką ,buka.Sosny stare,buki młode., Na korzeniach żywej sosny., Kilka owocników zrośniętych szeregowo; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58248 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58248

ID 45 248 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Osieki Lęborskie, CA35; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Poręba, Na karpie sosny, jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58273 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58273

ID 45 249 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Osieki Lęborskie, CA35; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Poręba, Na karpie sosny, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58276 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58276

ID 45 250 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Osieki Lęborskie, CA35; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-świerkowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58282 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58282

ID 45 253 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Osieki Lęborskie, CA35; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58294 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58294

ID 45 289 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Warszawa. Park Leśny Bemowo, ED26; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany ze starymi sosnami., Na ziemi, pod ponad stuletnią sosną., Jeden owocnik.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: nie; uwagi: fot.58338 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58338

ID 45 345 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 26 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną, przy murszejących pniach iglastych, w całym wydzieleniu 10 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.58422 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58422

ID 45 359 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km na pn-zach. od Majdanu Kozłowieckiego k/Lubartowa, FE07; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, świerk, dąb, brzoza,, na korzeniu przy pniaku sosny, pojedynczo, drugi owocnik w odległości ok. 10 m.; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.58451 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58451

ID 45 391 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3,5 km na NW od Binowa, AB93; data zbioru: 28 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z pniami po wyciętych sosnach, na murszejącym pniu sosny, w grupie 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.58490 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58490

ID 45 426 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rudziniec Gliwicki, pow. Gliwicki, śląskie, CF38; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Na mchu, między jagodnikami, Jeden pojedynczy owocnik; leg. det. Alicja Pazdrowska; eksykat: Nie.; uwagi: Bardzo duży okaz. Zdjęcia nie oddają naturalnej kolorystyki okazu. Barwa grzyba: beżowo, kremowa.; fot.58561 [notatka: nie] [fotografie: Tak. Wykonane aparatem cyfrowym]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58561

ID 45 674 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach żywej jodły., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58895 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58895

ID 45 675 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach dużej jodły, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58898 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58898

ID 45 678 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach dużej jodły, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58904 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58904

ID 45 679 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach żywej sosny., trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.58907 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58907

ID 46 128 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 5 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach dużej jodły, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.59656 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59656

ID 46 134 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Binowa, AB93; data zbioru: 4 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką dębów i sosen, przy pniach po wyciętych sosnach, pojedynczo i w grupach, łącznie co najmniej 13 owocników w promieniu kilkuset metrów; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: nie; uwagi: fot.59688 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59688

ID 46 263 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Brok, Wykno k. Wysokie MAzowieckie, woj. podlaskie, FC36; data zbioru: 11 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasy mieszane i iglaste k. Wysokie Mazowieckie, zawsze pojedynczo, na ziemi, b. pospolity w lasach, Gołasze, Wykno, Mazury, |Brok k. Wysokie Mazowieckie; leg. det. Śmigielski Ignacy; uwagi: fot.59963 [notatka: szmaciak gałęzisty]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59963

ID 46 350 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Modlna, gmina Ozorków, woj. łódzkie. 0,5 km na wschód od wysypiska śmieci w Modlnej, DD55; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z niewielką domieszką brzozy i podszytem z czeremchy, Na ziemi, na zmurszałych gałązkach czeremchy i sosny, w pobliżu pnia sosny., pojedynczo; leg. det. Jacek Głębski; eksykat: nie; uwagi: fot.60086 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60086

ID 46 388 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD67; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany sosnowo-brzozowo-bukowy (mały). Sparassis crispa (kilka okazów na kilkuset m. kw.) zawsze w pobliżu pnia sosny., Na ziemi, w pobliżu pni sosny., pojedynczo; leg. det. Jacek Głębski; eksykat: nie; uwagi: fot.60109 fot.60110 fot.60111; Uwagi: ze względu na pogodę stare gałęziunie nie dorosły, wyschły i spleśniały niebieskie plamy na zdjęciach!, zaś młode, po deszczu, nie zdążyły jeszcze się uformować. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60109
60110
60111

ID 46 429 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy, Na korzeniach karpy sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.60171 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60171

ID 46 430 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-bukowo-brzozowy, Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.60174 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60174

ID 46 431 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.60177 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60177

ID 46 432 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,bagno,torf,głównie brzoza,buk,grab.Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach nieokreślonego drzewa, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.60180 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60180

ID 46 484 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 17 km N, Świecie, 7 km pn Jeżewo, pow. świecki, kujawsko - pomorskie, CB69; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy blisko korzeni sosny, w mchu, pojedynczo; leg. det. Marta Domachowska; eksykat: nie; uwagi: fot.60330 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60330

ID 46 501 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 4 km na pd-zach od Sosnowicy, woj. lubelskie, GD91; data zbioru: 8 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu, na korzeniu sosny, wraz dębem tworzyła literę V, pk. 30 cm od pnia, pojedyńczo, ale w promieniu ok 60 m. jeszcze 3 owocniki w różnym stadium rozwoju (1 wyrwany); leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: fot.60378 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60378

ID 46 567 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km na zachód od miejscowości Rybokarty, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie, AB37; data zbioru: 2 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Zmurszały pień sosny, pojedynczo; leg. det. Anna Sokołowska; eksykat: nie; uwagi: fot.60523 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60523

ID 46 693 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA80; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na korzeniach żywej sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.60680 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60680

ID 46 696 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Wzgórze Pachołek, DA80; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na korzeniach żywej sosny., Jeden owocnik zejściowy; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.60685 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

60685

ID 47 114 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 2,4 km na NE od Dobropola, AB94; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi pniakami po wyciętych sosnach, murszejący pień sosny, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: nie; uwagi: fot.61386 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61386

ID 47 249 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3km na północ od miejscowości Czechyń, BC07; data zbioru: 12 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: lasek sosnowy, przy sosnowym pieńku, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.61542 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61542

ID 47 251 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5km na wschód od przystanku kolejowego Piła-Kalina, BC28; data zbioru: 17 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosny, dęby, graby, olchy, u podstawy dorodnej sosny, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; uwagi: fot.61545 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61545

ID 47 394 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Sługocice, ok.1,5km lasy w kierunku Ciebłowic, EE00; data zbioru: 9 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy świetlisty, w ściółce wśród mchów, piaszczyste, pojedynczo; leg. det. Marek Ciszewski; eksykat: nie; uwagi: fot.61765 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61765

ID 48 428 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk-Oliwa ul. Spacerowa, DA80; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Na pniach sosny, Pojedynczo; leg. det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie; uwagi: Wszystkie grzyby znalazłem na powierzchni kilkudziesięciu metrów.; fot.63602 [notatka: tak] [fotografie: TAK - Aparat HP635 2,1Mp]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

63602

ID 48 430 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łódzkie - Inowłódz - Poświętne, ED91; data zbioru: 12 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, Na malutkim pniu drzewa, Pojedynczo; leg. det. Dariusz Wieczorkiewicz; eksykat: nie; uwagi: Jedna, jedyna sztuka w całym lesie :!; fot.63605 [notatka: tak] [fotografie: TAK - Telefon SonyEricsson K300i]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

63605

ID 49 792 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 1.3 km S, Bilcza - Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 12 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , Przy żywych i martwych pniach sosen, Na prostokątnej powierzchni 0.5x0.3 km, 21 owocników rosnących pojedynczo; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Wyrastają w tych samych miejcach co roku; fot.66220 fot.66221 fot.66222 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

66220
66221
66222

ID 52 794 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, północny stok Dziewiczej Góry, BC99; data zbioru: 13 sty 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą sosny, Pod sosną, pojedynczo; leg. det. Michał Wójtowski; uwagi: Owocnik młody, jędrny, zdrowy w połowie stycznia!; fot.72697 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

72697

ID 72 753 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łódź, płd. skraj lasu Łagiwniki, DD66; data zbioru: 29 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, dąb, brzoza, sosna, Na ziemi, Pojedynczo; leg. det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony; uwagi: Owocnik o rozmaiarach 25x15 cm; fot.110180 fot.110181 [notatka: Tak, własna] [fotografie: Tak, 6 sztuk, 2560x1920 pikseli]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110180
110181

ID 72 956 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Niesulów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, sciółka, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.110727 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110727

ID 72 957 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Garnek, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE76; data zbioru: 15 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, sciółka, mech, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.110737 fot.110738 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

110737
110738

ID 73 211 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Ostrzycki Las, CA97; data zbioru: 4 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk, świerk, modrzew w pobliżu jeziora, Na korzeniach sosny wejmutki, jeden duży owocnik (stary); leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.111421 fot.111422 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

111421
111422

ID 73 667 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: las Łagiewnicki, DD76; data zbioru: 12 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (dąb, brzoza, sosna), na ziemi, u podstawy sosny, pojedyńczy; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: Młody, mały osobnik, dość mocno wygryziony przez zwierzęta ?!; fot.112548 fot.112549 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

112548
112549

ID 73 982 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste, Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.113349 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

113349

ID 73 985 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 15 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, wąwóz, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste, Na korzeniach dużej jodły, jeden mały owocnik ok. 8-10 cm; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.113354 fot.113355 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

113354
113355

ID 74 903 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Las Dąbrowa - oddz. 166, Bilcza, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Mroczny las bukowo-sosnowy, przy pniu żywej sosny, pojawił się pierwszy owocnik i pewnie jak rok temu wyrośnie ich więcej; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z przed roku - ID: 49792; fot.115363 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

115363

ID 75 090 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, 3 km E, EG09; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany - sosna, brzoza, jodła, u podstawy silnie zmurszałego pniaka sosnowego, drugi owocnik u podstawy żywej sosny, 2 owocniki kilkadziesiąt metrów od siebie; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]; fot.115987 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

115987

ID 75 091 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 9 km przed Włodawą od strony Lublina ok. 30 m od szosy w głąb lasu, GD93; data zbioru: 24 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, wysoki, rzadki las liściasty, graby, buki, dęby, przy starym ściętym pniu, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Robert Kozak; eksykat: nie; uwagi: w okolicy nie było żadnego drzewa iglastego, a gatunek drzewa przy którego pniu rósł grzyb trudno jest mi określić. Owocnik szerokości ok. 15 cm, wysokość ok. 10 cm; fot.115992 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

115992

ID 75 132 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Park Krajobrazowy Dolina Słupi - w połowie drogi między Krepą a Lubuniem, około 50 m od skrzyżowania szlaku żółtego i rowerowego, CA50; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młody las sosnowy do 2 m z nielicznymi dębami też młodymi, na połamanej sosnie na ziemi w trawie, pojedynczo; leg. det. Piotr Adamek; eksykat: nie; uwagi: Dość duży, nieuszkodzony, ładna barwa.; fot.116129 fot.116130 [notatka: Dostępne zdjęcia w wysokiej rozdzielczości] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116129
116130

ID 75 142 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Miejscowość Chotylub, powiat lubaczowski, gmina Cieszanów. Kilkadziesiąt metrów na południe od pierwszego ze stawów hodowlanych położonych na zachód od miejscowości, GF43; data zbioru: 18 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, u podnóża starej sosny, pojedynczy owocnik, średnicy ok. 15 cm.; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: egzemplarz uszkodzony; fot.116153 fot.116154 [fotografie: tak];

116153
116154

ID 75 465 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gałków Mały gmina Koluszki, DD87; data zbioru: 2 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą buka, dąb, brzoza, sosna, Na ziemi, Pojedynczo; leg. det. Grzegorz Gajkowski; eksykat: Nie, chroniony; uwagi: Owocnik 15x15 cm; fot.116986 [notatka: nie] [fotografie: Tak, 5 szt. 2560x1920 pikseli]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

116986

ID 75 941 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 2 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, buk, sosna, dąb, brzoza, Na korzeniach sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.118077 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118077

ID 76 157 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km NW Przyjezierze, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BB09; data zbioru: 5 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, pojedyncze buki i brzozy, u podstawy sosny, pojedynczo, dwa owocniki oddalone od siebie o 100 m, 3 km SE następny owocnik w lesie sosnowym; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.118662 fot.118663 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118662
118663

ID 76 161 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2,5 km NE Lipnik, woj. pomorskie, pow. słupski, gmina Kępice, BA99; data zbioru: 14 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, u podstawy sosny, pojedynczy owocnik, kilkaset metrów dalej kolejny zniszczony; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.118666 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

118666

ID 76 339 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Zagórnik, Beskid Mały, DF95; data zbioru: 6 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (świerk, sosna, dąb, buk, jodła), na korzeniach sosny, dwa owocniki, ale w odległosci około 150 m od siebie; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/PC/6.02.12; uwagi: N 49st50'20 E 19st23'564", 537 m n.p.m.; fot.118925 fot.118926 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

118925
118926

ID 77 007 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste, Na korzeniach dużej jodły, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.120326 fot.120327 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120326
120327

ID 77 008 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk, sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza inne liściaste, Na korzeniach sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.120330 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120330

ID 77 009 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana Huta, CB24; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, bagno, głównie brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.120334 fot.120335 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120334
120335

ID 77 010 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana Huta, CB24; data zbioru: 9 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, bagno, głównie sosna, brzoza, buk, grab. Pomiędzy dwoma stawami leśnymi., Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.120339 fot.120340 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

120339
120340

ID 77 600 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 15 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, świerk, modrzew, jodła, brzoza i inne liściaste), Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.121600 fot.121601 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

121600
121601

ID 77 625 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kobielnik, 300 m N od głównej, górnej drogi, pow. myślenicki, woj. małopolskie, EF90; data zbioru: 29 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, świerki, dęby, w ściółce obok pieńka sosny, pojedynczo; leg. det. Marcin Theman; eksykat: brak; uwagi: Znajdowany wcześniej w tej okolicy; fot.121722 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

121722

ID 77 724 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Sokolniki Las, gmina Ozorków, województwo łódzkie, DD55; data zbioru: 15 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy (leśna działka rekreacyjna), w mchu pod sosną, pojedynczo; leg. det. Jacek Głębski; eksykat: nie; uwagi: W zeszłym roku dość często zgłaszałem stanowiska siedzunia, toteż pewnie dlatego w tym roku jeden z nich się odwdzięczył: urósł na mojej działce kilkanaście metrów od domu! Mam przeto okazję obserwować jego rozwój. Sosna, pod którą wyrósł, jest zdrowym, 80-letnim drzewem. Grzyb na razie jest nieduży, ale pewnie jeszcze urośnie.; fot.122013 fot.122014 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

122013
122014

ID 77 725 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Buczek, gmina Brzeziny, województwo łódzkie, DD67; data zbioru: 15 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, na ziemi w pobliżu sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Głębski; eksykat: nie; uwagi: Jeden jedyny grzyb w tutejszym lesie - brak było jakichkolwiek innych przynajmniej o wymiarach makroskopowych!; fot.122018 fot.122019 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

122018
122019

ID 78 403 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: wieś Jary gmina Oborniki Śl., BE28; data zbioru: 14 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany sosnowo dębowy, na ziemi, pojedynczy; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: fot.123548 [notatka: nie] [fotografie: tak jedna]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

123548

ID 78 499 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kłomnice, woj. śląskie, DE75; data zbioru: 8 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.123825 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

123825

ID 79 315 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 30 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, w mchu, dwa obok siebie, trzeci oddalony 300m; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: fot.125442 fot.125443 fot.125444 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

125442
125443
125444

ID 79 359 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km W Blachownia,pow. częstochowski, woj. śląskie, DE82; data zbioru: 1 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, brzoza, buk, przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: W promieniu ok. 2 km corocznie do kilkunastu osobników.; fot.125561 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

125561

ID 79 835 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ED-52 - Tomaszów Mazowiecki, ED52; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosnowo-dębowy niedaleko rzeki Pilicy, Przy sośnie na ziemi, 1 sztuka; leg. Michał Jezierski, Wojciech Mazurkiewicz, det. Wojciech Mazurkiewicz; rev. Anna Kujawa 29 wrz 2007; eksykat: nie pobrano - grzyb chroniony; uwagi: Grzyb chroniony - nie pobrano części grzyba dla eksykatu; fot.126886 fot.126887 fot.126888 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

126886
126887
126888

ID 80 094 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Brzustów, pow. tomaszowski, łódzkie, EE01; data zbioru: 2 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Fragment lasu bukowo-sosnowego z domieszką brzozy, przy pniu żywej sosny (Pinus sylvestris), jeden owocnik o średnicy 30 cm; leg. det. Marcin Fałdziński; eksykat: nie; uwagi: fot.127695; Siedlisko; fot.127696; Sparassis crispa - siedziuń sosnowy [notatka: tak - zapis wideo] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

127695
127696

ID 80 167 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kliniska, woj. Zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 3 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na trawie/mchu, grupowo (2); leg. det. Dominik Mowczko; eksykat: -; uwagi: szmaciak gałęzisty; 2 sztuki. jeden wyciety przez kogos.; fot.127977 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

127977

ID 80 397 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 7 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buksosnadąb,brzoza, Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.128392 fot.128393 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128392
128393

ID 80 398 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 7 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buksosnadąb,brzoza, Na korzeniach sosny., jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.128397 fot.128398 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128397
128398

ID 81 461 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Nadnotecka, okolice leśniczówki Leszczyny, BC60; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy w średnim wieku - sztuczna monokultura, u podstawy sosny, pojedyńczo; leg. det. Małgorzata Przybyt; uwagi: fot.130552 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

130552

ID 82 747 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu, Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.132996 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

132996

ID 82 758 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,jodła, Na korzeniach dużej jodły, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.133028 fot.133029 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

133028
133029

ID 83 170 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 2 km N Zakamień, pow. pińczowski, woj. świętokrzyskie, Rez. Pieczyska, EF14; data zbioru: 4 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, u podstawy sosny, trzy owocniki wokół jednej sosny; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.133734 fot.133735 fot.133736 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

133734
133735
133736

ID 83 459 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Emilia, łódzkie, DD55; data zbioru: 3 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysoki las sosnowy, na igliwiu, dwa małe egzemplarze obok siebie; leg. det. Rafał Stępniak; uwagi: fot.134361 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

134361

ID 84 874 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, EE55; data zbioru: 12 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany otaczający zalew Rejów., Na korzeniach sosnowych., Dwa owocniki oddalone od siebie ok. 3 metry.; leg. det. Olga Stępień; eksykat: nie; uwagi: fot.137001 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

137001

ID 85 271 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa koło ZOO Rynarzewo, DA80; data zbioru: 16 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.137571 fot.137572 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

137571
137572

ID 85 585 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km SW od granicy miasta Tychy w kierunku Kobióra, 300 m E od drogi Tychy - Kobiór, DF62; data zbioru: 20 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy z pojedynczymi bukami, na ściętym, zmurszałym, porośniętym mchem pniaku sosny, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.137959 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

137959

ID 86 065 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Jastkowice, rezerwat, FE95; data zbioru: 20 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z udziałem sosny i jodły, na ziemi w pobliżu pnia sosny, dwa osobniki obok siebie; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: foto; fot.138872 fot.138873 [notatka: nie] [fotografie: tak; panasonic dmc-fz7]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

138872
138873

ID 95 437 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: gm. Mikstat, pow. Ostrzeszowski, woj. Wielkopolskie, CE05; data zbioru: 8 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, 2 owocniki przy 2 różnych, ale sąsiednich sosnach; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie; uwagi: fot.157741 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

157741

ID 97 622 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1km S,Widawka,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE47; data zbioru: 17 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi,tuż przy sośnie, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.162962 fot.162963 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

162962
162963

ID 97 704 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1km N,StobieckoSzlach.,pow.Radomsko,woj.łódzkie, DE45; data zbioru: 28 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na ziemi u podstawy sosny, dwa owocniki tuż obok siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: zdjęcie skanowane; fot.163276 [notatka: nie] [fotografie: tak (1)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163276

ID 97 706 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km N,Stobiecko Szlach,woj.łódzkie, DE45; data zbioru: 19 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, na pniaku ściętej sosny, trzy owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: zdjęcie skanowane; fot.163281 [notatka: nie] [fotografie: tak (1)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163281

ID 97 708 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1km SE ,Malutkie,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE46; data zbioru: 25 sie 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew sosnowy, u podstawy sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: zdjęcie skanowane; fot.163284 [notatka: nie] [fotografie: tak (1)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163284

ID 97 711 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1km S,Grzebień,pow.radomszczański,woj.łódzkie, DE56; data zbioru: 9 paź 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi,tuż przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: zdjęcie skanowane; fot.163287 [notatka: nie] [fotografie: tak (1)]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

163287

ID 109 260 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Dolina Zielona, DA80; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.189587 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

189587

ID 109 538 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 15 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna,dąb, u podstawy sosny, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 58'53,08"N 19 14'4,21"E; fot.190132 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

190132

ID 110 190 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 700 m od rejonu ul. Smoczej w Szczecinie-Podjuchach, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi sosnami, stary pień sosny, pojedynczy owocnik; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: siedzuń sosnowy; fot.191693 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191693

ID 110 193 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Strefa krawędziowa doliny Ploni, ok. 200 m na W od Żelewa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB95; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy na silnie nasłonecznionej skarpie, przy odziomku starej sosny, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Siedzuń sosnowy - owocnik bardzo stary, zasuszony na słońcu.; fot.191705 fot.191706 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191705
191706

ID 110 287 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew, na korzeniach żywych sosen i daglezji, 3 owocniki na 3 drzewach w promieniu 400 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.191959 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

191959

ID 110 842 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Męcikał Struga, CB44; data zbioru: 22 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zagajnik sosnowy, przy pniaku sosnowym, pojedynczy osobnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: NIE (Chroniony); uwagi: zdjęcia:; fot.193248 fot.193249 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

193248
193249

ID 110 961 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lubliniec centrum, park miejski, DF00; data zbioru: 26 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park miejski mieszany, krzaki,, na trawniku obok ściezki spacerowej, pojedynczy; leg. det. Romuald Cichos; eksykat: nie; uwagi: fot.193505 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

193505

ID 111 664 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk rezerwat, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew, Na korzeniach sosny., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195069 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195069

ID 111 671 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA80; data zbioru: 24 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, Na korzeniach świerka ? sosny?, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195084 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195084

ID 111 682 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana Huta, CB24; data zbioru: 28 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,grab,brzoza, na powierzchni cięcia sosny, dwa owocniki małe; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195114 fot.195115 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195114
195115

ID 111 685 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 28 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,Buk,sosna,dąb,brzoza,świerk,daglezja,modrzew, na korzeniach daglezji i sosen, 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195123 fot.195124 fot.195125 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195123
195124
195125

ID 111 974 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 600 m NW skrzyżowanie ulic Świerkowa i Piaskowa, Tychy, woj.śląskie, DF52; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, dębu, brzozy, świerka, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.195854 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195854

ID 111 989 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA80; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, Na korzeniach modrzewi i sosen, 4 owocniki w promieniu 500 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.195921 fot.195922 fot.195923 fot.195924; Uwaga:w tym sezonie owocniki są bardzo mizerne [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195921
195922
195923
195924

ID 112 226 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 4 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina z domieszką świerków i buków i ze starymi pniakami iglastymi, na mocno zmurszałym pniaku iglastym (prawdopodobnie sosnowym), w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: siedzuń sosnowy; fot.196419 fot.196420 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196419
196420

ID 112 227 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Notecka, ok. 1 km NE od byłej stacji kolejowej Krucz, powiat Czarnków, wielkopolskie., BC55; data zbioru: 29 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, U podstawy ściętego pniaka sosnowego, Pojedynczy owocnik; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.196422 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196422

ID 112 232 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,5 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z pniakami po starych drzewach iglastych, na mocno zmurszałym iglastym pniaku, w wiązce; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: siedzuń sosnowy; fot.196433 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196433

ID 112 349 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, Ośrodek wypoczynkowy nad jeziorem Binowskim, gmina Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 29 gru 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pod świerkami na terenie zagospodarowanym (Ośrodek wypoczynkowy), na korzeniach świerka, grupa 2 owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: siedzuń sosnowy - stare zapleśniałe owocniki; fot.196690 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

196690

ID 112 940 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,8 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny [N 52°36'38,98" E 16°56'35,62"], BC79; data zbioru: 4 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w większości liściasty: brzoza, klon, grab, nieopodal jesion, dąb, modrzew, sądząc po obwodzie pni drzew jest to raczej młodszy las, stary, zmurszały i omszały pniak sosnowy, grupa pięciu owocników różnej wielkości rosnących na pniaku i u podstawy pniaka; leg. Barbara K., det. Zygmunt Augustowski; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.198256 fot.198257; Rozpoznanie żywiciela i gatunku w wątku [bf:197050] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 197050 ;

ID 113 793 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 12 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 2'4,24"N 19 14'43,34"E; fot.200361 fot.200362 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200361
200362

ID 113 896 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Czernica k/Męcikała, CB44; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką świerku, Na korzeniu żywej starej sosny, pojedynczy duży owocnik; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Nie - chroniony; uwagi: zdjęcia:; fot.200520 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200520

ID 114 006 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: głównie sosna, dąb, brzoza, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.200784 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200784

ID 114 009 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Garnek, woj. śląskie, DE76; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą iglastych, na ziemi przy sośnie, pojedynczo, w tej okolicy nierzadki; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie; uwagi: .; fot.200793 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200793

ID 114 177 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk, Lasy Oliwskie, Parów H.uzarów, ok. 600 - 700 m W od W końca ul. Niedźwiednik, oddz. 146., DA80; data zbioru: 13 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan bukowy z pojedynczymi, starymi sosnami., U podstawy pni sosen, Pojedynczo, znaleziono 2 owocniki w odl. ok. 100 m od siebie.; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: nie; uwagi: fot.201085 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201085

ID 114 335 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 0,5 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,jodła, u podstawy sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.201382 fot.201383 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201382
201383

ID 114 348 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km SE,Leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wlk.,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,grab,dąb, na wykrocie sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 1'15,16"N 19 40'8,91"E; fot.201398 fot.201399 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201398
201399

ID 114 349 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NW,Wola Rożkowa,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,grab,brzoza,olcha, na ziemi,przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 2'21,95"N 19 40'25,65"E; fot.201403 fot.201404 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201403
201404

ID 114 350 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NE,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk, na i przy pniaku sosny, dwa owocniki w odległości kilkudziesięciu metrów od siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1!51 2'34,51"N 19 38'13,03"E; fot.201410 fot.201411; 2!51 2'33,53"N 19 38'8,2"E; fot.201412 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201410
201411
201412

ID 114 626 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Ostrzycki las-Kaszuby, CA97; data zbioru: 7 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim.Domieszka świerka,sosny wejmutki, Na korzeniach sosny wejmutki, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.201818 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201818

ID 114 683 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NW,Nowy Widok,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,grab,dąb i in, przy pniaku sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.201917 fot.201918 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

201917
201918

ID 114 722 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Sopot okolice sanatorium Leśnik, CA79; data zbioru: 12 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosen jak i na pniach, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202037 fot.202038 fot.202039 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202037
202038
202039

ID 114 737 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat poznański, gmina Pobiedziska, 1,3 km na pn.zach. od wioski Wronczyn [N 52°30'48,93" E 17°11'50,53"], CC90; data zbioru: 17 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las z przewagą sosny, pojedynczo brzoza, podrost liściasty, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.202089 fot.202090 fot.202091 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202089
202090
202091

ID 114 754 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: województwo wielkopolskie, północne okolice Poznania, 0,9 km na pn.wsch. od wioski Radojewo pod Poznaniem [N 52°30'04,31" E 16°57'31,53"], BC99; data zbioru: 16 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu graniczącego z polem uprawnym, w pobliżu drogi gruntowej, młody las mieszany: sosna, brzoza, dąb, jarząb, pojedynczo stary dąb i robinia akacjowa, przy niezidentyfikowanym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: fot.202134 fot.202135 fot.202136 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202134
202135
202136

ID 114 775 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 0,8 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, w pobliżu szkółki leśnej Mięcierzyn [N 52°39'42,91" E 17°39'57,10"], CC73; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: buk, dąb, sosna - drzewa dorodne wieloletnie, także młodziutkie buki, pod sosnami oraz przy i na pniaku, łącznie trzy owocniki; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: współrzędne jednego z owocników , pozostałe w pobliżu; oddział leśny nr 182; fot.202179 fot.202180 fot.202181 fot.202182 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202179
202180
202181
202182

ID 114 777 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: województwo kujawsko-pomorskie, powiat żniński, gmina Rogowo, ok. 1 km na wsch od wioski Bożacin, nadleśnictwo Gołąbki, na wsch. od szkółki leśnej Mięcierzyn [N 52°39'41,84" E 17°40'12,37"], CC74; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga sosny, nieco młodych drzew liściastych, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie (gatunek chroniony); uwagi: oddział leśny nr 187; fot.202187 fot.202188 fot.202189 [notatka: wpis do tabeli i mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202187
202188
202189

ID 114 782 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa wzgórze Pachołek, DA80; data zbioru: 3 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosen, 5 owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202206 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202206

ID 114 847 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Kaszuby, CB24; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza, na korzeniach sosen, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202333 fot.202334 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202333
202334

ID 114 864 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kalisz kaszubski, CB25; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką brzozy, W mchu,jagodach na korzeniach sosny-pozornie w ziemi, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202351 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202351

ID 114 876 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Sopot Przylesie ul.23 marca, CA79; data zbioru: 8 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosen, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202370 fot.202371 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202370
202371

ID 115 024 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km SW,Wymysłówek(Radomsko), DE55; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa, przy pniaku sosnowym, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.202710 fot.202711 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202710
202711

ID 115 026 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km E,Brodowe,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi,ok.0,5m od sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.202714 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202714

ID 115 162 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szklana huta Kaszuby, CB24; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza, na korzeniach sosen, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.202997 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

202997

ID 115 164 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: las pomiędzy Sługocicami, Brzustowem i Tomaszówkiem, EE00; data zbioru: 19 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Głównie sosna (starodrzewia) z domieszką dębu, brzozy, z bogatym poszyciem mchu, paproci, płożących się jeżyn i Vaccinium myrtillus, piaszczyste z grubą warstwą próchnicy, trzy obok siebie; leg. det. Marek Ciszewski; eksykat: nie; uwagi: fot.203009 fot.203010 fot.203011 fot.203012 [notatka: Fotografie w prywatnych zbiorach] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203009
203010
203011
203012

ID 115 170 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany-Kaszuby, CB24; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na korzeniach sosen i daglezji, trzy owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.203024 fot.203025 fot.203026 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203024
203025
203026

ID 115 272 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipusz-Kaszuby, CB15; data zbioru: 20 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza, na korzeniach sosen jak i na pniach, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.203256 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203256

ID 115 277 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 21 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na korzeniach sosen, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.203274 fot.203275 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203274
203275

ID 115 640 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km NW,Wymysłówek (Radomsko), DE55; data zbioru: 24 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza,osika i in, na ziemi,przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 3'48,24"N 19 23'44,49"E; fot.203749 fot.203750 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203749
203750

ID 115 701 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 7 km NE Biesowice, pow.słupski, woj.pomorskie, BA99; data zbioru: 13 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerka, na ściętych sosnowych pniakach, dwa owocniki w odległości ok 50 m; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.203895 fot.203896 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

203895
203896

ID 116 239 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Cmentarz Centralny w Szczecinie, AB83; data zbioru: 23 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: teren typu parkowego, daglezje, cisy, dęby czerwone, buki, przy pniach daglezji zielonych (Pseudotsuga menziesii), na pasie ziemi przez cały rok pokrytym igłami i liśćmi drzew, dwa owocniki przy dwóch rosnących obok siebie drzewach; leg. det. Paula Probucka; eksykat: nie; uwagi: Przedstawiony na bio-forum w wątku; [bf:203679]; fot.205169 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 203679 ;

ID 116 676 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 2 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.206157 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

206157

ID 116 997 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km S,Łuszczanowice,gm.Kleszczów,pow.bełchatowski, DE45; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-sosnowy w otulinie rez.''Łuszczanowice'', przy i na zmurszałych pniakach sosnowych, dwa owocniki na dwóch pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: grzybek prawie cały zjedzony przez zwierzęta,drugi był w jeszcze gorszym stanie; fot.206686 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

206686

ID 117 991 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,8 km E,Huby Kotwińskie,gm.Gidle, DE67; data zbioru: 11 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb, na ziemi,przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 50 59'17,66"N 19 35'38,68"E; fot.209227 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209227

ID 117 995 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 2 km na północ od Rucianego - Nidy (Wólka), pow. Piski, warmińsko-mazurskie, EB69; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (sosna, brzoza, świerk, dąb), tuż przy samej sośnie, na ziemi, 2 owocniki oddalone od siebie o ok. 25 metrów; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Jeden owocnik zdewastowany wyrwany z ziemi!, drugi ma się dobrze.; fot.209238 fot.209239 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209238
209239

ID 118 012 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE54; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy nad rz.Wartą, na ziemi,przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 2'12,98"N 19 15'18,88"E; fot.209288 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209288

ID 118 017 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km SW,Jankowice,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE54; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51 1'49,82"N 19 15'11,63"E; fot.209308 fot.209309 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209308
209309

ID 119 726 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NW,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie, DE57; data zbioru: 19 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: poręba w lesie mieszanym-gł.sosna,dąb, przy sosnowym pniaku, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.chroniony; uwagi: ta sama poręba co w zgłoszeniu ID119723,owocnik zejściowy; fot.213461 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213461

ID 119 728 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NE,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 22 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,olcha i in, ''na ziemi'' 5 m od sosny jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek pod ochroną; uwagi: fot.213467 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213467

ID 120 004 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie Podjuchach, gm. Stare Czarnowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 31 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska ze starymi, murszejącymi pniakami po wyciętych sosnach lub modrzewiach, na murszejącym pniaku iglastym (So lub Md), pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Siedzuń sosnowy - resztki owocnika zjedzonego przez zwierzęta; fot.214150 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

214150

ID 120 125 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km N,Raczkowice Kol.,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, ''na ziemi'' pod sosną, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony; uwagi: ________ fot.214417 fot.214418 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

214417
214418

ID 120 130 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce, DE35; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastego lasu-brzozy i dęby, ''na ziemi'', na korzeniach młodego dębu? resztkach pniaków sosnowych?, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: __________ fot.214432; _____ fot.214433 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

214432
214433

ID 120 495 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ściętym zmurszałym sosnowym pniu, trzy owocniki; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.215314 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215314

ID 121 123 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Galów, gmina Busko-Zdrój, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką leszczyny, brzozy, na ściętym sosnowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.217104 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217104

ID 121 149 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Stalowa Wola, FF04; data zbioru: 12 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla, sosna,dąb czerwony, na ziemi przy pniu sosny, jeden osobnik wyrwany z podłoża; leg. det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie; uwagi: N 50st32`59.78", E 22st04`30.68"; fot.217171 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217171

ID 121 159 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Zakamień, gmina Pińczów, pow.pińczowski, woj.świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 9 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu i brzozy, na zmurszałym sosnowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie; uwagi: fot.217205 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

217205

ID 122 047 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 2 km E, EG09; data zbioru: 27 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany - sosna, brzoza, dąb, jodła, na korzeniu pniaka sosnowego, pojedynczo; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy [Szmaciak gałęzisty]; fot.219382 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219382

ID 122 138 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Biecz pow. Gorlice, tzw. Las Miejski, EG09; data zbioru: 4 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z dębem, bukiem i sosną, na mocno zmurszałym pniaku sosnowym, pojedynczo; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń sosnowy; fot.219510 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219510

ID 123 101 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,6 km na pd. od wioski Gaj [N 52°29'09,68" E 17°49'17,26"], CC94; data zbioru: 10 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: starsze sosna, brzoza, młodsze dąb, klon, jarząb, sporo jeżyny, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.221874 fot.221875 fot.221876 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221874
221875
221876

ID 123 104 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, 1,8 km na pd. od wioski Gaj [N 52°29'07,15" E 17°49'19,64"], CC95; data zbioru: 10 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: starsza sosna, młodszy dąb, sporo jeżyny, pod sosną i przy pniaku, dwa owocniki pojedynczo, w odległości kilku m od siebie; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: oraz N 52°29'05,68" E 17°49'20,88"; nieco zeschnięty owocnik pod sosną:; fot.221883 fot.221884; owocnik przy pniaku:; fot.221885 fot.221886 fot.221887 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221883
221884
221885
221886
221887

ID 123 107 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo [N 52°28'23,40" E 17°28'32,08"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, grab, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: fot.221891 fot.221892 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221891
221892

ID 123 108 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,7 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo [N 52°28'12,2" E 17°28'54,5"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, grab, klon, nieco leszczyny, pod sosnami i w poblizu sosen, grupa 5 owocników w różnym wieku w odległościach kilku-kilkunastu m; leg. det. Barbara K.; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: średnie współrzędne; cztery spośród pięciu owocników:; fot.221899 fot.221900 fot.221901 fot.221902 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

221899
221900
221901
221902

ID 123 651 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km SE,Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 24 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszane zadrzewienia na skraju lasu, pozornie na ziemi, pojedynczo; leg. Jacek Nowicki, det. Anna Kujawa; eksykat: nie,gatunek chroniony; uwagi: 51 4'21,28"N 19 22'9,49"E; fot.222954; fot.222955; Omawiany w wątku [bf:203779] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 203779 ;

ID 128 073 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC13; data zbioru: 6 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi przy pniu sosny, 2 owocniki; leg. det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie; uwagi: fot.233168 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

233168

ID 128 074 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Drawieński Park Narodowy, BC13; data zbioru: 30 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy w pobliżu jeziora Marta, na ziemi przy pniu sosny, 1 owocnik; leg. det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie; uwagi: fot.233172 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

233172

ID 128 075 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Krajenka 6 km E, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, CC00; data zbioru: 30 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi przy pniu sosny, 1 owocnik; leg. det. Bogdan Rudzionek, Justyna Barteczka; eksykat: nie; uwagi: fot.233175 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

233175

ID 129 028 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj,podlaskie, powiat hajnowski, gmina Kleszczele, wieś Policzna, GC73; data zbioru: 1 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilka metrów od leśnej drogi, las mieszany, w pobliżu sosny, dęby, na ziemi, przy pniu żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Izabella Kulińska; eksykat: nie; uwagi: fot.235369 fot.235370 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

235369
235370

ID 138 673 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łodź, park Julianowski, DD76; data zbioru: 17 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W leśnej częsci parku typu las mieszany, sosny, dęby, młode klony, u podnóża sosny, pojedyńczy osobnik; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: fot.257245 fot.257246 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257245
257246

ID 138 674 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łodź, lasŁagiewnicki, DD66; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, U podnóża sosny, pojedyńczy osobnik; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: fot.257249 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257249

ID 138 679 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD66; data zbioru: 11 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, u podstawy sosny, pojedyńczo; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: W tej okolicy regularnie wyrastają siedzunie. Jest to pas lasu mieszanego, przy drodze, dość wilgotny.; fot.257269 fot.257270 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257269
257270

ID 138 685 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łodź, las Łagiewnicki, w pobliżu Skotnik, DD66; data zbioru: 24 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, przy podstawie sosny, pojedyńczo; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: nie; uwagi: W tym rejonie lasu pas lasu mieszanego wzdłuż drogi! siedzuń sosnowy rośnie regularnie. Widziałam go w 2007 ID81463! i w 2008 ID 138679!.; fot.257281 fot.257282 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

257281
257282

ID 139 729 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF52; data zbioru: 6 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, sosny, świerka i brzozy, u podstawy rosnącej sosny, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.260756 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

260756

ID 141 200 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Ruciane-Nida, pow. Piski, las w pobliżu ogródków działkowych w północnej części miasta, EB69; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, modrzew, sosna, dąb, grab (WDN z przewagą modrzewia), przy pieńku dawno ściętej sosny, jeden młody owocnik; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: NIE, chroniony; uwagi: Siedzuń sosnowy; fot.264233 fot.264234 fot.264235 [notatka: nie] [fotografie: tak];

264233
264234
264235

ID 141 394 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, CA89; data zbioru: 16 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza, na korzeniach sosen, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.264645; N 54*23,284'; E 018*32,736'; 92 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264645

ID 141 411 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA80; data zbioru: 16 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,dąb,grab, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.264688 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264688

ID 142 087 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Jezierce, oddz. 153, 1,2 km na SW od osady Jezierce [N 52°25'30,47" E 17°22'02,31"], CD01; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: leśne przydroże, sosna, dąb, leszczyna, brzoza, przy pniu żywej sosny, jeden owocnik większy, za nim jeden malutki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: szczegóły lokalizacji - przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki; fotografie: widok ogólny i owocnik z bliska; fot.266303 fot.266304 fot.266305 fot.266306 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

266303
266304
266305
266306

ID 142 851 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 26 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268122; N 54*23,219'; E 018*33,411'; 58 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268122

ID 142 853 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Kaszuby, CB24; data zbioru: 23 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,brzoza,, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268125; N 54*02,847'; E 017*44,488'; 134 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268125

ID 142 980 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo odz.122, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,dąb,brzoza, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268454; N 54*23,465'; E 018*32,629'; 97 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268454

ID 142 981 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Zwola Poduchowna, 8 km od miasta Żelechów, powiat Garwoliński, woj, mazowieckie, FD62; data zbioru: 28 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - dębowo-sosnowy z domieszką brzozy, na ziemi bezpośrednio pod sosną, pojedynczo; leg. det. Marzena J.; uwagi: grzyb ten został również znaleziony w tym samym lesie jakieś 2 lata temu - brak dokumentacji z tamtego znaleziska; fot.268456 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268456

ID 142 984 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo odz.123, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,daglezja, na korzeniach daglezji, jeden owocnik uszkodzony przez gówniarki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268466; N 54*23,314'; E 018*32,408'; 82 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268466

ID 142 993 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lasy Oliwskie Matemblewo odz.131, CA89; data zbioru: 29 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.268502; N 54*22,771'; E 018*32,120'; 137 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

268502

ID 143 206 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: okolice Poddąbia koło Ustki, CA50; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, u podnóża sosny, pojedynczo; leg. det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.269092 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

269092

ID 143 207 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dębina między Rowami a Ustką, CA50; data zbioru: 28 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, u podnóża sosny, pojedynczo; leg. det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.269099 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

269099

ID 143 208 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rowy koło Ustki, CA50; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, u podnóża sosny, prawdopodobnie 3 owocniki, 1 dobrze rozwinięty, 2 dopiero przebijające się przez ziemię; leg. det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.269102 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

269102

ID 143 988 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Grzybów k.Mielca, powiat mielecki, woj. podkarpackie, EF49; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy, lecz w skupisku sosen, ściółk leśna, w grupie (3); leg. det. Radek; uwagi: fot.270806 fot.270807 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

270806
270807

ID 144 168 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Droga Mackensena, DA80; data zbioru: 4 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosen, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: N 54*23,327'; E 018*33,094'; 96 m,npm fot.271262 fot.271263 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

271262
271263

ID 144 398 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Ostrzycki las-Kaszuby Pierszczewko, CB07; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk, na korzeniach sosen wejmutek, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.271916 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

271916

ID 144 940 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3,5 km NW,Kruszyna,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.sosna,dąb, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID109538; fot.273099 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273099

ID 144 943 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,olcha,brzoza,dąb, pozornie na ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie uiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID113793; fot.273102 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273102

ID 144 944 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NW,Kijów,gm.Kruszyna, DE54; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy nad rz.Wartą, pozornie na ziemi,pomiędzy sosną a dębem, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia ID118012.Tegoroczny owocnik rósł ok.3m w bok od poprzedniego.; fot.273107 fot.273108 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273107
273108

ID 145 068 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na zmurszałych pniakach, dwa pojedyncze owocniki,kilkanaście metrów od siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1 fot.273622; 2 fot.273623 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273622
273623

ID 145 150 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km S,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza, u podstawy żywej sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.273832 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273832

ID 145 151 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,2 km N,Wola Rożkowa,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,grab,brzoza,dąb, u podstawy żywej sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.273836 fot.273837 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273836
273837

ID 145 152 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km E,Ujazdówek,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki, u podstawy żywej sosny, jeden młody owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: siedlisko; fot.273841; owocnik; fot.273842 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273841
273842

ID 145 154 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km N,Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: siedlisko; fot.273850; owocnik; fot.273851 fot.273852 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

273850
273851
273852

ID 145 225 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Huta Komorowska, gm. Majdan Krolewski, woj. podkarpackie, FF21; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-sosnowy przy strumieniu Korzeń, na ziemi u podnóża sosny, pojedynczo; leg. det. Witold Bal; eksykat: nie; uwagi: zdjęcie zrobione telefonem komórkowym, dla wyobrażenia wielkości - stojące obok wiaderko ma pojemność 3 l fot.274133 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274133

ID 145 317 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3 km S, Nowa Grabownica, pow.ostrowski, mazowieckie, FC62; data zbioru: 7 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerków, w mchu na opadłych gałązkach, wśród paproci, pojedynczo; leg. det. Artur Soszyński; eksykat: NIE - Gatunek chroniony; uwagi: Średnica owocnika, około 20cm.; fot.274462 fot.274463 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274462
274463

ID 145 352 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Spacerowa, CA89; data zbioru: 16 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany buk,sosna,dąb (przerąbany), na korzeniach sosny, jeden gigantyczny owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.274554; N 54*25,329'; E 018*31,451'; 79 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

274554

ID 145 845 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipuska Huta gm.Lipusz, CB25; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.275588; N 54*03,770'; E 017*47,734'; 168 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275588

ID 145 846 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Lipusz Kaszuby, CB24; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszka brzozy,buka, na korzeniach sosny przewróconej, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.275591; N 54*03,113'; E 017*45,044'; 185 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

275591

ID 146 714 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Pogorzałka, pow. niżański, podkarpackie, FF24; data zbioru: 22 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, brzoza, sosna, przy korzeniu sosny, pojedyńczo, 3 szt. pod sosnami, w odległości 5-20m; leg. det. Agnieszka Drogosz; uwagi: Zdjęcia zrobiłam tylko jednemu, największemu okazowi, który być może był dwoma zrośniętymi grzybami miał ok. 35cm średnicy.; fot.277892 fot.277893 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

277892
277893

ID 146 805 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,7 km W,Nowa Wieś,gm.Dąbrowa Zielona, DE76; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.278241 fot.278242 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278241
278242

ID 146 827 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb, u podstawy żywej sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.278290 fot.278291 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278290
278291

ID 146 829 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km SE,Malutkie,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary las sosnowy wielokrotnie przecinany:rzadkie stare sosny,różnoraki podrost i podszyt,w runie króluje jeżyna, u podstawy żywej sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: potwierdzenie stanowiska z 2002r,ze zgłoszenia id97708; siedlisko; fot.278296; owocnik; fot.278297 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278296
278297

ID 146 845 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 23 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,brzoza i in, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.278341 fot.278342 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278341
278342

ID 146 847 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 23 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z bukowym podrostem, u podstawy sosen, dwa owocniki oddalone od siebie ok.150m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 1! fot.278346; 2! fot.278347 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278346
278347

ID 147 320 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km W,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na rozkładającym się pniaku sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Siedzuń ten rósł ok 50m na pdzach od ubiegłorocznego siedzunia ze zgłoszenia id118017; fot.279961 fot.279962 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

279961
279962

ID 147 493 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Pszczew i okolice, BC91; data zbioru: 27 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-sosna,świerk,brzoza,dąb, na korzeniach sosen, 3 owocniki w promieniu km; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.280535; N 52*25,627'; E 015*46,686'; 63 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

280535

ID 148 114 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: E, Ruciane-Nida, las za rzeką Nidką, na górce, EB69; data zbioru: 21 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (So, Md, Bk, Db), górka za rzeką Nidką, w strone Rucianego, pod okazałą sosną, 2 owocniki; leg. det. Mateusz Pańkowski; eksykat: nie, chroniony; uwagi: Owocniki dość mocno sponiewierane przez słońce.; fot.281623 fot.281624 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281623
281624

ID 148 444 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szymbark Kaszuby, CB07; data zbioru: 10 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany sosna,brzoza,dąb,świerk,daglezja, na korzeniach daglezji, jeden gigantyczny owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.282448 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

282448

ID 148 463 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj.pomorskie, pow. chojnicki, gmina Brusy, Bory Tucholskie, wsch brzeg jeziora Kły, CB35; data zbioru: 18 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór chrobotkowy, ziemia, jak widać; leg. det. Andrzej Klate; eksykat: nie; uwagi: fot.282487 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

282487

ID 149 169 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. wolsztyński, 5 km na pn. od Karpicka k. Wolsztyna [N 52°10'42,72" E 16°07'38,93"], BD23; data zbioru: 30 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, pozornie na ziemi pośród sosen albo przy pniakach sosnowych, pojedyncze owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: jeden z owocników; w okolicy zauważyłam kilka owocników siedzunia sosnowego; siedlisko:; fot.284115; przykładowy owocnik:; fot.284116 fot.284117 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284115
284116
284117

ID 150 765 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. Lubuskie, pow. Żarski, gm. Jasień, Jasień, AD75; data zbioru: 4 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, u podstawy pnia sosny, 1 młody owocnik; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.288652 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288652

ID 150 772 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Wielicki, gm. Gdów, Hucisko, EF80; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na pniakach sosnowych, 3 owocniki na 3 różnych pniakach sosnowych na obszarze około 3 arów; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony); uwagi: fot.288682 fot.288683 fot.288684 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288682
288683
288684

ID 151 069 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Czerniejewo, leśn. Linery, oddział 82, 1,6 km na S (nieco na W) od Pawłowa [N 52°28'00,57" E 17°30'11,41"], CC92; data zbioru: 21 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, m.in. sosna, grab, u podstawy sosny, mocno rozrośnięty owocnik (może to raczej grupa kilka owocników?), w pobliżu przy pniaku pozostałości po jeszcze jednym owocniku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: Owocnik wyrasta kilkadziesiąt m od dość ruchliwej szosy.; Zdjęcia: siedlisko, owocnik oraz owocnik wobec komórki dla ukazania rozmiarów.; fot.289624 fot.289625 fot.289626 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

289624
289625
289626

ID 151 783 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipnik, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BA99; data zbioru: 13 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką świerka, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.291628 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

291628

ID 151 789 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: S Przyjezierze, pow.słupski, woj.pomorskie, gmina Kępice, BB09; data zbioru: 14 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty sosnowo-świerkowy, na ściętym pniu, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.291638 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

291638

ID 152 098 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Spała, pow. tomaszowski, na pn od drogi do Teofilowa, EE01; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką dębu, w ściółce, w pobliżu pniaka sosnowego, pojedynczo; leg. det. Piotr; eksykat: nie; uwagi: fot.292429 fot.292430; w tamtym rejonie grzyb ten jest dość często spotykany [notatka: nie] [fotografie: tak, w załącznikach]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292429
292430

ID 152 172 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 17 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy, pozornie na ziemi (na korzeniach drzew iglastych), pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony); uwagi: Siedzuń sosnowy nadjedzony przez zwierzęta!; fot.292617 fot.292618 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

292617
292618

ID 152 507 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,4 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°29'19,00" E 17°49'18,43"], CC94; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - sosna, dąb, buk, wiąz, u podstawy sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 269; powtórzenie zgłoszenia z 2008 r. ID 123101, owocnik znalazłam w innym miejscu nieopodal miejsca, gdzie w zeszły roku rósł owocnik, na tej zeszłorocznej miejscówce tym roku w dniu obserwacji nie stwierdziłam Sparrasis crispa; zdjęcia - siedlisko i owocnik fot.293667 fot.293668 fot.293669 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293667
293668
293669

ID 152 508 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,9 km N, Gaj, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°29'04,52" E 17°49'18,96"], CC94; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, jeżyna, u podstawy sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 271; kilkadziesiąt m od tego miejsca w zeszłym roku stwierdziłam obecność owocników Sparassis crispa w tym roku brak owocników!- zgłoszenie z 2008 r. ID 123104 ten sam oddział 271, ATPOL CC-95!; zdjęcia: siedlisko i owocnik fot.293675 fot.293676 fot.293677 fot.293678 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293675
293676
293677
293678

ID 152 509 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2,5 km E, Lubochnia, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°31'08,67" E 17°45'32,35"], CC94; data zbioru: 6 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drągowina sosnowa, w pobliżu pniaka sosnowego, rozbudowany owocnik, robi wrażenie potrójnego(?); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: las nadleśnictwa Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Krzyżówka, oddział 190; zdjęcia: siedlisko, położenie owocnika względem pniaka, owocnik w 3 ujęciach fot.293685 fot.293686 fot.293687 fot.293688 fot.293689 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293685
293686
293687
293688
293689

ID 152 517 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km E, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°36'36,32" E 16°56'26,15"], BC79; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga dębu, grab, młoda brzoza i buk, stary pniak sosnowy, jeden owocnik na pniaku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229; ok. 200 m od tego miejsca, podobnie na pniaku sosnowym rósł w zeszłym roku Sparassis crispa, zgłoszenie ID: 112940 - w tym roku na tym pniaku nie zaobserwowałam; zdjęcia: siedlisko, owocnik na pniaku, dwa ujęcia owocnika i kora z pniaka fot.293725 fot.293726 fot.293727 fot.293728 fot.293729 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293725
293726
293727
293728
293729

ID 152 552 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, grab, u podnóża czterech sosen, po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58; powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123107; znaleziony w zeszłym roku w tym oddziale owocnik Sparassis crispa,rósł w innym miejscu oddziału 58, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocnika; zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska; fot.293948 fot.293949 fot.293950 fot.293951 fot.293952 fot.293953 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293948
293949
293950
293951
293952
293953

ID 152 556 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km NW, Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, grab, klon, nieco leszczyny, u podnóża dwóch sosen, po jednym owocniku w różnych miejscach oddziału; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 57; powtórzenie zgłoszenie z 2008 r. ID: 123108; znalezione w zeszłym roku w tym oddziale owocniki Sparassis crispa rosły w innym miejscu oddziału 57, w tym roku w tym miejscu nie zaobserwowałam owocników; zdjęcia: siedlisko, owocnik pod sosną i zdjęcia owocników z bliska; fot.293965 fot.293966 fot.293967 fot.293968 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

293965
293966
293967
293968

ID 152 588 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km E, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°39'39,14" E 17°40'35,68"], CC74; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna oraz młodziutkie buk, brzoza, dąb, u podnóża dwóch sosen, po jednym owocniku pod obydwoma sosnami; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: oraz N 52°39'39,07" E 17°40'46,50"; nadleśnictwo Gołąbki, oddział 186; zdjęcia: do każdego z owocników: widok ogólny oraz dwa ujęcia owocników; fot.294135 fot.294136 fot.294137 fot.294138 fot.294139 fot.294140 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

294135
294136
294137
294138
294139
294140

ID 152 589 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km SE, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°39'07,46" E 17°39'57,85"], CC73; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, młody buk, u podnóża sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, oddział 195; zdjęcia: siedlisko oraz dwa ujęcia owocnika fot.294145 fot.294146 fot.294147 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

294145
294146
294147

ID 152 592 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km SW, Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°39'04,06" E 17°38'46,50"], CC73; data zbioru: 20 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, leszczyna, na ziemi niedaleko sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, oddział 190; zdjęcia: siedlisko, owocnik w dwóch ujęciach; fot.294153 fot.294154 fot.294155 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

294153
294154
294155

ID 153 236 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3 km E Biesowice, pow. pow.słupski, woj. woj.pomorskie, BB09; data zbioru: 14 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą świerka, sosny, brzozy, na korzeniach sosny, pozornie na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.296133 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

296133

ID 153 249 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: S Trzebielino, pow. pow.bytowski, woj. woj.pomorskie, CB00; data zbioru: 15 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las iglasty sosnowo-świerkowy, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.296146 fot.296147 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

296146
296147

ID 153 701 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km S,Kijów,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 21 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pozornie na ziemi,tuż przy sośnie, pojedynczy owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.297635 fot.297636 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

297635
297636

ID 153 839 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 15 lis 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (kwaśna) z kilkoma pojedynczymi sosnami, u podnóża sosny, 1 owocnik o średnicy około 20 cm i wysokości około 15 cm; leg. Grazyna Domian, det. Grazyna Domian jako Sparassia laminosa; rev. Piotr Mleczko (met. molekularne) data w złym formacie ; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/29.12.09; uwagi: Siedzuń dębowy szmaciak krótkotrzonowy!; fot.298245 fot.298246 fot.298247 fot.298248; Omówiony w wątku [bf:294470]; Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Bnowo, oddz. 319 projektowana ostoja ksylobiontów!; UWAGA: w publikacji Kujawa i Gierczyk 2011a!podany pod mylną nazwą - Sparassis laminosa. [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 294470 ;

ID 155 271 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 3 km E Przyprostynia, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD12; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, u podstawy sosen, trzy owocniki pojedynczo w kilku miejscach lasu na przestrzeni ok 500 m kw; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.303218 fot.303219 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

303218
303219

ID 155 279 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 2 km S Chobienice, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, BD21; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.303225 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

303225

ID 155 281 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF62; data zbioru: 9 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skarpa nad rowem melioracyjnym porośnięta brzozami, dębami i pojedynczymi sosnami, na korzeniach sosny, pozornie w trawie, wśród paproci, jeden owocnik; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.303239; stanowisko; fot.303240 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

303239
303240

ID 155 578 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 400 m na S od skraju lasu i 500 m na S od zabudowań Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z bogatym podszytem, na ziemi, w mchu, w pobliżu pień sosny (niedawno ściętej), jeden osobnik; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 250; fot.304144 fot.304145 fot.304146 fot.304147 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304144
304145
304146
304147

ID 155 580 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 850 m na S-W od skraju lasu i 950 m na S-W od zabudowań Żdżar (5 m po S stronie piaszczystej drogi ze Żdżar do przysiółka Czastar zwanego Wełny), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 2 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z gęstym podszytem malin i jeżyn, na ziemi, przy pniu sosny, pojedyńczy osobnik; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 249; fot.304174 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304174

ID 155 583 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 600 m na S od skraju lasu i 700 m na S od zabudowań Żdżar, 150 m na W od drogi asfaltowej Żdżary - Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy, na ziemi, przy pniu suchej sosny (stojącej), pojedyńczy osobnik; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Grzyb w zaawansowanym stadium rozkładu, mocno zmieniony kształt. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251; fot.304179 fot.304180 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304179
304180

ID 155 586 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 350 m na S od skraju lasu i 450 m na S od zabudowań Żdżar, 30 m na W od drogi asfaltowej Żdżary-Mieleszyn, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębów i brzóz, na ziemi, przy pniu sosny, pojedyńczy osobnik; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Grzyb wyglądał jak podzielony na dwie części, jednak to był jeden osobnik, ale już starszy. Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek, oddział 251.; fot.304184 fot.304185 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304184
304185

ID 157 400 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Jasionna, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD99; data zbioru: 12 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z brzozami, ; leg. Daniel Kiciński, Justyna Kicińska, det. Przemysław Żurawlew; uwagi: fot.310233 fot.310234; we wrześniu 2008, D. i J. Kicińscy, również w tym lesie znaleźli ten gatunek, ale nie zanotowali daty, ani nie wykonali zdjęcia [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

310233
310234

ID 160 249 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdynia,Polanka Redłowska, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 22 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany ( buki i sosna), na korzeniach żywej sosny, pojedyńczo; leg. michał prusiński, det. zgłoszone na forum; eksykat: brak; uwagi: twardy , słodki , śluzu brak , młody różowy , starszy cielisty; fot.318964 fot.318965 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

318964
318965

ID 165 293 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 700 m na W do wsi Józefina koło Taczanowa, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, CD64; data zbioru: 28 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z sosną, na ziemi przy pieńku sosnowym; leg. Paweł Kostuj, det. Przemysław Żurawlew; uwagi: fot.338989 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

338989

ID 169 680 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 8 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las - sosna, świerk, dąb, leszczyna, w odległości kilkudziesięciu cm od sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11-12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego; siedlisko i owocnik:; fot.357860 fot.357861 fot.357862 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

357860
357861
357862

ID 171 263 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rezerwat Zajęcze wzgórze Sopot, woj. pomorskie, CA79; data zbioru: 15 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,dąb, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.363379 [notatka: tak Grzyby wybranych ciekawych przyrodniczo miejsc Sopotu] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

363379

ID 171 511 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 1 km na E od wioski Bożacin, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°39'42,53" E 17°40'06,67"], CC73; data zbioru: 25 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, buk, sosna, pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 181; siedlisko i owocnik; fot.364242 fot.364243 fot.364244 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

364242
364243
364244

ID 171 897 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Lipusz, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB14; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk,dąb,brzoza, korzenie sosny, kilka kępek; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.365499 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

365499

ID 171 905 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Dziemiany, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb,daglezja,modrzew, na korzeniach sosny i daglezji, kilka owocników w promieniu 400 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.365533 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

365533

ID 172 001 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 1,3 km na NW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°27'56,04" E 17°28'35,34"], CC92; data zbioru: 30 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, wiąz, olsza, brzoza, leszczyna, pod sosną, ok. 20 cm od pnia, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59; siedlisko i owocnik:; fot.365957 fot.365958 fot.365959 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

365957
365958
365959

ID 172 341 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID142 851; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, DA80; data zbioru: 3 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,brzoza,świerk,grab,dąb, na korzeniach sosny, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.367034 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367034

ID 172 395 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok 100. od nr rejest 160249 z roku 2009 Gdynia, pow. Gdynia, woj. pomorskie, DA70; data zbioru: 21 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, na ziemi, pojedynczo; leg. det. michał prusiński; eksykat: tak; uwagi: stanowiski 160249 w tym roku nie istnieje; fot.367153 fot.367154 fot.367155 fot.367156 [fotografie: tak];

367153
367154
367155
367156

ID 172 633 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gdańsk Oliwa dolina Zajęcza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,buk,sosna,świerk, na korzeniach sosen, kilkanaście owocników w promieniu 400 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.367838 fot.367839 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367838
367839

ID 172 661 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3,4 km na E od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, u podstawy trzech sosen, po jednym owocniku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 40; N 52°28'59,36"; E 17°53'00,81"; pierwszy z owocników; fot.367937 fot.367938 fot.367939; drugi owocnik; fot.367940 fot.367941; trzeci owocnik; fot.367942 fot.367943 fot.367944 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367937
367938
367939
367940
367941
367942
367943
367944

ID 172 919 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE29; data zbioru: 8 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wśród drzew iglastych, na podstawie pnia jednego z nich, na pniu wśród igliwia i opadłych liści,, pojedyncza kępka; leg. det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE - chroniony; uwagi: fot.368711 fot.368712 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368711
368712

ID 172 956 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 600 m na N od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerka i brzozy, na ziemi, w pobliżu sosna i świerk, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Okaz mocno zniszczony przez ślimaki.; fot.368814 fot.368815 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368814
368815

ID 172 959 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 400 m na N-E od zabudowan Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na ziemi, przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn 40 m od drogi!.; fot.368837 fot.368838 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368837
368838

ID 172 960 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 250 m na N-E od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na ziemi, przy sośnie, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 250. Po E stronie asfaltowej drogi Żdżary-Mieleszyn 10 m od drogi!; fot.368842 fot.368843 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368842
368843

ID 173 081 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: bliskie okolice Nowej Wsi Dolnej pod Poznaniem (w linii prostej 1 km na W od brzegu Warty), pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 9 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, sosna, pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: N 52°28'48,91"; E 16°57'22,32"; siedlisko i owocnik:; fot.369174 fot.369175 fot.369176 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

369174
369175
369176

ID 173 256 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 10 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg,, pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: N 52°29'09,05"; E 17°07'23,42"; nadl. Babki, l. Mechowo, oddz. 210; siedlisko i owocnik; fot.369639 fot.369640 fot.369641 [notatka: mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

369639
369640
369641

ID 173 866 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 800m na S-W od miejscowości Krajanka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów, Leśnictwo Koziołek oddział 233. 800m od miejscowości Krajanka w gminie Czastary, ale grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec.; fot.371852 fot.371853 fot.371854 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371852
371853
371854

ID 173 868 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 100m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą sosny, na ziemi, tuż przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, ale grzyb rósł w gminie Bolesławiec.; fot.371874 fot.371875 fot.371876 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371874
371875
371876

ID 173 870 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 150m na S od Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą sosny, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze w gminie Bolesławiec.; fot.371882 fot.371883 fot.371884 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371882
371883
371884

ID 173 873 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 200m na S od zabudowań Wełnów przysiółka Jaworka, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, z przewagą sosny, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 247. Przysiółek Wełny jest na terenie gminy Czastary, a grzyb rósł jeszcze na terenie gminy Bolesławiec. Okaz mocno zniszczony.; fot.371898 fot.371899 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371898
371899

ID 173 876 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 800m na S-W od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką świerka, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.; fot.371903 fot.371904 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371903
371904

ID 173 877 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 900m na S-E od Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.; fot.371907 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371907

ID 173 878 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 600m na S od zabudowan Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębu, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.; fot.371910 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

371910

ID 174 198 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 800m na S od Koziołka przysiółka Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 15 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, na ziemi, przy pniaku sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.; fot.372742 fot.372743 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

372742
372743

ID 174 199 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1km na S znajduje się Koziołek przysiółek Żdżar, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 15 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowo-świerkowy, na ziemi, przy mocno zmurszałym pniaku sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 252.; fot.372747 fot.372748 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

372747
372748

ID 174 604 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Borsztal, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na korzeniach sosen, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.373683 fot.373684 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373683
373684

ID 174 606 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Trawice-Białe błota, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB24; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.373698 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

373698

ID 175 032 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC25; data zbioru: 19 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi przy pniu sosny, 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.374664 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

374664

ID 175 083 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: okolice Rząbca, pow. włoszczowski, woj. świętokorzyskie, EE70; data zbioru: 18 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, przy pniu (na korzeniach) wyciętej sosny, jeden owocnik; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: fot.374814 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

374814

ID 175 160 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,2 km S,Kletnia,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu,fragment sosnowo-dębowy, przy murszejącym pniaku sosnowym, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat CHRONIONY; uwagi: przybliżone namiary 51st8'48,5"N 19st29'46,3"E; fot.375122 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

375122

ID 175 346 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1km na SE od zabudowań Podjamy (przysiółka Żdżar), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 18 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy i świerka, na ziemi, tuż przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251.; fot.375646 fot.375647 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

375646
375647

ID 175 636 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok.700 m N,Paciorkowizna,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 26 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, u podstaw żywych sosen, dwa pojedyncze owocniki oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gat.CHRONIONY; uwagi: owocnik pierwszy; fot.376476 fot.376477; owocnik drugi,mocno uszkodzony przez ludzi jego fragmenty walały się w promieniu kilku metrów!; fot.376478 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

376476
376477
376478

ID 176 401 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Chociński Młyn, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB42; data zbioru: 21 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bezpośrednio pod sosnami, las sosnowy z niewielką domieszką brzozy, na ziemii blisko pnia, pojedynczo; leg. det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie; uwagi: podaję namiary 2 osobników, trzeci był dalej od leśniczówki i nie bardzo mogę wskazać jego miejsce: w stopniach, minutach, sekundach i ułamkach sekund!; 53 49 23,1 17 27 06,0; 53 49 35,4 17 26 22,6; fot.378678 fot.378679 fot.378680 fot.378681 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

378678
378679
378680
378681

ID 176 698 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Łochowice ok.1,2 km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC25; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi, 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek, Barbara Waldon, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.379538 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

379538

ID 176 810 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Ocypel-Bory tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 24 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na korzeniach sosen, kilka owocnikow wokół Ocypla; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.379939 fot.379940 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

379939
379940

ID 176 939 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID116 997; lokalizacja: rez.''Łuszczanowice'',gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 5 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-sosnowy, u podstaw żywych sosen, dwa owocniki pod dwiema sosnami,oddalone od siebie o ok.500m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Tym razem w stosunku do pierwotnego zgłoszenia! owocniki rosły w granicach rezerwatu,kilka metrów od dostępnej ścieżki.; 1! fot.380275; 2! fot.380276 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

380275
380276

ID 177 471 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km na S-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody zagajnik:sosna, dab, brzoza; liczne pnie po starych sosnach, na ziemi, przy pniaku sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 249. Owocnik mocno dojrzały.; fot.381914 fot.381915 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

381914
381915

ID 177 472 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.; fot.381920 fot.381921 fot.381922; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

381920
381921
381922

ID 177 473 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 5 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257.; fot.381928 fot.381929; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

381928
381929

ID 177 706 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2,7 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE21; data zbioru: 4 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy, Przy zmurszałym pniu, Pojedynczo; leg. det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony; uwagi: Dwa owocniki odległe od siebie ok. 450 m; fot.382650 fot.382651 fot.382652 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

382650
382651
382652

ID 177 707 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,8 km S od stacji kolejowej, Grabowno Wielkie, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE21; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką modrzewia i brzozy, Przy zmurszałym pniu, Pojedynczo; leg. det. Andrzej Kitowski; eksykat: Nie, chroniony; uwagi: Jeden owocnik; fot.382655 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

382655

ID 178 051 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Warszawa, Powsin, pow. warszawski, woj. mazowieckie, ED37; data zbioru: 6 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w tym miejscu z dominującą sosną, na korzeniach sosen, 5 owocników na obszarze 10mx10m pod kilkoma sosnami; leg. det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony; uwagi: fot.383489 fot.383490 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

383489
383490

ID 178 182 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 700m na S-E od zabudowań Podjaworka (przysiółka Żdżar, gm. Bolesławiec), pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 17 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosonowo-bukowy, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 248.; fot.383798 fot.383799 fot.383800 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

383798
383799
383800

ID 179 692 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID175 160; lokalizacja: 1,5 km S,Kletnia, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 15 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pozornie na ziemi, w pobliżu zmurszałego sosnowego pniaka, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 8' 39,89"N , 19st 30' 17,09"E; fot.389262 fot.389263; Stanowisko tego siedzunia znajdowało się ok.300 m na pdwsch od siedzunia ze zgłoszenia ID175160. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

389262
389263

ID 179 722 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Stara Kaźmierka od strony Kwilenia, pow. pleszewski, woj. województwo, CD45; data zbioru: 26 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świeży, na ziemi; leg. Danka Żurawlew, Przemysław Żurawlew, det. Przemysław Żurawlew; uwagi: fot.389383 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

389383

ID 180 303 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km W,Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pozornie na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 03' 03,7"N , 19st 20' 26,7"E; fot.391048 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391048

ID 180 551 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID145 152; lokalizacja: 1 km E,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany;fragment lasu gdzie królują stare buki, u podstawy żywej sosny, innej niż w zgłoszeniu pierwotnym, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.391595 fot.391596 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391595
391596

ID 180 552 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID145 154; lokalizacja: 1 km N,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką lisciastych-dąb,osika,brzoza i in, u podstawy żywych sosen, dwa pojedyncze owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: przybliżone namiary 51 02 44,7 ; 19 37 38,2; owocnik pierwszy; fot.391600; owocnik drugi; fot.391601 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391600
391601

ID 180 553 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID114 350; lokalizacja: 1,5 km NE,Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,dąb,brzoza,buk i inne, jeden owocnik u podstawy żywej sosny, drugi na pniaku sosnowym, dwa pojedyncze owocniki w oddaleniu od siebie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.391605 fot.391606 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391605
391606

ID 180 554 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID145 150; lokalizacja: 1,5 km S,Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,buk,jodła,dąb,brzoza, u podstawy żywej sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Ten owocnik rósł ok. 250 m na pdzach od owocnika z pierwotnego zgłoszenia; fot.391609 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391609

ID 180 614 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID142 087; lokalizacja: 1,2 km na SW od osady Jezierce, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD01; data zbioru: 27 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las - sosna, dąb, leszczyna, brzoza, pod sosną, dwa owocniki, z których jeden został znaleziony zerwany i położony na ławce, drugi rósł pod sosną; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153; przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach, przed i za przystankiem nr 13, pomiędzy jeziorami Ully i Ósemka, w pobliżu Cybinki; jeden z owocników, ten znaleziony na ławce; fot.391780 fot.391781; drugi owocnik rosnący pod sosną; fot.391782 fot.391783 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

391780
391781
391782
391783

ID 180 792 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szczepocice Prywatne, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 25 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, pozornie na ziemi, tuż przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 01' 03,9"N ; 19st 21' 52,0"E; fot.392258 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392258

ID 180 812 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 0,5 km na S od Uchorowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC79; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las o składzie: sosna, dąb, grab, brzoza, pod sosną, 20 cm od pnia drzewa, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 206; zdjęcia: siedlisko i owocnik; fot.392323 fot.392324 fot.392325 [notatka: nagranie na dyktafon + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392323
392324
392325

ID 180 813 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok, 1,5 km na E od Suchego Lasu, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC98; data zbioru: 29 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, grab, pod sosną, kilkadziesiąt cm od pnia drzewa, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Morasko, Las Sucholeski; zdjęcia: stanowisko, owocnik; fot.392329 fot.392330 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392329
392330

ID 180 814 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID123 107; lokalizacja: 1,1 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [N 52°28'21,31" E 17°28'30,70"], CC92; data zbioru: 12 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: przewaga sosny, dąb, grab, na ziemi u podstawy sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 59, przy granicy z oddziałem 58; owocnik z poprzedniego zgłoszenia z 2008 r. ID 123107 rósł kilkadziesiąt kroków od obecnego, po drugiej stronie drogi dzielącej oddziały, w oddziale 58; zdjęcia: stanowisko, owocnik; fot.392334 fot.392335 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

392334
392335

ID 181 581 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Około 1.5 km, na południe od Krynek, pow. pow. sokólski, woj. woj. podlaskie, GC04; data zbioru: 31 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy w srednim wieku, na ziemi tuż obok pnia żywej sosny, trzy owocniki tuż obok siebie; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.394322 fot.394323 fot.394324 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

394322
394323
394324

ID 181 583 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 6,5 km od Supraśla na południe, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 1 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu iglastego(sosna, świerk), z bardzo małą domieszką brzozy, na korzeniach sosny, trudno określić bez wyrywania czy był to jeden bardzo duży owocnik, czy tez kilka zrośniętych ze sobą, raczej jednak kilka owocników; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.394349 fot.394350; Owocnik bardzo duży, pień sosny na której korzeniach rósł miał około 60-70cm średnicy podaję do porównania! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

394349
394350

ID 188 811 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km na N-W od zabudowań Żdżar (przysiółek Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowy i kilka sosen, przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Gmina Bolesławiec, Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 252.; fot.432001 fot.432002 [notatka: nie] [fotografie: tak];

432001
432002

ID 188 816 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 na S od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-sosnowy, przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; uwagi: Gmina Bolesławiec. Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek, oddział 253.; fot.432018 fot.432019 fot.432020;

432018
432019
432020

ID 189 014 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Babica, pow. wadowicki, woj. małopolskie; data zbioru: 29 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodlowy z domieszką sosen, swierków i dębów - bezpośrednio pod sosną, gleba kamienista, Przy samym pniu jeden owocnik wielkości dużego kalafiora; leg. det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie; uwagi: Owocnik rósł z południowej strony pnia sosny otoczonej jodłami.; Położenie N 49 54,563 E 19 33,326 w stopniach, minutach i ułamkach minut; fot.432626 fot.432627 fot.432628 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

432626
432627
432628

ID 189 103 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID151 069; lokalizacja: 1,5 km na SW od Pawłowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 4 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, w tym dąb czerwony, leszczyna, u podstawy sosny w niewielkiej odległości od pnia; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82 niedaleko szosy przecinającej ten oddział!; Poprzednio zgłaszano owocnik z innego miejsca tego oddziału, po przeciwnej stronie szosy.; stanowisko i owocnik wobec aparatu komórkowego dla ukazania rozmiarów!:; fot.433145 fot.433146 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

433145
433146

ID 189 494 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID128 073; lokalizacja: Człopa 5 km N, pow. wałecki, woj. zachodniopomorskie, BC13; data zbioru: 6 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi przy pniu sosny, dwa owocniki; leg. det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.435317 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

435317

ID 189 675 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID169 680; lokalizacja: ok. 2,5 km na NE od wioski Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC95; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las - sosna, świerk, dąb, leszczyna, pod sosną, w odległości kilkudziesięciu cm od sosny, pozostałość po jednym owocniku, który został prawdopodobnie przez kogoś zabrany; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Stary Dwór, na granicy oddziałów 11 i 12, niedaleko ścieżki zielonego szlaku turystycznego; fot.436218 fot.436219 fot.436220; około 1 km na SW kolejny owocnik - las mieszany sosna, dąb!, nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Skorzęcin, oddział 24 przy drodze oddziałowej!; fot.436221 fot.436222 fot.436223 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

436218
436219
436220
436221
436222
436223

ID 190 384 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kapalica, 1,2 km SW, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC91; data zbioru: 26 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, grab, pod sosnami, podwójny oraz jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Promno, oddział 239; otulina rezerwatu "Jezioro Drążynek" po południowej stronie jeziora; obszar Natura 2000 - Ostoja koło Promna; zdjęcia:; fot.439351 fot.439352 fot.439353 fot.439354 fot.439355 fot.439356 [notatka: nagranie na dyktafon+mapki] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

439351
439352
439353
439354
439355
439356

ID 190 456 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Beskid Makowski (zbocza góry Chełm), pow. suski, woj. małopolskie, DF97; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy z pojedynczymi sosnami, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (przeslę fragment owocnika); uwagi: fot.439711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

439711

ID 190 526 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID173 878; lokalizacja: 600 m na S od zabudowań Podjamy przysiółka Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 22 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębu, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 251. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010r.; fot.440033 fot.440034 fot.440035 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

440033
440034
440035

ID 190 528 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km na S-E od zabudowań Podjaworka - przysiółek Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 15 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-sosnowy, na ziemi, przy leżącej kłodzie sosny, dwa okazy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 240. Gmina Bolesławiec.; fot.440039 fot.440040 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

440039
440040

ID 190 627 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 600 m na S-W od Leśniczówki Koziołek (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-sosnowy, na ziemi, przy sośnie, trzy okazy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 258. Gmina Bolesławiec. Przy jednej sośnie rosły dwa osobniki, a 30 m na E przy kolejnej sośnie - jeszcze jeden.; fot.440551 fot.440552 fot.440553 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

440551
440552
440553

ID 190 756 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kamień gm.Szemud, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA78; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb, na korzeniach sosny, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.441197; 175 m.npm.; Forma ochrony-obszar Trójmiejskiego PK; http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.50185~18.31256&lvl=15&sp=point.54.50185_18.31256_20%20sierpnia%202011%20 39!.JPG [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

441197

ID 190 849 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 31 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z domieszką sosny,dębu, na korzeniach sosny, dwa owocniki na dwóch substratach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony; uwagi: fot.441551 fot.441552; forma ochrony-Trójmiejski PK [notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

441551
441552

ID 191 558 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 700 m na N-E od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 8 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 255. Gmina Bolesławiec. Okaz mocno podstarzały.; fot.445441 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

445441

ID 191 560 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km na E od zabudowań Mieleszyna i 1,3 km na N-W od zabudowań Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 10 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-jodłowy, na pniaku sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244.; fot.445445 fot.445446 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

445445
445446

ID 191 563 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 600 m na N-E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 21 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy, z pojedynczymi brzozami i sosnami, na pniaku sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 238. Gmina Bolesławiec.; fot.445451 fot.445452 fot.445453 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

445451
445452
445453

ID 192 170 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km na E od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na pniaku sosny, 2 osobniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.; fot.448003 fot.448004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

448003
448004

ID 192 171 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID177 473; lokalizacja: 100 m na W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz, na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.; fot.448008 fot.448009 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448008
448009

ID 192 172 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID177 472; lokalizacja: 300 m na S-W od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 29 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką grabów i brzóz, na ziemi, przy sośnie, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 257. Gmina Bolesławiec. Potwierdzenie stanowiska z 2010 r.; fot.448013 fot.448014 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

448013
448014

ID 192 490 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID175 032; lokalizacja: Łochowice ok.1km W, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC25; data zbioru: 15 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ziemi przy pniu sosny, 1 owocnik; leg. Bogdan Rudzionek ,Barbara Waldon, det. Bogdan Rudzionek; eksykat: nie; uwagi: fot.449776 [notatka: nie] [fotografie: tak];

449776

ID 193 002 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 700 m na S od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 23 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, na pniaku sosnowym, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 241. Gmina Bolesławiec.; fot.452111 fot.452112 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

452111
452112

ID 193 003 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km na S od zabudowań Żdżar (Leśniczówka Koziołek), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 23 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-bukowy, z domieszką sosny i brzozy, przy pniaku sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.; fot.452116 fot.452117 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

452116
452117

ID 193 004 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 300 m na S od zabudowań Jaworka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 24 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dębu, na ziemi przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Las prywatny, działka nr 291 - Jaworek. Gmina Czastary.; fot.452121 fot.452122 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

452121
452122

ID 193 382 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Rzepinek, 0,5 km W, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD04; data zbioru: 30 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kultura sosnowa w wieku ca. 50-60 lat z niewielką domieszką innych gatunków liściastych, na piaszczystym mineralnym podłożu z cienką warstwą ściółki (iglastej), w pobliżu żywe sosny i kilka murszejących pniaków sosnowych, pojedynczno, jeden osobnik, być może więcej ale nie szukałem; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: NIE (chroniony); uwagi: fot.453747; Nadleśnictwo Rzepin [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

453747

ID 193 745 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km W od miejscowości Wda, pow. Starogard Gd., woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 24 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy,, u podstawy pnia sosny,, 1 owocnik; leg. det. Włodek Chojnacki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/24.11.11; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

ID 193 762 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 900 m na N- W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 28 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką brzozy, przy pniu sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 243. Sosna rosła przy drodze leśnej. Gmina Bolesławiec.; fot.455590 fot.455591 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

455590
455591

ID 194 150 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Pliszka, S 0,5 km, pow. krośnieński, woj. lubuskie, AD16; data zbioru: 11 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi w pobliżu sosny, 2 osobniki o średnicy 15 i 8 cm; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: Nadleśnictwo Krosno, leśnictwo Kępiny;; ponowne zgłoszenie uzupełnione o fotografię poprzednie było bez!, poprzedni ID 193741; fot.457739 [notatka: nie] [fotografie: tak];

457739

ID 194 534 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Babi Dół, 0,7 km W, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 17 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, u nasady sosny, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: nie; uwagi: wielkości ok. 15 cm.; fot.460118 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460118

ID 194 620 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 0,7 km S od części wsi Adamów zwanej Janów Wolski, gm Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, fragment sosnowo-bukowy, pozornie na ziemi, przy pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 5' 1,23" N ; 19st 17' 16,89" E; fot.460698 fot.460699; siedlisko; fot.460700 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460698
460699
460700

ID 194 714 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 2 km S od wsi Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 6 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąbrowa przechodząca w las mieszany, pozornie na ziemi, przy zmurszałym sosnowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 5' 26,12" N ; 19st 15' 17,54" E; fot.461140; pniak, za którym rośnie siedzuń, z widokiem na siedlisko; fot.461141 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

461140
461141

ID 194 759 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km W od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wysokopienny las sosnowy z dodatkiem świerków, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 51st 1' 41,72" N ; 19st 15' 18,15" E; fot.461499 fot.461500 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

461499
461500

ID 194 891 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 700 m na N-W od zabudowań Wiewiórki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 1 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, brzozy, świerki, dęby, na pniaku sosny, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: chroniony; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 261. Gmina Bolesławiec.; fot.462427 fot.462428 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

462427
462428

ID 195 202 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Chomiąża Szlachecka, 1,5 km NW, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC65; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Łysinin, oddział 152; stanowisko i owocnik:; fot.463858 fot.463859 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

463858
463859

ID 195 203 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Bożacin, 1,5-2 km E; 1,7 km SEE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC74; data zbioru: 28 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, pod sosnami, pojedynczo, trzy owocniki rozmieszczone w narożnikach trójkąta o boku po kilkaset metrów; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Stary Bród, oddział 186; leśnictwo Mięcierzyn, oddziały 193 i 187 leśnictwa i oddziały sąsiadujące ze sobą!; owocnik pierwszy; fot.463864; owocnik drugi; fot.463865; mapka rozmieszczenia owocników - długie strzałki wskazują lokalizacje owocników; fot.463866; podczas tej bytności miałam do dyspozycji tylko komórkę, stąd nie najlepsza jakość zdjęć [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: nieliczne i niezbyt dobrej jakości]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

463864
463865
463866

ID 195 211 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Jemiołów, 1,5-2 km E; 3 km NE, nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie [N 52°21'29,96" E 15°17'52,15"], AD07; data zbioru: 20 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z domieszką innych gatunków, w tym sosna, pod sosnami, pojedynczo, trzy owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Świebodzin, oddziały położone wokół Jeziora Trześniowskiego; - 24 wschodni brzeg Jeziora Trześniowskiego!; - 8 na północ od Jeziora Trześniowskiego! N 52°22'40,66" E 15°18'14,94"; - 10 zachodni brzeg Jeziora Trześniowskiego! N 52°21'22,75" E 15°17'42,45"; obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"; stanowisko w oddziale 24:; fot.463898 fot.463899; stanowisko w oddziale 8:; fot.463900 fot.463901; stanowisko w oddziale 10:; fot.463902 [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

463898
463899
463900
463901
463902

ID 195 219 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID152 552; lokalizacja: Leśniewo, 1,4 km E, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC92; data zbioru: 1 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 58; stanowisko; fot.463941; owocnik; fot.463942 [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

463941
463942

ID 195 358 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Bełki, ok. 1 km NE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie [N 52°43'41,97" E 17°49'45,54"], CC65; data zbioru: 10 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, sosna, dąb, po przeciwnej stronie drogi brzezina, nieopodal sosny, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Oćwieka; przy żółtym szlaku turystycznym z Niestronna przez Bełki w kierunku Jeziora Oćwieckiego, kilka minut drogi przed stanowiskiem Hymenochaete tabacina ID 195357; forma ochrony - Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich; siedlisko, widok ogólny, stanowisko znajduje się po lewej stronie drogi; fot.464569; bliższy widok na stanowisko; fot.464570; owocnik; fot.464571 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464569
464570
464571

ID 195 438 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID173 081; lokalizacja: Poznań-Nowa Wieś Dolna, 0,5-0,7 km NW, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BC99; data zbioru: 7 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, dąb, brzoza, sosna, pod sosnami, po jednym owocniku pod trzema sosnami; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko; owocnik 1; fot.464830 fot.464831; owocnik 2; fot.464832 fot.464833; owocnik 3; fot.464834 fot.464835 [notatka: nagrania na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464830
464831
464832
464833
464834
464835

ID 195 440 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID173 256; lokalizacja: Wierzonka, 2 km NE, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC90; data zbioru: 21 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las rosnący w pobliżu brzegu jeziora, przewaga sosny, głóg, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Babki, leśnictwo Mechowo, oddział 210; stanowisko; fot.464853; owocnik; fot.464854 fot.464855 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

464853
464854
464855

ID 195 487 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID149 169; lokalizacja: Błońsko, 0,5 km SW, pow. grodziski, woj. wielkopolskie, BD23; data zbioru: 2 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, przy pniakach sosnowych, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Grodzisk, leśnictwo Krzewina, oddział 209; poprzednie zgłoszenie z 2009 r. ID 149169 dotyczyło owocników znalezionych w sąsiednim 221 oddziale; Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska; siedlisko; fot.465140; owocniki; fot.465141 fot.465142 [notatka: nagranie na dyktafon+mapki] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465140
465141
465142

ID 195 497 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Starczanowo, 1 km W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC79; data zbioru: 6 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, m.in. sosna, dąb, buk, leszczyna, pniak sosnowy, dwa owocniki; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229; Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Dyrektywa Siedliskowa! - Biedrusko; widok na stanowisko, w głębi pniak z siedzuniem; fot.465153; owocniki; fot.465154 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465153
465154

ID 195 516 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Jezierce, 1,2 km SSW, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CD01; data zbioru: 27 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - sosna, dąb, leszczyna, brzoza, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony; uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Jezierce, oddział 153; przy ścieżce przyrodniczo-leśnej w Jeziercach p. mapka!, dokładnie naprzeciwko zaznaczonego na mapce punktu ścieżki przyrodniczej, obecnie "w naturze" ma on nr 12 na mapce 14!; fot.465298; korekta informacji zawartej w poprzednich zgłoszeniach, powinno być "pomiędzy jeziorami Cyganek i Ully, w pobliżu Cybinki"; siedzunia sosnowego obserwuję tu od 2009 r., występuje co roku, nie w identycznych miejscach, ale na pewnym niewielkim obszarze od 12 do 14 punktu ścieżki przyrodniczej; owocnik; fot.465299 fot.465300 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465298
465299
465300

ID 202 925 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Wysiedle, przy parkingu leśnym, pow. Łobez, woj. zachodniopomorskie, BB60; data zbioru: 18 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, przy sośnie zwyczajnej, 1 ex.; leg. det. Przemysław Żurawlew; uwagi: fot.508081 [fotografie: tak];

508081

ID 297 239 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok.1,5km na N od Osówca Szlacheckiego gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 23 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowo-brzozowy, przy pniaku sosnowym, dwa owocniki; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: W tym ATPOL grzyb pospolity,więcej zgłaszać nie będę.; fot.907641 [notatka: nie] [fotografie: tak];

907641

ID 297 421 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Puszcza Świętokrzyska, ok. 1 km na S od miejscowości Psary - Stara Wieś w gm. Bodzentyn, pow. kielecki, woj. świetokrzyskie, EE66; data zbioru: 31 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan sosnowo-jodłowy z dom. Md, przy odziomku So i Jd, pojedynczo; leg. det. Grażyna Domian, Lech Buchholz; eksykat: nie; uwagi: fot.908754 fot.908755 [notatka: tak] [fotografie: tak];

908754
908755

ID 304 604 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok.1km na NW od miejscowości Chmieleń Wielki,gm.Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC14; data zbioru: 1 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z podrostem dębowym, na ziemi w pobliżu sosny, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.942785 fot.942786 [notatka: nie] [fotografie: tak];

942785
942786

ID 304 916 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 0,5 km NE, Nowy Młyn, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD04; data zbioru: 9 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany o charakterze grądu niskiego, pod sosną, w pobliżu grab, dąb, olsza czarna, na ziemi, 1 duży osobnik; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: BGF0002400; uwagi: Nadleśnictwo Rzepin, lesnictwo Nowy Młyn, oddział 533; fot.944141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

944141

ID 305 100 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km W od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [50st 59' 42" N i 19st 16' 41" E], DE64; data zbioru: 10 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.sosny i dęby, u podstawy pniaczka sosnowego, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 23/JN/19.04.2019; uwagi: fot.945266 fot.945267 [notatka: nie] [fotografie: tak];

945266
945267

ID 306 284 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Piłka, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BC71; data zbioru: 28 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, przy pniu sosny, we mchu, jeden owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.951042; Grzyb dość pospolity w tym ATPOL [notatka: nie] [fotografie: tak];

951042

ID 307 172 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 3,5 km SE, Rzepin, przy drodze leśnej do Jeziora Rzepsko, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD04; data zbioru: 27 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany dębowo-sosnowy, na ziemi w pobliżu pnia sosny, drugi owocnik na pniaku sosnowym, 2 owocniki w odległości około 50 m od siebie; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: Nadleśnictwo Rzepin, wydzielenie 426f, oba owocniki w pobliżu drogi le¶nej; fot.955309 fot.955310 [notatka: nie] [fotografie: tak];

955309
955310

ID 309 061 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID145 150; lokalizacja: 1,5 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 14 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, jodła, brzoza i inne, u podstawy żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 10/JN/19.04.2019; uwagi: 51st 1' 49,7" N i 19st 38' 59,4"; fot.963341 [notatka: nie] [fotografie: tak];

963341

ID 318 087 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Huta Brudzka, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 12' 9,5" N i 19st 24' 18" E], DE35; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany u podnóża Góry Kamieńskiej -sosna, brzoza, dąb, leszczyna, przy pniu żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 2/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1023701 fot.1023702 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023701
1023702

ID 318 092 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km N od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 52" N i 19st 22' 42" E], DE35; data zbioru: 29 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mieszany fragment lasu -sosny, dęby, graby i inne, z gęstym podszytem mieszanym, w rozwidleniu pni martwej, spróchniałej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 8/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1023763 fot.1023764 fot.1023765 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023763
1023764
1023765

ID 319 352 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 4,5 km na N od Gniewkowa, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie, CC49; data zbioru: 8 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, pozornie na ziemi, pod sosną, jeden owocnik; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003803; uwagi: Puszcza Bydgoska, Nadleśnictwo Gniewkowo, oddz. 51; niedaleko Pholiota astragalina ze zgłoszenia ID 319350, tylko bardziej w gł±b lasu; owocnik; fot.1032833 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032833

ID 320 060 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID97 706; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 44" N i 19st 24' 18" E], DE45; data zbioru: 11 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów i klonów w podroście, u podstaw pni żywych sosen, dwa owocniki oddalone od siebie o ok. 230 m; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 1/JN/15.04.2019; uwagi: namiary pierwszego owocnika -; fot.1038056 fot.1038057; drugi owocnik; fot.1038058 fot.1038059 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1038056
1038057
1038058
1038059

ID 320 171 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 25,5" N i 19st 30' 18" E], DE56; data zbioru: 2 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, przy pniaku ściętej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 2/JN/15.04.2019; uwagi: fot.1039052 fot.1039053 fot.1039054 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1039052
1039053
1039054

ID 326 055 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km S, Połęcko, pow. słubicki, woj. lubuskie, AC95; data zbioru: 21 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kultura sosnowa, przy drodze leśnej pod sosnami, na ziemi u podstawy pni sosen, pojedynczo lub po dwa osobniki blisko siebie, łącznie 6 owocników; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: nie; uwagi: na fotografii owocnik na dole :!; fot.1096943 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1096943

ID 326 141 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Kocierzowy; gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 25" N i 19st 33' 16,8" E], DE46; data zbioru: 21 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z dębowym podszytem, na ziemi, przy pniu sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1097942 fot.1097943 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1097942
1097943

ID 326 604 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Samociążek , N-ctwo Różanna, Oddz. 161, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC06; data zbioru: 1 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy, Pod sosną - pozornie z ziemi, 1 owocnik; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1103591 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1103591

ID 326 749 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok.1km na S od miejscowości Lipa,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 19 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew sosnowy zpodrostem dębowym ileszczyną, ziemia u podstawy sosny, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1105206 fot.1105207 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1105206
1105207

ID 327 185 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 0,5 km W od osady Wrony; gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 42" N i 19st 29' 57" E], DE56; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, przy pniu sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 327 682 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID117 991; lokalizacja: 1,8 km E od wsi Huby Kotwińskie, gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE67; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, przy pniu sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1112358 fot.1112359 fot.1112360 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112358
1112359
1112360

ID 334 933 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,6 km NW od Lipienicy w gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, BE81; data zbioru: 21 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na ziemi (korzeniach świerka), pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1163324 fot.1163325 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1163324
1163325

ID 335 576 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID120 130; lokalizacja: Kmiecizna; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 12' 11" N i 19st 23' 51" E], DE35; data zbioru: 8 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogólnie bór sosnowy, przy podstawie pnia żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: 200 m na północ od stanowiska z pierwotnego zgłoszenia !; fot.1168440 fot.1168441 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1168440
1168441

ID 336 075 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: ok. 30 m na S od południowej granicy rezerwatu Zwierzyniec,gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 26 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowo-świerkowy z domieszkami, pozornie na ziemi, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1171906 fot.1171907 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1171906
1171907

ID 336 250 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID153 701; lokalizacja: 1 km S od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51st 1' 11,3" N i 19st 16' 2" E], DE54; data zbioru: 30 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; młodnik sosnowy z domieszką brzóz, przy zmurszałym pniaku sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1173225 fot.1173226 fot.1173227 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173225
1173226
1173227

ID 337 388 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Prop. rez. Wyszoborski Las Barwinkowy w gm. Płoty, 1,8 km na SW od Wyszoboru, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany (So, Św, Bk, Gb), przy odziomku Pinus Sylvestris, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1180805 fot.1180806 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1180805
1180806

ID 340 287 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,5 km SW od dz. Martelicha ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 16 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: poręba zupełna w borze sosnowym, na sosnowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 5,6" N 19st 26' 5" E; fot.1194319 fot.1194320 fot.1194321 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194319
1194320
1194321

ID 341 168 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 400 m na W od Namyslak, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE18; data zbioru: 10 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z domieszką dęba, brzozy, na ziemi, w pobliżu sosny, pojedynczy`; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Foluszczyki, oddział 610, Nadleśnictwo Przedborów, Gmina Galewice.; fot.1199074 fot.1199075 fot.1199076 fot.1199077 [fotografie: tak];

1199074
1199075
1199076
1199077

ID 341 169 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 700 m na S-E od Chróścina, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE47; data zbioru: 11 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, zdomieszką brzozy, czeremchy, na ziemi, w pobliżu sosny, pojedynczy`; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśnictwo Koziołek, oddział 1012, Nadleśnictwo Przedborów, Gmina Bolesławiec.; fot.1199082 fot.1199083 fot.1199084 [fotografie: tak];

1199082
1199083
1199084

ID 341 170 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 800 m na N-E od Jeziorka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 19 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, nieliczne brzozy, na ziemi, w pobliżu sosny, pojedynczy`; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Teren prywatny, oddział 5B, Gmina Łubnice.; fot.1199089 fot.1199090 fot.1199091 [fotografie: tak];

1199089
1199090
1199091

ID 341 171 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,7 km na E od Donaborowa, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE36; data zbioru: 20 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, buki, brzozy, graby, na kłodzie sosnowej, ułożonej na stercie ściętego drewna, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Leśny Zakład Doświadczalny w Siemianicach, oddział 4, Gmina Kępno.; fot.1199095 fot.1199096; Na zdjęciu okaz po przymrozkach, lekko zmrożony. [fotografie: tak];

1199095
1199096

ID 342 294 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 5 km, SE, Rzepin, Jezioro Rzepsko, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD05; data zbioru: 25 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zrąb w kulturze sosnowej, piaszczyste podłoże, przy pniaku ściętej sosny na zrębie, pojedynczo; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: BGF0007681; uwagi: 1 owocnik [notatka: nie] [fotografie: nie];

ID 342 295 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Gajec, przy drodze leśnej na N od Jeziora Oczko, pow. słubicki, woj. lubuskie, AD04; data zbioru: 4 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zrąb w kulturze sosnowej, przy pniaku ściętej sosny na zrębie, pojedynczo; leg. det. Michał Smoczyk; eksykat: BGF0007682; uwagi: GPS N52.328071 E14.762534; 3 owocniki na zrębie; fot.1205904 fot.1205905; siedlisko; fot.1205906 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1205904
1205905
1205906

ID 348 100 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1 km NW od wsi Sadzawki ( cz. wsi Kruszyna ); gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, osika, modrzew i inne, pozornie na ziemi, przy pniu starej sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 50st 58' 58" N 19st 15' 32" E; fot.1253887 fot.1253888 fot.1253889 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253887
1253888
1253889

ID 348 479 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 80 m. SE od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB06; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, u podstawy omszonego pniaka, pewnie sosnowego, 1 owocnik (w odległości ok. 30 m. był drugi); leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: Pozycja GPS będzie podana w notatce załączonej do eksykatu.; Na ostatnim zdjęciu drugi z owocników.; fot.1256544 fot.1256545 fot.1256546 fot.1256547 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1256544
1256545
1256546
1256547

ID 348 905 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska między Próchnikiem i Rangórami, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'17.2"N 19°26'00.9"E], DB05; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk, So, Md, na pniaku, prawdopodobnie sosny, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; W odległości kilkudziesięciu m. rosły jeszcze 2 osobno! owocniki na korzeniach żywych sosen 2 ostatnie zdjęcia!; fot.1260171 fot.1260172 fot.1260173 fot.1260174 fot.1260175 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1260171
1260172
1260173
1260174
1260175

ID 349 490 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'39.7"N 19°28'38.5"E], DB06; data zbioru: 15 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk, Db, So, Brz, u podstawy uschniętej sosny, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1263263 fot.1263264 fot.1263265 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1263263
1263264
1263265

ID 350 136 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'20.7"N 19°27'05.2"E], DB05; data zbioru: 27 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-sosnowy, obok żywej sosny, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza; uwagi: GPS:; fot.1268474 fot.1268475 fot.1268476 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1268474
1268475
1268476

ID 360 917 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Kolbudy, 700 m. E, pow. gdański, woj. pomorskie [54°16'13.6"N 18°26'30.2"E], CA99; data zbioru: 9 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany bukowo-sosnowy, pozornie na ziemi, u podstawy żywej sosny, 1 owocnik; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1370412 fot.1370413 fot.1370414 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1370412
1370413
1370414

ID 361 067 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Sulmin, Lasy Sulmińskie, 2 km N, pow. gdański, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 16 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z sosną, leszczyną, dębem, u podnóża żywej sosny, jeden owocnik; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1371839 fot.1371840 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371839
1371840

ID 361 585 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Pagórki 1 km SEE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'18.3"N 19°32'00.2"E], DA96; data zbioru: 24 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na mocno spróchniałym pniaku sosny, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1375758 fot.1375759 fot.1375760 fot.1375761 fot.1375762 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1375758
1375759
1375760
1375761
1375762

ID 362 381 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,5 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC37; data zbioru: 5 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na ziemi pod Pinus sylvestris i Fagus sylvatica, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1382261 fot.1382262 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1382261
1382262

ID 362 658 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID145 154; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Kobiele Wielkie; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0493 19,6230], DE57; data zbioru: 13 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów, z liściastym podrostem i II piętrem, u podstaw pni sosen, kilka pojedynczych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1384250 fot.1384251 fot.1384252 fot.1384253 fot.1384254 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384250
1384251
1384252
1384253
1384254

ID 363 029 oznaczenie: Sparassis crispa; • potwierdzenie ID175 160; lokalizacja: 1 km S od wsi Kletnia; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1458 19,4932], DE46; data zbioru: 20 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, przy pniu sosny, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1387572 fot.1387573 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387572
1387573

ID 363 043 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 1,3 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0086 19,3997], DE65; data zbioru: 18 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1387776 fot.1387777 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1387776
1387777

ID 372 817 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 400 m ES Mosty Osiedle, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 13 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, korzenie sosny, dwa owocniki; leg. Przemek Lisiecki, det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: Nadl. Goleniów, Leśn. Mosty, odz. 701 fot.1486840 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1486840

ID 372 820 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, ul. Uzdrowiskowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 28 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże boru sosnowego, pieniek sosnowy, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Siedzuń sosnowy fot.1486862 fot.1486863 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1486862
1486863

ID 374 685 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: Goleniów, Park 750-lecia, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 23 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park z Lp, So, Brz, pniak sosny, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Siedzuń sosnowy fot.1504056 fot.1504057 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1504056
1504057

ID 375 104 oznaczenie: Sparassis crispa; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0335 19,5118], DE56; data zbioru: 19 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielopiętrowy las mieszany -jodły, dęby, graby, buki i inne, na ziemi, przy sosnowym pniaku, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Ania Kujawa; uwagi: Siedzunia znajduję w tym lesie od kilku lat. M.in. w 2019 znalazłem trzy owocniki, a w 2022 siedem. Niestety nie dorastają większych rozmiarów, są niszczone lub zjadane przez zwierzęta.;

siedzuń sosnowy gb1
· 19.08.2023
siedzuń sosnowy gb2
· 19.08.2023
siedzuń sosnowy b1
· 9.08.2022
siedzuń sosnowy bj1
· 25.08.2022
siedzuń sosnowy bj3
· 25.08.2022
siedzuń sosnowy bj4
· 25.08.2022
siedzuń sosnowy bj5
· 25.08.2022
siedzuń sosnowy bj6
· 25.08.2022
siedzuń sosnowy wc1
· 7.09.2019
siedzuń sosnowy wc2
· 7.09.2019
siedzuń sosnowy wc3
· 7.09.2019
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji