grzyby.pl

Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt.

żagiewka wielkopora, żagiew morwowa · żagiew wielkopora
Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev et Singer [gł. w czekl.] · Polyporus mori (Pollini) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora)
górna powierzchnia
Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora)
widok od spodu

opis

Owocniki dość krótkotrwałe, zbudowane z kapelusza osadzonego na trzonku. Kapelusz blado pomarańczowo-żółty, ochrowożółty, blado ochrowo-brązowy, z nieco ciemniejszymi przylegającymi łuseczkami, w dotyku filcowaty; okrągły, owalny, nerkowaty, 20-80 mm średnicy, w centrum nieco zapadnięty do lekko wybrzuszonego; brzeg długo podwinięty, z wiekiem pofalowany do płatowatego.

space

Trzon białawy do kremowego, u podstawy zbrązowiały; centralny lub ekscentryczny, równogruby, 5-20 x 3-10 mm, gładki, pełny.

space

Sporocarps quite short-lived, divided into pileus and stipe. Pileus pale orange-yellow, ochre-yellow, pale ochre-brown, with slightly darker appressed squamules, at the touch tomentose; circular, oval, reniform, 20-80 in diameter, in the centre somewhat depressed to slightly ventricose; margin inrolled for a long time, with age undulating to lobed.

space

Stipe whitish to cream-coloured, at the base brown; central or eccentric, equal, 5-20 x 3-10 mm, smooth, solid.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, cylindryczne, czasem wygięte, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 7.5-12 x 3-4 µm.
Spores ellipsoid, cylindrical, sometimes allantoid, smooth, hyaline, with drops, inamyloid, 7.5-12 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Rzadki w Polsce, częsty w cieplejszych regionach Europy. Owocniki wyrastają wiosną, często w grupach po kilka, na opadłych gałązkach drzew liściastych, zwłaszcza jesionu i orzecha włoskiego.
Rare in Poland, more common in warmer climate then in Poland. Fruitbodies grow in spring, often in small groups, on fallen twigs of hardwood trees, particularly of ash and walnut.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

znaczenie gospodarcze

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.
Causes white soft-rots of wood.
Dużymi porami charakteryzuje się też dość podobna żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius).
Quite similar żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius) is also characterised by large pores.

wybrane okazy · selected collections

#2
04 06 20 - 1
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.57 [17]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.419 [26II]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.108 [49]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3964]
    Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev & Singer · synonimy: P. mori (Pollini) Fr.
    publikacje: Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Domian i Kędra 2010, Wojewoda i Karasiński 2010, Friedrich 2010, Łyczek i Domian 2010, Rutkowski i in. 2014, Chachuła i in. 2015 , Piskorski 2017 (as: Neofavolus alveolaris), Gierczyk i in. 2018b, Brzeg i Lisiewska 2018 , Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Chachuła i Fiedor 2020, Chachuła i in. 2021 (as: Neofavolus alveolaris), Gierczyk i in. 2020, Gierczyk i Kujawa 2021

znaleziska Neofavolus alveolaris na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

345933 357958 AB-85 334820 AB-94 113554 113537 286662 CA-97 145331 DE-86 339343 ED-35 274569 274572 FG-21 332974 331331 FG-22 200408 FG-23 344795 347124 FG-33 287940

ID113537 Polyporus alveolaris; Puszcza Bukowa, 2km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.03; źródlisko w buczynie; na bukowej gałęzi leżącej w źródlisku pojedynczo; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz; det. Grażyna Domian, Darek Karasiński; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: żagiew wielkopora
fot. 199688

9 sierpnia na innej gałęzi w tym samym źródlisku wyrósł kolejny owocnik a kilknaście metrów dalej również na bukowj gałęzi - grupa 4 owocników

fot. 199689

ID113554 Polyporus alveolaris; Puszcza Bukowa, 2km na NW od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.23; zamulony rów odwadniający torfowisko przejściowe w buczynie; na liścistej gałęzi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: żagiew wielkopora
fot. 199750 fot. 199751

ID145331 Polyporus alveolaris; Rezerwat Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2009.09.06; Buczyna nawapienna nad jeziorem Ostrzyckim; na zagrzebanym w ziemi drewnie bądź korzeniach 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 274474 fot. 274475 fot. 274476 fot. 274477

 ID200408  Polyporus alveolaris; Trzciana, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2012.06.23; las jodłowo-bukowy z domieszkami; na jeszcze żywej, powalonej osice 4 owocniki w grupie, w różnym stadium; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF/BF/AH/120623/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495376 fot. 495377 fot. 495378

ID274569 Polyporus alveolaris; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2015.06.24; las mieszany, sosna, dąb; gałązka dębowa 1 owocnik; leg. ala mikołaj; det. Marcin Piątek; eksykat: tak, będzie wysłany, tak, notatka: tak, wątek 765375
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/765377.jpg

ID274572 Polyporus alveolaris; Suchy Las, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2015.07.14; las mieszany, dąb, brzoza, sosna, osika + olsza, wiąz, jesion; gałąź drzewa liściastego (czeremcha?) 1 owocnik; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: tak, będzie wysłany, tak, notatka: tak, wątek 770237
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/770240.jpg

ID286662 Polyporus alveolaris; Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.06.25; grąd (Wb, Gb, Bk, Db, Jw, leszczyna i inne); na gałęzi wiązu w grupie - 3 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 859963 fot. 859964

 ID287940  Polyporus alveolaris; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2016.06.12; Las jodłowo bukowy z domieszkami.; na leżącej osikowej kłodzie kilkadziesiąt owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0002019, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 864220 fot. 864221 fot. 864222

 ID331331  Polyporus alveolaris; Polany, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.05.10; brzeg Wilszni, teren zalewowy; liściasta kłoda trudna do identyfikacji około 20 owocników dachówkowato i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009270, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137969 fot. 1137970 fot. 1137971

17.05.2020
fot. 1137972 fot. 1137973 fot. 1137974 fot. 1137975

ID332974 Polyporus alveolaris; okolice Myscowej, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.06.27; łęgi nad Wisłoką (mieszanina różnych drzew i krzewów, głównie liściastych - grab, olcha, osika, buk, jesion, sosna i in.)); na opartym o inne drzewo drągu liściastym (grab?) około 30 owocników pojedynczo i pozrastanych po klilka; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1149134 fot. 1149135 fot. 1149136 fot. 1149137 fot. 1149138

ID334820 Polyporus alveolaris; ZPK Torfowisko Reptowo,1,5km na pnzach od Reptowa, pow. Kobylanka, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.06.27; wąski pas olsu; leżaca, zmurszala gałąź olszy czarnej dwa owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: wątek https://www.bio-forum.pl/messages/33/1146339.html

ID339343 Polyporus alveolaris; Kopaniny, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-86; 2020.09.18; las mieszany, jodła,dąb, buk, brzoza, grab; gałąź pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyśle, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1189547 fot. 1189548

ID344795 Polyporus alveolaris; Wołtuszowa (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2021.05.16; zarośla z młodym bukiem, osiką, klonem i in. przy cmentarzu łemkowskim; na martwym kiju klonowym lub osikowym kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1224455 fot. 1224456 fot. 1224457 fot. 1224458 fot. 1224459

 ID345933  Polyporus alveolaris; Lasek Mogilski, Nowa Huta, Krakow, pow. Krakowski, woj. Malopolskie; 2021.06.05; głównie wiązy, dęby i jesiony; prawdopodobnie konary jesionu w grupie, okolo 6szt; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: BGF0009233, tak
uwagi: fot. 1233294 fot. 1233295 fot. 1233296 fot. 1233297

https://www.youtube.com/watch?v=eK_OfcPq7CE

ID347124 Polyporus alveolaris; Rymanów Zdrój przy szlaku na Wołtuszową, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2021.07.28; las głównie jodłowy z leszczyną, brzozą i in.; na złomie prawdobodobnie jesionowym ok. 30 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1247095 fot. 1247096 fot. 1247097 fot. 1247098 fot. 1247099 fot. 1247100

ID357958 Polyporus alveolaris; 50.055021,20.056311, pow. krakowski, woj. małopolskie; 2022.05.17; lasek łęgowy, wiąz, dąb, jesion / powalone drzewo / masowo; konar nie do zidentyfikowania w grupie okolo 20 szt; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak, wysłałem kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak
uwagi: fot. 1339969 fot. 1339970

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji