grzyby.pl

Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt.

żagiewka wielkopora, żagiew morwowa, żagiew wielkopora
Polyporus alveolaris (DC.) Bondartsev et Singer [główna w czekliście] · Polyporus mori (Pollini) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora)
górna powierzchnia; 20.06.2004, Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora)
widok od spodu

opis

Owocniki dość krótkotrwałe, zbudowane z kapelusza osadzonego na trzonku. Kapelusz blado pomarańczowo-żółty, ochrowożółty, blado ochrowo-brązowy, z nieco ciemniejszymi przylegającymi łuseczkami, w dotyku filcowaty; okrągły, owalny, nerkowaty, 20-80 mm średnicy, w centrum nieco zapadnięty do lekko wybrzuszonego; brzeg długo podwinięty, z wiekiem pofalowany do płatowatego.

Pory duże, wielokątne do owalnych, przypominające plaster miodu, 1-5 mm długości i 1-2 mm szerokości, przy brzegu mniejsze; kremowe do blado żółtych; nieco zbiegające po trzonie. Rurki do 5 mm długości, ostrze ząbkowane.

Trzon białawy do kremowego, u podstawy zbrązowiały; centralny lub ekscentryczny, równogruby, 5-20 x 3-10 mm, gładki, pełny.

Miąższ w kapeluszu kremowy, 1-2 (3) mm grubości, konsystencji mięsistej, z wiekiem miękko skórzastej; suchy łamliwy. Zapach słaby, smak łagodny.Owocniki dość krótkotrwałe, zbudowane z kapelusza osadzonego na trzonku. Kapelusz blado pomarańczowo-żółty, ochrowożółty, blado ochrowo-brązowy, z nieco ciemniejszymi przylegającymi łuseczkami, w dotyku filcowaty; okrągły, owalny, nerkowaty, 20-80 mm średnicy, w centrum nieco zapadnięty do lekko wybrzuszonego; brzeg długo podwinięty, z wiekiem pofalowany do płatowatego.

space

Trzon białawy do kremowego, u podstawy zbrązowiały; centralny lub ekscentryczny, równogruby, 5-20 x 3-10 mm, gładki, pełny.

space

Sporocarps quite short-lived, divided into pileus and stipe. Pileus pale orange-yellow, ochre-yellow, pale ochre-brown, with slightly darker appressed squamules, at the touch tomentose; circular, oval, reniform, 20-80 in diameter, in the centre somewhat depressed to slightly ventricose; margin inrolled for a long time, with age undulating to lobed.

Pores large, polygonal to oval, honeycomblike, 1-5 mm long and 1-2 mm across, at the margin smaller; cream-coloured to pale yellow; subdecurrent. Tubes up to 5 mm long, edge dentate.

Stipe whitish to cream-coloured, at the base brown; central or eccentric, equal, 5-20 x 3-10 mm, smooth, solid.

Flesh in pileus cream-coloured, 1-2 (3) mm thick, consistency succulent, with age soft membranous; dry brittle. Smell faint, taste mild.

Sporocarps quite short-lived, divided into pileus and stipe. Pileus pale orange-yellow, ochre-yellow, pale ochre-brown, with slightly darker appressed squamules, at the touch tomentose; circular, oval, reniform, 20-80 in diameter, in the centre somewhat depressed to slightly ventricose; margin inrolled for a long time, with age undulating to lobed.

space

Stipe whitish to cream-coloured, at the base brown; central or eccentric, equal, 5-20 x 3-10 mm, smooth, solid.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, cylindryczne, czasem wygięte, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 7.5-12 x 3-4 µm.Zarodniki elipsoidalne, cylindryczne, czasem wygięte, gładkie, hialinowe, z kroplami, nieamyloidalne, 7.5-12 x 3-4 µm.
Spores ellipsoid, cylindrical, sometimes allantoid, smooth, hyaline, with drops, inamyloid, 7.5-12 x 3-4 µm.
Spores ellipsoid, cylindrical, sometimes allantoid, smooth, hyaline, with drops, inamyloid, 7.5-12 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[140]
Rzadki w Polsce, częsty w cieplejszych regionach Europy. Owocniki wyrastają wiosną, często w grupach po kilka, na opadłych gałązkach drzew liściastych, zwłaszcza jesionu i orzecha włoskiego.Rzadki w Polsce, częsty w cieplejszych regionach Europy. Owocniki wyrastają wiosną, często w grupach po kilka, na opadłych gałązkach drzew liściastych, zwłaszcza jesionu i orzecha włoskiego.
Rare in Poland, more common in warmer climate then in Poland. Fruitbodies grow in spring, often in small groups, on fallen twigs of hardwood trees, particularly of ash and walnut.
Rare in Poland, more common in warmer climate then in Poland. Fruitbodies grow in spring, often in small groups, on fallen twigs of hardwood trees, particularly of ash and walnut.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

znaczenie gospodarcze

Powoduje zgniliznę drewna typu białego.Powoduje zgniliznę drewna typu białego.
Causes white soft-rots of wood.
Causes white soft-rots of wood.
Dużymi porami charakteryzuje się też dość podobna żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius).Dużymi porami charakteryzuje się też dość podobna żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius).
Quite similar żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius) is also characterised by large pores.
Quite similar żagiew włosistobrzega (Lentinus arcularius) is also characterised by large pores.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040620.1.04 - Neofavolus alveolaris (żagiewka wielkopora); Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja
040620-1
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/ #2