Tx: 393
grzyby.pl

Melanophyllum haematospermum (Bull.) Kreisel

ciemnoblaszek krwistozarodnikowy
Lepiota haematosperma (Bull.) Quél. · Melanophyllum echinatum (Roth) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Melanophyllum haematospermum (ciemnoblaszek krwistozarodnikowy)
krwistoczerwone blaszki i osłona; grupa na poboczu drogi leśnej, buczyna
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207346 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID207346 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID210764 (© autora fot.)

owocnik

Melanophyllum haematospermum (ciemnoblaszek krwistozarodnikowy)
młode owocniki; grupa na poboczu drogi leśnej, buczyna
Kapelusz szaro-beżowy, jasnobrązowy; 20-50 mm; powierzchnia pokryta kłaczkami, z wiekiem ziarnista i omączona; brzeg długo podwinięty ze zwieszającymi się resztkami błoniastej osłony częściowej, jest ona całkowicie lub częściowo połączona z trzonem przez znaczną część rozwoju owocnika; młody kapelusz stożkowato-wypukły, z wiekiem półkulisty, wypukły, do rozpostartego;

space

Trzon pokryty poniżej strefy pierścieniowej ziarenkami barwy kapelusza, powierzchnia trzonu winno-czerwona; 30-45 x 3-5 mm, cylindryczny podstawa rozszerzona do bulwkowatej; kruchy, pusty.

space

Pileus gray-beige, light brown; 20-50 mm; surface covered with flocci, with age granular and farinose; margin incurved for a long time with pendent membranous remains of the veil; the veil entirely or partly connected with the stipe for the greater part of the development of the sporocarp; when young the cap obtusely conic, with age hemispherical, convex, to plane;

space

Stipe below annular zone covered with granules concolourous with the cap, surface of the stipe vinaceous; 30-45 x 3-5 mm, cylindrical base enlarged to bulbous; fragile, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników gdy świeży to oliwkowo-zielony, po wyschnięciu czerwono-brązowy.
Spore print when fresh olive-green, after drying up red-brown.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Szeroko rozpowszechniony. Owocniki od późnego lata i jesienią, w grupach, w różnego typu lasach, na poboczach dróg, w miejscach wilgotnych i żyznych.
Common. Late summer-autumn, gregarious, on roadsides in different kinds of forests in wet and rich places.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Melanophyllum eyrei (ciemnoblaszek zielonoblaszkowy) · GREJ: ID227108 (© autora fot.)
Gatunek praktycznie niemożliwy do pomylenia dzięki swoim krwisto-czerwonym blaszkom i kłaczkowato-pudrowym pokryciu kapelusza. Do tego rodzaju zalicza się jeszcze jeden gatunek, ciemnoblaszek zielonoblaszkowy (Melanophyllum eyrei) o zielonkawych blaszkach i jasnym kapeluszu.
Species easy to distinguish due to its blood-red gills and floccose-pruinose pileal surface. To this genus belongs also another species, ciemnoblaszek zielonoblaszkowy (Melanophyllum eyrei) with greenish gills and a light-coloured cap.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2001)[1334]Bujakiewicz (2001) Macrofungi of the Querco-Ulmetum minoris association in the Ostrów Panieński reserve on the Vistula river (N Poland).[1334] (as: M. echinatum), Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339] (as: M. echinatum), Bujakiewicz (2010)[1342]Bujakiewicz (2010) On some agarics occurring in carr forests.[1342] (as: M. echinatum), Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344] (as: M. echinatum), Bujakiewicz et al. (2005)[1348]Bujakiewicz et al. (2005) First localities in Poland of the recently described fungus - Cordyceps bifusispora.[1348], Bujakiewicz i Springer (2009)[1350]Bujakiewicz i Springer (2009) Udział macromycetes w lasach łęgowych rezerwatu "Buki nad Jeziorem Lutomskim" (nadleśnictwo Sieraków). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 171-204[1350], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kudławiec (2014)[1737]Kudławiec (2014) Wstępne dane o grzybach wielkoowocnikowych Macromycetes projektowanego rezerwatu Wapienny Las w Nadleśnictwie Polanów. W: Dominik J. (red.). Piąte Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym. Lasy Środkowo-pomorskie. LP, Polanów, Wyd. EKWITA, Gdańsk: 31-42[1737], Kudławiec et al. (2014)[1745]Kudławiec et al. (2014) Saprotroficzne grzyby nadrewnowe uroczyska Wapienny Las w Nadleśnitwie Polanów - badania wstępne.[1745], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz (2001)[1859]Ławrynowicz (2001) Grzyby południowo-wschodniej części Borów Tucholskich.[1859] (as: M. echinatum), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Łyczek & Domian (2010)[1930]Łyczek & Domian (2010) Grzyby wielkoowocnikowe.[1930], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:23 1 znaleziska Melanophyllum haematospermum (ciemnoblaszek krwistozarodnikowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB38 337393 AB94 326608 326613 AC09 335872 CE78 24041 DA80 245456 316147 DB05 372996 DD95 320731 DE45 228071 292921 336264 DE46 336282 DE55 227932 326819 327342 350925 DE56 207346 350776 DE57 362659 DE64 348098 DE65 326147 362797 DE95 274135 DF78 249100 DF85 67592 EF71 70844 EG33 76015 FE14 370270 GC02 210709 210764 230665 GC12 177512

ID 24 041 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE78; data zbioru: 24 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewaga buków i świerków, podmokła dolina rzeczna, wzruszona gleba, pomiędzy murszejącymi pniakami, jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23851 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23851

ID 67 592 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Wapiennik w Inwałdzie, gmina Andrychów, powiat Wadowice, DF85; data zbioru: 6 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Brzeg lasu (jesion, jawor, głóg), na ziemi (omszone popioły), jeden owocnik; leg. Piotr Chachuła, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/17.06.07; uwagi: Kapelusz - 7 mm średnicy, szaro-beżowy, nakrapiany,; trzonek - 17 mm długości i 0,8 mm średnicy; fot.98701 fot.98702 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Zieliński J., Biel-Pająkowa M., Alexandrowicz W., Walusiak E., Chachuła P. 2007. Wapiennik w Inwałdzie. Ścieżka przyrodnicza. Urząd Miejski w Andrychowie, Andrychów. Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

98701
98702

ID 70 844 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Ochmanów, gmina Niepołomice, powiat Wieliczka, EF71; data zbioru: 4 lip 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy, na ziemi, 1 owocnik; leg. Magdalena Krystyjan, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (zostanie wysłany do A.K.); uwagi: współrzędne UTM: 0438251; 5538976; H=215m n.p.m.; fot.105986 fot.105987 [notatka: tak] [fotografie: tak];

105986
105987

ID 76 015 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Podłaźce, Pieniński Park Narodowy, EG33; data zbioru: 1 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Strefa przejściowa pomiędzy ciepłolubną jedliną wariant ubogi i murawą na siedlisku ubogim, na ziemi, jeden owocnik przyrośniety do maślaka sitarza; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: BGF/BF/PCh/070901/0002; uwagi: Kapelusz: ciemnobrązowy, łuseczkowaty o średnicy 10 mm, wysokości 3,5 mm,; na brzegu resztki po woalu,; Hymenofor: blaszki bordowe, gęste, nie dochodzace do trzonka,; Trzonek: długości 3,5 cm, grubości 1 mm, pokryty brązowym pyłkiem.; N 49st24'31,6", E 20st24'35,5", H-521 m n.p.m.; fot.118309 fot.118310 fot.118311 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

118309
118310
118311

ID 177 512 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: około 5 km na południe od Suprasla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC12; data zbioru: 28 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w stosunkowo jeszcze młodym lesie iglastym, na ziemi, 4 owocniki w bliskim sąsiedztwie; leg. Mirosław Gryc, det. Jakub Węcławski; eksykat: BGF/BF/MG/100828/0001; uwagi: fot.382072 fot.382073; Więcej o nim w [bf:365095] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 365095 ;

ID 207 346 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1 km S od Martelichy (dz. Radomska ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 02' 00,6" N i 19st 27' 16,9" E], DE56; data zbioru: 3 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy; pobocze leśnej drogi, na ziemi, grupa ponad 40 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/JN/11.12.12; uwagi: fot.527376 fot.527377 fot.527378; siedlisko; fot.527379 [notatka: nie] [fotografie: tak];

527376
527377
527378
527379

ID 210 709 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 5,5 km na NE od Supraśla (Czółnowo), pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 7 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment zadrzewienia liściastego nad rowem przydrożnym, teren stosunkowo wilgotny, na mocno już zbutwiałym pniu, prawdopodobnie liściastego, 2 owocniki; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120907/0004; BGF/BF/MG/120818/0010; uwagi: fot.544502 fot.544503 fot.544504 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544502
544503
544504

ID 210 764 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: około 5 km na NE od Supraśla, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 17 cze 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w starym lesie mieszanym (grab, dąb, świerk, rzadziej inne), na ziemi, kilka sztuk; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/120617/0002; uwagi: fot.544917 fot.544918 [notatka: nie] [fotografie: tak];

544917
544918

ID 227 932 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1,8 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 8,35" N i 19st 19' 7,23" E], DE55; data zbioru: 6 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie mieszanym ( osika, olcha, sosna, brzoza ) porośnięte gęsto roślinnością zielną, na ziemi, jeden owocnik; 5 października znalazłem tam jeszcze cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130906/0002; uwagi: fot.621109 fot.621110 fot.621111 fot.621112 [notatka: nie] [fotografie: tak];

621109
621110
621111
621112

ID 228 071 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 06' 56,5" N i 19st 24' 49" E], DE45; data zbioru: 21 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocza hasiowej drogi, w lesie mieszanym, porośnięte roślinnością zielną, jeżynami i in, na ziemi, rozproszona grupka 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/130921/0006; uwagi: fot.621886 fot.621887 fot.621888 [notatka: nie] [fotografie: tak];

621886
621887
621888

ID 230 665 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: około 6 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 26 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (grab, dąb, świerk, sosna, inne rzadziej), nieco błotniste pobocze drogi leśnej, z dużą ilością resztek drewna nagromadzonych z racji trwania intensywnych prac leśnych, dwa owocniki w pobliżu pnia; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/130726/1001, BGF/BF/MG/130905/1001; uwagi: w tym rejonie Puszczy Knyszyńskiej gatunek dość popularny; do zgłoszenia dołączyłem owocniki zebrane później tj. 2013.09.05.; fot.635752 fot.635753 fot.635754 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635752
635753
635754

ID 245 456 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: TPK Gdańsk Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 4 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk, brzoza, ziemia, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, u Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.700680 [notatka: [bf:699137]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 699137 ;

ID 249 100 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Skawina, działk a przy ul. Tynieckiej, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 5 paź 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek ze świerkiem srebrnym, na ziemi, 5 owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak (podeślę); uwagi: fot.713437 fot.713438 fot.713439 [notatka: nie] [fotografie: tak];

713437
713438
713439

ID 274 135 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 23 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, grab, dąb, na ziemi, kilka owocników; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0000652; uwagi: fot.814465 fot.814466 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814465
814466

ID 292 921 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; • potwierdzenie ID228 071; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocza hasiowej drogi, w lesie mieszanym, porośnięte roślinnością zielną, jeżynami i in, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0008091; uwagi: fot.885708 fot.885709 [notatka: nie] [fotografie: tak];

885708
885709

ID 316 147 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Gdańsk Oliwa, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 30 lip 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Kampus Bałtycki UG, pod roslinnoscia tropikaln±, ziemia, kilkadziesi±t owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001491; uwagi: w budynku Wydziału Biologii UG; fot.1010526 fot.1010527 fot.1010528 fot.1010529 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1010526
1010527
1010528
1010529

ID 320 731 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 11 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, las mieszany, sosna, dąb, brzoza, na ziemi, 1 owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.1041476 fot.1041477; owocnik wyrastał przy trzonie pieczareczki [notatka: nie] [fotografie: tak];

1041476
1041477

ID 326 147 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 24,8" N i 19st 23' 53,5" E], DE65; data zbioru: 15 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze leśnej, utwardzanej drogi -dęby, klony, lipy, leszczyny, brzozy, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004898; uwagi: fot.1098008 fot.1098009 fot.1098010 fot.1098011 fot.1098012 fot.1098013 fot.1098014 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1098008
1098009
1098010
1098011
1098012
1098013
1098014

ID 326 608 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1103844 fot.1103845 fot.1103846 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1103844
1103845
1103846

ID 326 613 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 29 wrz 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w żyznej buczynie, na ziemi, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1103902 fot.1103903 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1103902
1103903

ID 326 819 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy Wymysłówkiem a Stobieckiem Miejskim; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 3' 33,8" N i 19st 23' 23" E], DE55; data zbioru: 17 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy; pobocze drogi leśnej, na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1105778 fot.1105779 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1105778
1105779

ID 327 342 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; • potwierdzenie ID227 932; lokalizacja: 1,8 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w lesie mieszanym ( osika, olcha, sosna, brzoza ) porośnięte gęsto roślinnością zielną, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1109831 fot.1109832 fot.1109833 fot.1109834 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1109831
1109832
1109833
1109834

ID 335 872 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC09; data zbioru: 19 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1170379 fot.1170380 fot.1170381 fot.1170382 fot.1170383 fot.1170384 fot.1170385 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1170379
1170380
1170381
1170382
1170383
1170384
1170385

ID 336 264 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; • potwierdzenie ID228 071; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz; pobocze hasiowej drogi leśnej porośnięte roślinnością zielną, na ziemi, grupa co najmniej 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1173290 fot.1173291 fot.1173292 fot.1173293 fot.1173294 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173290
1173291
1173292
1173293
1173294

ID 336 282 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 8' 58,7" N i 19st 28' 5,8" E], DE46; data zbioru: 6 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawno opuszczone, śródleśne gospodarstwo -kasztanowiec, grusze, robinie, agrest, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1173509 fot.1173510 fot.1173511 fot.1173512 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173509
1173510
1173511
1173512

ID 337 393 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Prop. rez. Wyszoborski Las Barwinkowy w gm. Płoty, 1,8 km na SW od Wyszoboru, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB38; data zbioru: 13 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi przy lesie mieszanym (Bk, Św, Lsz), na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1180829 fot.1180830 fot.1180831 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1180829
1180830
1180831

ID 348 098 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1,5 km SE od kol. Zapole; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE64; data zbioru: 21 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty fragment lasu, być może b.stare gospodarstwo przy/śródleśne -robinia, lipa, kasztanowiec, leszczyna, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 0' 3,5" N 19st 11' 54,2" E; fot.1253873 fot.1253874 fot.1253875 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1253873
1253874
1253875

ID 350 776 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów; pobocze utwardzonej drogi leśnej, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 1' 15,5" N 19st 28' 59,5" E; fot.1273138 fot.1273139 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1273138
1273139

ID 350 925 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 17 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany w otoczeniu kilku starych dębów -dęby, brzozy, sosny, młode klony i inne, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 5' 17" N 19st 22' 12,3" E; fot.1275186 fot.1275187 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1275186
1275187

ID 362 659 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 0,6 km SW od wsi Tomaszów; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0491 19,6175], DE57; data zbioru: 13 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu ( dawne gospodarstwo ), na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1384259 fot.1384260 fot.1384261 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384259
1384260
1384261

ID 362 797 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0006 19,3300], DE65; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj boru sosnowego, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1385563 fot.1385564 fot.1385565 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385563
1385564
1385565

ID 370 270 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Las Stocki - 51.352128, 22.040124, pow. puławski, woj. lubelskie, FE14; data zbioru: 8 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiony wąwóz lessowy (grab, dąb), Na ziemi, Trzy owocniki; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1460124 fot.1460125 [fotografie: tak];

1460124
1460125

ID 372 996 oznaczenie: Melanophyllum haematospermum; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 150 m. NE od Restauracji Myśliwska, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'28.7"N 19°26'48.3"E], DB05; data zbioru: 4 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty, wilgotne, żyzne miejsce obok drogi, porośnięte roślinnością zielną, na ziemi, prawdopodobnie z resztek roślinnych, 20-30 owocników w grupie; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1485994] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1485994 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji