grzyby.pl
niejadalnyGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer (1962)

czubnik cytrynowy
Leucoagaricus luteus (Sow.: Fr) Locq. · Lepiota cepaestipes Sow.: Merat) Kumm. s. Lange
Leucocoprinus birnbaumii (czubnik cytrynowy)
w doniczce z fiołkiem afrykańskim w mieszkaniu na parapecie, podwiędnięty owocnik; 17.07.2000, w doniczce z fiołkiem afrykańskim; copyright © by Marek Snowarski
Leucocoprinus birnbaumii (czubnik cytrynowy)
w doniczce z fiołkiem afrykańskim w mieszkaniu na parapecie, podwiędnięty owocnik
GREJ: ID275764 (© autora fot.)

owocnik

Leucocoprinus birnbaumii (czubnik cytrynowy)
Kapelusz 20 – 40 (70) mm średnicy; siarkowożółty; powierzchnia z włóknistymi łuskami, ku brzegowi naga i prążkowana; stożkowaty z wiekiem dzwonkowaty do rozpostartego; miąższ cienki.

space

Trzon cylindryczny, ze zgrubiałą podstawą; 50 – 70 (100) x 5 – 8 (12) mm.

space

Pileus 20 – 40 (70) mm in diameter; sulphur-yellow; surface with fibrous scales, towards the margin glabrous and striate; conic with age campanulate to plane; flesh thin.

space

Stipe cylindrical, with clavate base; 50 – 70 (100) x 5 – 8 (12) mm.

space

zarodniki

Zarodniki elipsoidalne, 8 – 10 x 5 – 6 µm.

Spores ellipsoid, 8 – 10 x 5 – 6 µm.

występowanie

Grzyb tropikalny. U nas dość często wyrasta w szklarniach lub w donicach, zwykle w grupach.

Specie from tropics. In Europ in pots with plants at homes and hothouses.

uwagi

Bardzo podobna z wyglądu ale zabarwiona na kredowobiało jest Leucocoprinus cretaceus.

Very similar in stature but chalk-white coloured is Leucocoprinus cretaceus.