Tx: 1602
grzyby.pl

Trichaptum hollii (J.C. Schmidt) Kreisel[gł. w MB (2022-1-14)]

niszczyk ząbkowaty
Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk · Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na gałęzi jodły; las mieszany; on feer branch
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie; las mieszany
Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
na sośnie, młode owocniki na spodniej stronie gałęzi

opis

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
hymenofor; w zbliżeniu
Owocniki siedzące, rozpostarto-odgięte i w pełni rozpostarte, w zależności od położenia na podłożu; wyrastają pojedynczo, zwykle w dużych grupach, w szeregach, półkoliste, czasem zwężone u nasady, 10-50 mm szerokości, odstające na 10-30 mm, cienkie, 1-5 mm grubości, konsystencji skórzastej, elastycznej; powierzchnia u młodych aksamitnie owłosiona, filcowato-włochata, koncentrycznie strefowana i bruzdowana; szarobiaławe do brązowawych; brzeg cienki, ostry, z fioletowym odcieniem.

space

Miąższ cienki.

Sporocarps sessile, effuso-reflexed and fully resupinate, depending on the localisation on the substrate; grow solitary, commonly in large groups, in rows, semicircular, sometimes tapered at the base, 10-50 mm across, projecting 10-30 mm, thin, 1-5 mm thick, consistency membranous, elastic; surface in young specimens velutinous, hispid-tomentose, concentrically zoned and striate; grey-whitish to brownish; margin thin, sharp, with violet tint.

space

Flesh thin.

zarodniki

Trichaptum hollii (niszczyk ząbkowaty)
spores
Zarodniki elipsoidalno-cylindryczne, pestkowate, zwężone i zaostrzone na jednym końcu, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 6-8.5 × 2.5-3 µm.
Spores ellipsoid-cylindrical, pointed at one end, smooth, hyaline, inamyloid, 6-8.5 × 2.5-3 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Stosunkowo częsty. Owocniki roczne, wyrastają przez cały rok, w dużych grupach, na martwym drewnie drzew iglastych, preferuje sosnę, rzadko na świerku; także na drewnie budowlanym.

space

Not common. Fruitbodies annual, found throughout the year, in large groups, on dead conifer wood, prefers pine, seldom on spruce.

uwagi

Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny)
Trichaptum abietinum (niszczyk iglastodrzewny) · na pniu zwalonego świerku
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Trichaptum biforme (niszczyk liściastodrzewny) · GREJ: ID118635 (© autora fot.)
Na drewnie drzew iglastych wyrasta też podobny niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) jego hymenofor jest porowaty, po wysuszeniu jasny, żółtawy.

space

On conifers wood grows also similar niszczyk iglastodrzewny (Trichaptum abietinum) its hymenophore is porose, light-coloured when dried up, yellowish.

space

wybrane okazy · selected collections

#6
05 09 28 - 5
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
#2
ww.030803-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
#2
ww.030730-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji