Tx: 576
grzyby.pl

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer

odgiętka czarniawa
Resupinatus applicatus var. trichotis (Pers.) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg GBIF synonim Resupinatus rhacodium (Berk. & M.A.Curtis) Singer przynależy do tego gatunku; wg Mycobank to synonim odgiętki pofałdowanej (Resupinatus applicatus (Batsch) Gray). [MS (2023-1-6)]
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112858 (© autora fot.)
Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa)
blaszki
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112858 (© autora fot.)

opis

Kapelusz w zależności od umieszczenia na podłożu od niemal rozpostartego i przyrośniętego centralnie do przyrośniętego mniej lub bardziej bocznie; 1.5-10(12) mm szerokości, kolisty do wydłużonego; górna powierzchnia w centrum z kępką szarych do czarnych szczecinek, ku brzegom naga, szarobrązowa do czarnobrązowego, fioletowobrązowego, niehigrofaniczna; powierzchnia pofalowana i nieco pomarszczona.

space

Trzonu brak, owocniki przyrośnięte do podłoża.

space

Pileus depending on the localisation on the substrate from plane and centrally attached to more or less eccentric; 1.5-10(12) mm across, circular to elongated; upper surface in the centre with a tuft of gray to black setulae, towards the margin glabrous, grey-brown to black-brown, violet-brown, not hygrophanous; surface undulating and somewhat wrinkled.

space

Stipe absent, sporocarps sessile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4.5-6 × 4-5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, inamyloid, 4.5-6 × 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty ale przeoczany z racji małych wymiarów i maskującej barwy. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych (niektórzy podają że także na iglastych), zwykle na spodniej stronie, na martwych gałęziach, pniach, korze, w miejscach przyrostu odłamanych gałęzi, ranach mrozowych, miejscach zmurszałych na drewnie.
Quite common but overlooked due to small size and masking colour. Sporocarps gregarious, summer to autumn, on dead wood of trees and hardwood shrubs(some sources also mention coniferous), on twigs, bark, in areas of new growth on broken off branches, frosbite wounds, mildewed places on wood, commonly on undersurface.

uwagi

Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
Resupinatus applicatus (odgiętka pofałdowana) · GREJ: ID300017 (© autora fot.)
Makroskopowo niemal identyczna jest odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), różni się brakiem szczecinek na górnej powierzchni kapelusza lub obecnością jedynie białawych albo szarych szczecinek; bywa w różnych ujęciach uznawany za formę odgiętki czarniawej (Resupinatus trichotis).

space

Microscopically identical odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), differs in that it lacks setulae on the upper surface of the cap or has only whitish or grey setulae. odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus) is often considered only a forma of odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). In the genus odgiętka (Resupinatus), there are other similar, less common species differing both macroscopically and microscopically.

wybrane okazy · selected collections

#2
04 07 04 - 4
leg. Marek Snowarski
/okolice Turwi/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kałucka (2009)[1626]Kałucka (2009) Macrofungi in the secondary succession on the abandoned farmland near the Białowieża old-growth forest.[1626], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz & Stasińska (2000)[1871]Ławrynowicz & Stasińska (2000) Macromycetes of the Stellario-Carpinetum in the Iński Landscape Park (NW Poland) - monitoring studies.[1871], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Szczepkowski et al. (2009)[2327]Szczepkowski et al. (2009) Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce.[2327], Ślusarczyk (2007)[2387]Ślusarczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu torfowiskowego "Rybojady".[2387], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:03 1 znaleziska Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB64 365590 AB65 355631 AB83 156909 297215 AB84 125288 AB93 125774 126374 126377 139314 AB94 112858 120443 120446 122238 122239 122314 122412 122619 122621 122625 126173 130368 BC89 180849 CA34 311270 CC15 299447 CC92 319362 CE37 190532 190533 193199 194362 195112 195113 195480 DA80 50752 124722 181614 365295 DE35 340338 DE36 350094 DE45 162083 181833 DE46 179499 DE54 179672 310149 373375 DE55 120067 122222 142783 157026 160891 179478 194650 195484 371258 DE56 351179 360651 DE65 149916 DE66 159760 DF69 180108 EB68 222304

ID 50 752 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Park okolice Katedry, DA80; data zbioru: 16 lis 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buki nad potokiem, Na chorym,żywym buku., Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.68288 fot.68289 [notatka: tak] [fotografie: tak];

68288
68289

ID 112 858 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na E od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 26 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na bukowej gałęzi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Odgiętka czarniawa pomiędzy owocnikami kisielnicy kedzierzawej; fot.197992 fot.197993 fot.197994 [notatka: tak] [fotografie: tak];

197992
197993
197994

ID 120 067 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna, DE55; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty skraj lasu,w rowie, na mocno zbutwiałej gałęzi drzewa liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu 179478; uwagi: fot.214306 fot.214307 fot.214308 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

214306
214307
214308

ID 120 443 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, nad brzegiem rzeki Płoni, ok. 1 km na SE od jej skrzyżowania z DK10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na nadrzecznej skarpie, na bukowej gałęzi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.12.08; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.215174 fot.215175; omówiona w wątku [bf:214829] [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 214829 ;

ID 120 446 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,2 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 lis 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na gałęzi bukowej, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/GD/20.12.08; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.215184 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

215184

ID 122 222 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny, na silnie zmurszałej gałęzi drzewa liściastego, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/16.12.08; uwagi: fot.219645 fot.219646 fot.219647 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219645
219646
219647

ID 122 238 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska nad wątłym strumieniem, na stojącym obumarłym kikucie złamanego młodego buka, w grupie - 9 maleńkich owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat); uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.219697 fot.219698 [notatka: tak] [fotografie: tak];

219697
219698

ID 122 239 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NW od Kołbacza, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na poboczu drogi leśnej, na jednej z gałęzi bukowego wywrotu pozostawionego w lesie z powodu ustanowienia rezerwatu:), w grupie 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat); uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.219702 fot.219703 [notatka: tak] [fotografie: tak];

219702
219703

ID 122 314 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na poboczu leśnej drogi, na resztkach odziomka po starym buku (obwód 404 cm), bardzo liczie na zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni pnia; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/20.12.08; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.219921 fot.219922 fot.219923 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

219921
219922
219923

ID 122 412 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na krawędzi łęgu w dolinie strumienia, na pniu rozszczepionego ale jeszcze żywego graba, kilkadziesiąt owocników pojedynczo i w grupach; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/20.12.08; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.220142 fot.220143 fot.220144; Na tym samym grabie rośnie suchogłówka korowa zgłoszona w ID120012 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

220142
220143
220144

ID 122 619 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,2 km na E od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na stojącym murszejącym pniu złamanego buka o obwodzie 270 cm (z suchogłówką korową), około 300 owocników w grupie; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.220697 fot.220698 fot.220699 [notatka: tak] [fotografie: tak];

220697
220698
220699

ID 122 621 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,4 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w pobliżu śródleśnego oczka wodnego, na bukowym złomie o obwodzie 212 cm, kilkaset owocników na obu częściach złamanego buka; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.220713 fot.220714 [notatka: tak] [fotografie: tak];

220713
220714

ID 122 625 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na stojącym pniu złamanego, obumarłego buka, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.220735 fot.220736 [notatka: tak] [fotografie: tak];

220735
220736

ID 124 722 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Gdańsk Przymorze, DA80; data zbioru: 28 sty 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łęgowy nadmorski-olsza,wierzba,bez,sosna,owocowe, na kłodzie lisciastej, kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Piotr Grzegorzek; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.225443 fot.225444; N 54*24'788"; E 18*37'109"; 4 m.npm [notatka: tak [bf:225306]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 225306 ;

ID 125 288 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 10 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska w sąsiedztwie podgórskiego łęgu jesionowo-olszowego, na bukowym złomie, kilkaset owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie); uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.226797 fot.226798 fot.226799 [notatka: tak] [fotografie: tak];

226797
226798
226799

ID 125 774 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 24 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy drzewostan liściasty w pobliźu śródleśnego mokradła (w otoczeniu: olsza, wierzba, topola osika, głóg, buk, dąb, brzoza, bez czarny), na suchym, ułamanym kikucie bzu czarnego, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/4.01.11; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.227947 fot.227948 fot.227949 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

227947
227948
227949

ID 126 173 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 28 lut 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy), na pniu złamanego buka - na powierzchni drewna odsłoniętej po rozszczepieniu pnia, około 100 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/18.04.09; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.229143 fot.229144 fot.229145 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229143
229144
229145

ID 126 374 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką dębów, na dębowej gałęzi leżącej na ziemi, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.04.09; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.229635 fot.229636 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229635
229636

ID 126 377 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 8 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku doliny strumienia Ponikwa, na bukowym złomie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/18.04.09; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.229661 fot.229662 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

229661
229662

ID 130 368 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1,3 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 13 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie przy brzegu śródpolnego oczka wodnego; w otoczeniu Brz, Db, Wb, Tp, Ol, na liściastej gałęzi, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/8.09.10; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.238289 fot.238290 fot.238291 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

238289
238290
238291

ID 139 314 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 19 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska na stoku wzniesienia, na pniu złamanego i rozszczepionego, stojącego buka, kilkadziesiąt owocników, w grupie obok siebie; leg. Kamil Kędra, det. Grażyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/9.09.10; uwagi: odgiętka czarniawa, fot. G.D.; fot.259501 fot.259502 fot.259503 fot.259504 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

259501
259502
259503
259504

ID 142 783 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 2 km NE,Łęg,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy;skraj lasu z domieszką drzew liściastych, na martej gałęzi krzewu liściastego (kruszyny?), kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/28.12.10; uwagi: 51st2'49,18"N 19st18'58,3"E; fot.268003 fot.268004 fot.268005 fot.268006 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

268003
268004
268005
268006

ID 149 916 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km S,Bobry,gm.Radomsko, DE65; data zbioru: 18 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj podmokłej niecki-brzoza,osika,krzaczaste wierzby, na martwym,silnie zmurszałym pniu krzewu,prawdopodobnie wierzby, grupa ok.100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/15.11.09; uwagi: fot.285946 fot.285947 fot.285948 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

285946
285947
285948

ID 156 909 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,8 km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 26 gru 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, na pniu złomu bukowego, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/10.09.10; uwagi: Odgiętka czarniawa; fot.308835 fot.308836 fot.308837 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

308835
308836
308837

ID 157 026 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km W,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 18 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastych zadrzewień na granicy łąk i lasu-dęby,graby,olchy,osiki,leszczyny, na mocno zmurszałym pniu powalonego,lisciastego drzewa, ok.80-100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu id122222; uwagi: potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia id122222; fot.309220 fot.309221 fot.309222 fot.309223 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

309220
309221
309222
309223

ID 159 760 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Włynice,od strony Kotfina, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE66; data zbioru: 8 lut 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia na granicy wsi i lasu, na zmurszałym fragmencie półżywej wierzby, grupka kilkunastu owocników (choć pod śniegiem i lodem mogło ich być znacznie więcej); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/28.12.10; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 160 891 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: pomiędzy Stobieckiem Miejskim a Wymysłówkiem (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 20 lut 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grabowo-dębowy fragment lasu mieszanego, Na zmurszałej gałęzi żywego grabu, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/28.12.10; uwagi: fot.321494 fot.321495 fot.321496 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

321494
321495
321496

ID 162 083 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1,3 km S,Malutkie,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 13 mar 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na granicy formacji:las mieszany-sosna,dąb,brzoza i drągowina sosnowa, na zmurszałej gałęzi (dębu) leżacej na żywej gałęzi dębu jakieś 1,5m nad ziemią, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.12.10; uwagi: fot.325275 fot.325276 fot.325277 fot.325278; owocniki zapewne grudniowe,które przetrwały zimę [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

325275
325276
325277
325278

ID 179 478 oznaczenie: Resupinatus trichotis; • potwierdzenie ID120 067; lokalizacja: 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 11 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły fragment lasu -gł.brzozy i sosny; duża ilość martwych drzew ,zwłaszcza brzóz, na martwych gałęziach krzewów liściastych, dwie grupy po kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/28.12.10; uwagi: 51st 2' 44,95"N , 19st 18' 34,17"E; fot.388555 fot.388556; W stosunku do pierwotnego zgłoszenia,obecne stanowisko znajdowało się ok.500 m na lekko pn wschód. Rozbieżność w lokalizacji wynika z tego, że w pierwotnym zgłoszeniu podałem odległość od części wsi Łęg leżącej na pd od Warty. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

388555
388556

ID 179 499 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 0,5 km NE,Ruda,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 6 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa leszczyn w lesie sosnowym, na zmurszałych fragmentach leszczynowych gałęzi, kilkadziesiąt owocników,w wiekszości przejrzałych; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/28.12.10; uwagi: 51st 8' 56,46"N , 19st 27' 59,38"E; fot.388614 fot.388615 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

388614
388615

ID 179 672 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 2 km S,Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 21 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w lekkim zagłębieniu terenu między lasami, na zmurszałym,złamanym pędzie krzaczastej wierzby, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/28.12.10; uwagi: 51st 5' 48,45"N , 19st 14' 57,84"E; fot.389141 fot.389142 fot.389143 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

389141
389142
389143

ID 180 108 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Kraków (Lasek Wolski), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF69; data zbioru: 11 lis 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w lesie liściastym, na gałęzi drzewa liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WC/21.06.11; uwagi: Zarodniki białe, kuliste, 4-5 µm. Obecne szczecinki na górnej powierzchni kapeluszy.; fot.390665 fot.390666 fot.390667 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

390665
390666
390667

ID 180 849 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km na SW od Starczanowa, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC89; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las: buk, dąb, domieszka sosny, leżanina bukowa, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/BK/2.09.11; uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 232; zdjęcia stanowiska i owocników:; fot.392467 fot.392468 fot.392469 [notatka: nagranie na dyktafon] [fotografie: tak, ale mało]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

392467
392468
392469

ID 181 614 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Park im.Adama Mickiewicza, pow. gdański, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 21 sty 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park nad potokiem Oliwskim, buk porażony piorunem,częściowo wypalony, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.394460 fot.394461 [notatka: tak Wykaz grzybów TPK Gdańsk] [fotografie: tak];

394460
394461

ID 181 833 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1,5 km N, Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 1 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na zmurszałym fragmencie pnia krzewu, grupa ok.30 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/10.02.11; uwagi: 51 06 54,4 N ; 19 24 23,6 E; fot.394998 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

394998

ID 190 532 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 800 m na S-W od Młyna Chobot (Mieleszyn), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 25 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las dębowo-osikowy, na leżącej gałęzi, kilkadziesiąt na jedenej gałęzi; leg. Piotr Zawada, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Prywatny las. Omówiony na forum:[bf:438731]; fot.440044 fot.440045 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 438731 ;

ID 190 533 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 500 m na S od Młyna Krupka (Piaski), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką brzozy, wierzby, czeremchy, na suchych gałęziach wierzby i czeremchy - niektóre opadły na ziemi, masowo na kilku gałęziach; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny.; fot.440050 fot.440051 fot.440052 [notatka: nie] [fotografie: tak];

440050
440051
440052

ID 193 199 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km na W od zabudowań Mieleszyna, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 27 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty (olcha, wierzba, osika, dąb), na leżącej na ziemi gałęzi liściastego, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny, wilgotny jar. Działka 1713. Wokół pola uprawne i łąki zwane Stok". Gmina Bolesławiec.; fot.453062 fot.453063 fot.453064 [notatka: nie] [fotografie: tak];

453062
453063
453064

ID 194 362 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 50 m na N od zabudowań Kamionki pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 16 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary, zaniedbany sad jabłoniowy, dużo śliwy tarniny, na ziemi, na dwóch gałązkach (liściastego), kilkanaście owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Działka nr 490/1. Gmina Bolesławiec. Ten sam sad jak w zgłoszeniu - ID: 186094.; fot.459084 fot.459085 [notatka: nie] [fotografie: tak];

459084
459085

ID 194 650 oznaczenie: Resupinatus trichotis; • potwierdzenie ID142 783; lokalizacja: 2,5 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 16 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu na skraju kompleksu, na granicy lasu i łąk -olchy, brzozy, czeremchy i inne, na złamanym pniu krzewu, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 2' 56,32" N ; 19st 19' 20,6" E; fot.460813 fot.460814 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460813
460814

ID 195 112 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 500 M na N-E od zabudowań Mieleszyna (tzw. Krzaków), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 16 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-dębowy, na opadłej gałęzi dębowej, w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, działka 362. Gmina Bolesławiec.; fot.463378 fot.463379 fot.463380 [notatka: nie] [fotografie: tak];

463378
463379
463380

ID 195 113 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 100 m na N-E od zabudowań Mieleszynka (tzw. Cieluch), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 16 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las olchowy, z domieszką brzóz, dębów, leszczyn, kruszyn, czeremch, na opadłej gałęzi liściastego, w grupie - kilka owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, działka nr 37. Gmina Wieruszów.; fot.463384 fot.463385 [notatka: nie] [fotografie: tak];

463384
463385

ID 195 480 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, osiki, sosny, na opagłej gałęzi osikowej, w grupie, 5 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Gmina Bolesławiec.; fot.465108 fot.465109 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465108
465109

ID 195 484 oznaczenie: Resupinatus trichotis; • potwierdzenie ID122 222; lokalizacja: 1 km W od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 23,8" N i 19st 23' 19,71" E], DE55; data zbioru: 11 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas nadrzecznych wierzb, na martwym, murszejącym konarze wierzby, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.465134 fot.465135; Stanowisko oddalone od pierwotnego o ok.150m na zachód. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

465134
465135

ID 222 304 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Piska Strzałowo, pow. mrągowski, woj. warmińsko-mazurskie, EB68; data zbioru: 14 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb,sosna,świerk,leszczyna, leszczyna, kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosława Wantoch Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 6/MWR/13.11.13; uwagi: http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=53.66002~21.39778&lvl=13&sp=point.53.66002_21.39778_DSC%255F7949.JPG fot.597160 fot.597161 [notatka: tak Mykobiota wybranych fragmentów Puszczy Piskiej] [fotografie: tak];

597160
597161

ID 297 215 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na SE od skrzyżowania autostrady A6 z przedłużeniem ul. Sąsiedzkiej w Szczecinie Podjuchach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 29 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niepielęgnowana aleja lipowa, na gałązce lipowej, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.907438 fot.907439 [notatka: tak] [fotografie: tak];

907438
907439

ID 299 447 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 7 maj 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zadrzewienie śródpolne z przewagą Populus tremula., Zmurszałe drewno., Do 50 owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi.; uwagi: Gatunek znany z licznych stanowisk na całym obszarze w/w Atpol.; fot.918623 fot.918624 fot.918625 [notatka: nie] [fotografie: tak];

918623
918624
918625

ID 310 149 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 400 m E od zabudowań Kruplina-Barbarówki, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 44,5" N i 19st 14' 45" E], DE54; data zbioru: 4 lis 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia na skraju lasu -gł. stare leszczyny i olchy, na wpółleżącym, zmurszałym pędzie leszczyny, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 9/JN/19.04.2019; uwagi: fot.969558 fot.969559 fot.969560 [notatka: nie] [fotografie: tak];

969558
969559
969560

ID 311 270 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Osetnik-Stilo, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA34; data zbioru: 27 sty 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna, olsza, brzoza, osika, dąb, kłoda dębowa, na spodniej stronie, kilka; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004973; uwagi: fot.977049 [notatka: nie] [fotografie: tak];

977049

ID 319 362 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Czerniejewo, północny skraj leśnego parku przypałacowego, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie [52°26'28,3"N 17°29'20,5"E], CC92; data zbioru: 7 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: powalony wiąz leżący częściowo na polu uprawnym, gałąź wiązu, liczna grupa owocników; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003853; uwagi: owocniki; fot.1032902 fot.1032903 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1032902
1032903

ID 340 338 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Góra Kamieńska; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 25 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste nasadzenia na zboczu -topole, brzozy, wierzby, robinie, na murszejącej gałęzi ( krzewiastej wierzby ) zagrzebanej w ściółce, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 12' 0,1" N 19st 25' 36,5" E; fot.1194596 fot.1194597 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1194596
1194597

ID 350 094 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Góra Kamieńska, wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE36; data zbioru: 19 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, klony, robinie, na pozbawionej kory gałęzi leżącej na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 59,5" N 19st 26' 41" E; fot.1268216 fot.1268217 fot.1268218 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268216
1268217
1268218

ID 351 179 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1 km SW od dz. Sucha Wieś ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 15 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny ols, na murszejącym pniu padłej olchy, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 58,7" N 19st 27' 27,3" E; fot.1277773 fot.1277774 fot.1277775 fot.1277776 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1277773
1277774
1277775
1277776

ID 355 631 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Goleniów, osiedle Zielone Wzgórze, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 11 lut 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi z lipami, leżąca, zmurszała gałąź lipowa, kilkanaście owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk; eksykat: tak; uwagi: wątek [bf:1315464]; Odgiętka czarniawa fot.1315960 [notatka: tak] [fotografie: tak ,wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1315464 ;

ID 360 651 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Radomsko, ul. Spacerowa; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,049779 19,428277], DE56; data zbioru: 6 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na leżącej na ziemi, murszejącej gałęzi jabłoni, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1368732 fot.1368733 fot.1368734 fot.1368735 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1368732
1368733
1368734
1368735

ID 365 295 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Gdańsk-Brętowo, TPK, dolina strumienia Jasień, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 21 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla wierzbowo-topolowe, osika, głóg, leszczyna, gałązki i martwy pień wierzbowy, liczne; leg. det. Marian Sęktas; rev. Błażej Gierczyk 21 sty 2024; eksykat: BGF0011707; uwagi: fot.1404245 fot.1404246 fot.1404247 fot.1404248 fot.1404249 fot.1404250 fot.1404251 fot.1404252 fot.1404253 fot.1404254 [fotografie: tak];

1404245
1404246
1404247
1404248
1404249
1404250
1404251
1404252
1404253
1404254

ID 365 590 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Komarowo, gm. Goleniów, obok byłego cmentarza, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB64; data zbioru: 30 gru 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany Bk, Db, Brz, Kl, So, spodnia strona leżącej gałęzi dębowej, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: [bf:1405940]; Odgiętka czarniawa [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1405940 ;

ID 371 258 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: Radomsko, zarośla między ul. Odległą a ul. Unii Europejskiej; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0874 19,4089], DE55; data zbioru: 8 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -osika, brzoza, czeremcha, wierzba, na leżącej na ziemi gałęzi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1470598 fot.1470599 fot.1470600 fot.1470601 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1470598
1470599
1470600
1470601

ID 373 375 oznaczenie: Resupinatus trichotis; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0200 19,2533], DE54; data zbioru: 13 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, grab, olcha, sosna, rzadziej inne, na fragmencie pnia padłej olchy, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1492787 fot.1492788 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1492787
1492788
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji