grzyby.pl

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer

odgiętka czarniawa
Resupinatus applicatus var. trichotis (Pers.) Krieglst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg GBIF synonim Resupinatus rhacodium (Berk. & M.A.Curtis) Singer przynależy do tego gatunku; wg Mycobank to synonim odgiętki pofałdowanej (Resupinatus applicatus (Batsch) Gray). (2023-1-6)
Resupinatus Resupinatus Resupinatus ResupinatusResupinatusodgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus)Resupinatus griseopallidus
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112858 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa)
blaszki
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID112858 (© autora fot.)

opis

Kapelusz w zależności od umieszczenia na podłożu od niemal rozpostartego i przyrośniętego centralnie do przyrośniętego mniej lub bardziej bocznie; 1.5-10 (12) mm szerokości, kolisty do wydłużonego; górna powierzchnia w centrum z kępką szarych do czarnych szczecinek, ku brzegom naga, szarobrązowa do czarnobrązowego, fioletowobrązowego, niehigrofaniczna; powierzchnia pofalowana i nieco pomarszczona.

Blaszki szare do szarobrązowych, brzuchate, rozchodzą się promieniście od miejsca gdzie kapelusz jest przyrośnięty do podłoża, wolne; ostrze jaśniejsze, białawe.

Trzonu brak, owocniki przyrośnięte do podłoża.

Miąższ cienki, żelatynowaty.Kapelusz w zależności od umieszczenia na podłożu od niemal rozpostartego i przyrośniętego centralnie do przyrośniętego mniej lub bardziej bocznie; 1.5-10 (12) mm szerokości, kolisty do wydłużonego; górna powierzchnia w centrum z kępką szarych do czarnych szczecinek, ku brzegom naga, szarobrązowa do czarnobrązowego, fioletowobrązowego, niehigrofaniczna; powierzchnia pofalowana i nieco pomarszczona.

space

Trzonu brak, owocniki przyrośnięte do podłoża.

space

Pileus depending on the localisation on the substrate from plane and centrally attached to more or less eccentric; 1.5-10 (12) mm across, circular to elongated; upper surface in the centre with a tuft of gray to black setulae, towards the margin glabrous, grey-brown to black-brown, violet-brown, not hygrophanous; surface undulating and somewhat wrinkled.

Lamellae gray to grey-brown, ventricose, RAMIFYING radially from places where pileus is attached to the substrate, free; edge lighter-coloured, whitish.

Stipe absent, sporocarps sessile.

Flesh thin, gelatinous.

Pileus depending on the localisation on the substrate from plane and centrally attached to more or less eccentric; 1.5-10 (12) mm across, circular to elongated; upper surface in the centre with a tuft of gray to black setulae, towards the margin glabrous, grey-brown to black-brown, violet-brown, not hygrophanous; surface undulating and somewhat wrinkled.

space

Stipe absent, sporocarps sessile.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4.5-6 × 4-5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 4.5-6 × 4-5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, inamyloid, 4.5-6 × 4-5 µm.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, inamyloid, 4.5-6 × 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty ale przeoczany z racji małych wymiarów i maskującej barwy. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych (niektórzy podają że także na iglastych), zwykle na spodniej stronie, na martwych gałęziach, pniach, korze, w miejscach przyrostu odłamanych gałęzi, ranach mrozowych, miejscach zmurszałych na drewnie.Dość częsty ale przeoczany z racji małych wymiarów i maskującej barwy. Owocniki wyrastają w grupach, od lata do jesieni, na martwym drewnie drzew i krzewów liściastych (niektórzy podają że także na iglastych), zwykle na spodniej stronie, na martwych gałęziach, pniach, korze, w miejscach przyrostu odłamanych gałęzi, ranach mrozowych, miejscach zmurszałych na drewnie.
Quite common but overlooked due to small size and masking colour. Sporocarps gregarious, summer to autumn, on dead wood of trees and hardwood shrubs(some sources also mention coniferous), on twigs, bark, in areas of new growth on broken off branches, frosbite wounds, mildewed places on wood, commonly on undersurface.
Quite common but overlooked due to small size and masking colour. Sporocarps gregarious, summer to autumn, on dead wood of trees and hardwood shrubs(some sources also mention coniferous), on twigs, bark, in areas of new growth on broken off branches, frosbite wounds, mildewed places on wood, commonly on undersurface.
Makroskopowo niemal identyczna jest odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), różni się brakiem szczecinek na górnej powierzchni kapelusza lub obecnością jedynie białawych albo szarych szczecinek; bywa w różnych ujęciach uznawany za formę odgiętki czarniawej (Resupinatus trichotis).

W rodzaju odgiętka (Resupinatus) są inne podobne, rzadsze gatunki różniące się makroskopowo i mikroskopowo.Makroskopowo niemal identyczna jest odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), różni się brakiem szczecinek na górnej powierzchni kapelusza lub obecnością jedynie białawych albo szarych szczecinek; bywa w różnych ujęciach uznawany za formę odgiętki czarniawej (Resupinatus trichotis).

space

Microscopically identical odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), differs in that it lacks setulae on the upper surface of the cap or has only whitish or grey setulae. odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus) is often considered only a forma of odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). In the genus odgiętka (Resupinatus), there are other similar, less common species differing both macroscopically and microscopically.
Microscopically identical odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus), differs in that it lacks setulae on the upper surface of the cap or has only whitish or grey setulae. odgiętka pofałdowana (Resupinatus applicatus) is often considered only a forma of odgiętka czarniawa (Resupinatus trichotis). In the genus odgiętka (Resupinatus), there are other similar, less common species differing both macroscopically and microscopically.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040704.4.04 - Resupinatus trichotis (odgiętka czarniawa); okolice Turwi
040704-4
leg. Marek Snowarski
/okolice Turwi/ #2