grzyby.pl
niejadalny

Polyporus varius (Pers.) Fr. (1821)

żagiew zmienna
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Polyporus Polyporus Polyporus PolyporusPolyporusżagiew łuskowata (Polyporus squamosus)żagiew wielogłowa (Polyporus umbellatus)
Polyporus varius (żagiew zmienna)
na gałęzi bukowej, dobrze widać czarno filcowatą podstawę trzonu; 29.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Polyporus varius (żagiew zmienna)
grupa owocników na gałęzi bukowej
Polyporus varius (żagiew zmienna)
licznie na drewienkach bukowych
Polyporus varius (żagiew zmienna)
licznie na drewienkach bukowych

owocnik

Polyporus varius (żagiew zmienna)
Owocniki nadrzewne, pojedyncze lub zrośnięte po kilka. Kapelusz nerkowaty, wachlarzowaty, rzadziej lejkowaty; 10 – 100 mm długości, 5 – 10 mm grubości; powierzchnia matowa, gładka, delikatnie, drobno promieniście pożyłkowana; ochrowa, płowa, na brzegu kasztanowata lub rudawocynamonowa.

space

Trzon zwykle boczny, krótki 5 – 20 x 5 – 15 mm; cylindryczny; zabarwiony jak kapelusz, u podstawy z czarnym lub czarnobrązowym kutnerem ostro odgraniczonym od jasnej, górnej części; w górze pokryty przez zbiegające rurki.

space

Sporocarps arboreal, single or several concrescent. Pileus reniform, flabellate, sporadically infundibuliform; 10 – 100 mm long, 5 – 10 mm thick; surface dull, smooth, slightly finely radially venose; ochre, buff, at the margin chestnut coloured or reddish-cinnamon.

space

Stipe usually eccentric, short 5 – 20 x 5 – 15 mm; cylindrical; concolourous with the cap, at the base with black or black-brown tomentum distinctly marked off from the light-coloured, upper part; at the apex covered with decurrent tubes.

space

występowanie

Bardzo pospolity gatunek. Jednoroczne owocniki wyrastają na drewnie drzew liściastych od czerwca do października.

Very common. Summer-autumn, on hardwood wood.

uwagi

Jest to gatunek bardzo zmienny w wyglądzie. Tworzy wiele form.

space

żagiew ciemnonoga (Polyporus melanopus) ma cały trzon pokryty czarnym kutnerem.

Species extremely variable in stature. Creates many forma.

space

żagiew ciemnonoga (Polyporus melanopus) has entire stipe covered with black tomentum.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041007.11.04 - Polyporus varius (żagiew zmienna); Czechy, Szumava, PR Czarny Las
041007-11
/Czechy, Szumava, PR Czarny Las/ #4