Trametes trogii Berk.

włochatka jasna brunatka Trogiusza
Funalia trogii (Berk.) Bondartsev & Singer · Coriolopsis trogii (Berk.) Domański
na stronie — opis · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Trametes trogii (włochatka jasna)

młode owocniki; 20.06.2004, Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski

Trametes trogii (włochatka jasna)

starsze owocniki

Trametes trogii (włochatka jasna)

pory

Trametes trogii (włochatka jasna)

opis

Trametes trogii (włochatka jasna)
Trametes trogii (włochatka jasna)
Owocniki wyrastają zwykle w grupach, ułożonych dachówkowato jeden nad drugim, wydłużonych konsolowatych lub rozpostarto-odgiętych owocników; poszczególne kapelusze szerokości 10-120 mm i odstające 10-60 mm szerokości, 10-30 mm grubości; górna powierzchnia gęsto pokryta splątanymi lub prostymi, filcowatymi włoskami; niestrefowana lub jedynie niewyraźnie strefowana; ochrowa, brunatnawa, dymnoszara, z odcieniem pomarańczoworudym, rudawocynamonowym; brzeg cienki, ostry, rzadziej tępy, falisty.

space

Miąższ w kapeluszu 8-25 mm grubości, konsystencji krokowatej, korkowato-włóknistej, biały, jedynie słabo ciemniejący w KOH, suchy twardy.

Sporocarps usually grows together, imbricate, elongated bracketlike or effuso-reflexed sporocarps; individual pilei 10-120 mm across and extending ones 10-60 mm across, 10-30 mm thick; upper surface densely covered with tangled or straight tomentose hairs; azonal or only indistinctly zoned; ochre, russettish, smokey, with an orange-red, reddish-cinnamon tint; margin thin, sharp, sporadically obtuse, undulating.Pileus

space

Flesh in pileus 8-25 mm thick, consistency corky, corky-fibrous, white, grows only slightly dark with KOH, dry tough.

występowanie

Rzadki. Na martwym drewnie drzew liściastych, zwłaszcza topoli i wierzby.

Rare. On dead hardwood trees, particularly poplar and willow.

wartość

Powoduje intensywną zgniliznę drewna typu białego.

Causes severe white soft-rots.

uwagi

nie ma tej fotografii (w tabeli Fotografie) /gatunki/Coriolopsis_gallica.htm
Pokrewny gatunek Coriolopsis gallica ma brązowy, rdzawobrązowy miąższ, czerniejący z KOH. Powierzchnia kapelusza przypomina wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) który ma niejsze pory (2-4 na mm), o gładkim ostrzu.

space

Surface of the cap reminding of wrośniak szorstki (Trametes hirsuta) which has smaller pores (2-4 per mm) with smooth edges.

znalezisko 20040620.3.04 - Trametes trogii (włochatka jasna); Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja

5f · 20040620.3.04
/Prirodna Rezervacja Luzni Les, Bratyslava, Słowacja/

znalezisko 20060218.bf28064.jkz - Trametes trogii (włochatka jasna); Gliwice-Czechowice

7f · 20060218.bf28064.jkz
leg. Jolanta Kozak
/Gliwice-Czechowice/