Tx: 1800
grzyby.pl

Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst.

błyskoporek szczotkowaty, włóknouszek szczotkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
owocnik w rozwidleniu pnia starej jabłoni
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
pokrój

owocnik

Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
powierzchnia kapelusza
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
hymenofor
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Półkuliste, kopytowate, poduszkowate, szeroko przyrośnięte do podłoża; (60)100-300(350) mm szerokie, odstające na 60-200(350) mm, w miejscu przyrośnięcia 20-100 mm grubości; górna powierzchnia bez strefowań, u młodych egzemplarzy żółtoczerwona, morelowa, z wiekiem czerwonobrązowa, rdzawoczerwona, ciemniejąca do czarnobrązowej; powierzchnia początkowo równa, z wiekiem nieco pofalowana i brodawkowana, początkowo gładka i matowa, z wiekiem pokryta śluzowaciejącymi szczeciniasto-pilśniowatymi włoskami, pozlepianymi w kosmki, na starość prawie naga, popękana, szorstka; brzeg u młodych egzemplarzy wystający, siarkowo-żółty, z wiekiem cieńszy i tępy, żółtobrązowy, nieco falisty.

space

Miąższ żółtawy do ochrowego, rdzawobrązowy, z ciemniejszymi strefowaniami, na cięciu natychmiast brązowieje; nad rurkami 10-30(80) mm grubości, z promieniście ustawionymi włóknami; początkowo miękki gąbczasty i soczysty, z wiekiem bardziej suche i twarde, wyschnięty dość łamliwy; zapach przyjemny, nieco kwaskowaty; smak łagodny.

space

space

space

space

zarodniki

Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
basidiospores
Zarodniki szerokoelipsoidalne, prawie kuliste, gładkie, grubościenne, z kroplami, nieamyloidalne, 7-10 × 6-7.5 µm.
Spores broadly ellipsoid to subglobose, smooth, thick-walled, with drops, inamyloid, 7-10 × 6-7.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty)
Nieczęsty. Owocniki roczne, wyrastają pojedynczo lub w dachówkowato ułożonych grupach, latem i jesienią, na pniach i gałęziach żywych lub zamierających jabłoni, rzadziej na orzechu, jesionie, morwie, rzadko na innych gatunkach drzew liściastych.

space

Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

znaczenie gospodarcze

Ładna, rzadka huba, bez większego gospodarczego znaczenia z racji rzadkości i wyrastania na starych jabłoniach. Wywołuje silną białą zgniliznę drewna.
Causes white soft-rots.

uwagi

Grzyb charakterystyczny swoimi dużymi rozmiarami i szczeciniasto owłosioną górną powierzchnią.
Species quite characteristic thanks to its big size and tomentose upper surface.

wybrane okazy · selected collections

#6
02 09 13 - 1
leg. Marek Snowarski
/Gruczno k. Świecia/
#5
04 10 05 - 1
/Czechy, Szumava, Malonty/
#24
04 08 04 - 1
/Wrocław, porzucony stary sad jabłoniowy/
#21
12 08 08 - 6
leg. Marek Snowarski
/Lubań (Kościerzyna-Nowa Karczma)/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Neubauer & Szczepkowski (2012)[2005]Neubauer & Szczepkowski (2012) Nowe stanowiska kolcówki jabłoniowej Sarcodontia crocea i dwóch innych, rzadko notowanych gatunków grzybów nadrzewnych występujących na jabłoniach (Malus sp.) w Polsce.[2005], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków. Białowieski Park Narodowy. Białowieża.[2006], Piątek (2000)[2048]Piątek (2000) Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) Karst.[2048], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Inonotus hispidus (błyskoporek szczotkowaty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB32 336385 AB65 370049 AB83 88410 306830 BD81 269759 BD82 269758 BE18 24367 BE38 207636 BE49 11078 CA67 287560 CB98 11079 CD96 341237 CE06 341238 CE16 341239 CE47 295837 DA92 289185 DD57 351899 DE55 217550 254705 304793 319772 DE56 180785 192641 DE57 192644 DE66 231101 DF98 177156 EF14 196034

ID 11 078 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Wrocław, ul. Koszarowa, BE49; data zbioru: 4 sie 2004; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: porzucony sad ze starymi jabłoniami, żywe, stare jabłonie, wysoko na pniu i na konarach, na dwóch drzewach po dwa owocniki; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 040804-1 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 040804-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 11 079 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Gruczno k. Świecia, zagroda demonstrująca, CB98; data zbioru: 13 wrz 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewysoka jabłoń w przydomowym ogrodzie, wysoko na pniu, pojedynczy owocnik; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 020913-1 herb. Snowarski; uwagi: [notatka: 020913-1] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 24 367 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Prusice, pow. trzebnicki, BE18; data zbioru: 1 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stara jabłoń (papierówka) w ogrodzie przydomowym, drewno, 1 owocnik na wys. ok 1.5m na pniu jabłoni; leg. det. Marek Snowarski; eksykat: 051101-1; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

ID 88 410 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Szczecin, ul. Santocka, AB83; data zbioru: 18 lis 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: jednorodne nasadzenia szpalerowe drzew przy ulicy (gatunek: jarząb szwedzki), 100 m od Cmentarza Centralnego w Szczecinie, na obumierających gałęziach żywego jarząbu szwedzkiego, trzy owocniki - dwa rosnące jeden tuż nad drugim, trzeci osobno na innej gałęzi; leg. det. Paula Probucka; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Przedstawiony na forum w wątku:; [bf:137678]; Drzewa stare, częściowo obumierające, niemal każde jest gospodarzem co najmniej jednego gatunku Macromycetes - wątki na forum:; [bf:137646]; [bf:137697]; fot.142540 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 137646 137678 137697 ;

ID 177 156 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Sułkowice (obok budynku policji), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF98; data zbioru: 3 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na jesionie, na żywym drzewie, 3 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/WC/7.12.10; uwagi: kilka owoników tego gatunku można napotkać w okolicy, wszystkie wyrastają na jesionach. Niektóre owocniki są bardzo duże.; Stanowisko obserwowane 3 rok.; fot.380999 fot.381000 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

380999
381000

ID 180 785 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Radomsko, ul.Przedborska, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 22 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, na żywym jesionie, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/10.02.12; uwagi: Grzybek prezentowany w tym wątku [bf:377178] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 377178 ;

ID 192 641 oznaczenie: Inonotus hispidus; • potwierdzenie ID180 785; lokalizacja: Radomsko, ul.Przedborska, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 23 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleń miejska, uliczne drzewo, na żywym jesionie, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.450320 fot.450321 fot.450322 fot.450323; Niestety owocnikom, które wyrosły w tym roku zbyt nisko, nie było dane dorosnąć, zostały wkrótce zniszczone. [notatka: nie] [fotografie: tak];

450320
450321
450322
450323

ID 192 644 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Zakrzew, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 5' 1,4" N i 19st 34' 35,42" E], DE57; data zbioru: 23 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler drzew, na żywym jesionie; na pniu ok.3,5 m nad ziemią, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, owocnik zbyt wysoko rosnący; uwagi: fot.450336 fot.450337 fot.450338 [notatka: nie] [fotografie: tak];

450336
450337
450338

ID 196 034 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Szaniec, gm. Busko Zdrój, pow. buski, woj. Świętokrzyskie, EF14; data zbioru: 7 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w zapuszczonym przydomowym sadzie w środku wsi, na jabłoni, 1 owocnik; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch, det. Marek Kozłowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Ani Kujawy; uwagi: Szaniecki Park Krajobrazowy; fot.467708 fot.467709 fot.467710 fot.467711 [notatka: nie] [fotografie: tak];

467708
467709
467710
467711

ID 207 636 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Paniowice Dolina Widawy, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE38; data zbioru: 9 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Szpaler starych drzew (kljesion) wzdłuż drogi, jesion, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-za wysoko; uwagi: fot.529111 fot.529112 fot.529113 [notatka: nie] [fotografie: tak];

529111
529112
529113

ID 217 550 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: ul.Spacerowa, Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 14 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na żywej jabłoni, cztery owocniki na dwóch konarach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/27.12.13; uwagi: fot.578266 fot.578267 fot.578268 fot.578269; Na tej samej jabłoni, w latach 2010 i 2012, wyrastał Spongipellis spumeus id180593 i id204563 ! [notatka: nie] [fotografie: tak];

578266
578267
578268
578269

ID 231 101 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Gidle, ul.Reymonta; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie [50st 57' 34,14" N i 19st 28' 43,47" E], DE66; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: duża wieś; przydrożne nasadzenia drzew, obumierający, przydrożny klon, ponad 10 owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.642936 fot.642937 fot.642938 fot.642939 fot.642940; Owocniki zejściowe. [notatka: nie] [fotografie: tak];

642936
642937
642938
642939
642940

ID 254 705 oznaczenie: Inonotus hispidus; • potwierdzenie ID217 550; lokalizacja: ul.Spacerowa, Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 7 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na żywych jabłoniach, trzy owocniki na dwóch drzewach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.735864 fot.735865; 22.08.2014; fot.735866 fot.735867 fot.735868 [notatka: nie] [fotografie: tak];

735864
735865
735866
735867
735868

ID 269 758 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: ok.100 za dworkiem, po prawej stronie, Kamiona, pow. głogowski, woj. dolnośląskie, BD82; data zbioru: 13 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park mieszany: buki, wierzby, sosny, bez, na jesionie, w grupie (4 osobniki); leg. det. Hanna Mucho; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Annie Kujawie; uwagi: Konsystencja miąższu: twardy, soczysty; Zapach: lekko kwaśny; Smak: łagodny; Powierzchnia: sucha, matowa, zamszowata; Hymenofor: rurkowaty; Kolor rurek: rdzawobrązowy; Kolor por: brązowe; Kształt por: okrągłe; Barwa miąższu: rdzawobrązowy; Przebarwienia po przełamaniu: brązowe; fot.794075 fot.794076 [notatka: nie] [fotografie: tak, niestety są w dosyć złej jakości z powodu wysokości na jakiej znajdowały się grzyby];

794075
794076

ID 287 560 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Sopieszyno droga 224 szpaler jesionów, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA67; data zbioru: 17 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler przydrożnych jesionów, drzewo, kilka owocników na znacznych wysokościach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG; uwagi: fot.862344 [notatka: nie] [fotografie: tak];

862344

ID 289 185 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Przemysław, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA92; data zbioru: 15 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: szpaler drzew przy drodze, jesion, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0008090; uwagi: fot.869458 fot.869459 [notatka: nie] [fotografie: tak];

869458
869459

ID 295 837 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: 2,7 km na E od Gołkowic, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE47; data zbioru: 12 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stary sad, na gałeziach starej, usychającej jabłoni, dwa owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Nadlesnictwo Kluczbork Lesnictwo Nasale. Dawny teren Lesniczówki Kluczów. oddział 19.; fot.900497 fot.900498 fot.900499 fot.900500 fot.900501 fot.900502 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900497
900498
900499
900500
900501
900502

ID 304 793 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 1 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na złamanym konarze jabłoni, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.943667 fot.943668 [notatka: nie] [fotografie: tak];

943667
943668

ID 306 830 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: teren szpitala przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 28 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielki zieleniec otoczony budynkami szpitalnymi, na pniu jarzębu szwedzkiego, 4 zrośnięte owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:949798] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 949798 ;

ID 319 772 oznaczenie: Inonotus hispidus; • potwierdzenie ID217 550; lokalizacja: Radomsko, ul.Spacerowa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 9 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na jabłoni, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1035491 fot.1035492 fot.1035493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1035491
1035492
1035493

ID 336 385 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Wyspa Karsibór ul.1Maja, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB32; data zbioru: 3 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja jesionowa wzdłuż ulicy, jesion wyniosły, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Błyskoporek szczotkowaty, na kilku drzewach fot.1174218 fot.1174219 fot.1174220 fot.1174221 fot.1174222 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1174218
1174219
1174220
1174221
1174222

ID 341 237 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: 700 m od Wielowsi, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie, CD96; data zbioru: 10 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne drzewo, na pniu jesiona, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Gmina Sieroszewice.; fot.1199711 fot.1199712 fot.1199713 fot.1199714 [fotografie: tak];

1199711
1199712
1199713
1199714

ID 341 238 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: 800 m na N od Smolnik, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE06; data zbioru: 20 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne drzewo, na pniu jesiona, podwójny; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Gmina Grabów.; fot.1199719 fot.1199720 fot.1199721 [fotografie: tak];

1199719
1199720
1199721

ID 341 239 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: 1 km na N-E od Doruchowa, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE16; data zbioru: 20 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne drzewo, na pniu jesiona, pojedynczy; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Gmina Doruchów.; fot.1199726 fot.1199727 fot.1199728 [fotografie: tak];

1199726
1199727
1199728

ID 351 899 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Głowno, teren Zespołu Szkół, pow. zgierski, woj. łódzkie, DD57; data zbioru: 24 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: boisko, klon, kilka kapeluszy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. J. Nowicki; eksykat: tak, BG; uwagi: fot.1285105 fot.1285106 [notatka: [bf:1283259]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1283259 ;

ID 370 049 oznaczenie: Inonotus hispidus; lokalizacja: Goleniów, ul. Stargardzka, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB65; data zbioru: 2 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydroże, szpaler zamierających Sorbus intermedia, po jednym owocniku na dwóch drzewach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Błyskoporek szczotkowaty fot.1457669 fot.1457670 fot.1457671 fot.1457672 fot.1457673; zarodniki fot.1457674 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1457669
1457670
1457671
1457672
1457673
1457674
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji