grzyby.pl
GREJ

Pluteus pellitus (Pers.: Fr.) Kummer

drobnołuszczak białokremowy łuskowiec omszony
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak pomarańczowoczerwony (Pluteus aurantiorugosus)drobnołuszczak szarobrązowy (Pluteus cinereofuscus)
Pluteus pellitus (drobnołuszczak białokremowy)
21.09.2004, Rogów, rez. Popień i okolice; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus pellitus (drobnołuszczak białokremowy)

opis

Kapelusz biały, kremowobiały, w centrum szarobrązowawy; 30 – 60 mm średnicy, płasko-wypukły, w centrum z obłym garbkiem; powierzchnia gładka, jedwabista, nisko kutnerowata, wilgotna nieco lepka.

space

Trzon biały; 40 – 70 x 5 – 10 mm, równogruby, u podstawy nieco zgrubiały; pełny; łamliwy.

space

Pileus white, creamy-white, in the centre gray-brownish; 30 – 60 mm in diameter, plane-convex, in the centre with an obtuse umbo; surface smooth, silky, shortly tomentose, slightly viscid when moist.

space

Stipe white; 40 – 70 x 5 – 10 mm, equal, at the base somewhat clavate; solid; brittle.

space

zarodniki

Wysyp zarodników łososioworóżowy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 5 – 7.5 x 5 – 6 µm.

Spore print salmon-pink. Spores broadly ellipsoid, smooth, 5 – 7.5 x 5 – 6 µm.

występowanie

Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo, na kłodach drzew liściastych, buków, lip.

Rare. From summer to autumn, solitary, on logs of hardwood, beech, lime trees.

uwagi

Jest podobny do drobnołuszczak trocinowy (Pluteus petasatus), ten jednak ma masywne, większe owocniki i wyrasta zwykle w kępkach lub grupach.

Similar to drobnołuszczak trocinowy (Pluteus petasatus), but the latter has massy, larger fruiting bodies and grows usually clustured or gregarious.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040921.2.04 - Pluteus pellitus (drobnołuszczak białokremowy); Rogów, rez. Popień i okolice
040921-2
/Rogów, rez. Popień i okolice/ #3