grzyby.pl

Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

kisielnica trzoneczkowa, kisielec trzoneczkowy
Exidia truncata Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Exidia Exidia Exidia ExidiaExidiakisielnica biaława (Exidia thuretiana)kisielnica czerwonawa (Exidia umbrinella)
Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)
pokrój; 24.11.2002, dolina Odry, Jelcz-Oława; copyright © by Marek Snowarski
Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)
pokrój
Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)
pokrój
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID37524 (© autora fot.)

owocnik

Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)
Owocniki czarne lub brązowoczarne; 20-30 (90) mm średnicy i 10-20 (40) mm wysokości, krążkowate, miseczkowate lub kieliszkowate, z wiekiem nieregularne; rosną w gęstych skupieniach - jednak poszczególne miseczki nie zrastają się ze sobą lub jedynie brzegami; przyrośnięte do podłoża grubym, krótkim trzonkiem; górna powierzchnia miseczek drobno brodawkowana, czarna, błyszcząca, tu tworzone są zarodniki; dolna powierzchnia matowa, nieco jaśniejsza od górnej - płonna.

Miąższ młodych owocników twardogalaretowaty, u starszych bardziej miękki; wnętrze na przekroju oliwkowoszare lub szarobrązowawe; bez smaku i zapachu. Po wyschnięciu i nawilżeniu owocnik może kontynuować swój wzrost.Owocniki czarne lub brązowoczarne; 20-30 (90) mm średnicy i 10-20 (40) mm wysokości, krążkowate, miseczkowate lub kieliszkowate, z wiekiem nieregularne; rosną w gęstych skupieniach - jednak poszczególne miseczki nie zrastają się ze sobą lub jedynie brzegami; przyrośnięte do podłoża grubym, krótkim trzonkiem; górna powierzchnia miseczek drobno brodawkowana, czarna, błyszcząca, tu tworzone są zarodniki; dolna powierzchnia matowa, nieco jaśniejsza od górnej - płonna.

space

Sporocarps black or brown-black; 20-30 (90) mm in diameter and 10-20 (40) mm high, disc-like, cup-like or calicyform, with age irregular; densely clustered - but individual cups not fused together otherwise only at the edges; attached to the substrate by a thick, short stalk; upper surface of the cups finely verrucose, black, glossy, fertile; underside dull, slightly lighter-coloured than the upper surface - sterile.

Flesh in young sporocarps hard-gelatinous, in older sporocarps softer; inside on cross-section olive-grey or grey-brownish; taste and odour none. When moistened after drying up, the sporocarp may revive and continue its development.

Sporocarps black or brown-black; 20-30 (90) mm in diameter and 10-20 (40) mm high, disc-like, cup-like or calicyform, with age irregular; densely clustered - but individual cups not fused together otherwise only at the edges; attached to the substrate by a thick, short stalk; upper surface of the cups finely verrucose, black, glossy, fertile; underside dull, slightly lighter-coloured than the upper surface - sterile.

space

zarodniki

Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte, gładkie, bezbarwne, 12-23 x 4-7 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, wygięte, gładkie, bezbarwne, 12-23 x 4-7 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, allantoid, smooth, hyaline, 12-23 x 4-7 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, allantoid, smooth, hyaline, 12-23 x 4-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty na niżu, znaleźć go można w miejscach gdzie rosną stare dęby. Na drewnie dębu, rzadziej lipy, wyjątkowo na innym drewnie liściastym. Owocniki wyrastają w okresach dużej wilgoci przez cały rok, najczęściej od listopada do kwietnia, pojedynczo lub w grupach po kilka. Zwykle wolne ale mogą być też nieco zrośnięte brzegami ze sobą.Dość częsty na niżu, znaleźć go można w miejscach gdzie rosną stare dęby. Na drewnie dębu, rzadziej lipy, wyjątkowo na innym drewnie liściastym. Owocniki wyrastają w okresach dużej wilgoci przez cały rok, najczęściej od listopada do kwietnia, pojedynczo lub w grupach po kilka. Zwykle wolne ale mogą być też nieco zrośnięte brzegami ze sobą.
Common. On wood of oaks rarely other hardwood. Fruitbodies appear in groups of few during wet periods round the year.
Common. On wood of oaks rarely other hardwood. Fruitbodies appear in groups of few during wet periods round the year.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
Na drewnie tych samych gatunków drzew wyrasta pospolity kisielnica kędzierzawa (Exidia nigricans), ma owocniki pozrastane ze sobą i tworzące mózgowato pofałdowaną, rozpostartą po podłożu masę.
Kisielnica smołowata (Exidia pithya) zawsze występuje na drewnie drzew iglastych.
Kisielnica krążkowata (Exidia repanda) występuje głównie na brzozie. Owocniki jaśniejsze, brązowawe, z różowym odcieniem, mniejsze.
Kisielnica wierzbowa (Exidia recisa) na wierzbach i olszach. Owocniki jaśniejsze, brązowe, w młodości żółtobrązowe, mniejsze.

Very common kisielnica kędzierzawa (Exidia nigricans) growing on the wood of the same species of trees, has sporocarps fused together and forming cerebrally-convoluted, resupinate mass.
kisielnica smołowata (Exidia pithya) is always found on conifer wood. kisielnica krążkowata (Exidia repanda) grows mainly on birch. Sporocarps lighter-coloured, brownish, with a pink tinge, smaller.
kisielnica wierzbowa (Exidia recisa) on willow and alder. Sporocarps lighter-coloured, when young yellow-brown, smaller.

Na drewnie tych samych gatunków drzew wyrasta pospolity kisielnica kędzierzawa (Exidia nigricans), ma owocniki pozrastane ze sobą i tworzące mózgowato pofałdowaną, rozpostartą po podłożu masę.
Kisielnica smołowata (Exidia pithya) zawsze występuje na drewnie drzew iglastych.
Kisielnica krążkowata (Exidia repanda) występuje głównie na brzozie. Owocniki jaśniejsze, brązowawe, z różowym odcieniem, mniejsze.
Kisielnica wierzbowa (Exidia recisa) na wierzbach i olszach. Owocniki jaśniejsze, brązowe, w młodości żółtobrązowe, mniejsze.

spacePodobnie wyglądające owocniki ma prószyk brudzący (Bulgaria inquinans), wyrastają one także na martwych kłodach i gałęziach dębu i drzew liściastych; ma on jednak czarny wysyp zarodników, brudzą palce przy dotyku powierzchni owocnika.Podobnie wyglądające owocniki ma prószyk brudzący (Bulgaria inquinans), wyrastają one także na martwych kłodach i gałęziach dębu i drzew liściastych; ma on jednak czarny wysyp zarodników, brudzą palce przy dotyku powierzchni owocnika.

Similar fruiting bodies has prószyk brudzący (Bulgaria inquinans), found also on dead stumps and boughs of oak and other decidious trees; however, its spore print is black and the hands are stained on touching the surface of the fruiting body.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061118.2.06 - Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa); okolice Wrocławia
061118-2
/okolice Wrocławia/ #9
znalezisko 20021124.6.02 - Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa); dolina Odry, Jelcz-Oława
021124-6
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry, Jelcz-Oława/ #5
znalezisko 19980111.3.98 - Exidia glandulosa (kisielnica trzoneczkowa); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
980111-3
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #1