GREJ

Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J.K. Rogers

Peziza catinus Holmsk. · Pustularia catinus (Holmsk.) Fuckel
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Tarzetta catinus

widok z boku; 13.10.2005, dolina Bystrzycy, k. Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski

Tarzetta catinus

starsze owocniki

Tarzetta catinus

młody owocnik

owocnik

Owocnik początkowo kulisty z małym otworkiem na szczycie, szybko pucharkowaty i coraz bardziej rozpostarty, aż nieregularnie miseczkowaty, średnicy 15-40 mm; brzeg niewyraźnie ząbkowany i kłaczkowaty; strona wewnętrzna jasno szarożółta, żółtawa lub szaroochrowa; zewnętrzna nieco oprószona lub gładka, nieco jaśniejsza. Trzonek wyraźny, 5-25 mm długości, wzdłużnie bruzdowany. Miąższ kruchy.

Sporocarp initially spherical with a small hole at the top, quickly goblet-shaped and gradually expanding to irregularly cup- to saucerlike, 15-40 mm in diameter; margin slightly notched and floccy; inner surface light grey-yellow, yellowish or grey-ochraceous; outer surface somewhat tomentose or smooth, slightly lighter-coloured. Stipe distinct, 5-25 mm long, longitudinally furrowed. Flesh fragile.

zarodniki

Tarzetta catinus
Zarodniki elipsoidalne, gładkie, hialinowe, z 2 dużymi kroplami, 20-24 × 11-13 µm. Worki z 8 zarodnikami. Parafizy smukłe, podzielone, rozgałęzione u podstawy, z nieco rozszerzonymi zakończeniami, czasami płatowatymi.

Spores ellipsoid, smooth, hyaline, with 2 large drops, 20-24 × 11-13 µm. Asci 8-spored. Paraphyses slender, septate, forked at the base, with somewhat thickened tips, sometimes lobed.

występowanie

Częsta. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, na glebie, w miejscach bogatych w szczątki organiczne, w ogrodach, na kompoście.

Common. Sporocarps solitary or gregarious, on soil, in places rich in organic residues, in gardens, on compost.

wartość

Niejadalny.

Inedible.
Podobna Tarzetta cupularis ma szersze zarodniki, mniejsze owocniki, raczej szare, szaroochrowe, na krótszym trzonie; wyrasta na glebach ciężkich, gliniastych.

Similar Tarzetta cupularis has wider spores, smaller fruitbodies, rather grey, grey-ochraceous, with a shorter stipe; on heavy, loamy soils.
znalezisko 20051013.6.05 - Tarzetta catinus; dolina Bystrzycy, k. Wrocławia

16f · 20051013.6.05
/dolina Bystrzycy, k. Wrocławia/