Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
owocnik wyciągnięty z podłoża

owocnik

Mutinus ravenelii (mądziak malinowy)
Młody owocnik w formie jajowatej, 15-20 mm średnicy, ze sznurami grzybni u podstawy, czysto białe. Dojrzały owocnik wychodzi poprzez pęknięcie osłony (pęknięcie nieregularne, na dwa płaty lub przez rozerwanie z pozostawieniem fragmentu na szczycie trzonka). W pokroju przypomina miniaturowego sromotnika smrodliwego (Phallus impudicus), część trzonka pod masą zarodnikonośną mocno malinowej barwy, poza tym biała; długość trzonka 60-85 mm, walcowaty, u podstawy węższy, szczyt stopniowo zwężający się i tępo zakończony, często z otworkiem; górna zwężająca się część pokryta oliwkowozieloną, śluzowatą masą zarodnikonośną, początkowo masa zarodnikonośna okryta delikatną błonką tej samej barwy. Dojrzały owocnik wydziela silny, odpychający fetor który zwabia muchy padlinożerne, tym samym przyczyniając się do rozprzestrzeniania zarodników.
Young fruitbody ovoid, 15-20 mm in diameter, with mycelial strands at the base, pure white. Mature fruitbody arises from the crack in the veil (irregular crack forming two lobes or a crack leaving remains at the top of the stalk). The stature reminding of a miniature sromotnik smrodliwy (Phallus impudicus), part of the stalk under the sporiferous mass deep raspberry colour, otherwise white; the stalk 60-85 mm long, cylindrical, at the base tapered, the apex gradually tapering and obtusely ended, often with a otworkiem; the upper tapering part covered with olive-green, mucoid fertile layer, initially the layer covered by a delicate concolourous błonką (web?). Mature fruitbody emits a strong, repulsive fetor enticing meat flies which contribute to spreading of spores.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Podlegał ochronie od 1983r. (w ramach całej chronionej rodziny), jako wymieniony gatunek od 2001r. do 2004r. kiedy to został usunięty z racji, że jest gatunkiem obcym, zawleczonym.
Rzadki. Owocniki wyrastają w wilgotnych miejscach, bogatych w resztki organiczne, w parkach, ogrodach, lasach. Gatunek pochodzi z Ameryki Północnej, po raz pierwszy znaleziony w Europie w Niemczech w 1943 roku.
Rare. Sporocarps found in wet places, rich in organic remains, in parks, gardens, forests. The species comes from North America, first spotted in Europe in Germany in 1943.
Częsty mądziak psi (Mutinus caninus) jest cały biały do jasnopomarańczowego.
Common mądziak psi (Mutinus caninus) has whole fruitbody white to light orange.

komentarz

Stanowisko W. Wójciaka w wilgotnych zaroślach (sosna, akacja, wierzba, osika brzoza) na glebie piaszczystej; owocniki wyrastają trzeci rok z rządu; przeważnie w czerwcu; te ze zdjęć, u podnóża rozpadającego się pniaka brzozy (kilka szt. wyrosło bezpośrednio na pniaku); poza tym spotykany tu w pobliżu lub na rozkładających się pniakach albo grubszych gałęziach, lecz co roku na innych.

wybrane okazy · selected collections

#6
06 09 20 - 2
/Rogów, Arboretum/
#8
ww.030613-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003a)[1264]Adamczyk (2003a) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego "Ostrężnik" na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska). Ziemia Częstochowska 30: 177-193.[1264], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Czylok et al. (2009)[1407]Czylok et al. (2009) Przewodnik przyrodniczy po Dąbrowie Górniczej.[1407], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2015)[1780]Kujawa et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego. Przewodnik terenowy.[1780], Łuszczyński (2004c)[1893]Łuszczyński (2004c) Przemiany grzybów macromycetes w Górach Świętokrzyskich w okresie ostatnich 100 lat. W: Jendrzejczak E. (red.). Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń-Bydgoszcz, 6-11 września 2004: 136[1893], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Markiewicz (2013)[1938]Markiewicz (2013) Stanowisko mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk.& M.A. Curtis) E. Fisch. W południowej Wielkopolsce.[1938], Markowska (2004)[1941]Markowska (2004) Stan, zagrożenia i ochrona grzybów wielkoowocnikowych województwa opolskiego. W: Nowak A., Spałek K. (red.). Ochrona szaty roślinnej Śląska Opolskiego. Uniwersytet Opolski, Opole: 185-198[1941], Narkiewicz (1997)[1984]Narkiewicz (1997) Osobliwości mikologiczne w parkach Jeleniej Góry.[1984], Narkiewicz (1999)[1988]Narkiewicz (1999) Mądziak psi (Mutinus caninus) i mądziak malinowy (Mutinus ravenelii) w Sudetach Zachodnich.[1988], Narkiewicz (2011)[3070]Narkiewicz (2011) Grzyby - zdjęcia na okładce (z danymi o lokalizacji).[3070], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nowak & Spałek (2001)[2016]Nowak & Spałek (2001) Materials to the distribution of rare and interesting macrofungi in the Opole Silesia.[2016], Przybylska et al. (2014)[2112]Przybylska et al. (2014) Nowe stanowiska madziaka malinowego Mutinus ravenelli (Berk. & M.A. Curtis) E. Fish. (1888) na Wyżynie Małopolskiej.[2112], Sołtys-Lelek (2019)[2202]Sołtys-Lelek (2019) Mądziak psi Mutinus caninus i mądziak malinowy Mutinus ravenelii - nowe gatunki grzybów w Ojcowskim Parku Narodowym.[2202], Szczepkowski (2006)[2294]Szczepkowski (2006) Występowanie mądziaka malinowego Mutinus ravenelii (Berk. & M.A. Curtis) E. Fischer w Polsce.[2294], Szczepkowski & Obidziński (2012)[2350]Szczepkowski & Obidziński (2012) Obce gatunki sromotnikowatych Phallaceae w lasach Polski.[2350], Wojewoda & Karasiński (2010)[2539]Wojewoda & Karasiński (2010) Invasive macrofungi (Ascomycota and Basidiomycota) in Poland.[2539], Żurawlew (2014)[2580]Żurawlew (2014) Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego.[2580]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Mutinus ravenelii (mądziak malinowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 196724 199011 239755 246995 AB84 360470 CA97 38121 CC15 285153 CE01 305322 CE36 295830 CE37 166860 208329 208330 208341 208346 208348 208354 CE38 208331 CE51 305323 DD20 230521 DD67 18454 DD76 138660 DD84 286511 DD85 306266 DE09 75405 DE36 350092 DE45 316629 DE46 170269 191210 201086 201087 241424 255661 291748 DE47 289577 334799 DE55 101994 101997 117851 141550 143303 143309 167676 190665 190718 227931 244046 254722 291751 101995 144127 191207 208673 230275 254803 DE65 137425 179423 DE76 138009 DF04 138662 DF22 24095 DF62 120913 120915 138945 DF68 188865 DF78 172668 EE83 282653 FF04 169647 172121 FF53 224047 GF52 320312

ID 18 454 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Kolonia Dobieszków ad Łódź, DD67; data zbioru: 18 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik klonowo - sosnowy nad zalewem na Strudze Dobieszkowskiej, wilgotna, piaszczysta gleba, dwa leżące przejrzałe grzyby i ok. 10 młodych, zamkniętych jaj; leg. det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 114/2005; uwagi: przejrzałe owocniki leżały na glebie, jeden był w stanie rozkładu, w drugim rozkładał się wierzchołek; tuż obok z gleby wyrastało ok 10 zamkniętych jeszcze "jaj"; fot.15864 [notatka: tak JAKA 114/2005] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

15864

ID 24 095 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1 km na N od Kozłowej Góry (gmina Świerklaniec), DF22; data zbioru: 15 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy (olcha, brzoza, dąb) nad brzegiem zb. zaporowego Kozłowa Góra, na ziemi, pośród mchu, kilkanaście owocników, we wszytskich stadiach rozwoju; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.23920 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23920

ID 38 121 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., na poboczu drogi leśnej w ziemi, 5 owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.47007 fot.47008 fot.47009; te mądziaki też widzę pierwszy raz w naturze:-!! [notatka: tak] [fotografie: tak];

47007
47008
47009

ID 75 405 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Łąka oddzielająca koryto rzeki Pilicy od lasu na ok.1200metrze licząc od ul. Źródlanej idąc w kierunku tzw. Małych Grot, DE09; data zbioru: 23 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa trzcin przyległa do lasu sosnowego ,, próchnicze, gruba warstwa obumarłej trzciny, igliwia sosnowego i liści brzozy, rosnących w pobliżu, pojedynczo, drugi zniszczony w odległości ok.30cm; leg. Norbert Osiński, det. Marek Ciszewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MC/24.09.07; uwagi: -- fot.116779 [fotografie: tak - opisany na Forum w wątku [bf:115050]]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53; związane wątki bio-forum.pl: 115050 ;

ID 101 994 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 0,5km W,Brodowe k.Radomska,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 12 cze 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego z gęstym liściastym podrostem, na mocno zmurszałym pniaku, zwarta grupa ok.20owocników oraz kilka pojedynczych wokół niej;owocniki w różnym stadium rozwoju; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: 12czerwiec; fot.174005; 13czerwiec; fot.174006 [notatka: nie] [fotografie: tak];

174005
174006

ID 101 995 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 15 sie 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na murszejącym pniaku i tuż obok niego, grupa ok.30 owocników gł.w stadium; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy powtórnym zgłoszeniu (ID: 144127); uwagi: fot.174012 fot.174013 fot.174014 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

174012
174013
174014

ID 101 997 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1km S,Stobiecko Miejskie(Radomsko),pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 25 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia na skraju śródleśnej łąki, na ziemi wśród próchniejących gałązek i mchu, kilkanaście owocników w różnym wieku,w luźnej grupie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 143309; uwagi: fot.174027 fot.174028 fot.174029 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

174027
174028
174029

ID 117 851 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 2,5 km S,Rdaziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 10 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy, na zmurszałym pniaku, dwa wyrośnięte owocniki i jedno; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/31.10.08; uwagi: fot.208777 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

208777

ID 120 913 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Tychy Paprocany, nad brzegiem leśnego stawu, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 19 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, topoli, wierzby, brzozy, dębu i świerka, na ziemi, pięć owocników; leg. Janusz Gądek, det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JG/29.11.08; uwagi: fot.216380 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216380

ID 120 915 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Tychy Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 19 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty z przewagą wierzby i olszy, na ziemi, podłoże wilgotne, dwa owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JG/29.11.08; uwagi: fot.216383 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216383

ID 137 425 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 2,2 km W,Pieńki Szczepockie,pow.czestochowski, DE65; data zbioru: 12 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu w obniżeniu terenu,teren podmokły ze stojącą wodą;na skarpie ścieżki;drzewa to gł.olchy,są również brzozy i dęby, na i w okół rozkładającego się pniaka drzewa liściastego, grupa 30-40; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.08.09; uwagi: 51st0'28,19"N 19st18'53,12"E; fot.253670 fot.253671 fot.253672 fot.253673 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

253670
253671
253672
253673

ID 138 009 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1km SW,Graby,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 15 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty,wilgotniejszy fragment lasu sosnowego;gł.olchy i leszczyny, na mocno zmurszałym (i tuż obok niego) pniaku, ok.30 owocników w stadium; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/17.12.10; uwagi: 50st54'8,67"N 19st30'56,7"E; fot.255406 fot.255407; to zdjęcie zrobiono 19lipca; fot.255408 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

255406
255407
255408

ID 138 660 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Łodź, park Julianowski, DD76; data zbioru: 14 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Leśna część parku w typie lasu mieszanego (sosna, dąb, młode klony), na ziemi, dwa rozwiniete osobniki i kilka jaj; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MP/2.09.10; uwagi: Zdjecia zrobione w domu, bo akurat nie miałam w parku aparatu.; fot.257186 fot.257187 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

257186
257187

ID 138 662 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Wieś Ostrów (gmina Żarki), DF04; data zbioru: 15 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: trawnik, w okolicy robinie, na bardzo zmurszałym pniu, jeden dorosły osobnik i kilka jaj zagłebionych w próchnie; leg. det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MP/2.09.10; uwagi: fot.257198 fot.257199 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

257198
257199

ID 138 945 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Tychy Paprocany, nad brzegiem leśnego stawu, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 24 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, topoli, wierzby, brzozy, dębu i świerka, na ziemi w mchu i wśród liści, trzy owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JG/17.08.09; uwagi: Potwierdzenie zgłoszenia z 2008 r ID: 120913; fot.258201 fot.258202 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

258201
258202

ID 141 550 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 2,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE55; data zbioru: 12 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy, na zmurszałych pniakach,, dwie grupy kilka metrów od siebie,po kilkadziesiąt owocników w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/16.12.10; uwagi: 51st2'55,59"N 19st19'20,75"E; potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID117851; fot.264965 fot.264966 fot.264967 fot.264968 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

264965
264966
264967
264968

ID 143 303 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1 km S,Stobiecko M.,Radomsko, DE55; data zbioru: 18 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wąski pas robinii oddzielający śródleśną łąkę od pól, wokół zmurszałego pniaka, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/17.12.10; uwagi: fot.269258 fot.269259 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269258
269259

ID 143 309 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 997; lokalizacja: 1 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 30 sie 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienia na skraju śródleśnej łąki -gł.lipy,poza tym osika,wierzba,brzoza,grusza i in, na ziemi wśród próchniejących gałązek i mchu, cztery owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/17.12.10; uwagi: powtórzenie stanowiska ze zgłoszenia ID101997; fot.269294 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

269294

ID 144 127 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 995; lokalizacja: 1km E,Klekowiec,pow.radomszczański, DE56; data zbioru: 2 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu, na murszejącym pniaku i tuż obok niego, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.12.10; uwagi: fot.271108 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

271108

ID 166 860 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: ok. 1 km W od przysiółka Czastar - Wełny, pow. wieruszów, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 6 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Nad brzegiem strumyka - w lesie olszynowym (z domieszką topoli - rzadko, czeremchy, dzikiego bzu)., Wokół pniaka topoli i na ziemi, masowo, doliczyłem 89 jaj i 7 osobników z zarodniami; leg. Piotr Zawada, det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/PZ/3.01.11; uwagi: na forum:[bf:344192]; Las prywatny.; fot.345188 fot.345189 fot.345190; więcej zdjęć na forum [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 344192 ;

ID 167 676 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Radomsko,ul.Prusa, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 22 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prywatna posesja, na kupce piachu, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.12.10; uwagi: fot.348053 fot.348054 fot.348055 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

348053
348054
348055

ID 169 647 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Huta Stalowa Wola, 2km, S, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FF04; data zbioru: 2 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skwer przed halą fabryczną z drzewami i krzewami iglastymi, w trawie na silnie zmurszałych pniach drzewa lub krzewu iglastego, w małych grupach po kilka owocników; leg. det. Krystian Leszczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/KL/4.01.11; uwagi: pierwsze znalezisko 2 czerwca w jednym miejscu, powtórnie 29 lipca w dwóch miejscach oddalonych od siebie około 15 m; fot.357767 fot.357768 fot.357769 fot.357770 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

357767
357768
357769
357770

ID 170 269 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: OWS,Fryszerka,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 31 lip 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadwodne zadrzewienia-gł.wiązy, w liściastej ściółce, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/24.09.10; uwagi: 51st08'22,3" N 19st30'05,0" E; fot.360092 fot.360093; 14 sierpnia będąc w tamtym miejscu stwierdziłem kilka nowych owocników [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

360092
360093

ID 172 121 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID169 647; lokalizacja: Huta Stalowa Wola, 2km, S, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FF04; data zbioru: 10 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skwer przed halą fabryczną z drzewami i krzewami iglastymi, w trawie na silnie zmurszałym pniu drzewa iglastego, w małej grupie - 2 owocniki dojrzałe i kilka w fazie; leg. det. Krystian Leszczyk; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 169647; uwagi: kolejny 3 wysyp w tym roku; fot.366348; +++ jpeg +++ 366349 +++ +++ [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

366348

ID 172 668 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Skawina, północna część miasta, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w sadzie owocowym, pod leszczyną, na ziemi, w grupie 4 szt.; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/7.12.10; uwagi: Jest to moje piąte stanowisko Mutinus ravenelii znalezione w tej okolicy.; fot.367961 fot.367962 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

367961
367962

ID 179 423 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID137 425; lokalizacja: 2,2 km W,Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE65; data zbioru: 24 cze 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu w obniżeniu terenu,teren podmokły ze stojącą wodą;na skarpie ścieżki;drzewa to gł.olchy,są również brzozy i dęby, w okół rozkładającego się pniaka drzewa liściastego, w grupie; podczas dwóch wizyt w tym miejscu (24 czerwca i 1 sierpnia) stwierdziłem kilkanaście ''jaj'' i kilka dojrzałych owocników, w większości uszkodzonych przez zwierzęta; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.388075 fot.388076 fot.388077 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

388075
388076
388077

ID 188 865 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Czułów w kierunku doliny Zimny Dół (gmina Liszki), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF68; data zbioru: 10 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w pobliżu drzewa liściaste - osiki, jesiony, w trawie, dwa owocniki; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/WC/1.09.11; uwagi: owocniki wyrastały przy drodze na terenie prywatnym [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

ID 190 665 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 2,5 km S, Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastej formacji na skraju lasu,gł.olchy i brzozy, na zmurszałym pniaku i tuż obok niego, grupa ponad 20 owocników, większość w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.440803 fot.440804 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

440803
440804

ID 190 718 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID167 676; lokalizacja: Radomsko, ul Prusa, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prywatna posesja, na kupce piachu, 8 owocników w kilka dni; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: Pierwszy owocnik pojawił się 28 maja, drugi 29 maja; fot.441028; kolejne i ostatnie zarazem, 6 czerwca; fot.441029 fot.441030 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

441028
441029
441030

ID 191 207 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 995; lokalizacja: 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 18 cze 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu, na murszejącym pniaku i tuż obok niego, w grupie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/17.12.10, przy zgłoszeniu -144127; uwagi: 51 1 6,23 N ; 19 27 20,29; Podczas pierwszej wizyty na tym stanowisku znalazłem osiem ''jaj''. Podczas drugiej -23 czerwca, kolejne kilka ''jaj'', a podczas ostatniej 6 sierpnia, kilka dojrzałych owocników i kolejne 7 ''jaj''.; Zdjęcia z 6 sierpnia 2011; fot.443532 fot.443533; siedlisko; fot.443534 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

443532
443533
443534

ID 191 210 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID170 269; lokalizacja: Fryszerka, dawny OWS, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadwodne zadrzewienia ( pn. brzegi zalewu ) -gł.wiązy, na ziemi, w ściółce, rozproszona grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.443541 fot.443542 fot.443543 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

443541
443542
443543

ID 196 724 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Jaskółki, pow. ostrowski, woj. wielkopolskie; data zbioru wadliwa: 2009.08; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy ogórdek, porośnięty leszczyną pospolitą, brzozą, na ziemi, w grupie ( około 15); leg. Krzysztof Kolenda, Leszek Berger, det. Krzysztof Kolenda; eksykat: owocnik zakonserwowany w formalinie u znalazcy; uwagi: Od dorosłych owocników dało się wyczuć nieprzyjemną woń padliny czy gnijącego mięsa. Grzyb został zlokalizowany na wilgotnej ziemi, w części ogrodu, która stanowi pozostałość po hodowli żab zielonych profesora Leszka Bergera. W miejscu tym umieszczone są małe zbiorniki z wodą, gdzie żyją żaby zielone a przy zbiornikach na tackach wyrzucane są między innymi skórki od jabłek które zwabiają owady,którymi się płazy żywią. Przypuszczam więc, że być może to właśnie ten "wabik" przyciągnął tu owady muchy?!, które przeniosły zarodniki. Ostatnie zdjęcie prezentuje grzyb, który został zakonserwowany w celu dokumentacji znaleziska.; fot.471212 fot.471213 fot.471214 fot.471215 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

471212
471213
471214
471215

ID 199 011 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Świerklany Górne ul.Żorska 49, pow. Rybnicki, woj. Śląskie; data zbioru: 4 cze 2112; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Dzika czereśnia , czarna porzeczka, śliwa, w mchu, w grupie 2 sztuki niezrośnięte; leg. det. Robert Słaboń; uwagi: intensywny zapach gnijącego mięsa, owocnik w bezpośrednim sąsiedztwie pnia dzikiej czereśni [fotografie: tak];

ID 201 086 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID170 269; lokalizacja: Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadwodne zadrzewienia ( nad obecnie spuszczonym zalewem ) -gł.wiązy, na ziemi, kilka, rozrzuconych na niewielkiej przestrzeni, owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.499451 fot.499452 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

499451
499452

ID 201 087 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Kol. Borowiecko, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 20 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nieużytki, na zmurszałych pniakach drzew i tuż obok nich, dwie grupy -w jednej ponad 30 owocników, w drugiej kilkanaście; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/7.12.12; uwagi: 51 07 31,5 N i 19 28 24,4 E; Zdjęcia z 22 lipca:; gr1; fot.499458 fot.499459; gr2; fot.499460 fot.499461 [notatka: nie] [fotografie: tak];

499458
499459
499460
499461

ID 208 329 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1,5 km na N-W od zabudowań miejscowości Żdżary (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 23 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, brzoza, akacja, czeremcha, na skraju drogi leśnej, w zaroślach, na fragmentach rozkładającego się drewna, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 983. Gmina Bolesławiec.; fot.532407 fot.532408 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532407
532408

ID 208 330 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 200 m na N-W od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 4 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla osikowe, na ziemi, w grupie - 11 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 997. Gmina Bolesławiec.; fot.532412 fot.532413 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532412
532413

ID 208 331 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 350 m na N-W od zabudowań Rzepiska, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE38; data zbioru: 26 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, świerk, olcha. dąb, brzoza, na zmurszałej, pokrytej mchem kłodzie brzozy, w grupie - 7 owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, tzw. Las Łubnicki". Gmina Łubnice.; fot.532417 fot.532418 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532417
532418

ID 208 341 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 750 m na N od zabudowań Ludwinów Drugi pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 26 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, świerk, grab, brzoza, olcha, na zmurszałym pniaku liściastego i wokół niego, w grupie - 4 owocników i 14 jaj''; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak wyślę Ani; uwagi: Las prywatny, tzw. Las Ludwiński". Gmina Łubnice.; fot.532455 fot.532456 fot.532457 fot.532458 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532455
532456
532457
532458

ID 208 346 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 300 m na W od zabudowań Chotynina pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 3 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarośla na nieużytkach: olcha, wierzba, topola czarna, przy pniaku liściastego, porośnietego mchami, 2 owocniki i 7 jaj''; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny, dawne łąki nad rzeką Prosną. Gmina Bolesławiec.; fot.532462 fot.532463 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532462
532463

ID 208 348 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 30 m na N od zabudowań Sołectwa (Żdżary), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 14 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dawna żwirownia, porośnięta sosną, wierzbą, olchą, klonami, dębami, na ziemi, na stercie liści i zmurszałego drewna, 2 owocniki (jeden owocnik pozbawiony zarodni); leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Teren prywatny. Gmina Bolesławiec.; fot.532472 fot.532473 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532472
532473

ID 208 354 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 700 m na S-W od zabudowań Radostowa Drugiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 17 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosny, dęby, topole, na ziemi, przy pniaku liściastego, przy leśnej drodze, 2 owocniki; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Las prywatny ,tzw. Las Wójcki''. Gmina Łubnice.; fot.532489 fot.532490 [notatka: nie] [fotografie: tak];

532489
532490

ID 208 673 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 995; lokalizacja: 1km E od wsi Klekowiec gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 16 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu, na murszejącym pniaku i tuż obok niego, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji przy zgłoszeniu 144127; uwagi: fot.534711 fot.534712 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

534711
534712

ID 224 047 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Poręby Kupieńskie, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie, FF53; data zbioru: 27 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - sosna, buk, grab, na odpadach organicznych, prawdopodobnie dawny kompost, w wiązkach, ponad 100 osobników na ok. 1 m2 powierzchni; leg. det. Małgorzata Kuszaj; eksykat: nie; uwagi: Grzyby rosły blisko skraju lasu i dawnej leśniczówki, w miejscu gdzie były prawdopodobnie wyrzucane odpady organiczne z gospodarstwa.; Nadleśnictwo Głogów Małopolski, leśnictwo Budy, oddz. 33 g; fot.603189 fot.603190 fot.603191 fot.603192 [notatka: nie] [fotografie: tak];

603189
603190
603191
603192

ID 227 931 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID117 851; lokalizacja: 2,2 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 6 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastej formacji na skraju lasu, gł.olchy i brzozy, tuż obok zmurszałego pniaka, kilkadziesiąt owocników w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.621101 fot.621102 fot.621103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

621101
621102
621103

ID 230 275 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 995; lokalizacja: 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 13 cze 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu, na murszejącym pniaku i tuż obok niego, grupa kilkunastu owocników w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu 144127; uwagi: fot.633478 fot.633479 fot.633480 [notatka: nie] [fotografie: tak];

633478
633479
633480

ID 230 521 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Osiek Wielki, pow. kolski, woj. wielkopolskie, DD20; data zbioru: 13 lip 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ogródek przydomowy, pod sosnami wśród igliwia, na ziemi, jeden owocnik; leg. Kajetan Neubauer, det. Grzegorz Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.634723 fot.634724 fot.634725 [notatka: nie] [fotografie: tak];

634723
634724
634725

ID 239 755 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Radawa, pow. Jarosław, woj. podkarpackie; data zbioru: 14 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: działka przy lesie - sosna, grab, świerk, brzoza, w ziemi kompostowej z liści i trawy, grupa ok. 10 szt. w róznej fazie rozwoju; leg. Ewa Hasiak-Gliwa, det. Błażej Gierczyk; uwagi: grzyby wyrosły na rabacie pod hortensją, w ziemi wymieszanej z ziemią kompostową spod leszczyny powstałą z liści i części roślinnych zebranych na miejscu!; fot.678811; Komentarz kustosza B. Gierczyk!: Zgłoszono jako M. caninus. Na podstawie dokumentacji fotograficznej zmieniono oznaczenie. [notatka: nie] [fotografie: tak];

678811

ID 241 424 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy linia kolejową a ul.Batalionów Chłopskich; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 22,8" N i 19st 26' 25,87" E], DE46; data zbioru: 26 cze 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj niedawno ''robionej'' drogi w lesie mieszanym, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 23/JN/30.09.2015; uwagi: siedlisko; fot.685478; owocniki; fot.685479 fot.685480 [notatka: nie] [fotografie: tak];

685478
685479
685480

ID 244 046 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 997; lokalizacja: las pomiędzy Wymysłówkiem a Stobieckiem Miejskim ( Radomsko), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 0,6" N i 19st 23' 13,5" E], DE55; data zbioru: 16 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego, na ziemi, ponad 60 owocników w różnych stadiach rozwoju, w czterech grupach ( >30, >20 , >10 i 2 szt. ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy wcześniejszym zgłoszeniu; uwagi: Namiary grupy pierwotnej obecnie najmniej licznej ! -; Namiary jednej z grup -gr.4 najliczniejszej ! -51st 4' 1,3" N i 19st 23' 26,4" E; gr.4; fot.695762 fot.695763 fot.695764; gr.3; fot.695765 [notatka: nie] [fotografie: tak];

695762
695763
695764
695765

ID 246 995 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Blachownia ul.Zielona, pow. częstochowski, woj. śląskie; data zbioru: 15 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w ogrodzie, pod lilakiem oraz na trawniku, na ziemi,wśród trocin, kilka grup,w każdej od 2 do 15 owocników; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: nie; uwagi: znajdowany także w tej lokalizacj w 2012- 2 szt, w 2013- 3 szt,w 2014 łącznie ok 30 szt w ciągu sezonu fot.706265 [notatka: nie] [fotografie: tak];

706265

ID 254 722 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID117 851; lokalizacja: 2,5 km S od wsi Radziechowice I, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 3 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas liściastej formacji na skraju lasu, gł.olchy i brzozy, na skraju ścieżki oraz na zmurszałym pniaku i tuż obok niego, dwie grupki ( w oddaleniu ok. 400 m od siebie ) po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.735983 fot.735984 [notatka: nie] [fotografie: tak];

735983
735984

ID 254 803 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID101 995; lokalizacja: 1 km E od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 lip 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla na skraju lasu, przy okresowym cieku wodnym, na i wokół resztek pniaka, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy zgłoszeniu ID: 144127; uwagi: fot.736325 fot.736326 [notatka: nie] [fotografie: tak];

736325
736326

ID 255 661 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 14 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa ponad 20 owocników w stadium ''jaj''; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.739101 fot.739102 fot.739103 [notatka: nie] [fotografie: tak];

739101
739102
739103

ID 282 653 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Chęciny, pow. Kielecki, woj. Świętokrzyskie, EE83; data zbioru: 3 lip 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w darni na skarpie przy ogrodzeniu boiska w Chęcinach, silnie węglanowe, murawa, pojedynczy osobnik zwisający ze skarpy; leg. dr Eligiusz Szełęg, Będzin - WNoZ USl Katowice, det. dr Eligiusz Szełęg; eksykat: nie; uwagi: zostałem upoważniony przed 6 laty do oficjalnego zgłoszenia znaleziska, niestety zapomniałem o sprawie; koordynaty gps na podstawie Google Earth:; 50°47'38.13"N; 20°28'2.08"E fot.845473 fot.845474 [notatka: nie] [fotografie: tak];

845473
845474

ID 285 153 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 17 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skarpa pomiędzy siedliskiem rolnym, a podmokłym fragmentem lasu. Pod akacją. W pobliżu także topola osika, czeremcha, bez czarny., Ziemia., Grupka kilku owocników.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa; uwagi: fot.853750 fot.853751 fot.853752 [notatka: nie] [fotografie: tak];

853750
853751
853752

ID 286 511 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Janowice, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD84; data zbioru: 14 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydomowy sad, z ziemi, pojedynczy owocnik; leg. Alina Kulchak, det. Beata Łyszkowska; eksykat: BGF0006577; uwagi: fot.859426 fot.859427 [notatka: nie] [fotografie: tak];

859426
859427

ID 289 577 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: osada Chaba Klizińska, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 59,5" N i 19st 35' 29,7" E], DE47; data zbioru: 13 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przydrożne zarośla -gł.robinie, w liściastej ściółce, grupa ponad 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.871136 fot.871137 fot.871138 fot.871139 [notatka: nie] [fotografie: tak];

871136
871137
871138
871139

ID 291 748 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID255 661; lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 4,5" N i 19st 28' 3" E], DE46; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy, na ziemi, w liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.880601 fot.880602 fot.880603 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880601
880602
880603

ID 291 751 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: ul.Spacerowa, Radomsko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 16 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zdziczały sad, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.880639 fot.880640 [notatka: nie] [fotografie: tak];

880639
880640

ID 295 830 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 500 m na S od Biadaszek, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE36; data zbioru: 23 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas przydrożny, porosniety krzakami, na ziemi pod krzakami liściastych, trzy owocniki i dwa jaja; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani; uwagi: Droga Biadaszki-Trzebien.; fot.900446 fot.900447 fot.900448 [notatka: nie] [fotografie: tak];

900446
900447
900448

ID 305 322 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Ruda Milicka, pow. milicki, woj. dolnośląskie, CE01; data zbioru: 18 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grobla między stawami rybnymi, ziemia, jeden owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.946736 [notatka: nie] [fotografie: tak];

946736

ID 305 323 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 0,5 km, SEE, Chrząstawa Mała, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE51; data zbioru: 24 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu, przy rowie, pod osikami, ziemia, 1 owocnik; leg. det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę; uwagi: fot.946740 fot.946741 [notatka: nie] [fotografie: tak];

946740
946741

ID 306 266 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD85; data zbioru: 27 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszkami, trawiasta burta rowu małej melioracji, z ziemi, 2 owocniki obok siebie, starszy rozpadł się przy pakowaniu.; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.950963 [notatka: nie] [fotografie: tak];

950963

ID 316 629 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1 km N od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 8' 22" N i 19st 25' 34,7" E], DE45; data zbioru: 15 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grupa robinii na skraju boru sosnowego, w liściastej ściółce, grupa kilkunastu owocników ( większość w formie ''jaj'' ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.1013690 fot.1013691 fot.1013692 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1013690
1013691
1013692

ID 318 986 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 0,3 km S od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 4' 6,5" N i 19st 22' 39,2" E], DE55; data zbioru: 20 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: modrzewiowy fragment lasu, na ziemi, w iglastej ściółce, grupa co najmniej 25 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 28/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1030613 fot.1030614 fot.1030615; .; 28.08.; fot.1030616 fot.1030617 fot.1030618 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030613
1030614
1030615
1030616
1030617
1030618

ID 320 312 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Szczutków SW, pow. lubaczowski, woj. podkarpackie, GF52; data zbioru: 20 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: murawa bliźniczkowa na wydmie, Calluno-Nardetum, na piaszczystej ziemi z cienką warstwą martwej materii organicznej, pojedynczy owocnik; leg. Łukasz Krajewski, Grzegorz Kaliszewski, det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie; uwagi: 50 06 26 N, 23 06 50,5 E, 205 m n.p.m., wydzielający intensywny zapach zgniłego mięsa fot.1039425 fot.1039426 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1039425
1039426

ID 332 965 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 0,5 km SW od wsi Józefów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 5' 31" N i 19st 24' 9,5" E], DE55; data zbioru: 3 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródpolna kępa osik, na ziemi, grupa co najmniej 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1148970 fot.1148971 fot.1148972 fot.1148973 fot.1148974 fot.1148975 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1148970
1148971
1148972
1148973
1148974
1148975

ID 334 799 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: 1 km SW od wsi Borzęcin, gm. Gorzkowice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 10' 7,5" N i 19st 35' 36,4" E], DE47; data zbioru: 18 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik grabowy, na mocno zmurszałym pniaku, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1161822 fot.1161823 fot.1161824 fot.1161825 fot.1161826 fot.1161827 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1161822
1161823
1161824
1161825
1161826
1161827

ID 346 649 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID318 986; lokalizacja: 0,35 km S od leśniczówki Stobiecko ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 12 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśny młodnik klonowy, na ziemi, przy pniu klonu, kilkanaście owocników w dwóch rzutach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 4' 6" N 19st 22' 42,5" E; fot.1242253; 26.09.2020; fot.1242254 fot.1242255 fot.1242256 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1242253
1242254
1242255
1242256

ID 350 092 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Góra Kamieńska, pd-wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE36; data zbioru: 19 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocza utwardzonej drogi na stoku; zadrzewienia mieszane, na ziemi przemieszanej z materiałem roślinnym, trzy oddalone grupy po kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: Namiary jednej z grup -GPS: 51st 11' 41" N 19st 26' 2" E; fot.1268195 fot.1268196 fot.1268197 fot.1268198 fot.1268199 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1268195
1268196
1268197
1268198
1268199

ID 351 999 oznaczenie: Mutinus ravenelii; • potwierdzenie ID318 986; lokalizacja: 0,4 km S od leśn. Stobiecko; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 29 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: śródleśne młodniki, na ziemi, ponad 30 owocników w trzech grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 23.07. , młodnik dębowy; fot.1286169; 29.08. na granicy młodnika modrzewiowego i dębowego; fot.1286170 fot.1286171; 2.09. na granicy młodnika modrzewiowego i bukowego; fot.1286172 fot.1286173 fot.1286174 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286169
1286170
1286171
1286172
1286173
1286174

ID 360 470 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Szczecin Wielgowo, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB84; data zbioru: 27 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: prywatny ogródek, ściółka z kory, kilkanaście owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Mądziak malinowy fot.1367197 fot.1367198 fot.1367199 fot.1367200 fot.1367201 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1367197
1367198
1367199
1367200
1367201

ID 361 309 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Radomsko, pn-zach krańce miasta; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0901 19,4139], DE55; data zbioru: 19 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: małe laski liściaste: klonowo-lipowy i osikowy, na ziemi, kilka owocników w dwóch laskach ( 1+ 6 ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: i 51,0923 19,4141; 1; fot.1373755; 2; fot.1373756 fot.1373757 fot.1373758 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1373755
1373756
1373757
1373758

ID 368 843 oznaczenie: Mutinus ravenelii; lokalizacja: Radomsko, zarośla między ul. Unii Europejskiej a ul. Odległą; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0880 19,4081], DE55; data zbioru: 17 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -osika, brzoza, czeremcha, wierzba, rzadziej inne, na ziemi, grupa co najmniej 12 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1443351 fot.1443352 fot.1443353 fot.1443354 fot.1443355 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1443351
1443352
1443353
1443354
1443355
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji