grzyby.pl

Phellinus igniarius (L.) Quél.

czyreń ogniowy, Hardwood Trunk Rot /en/
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
na pniu żywej wierzby, las łęgowy; 31.05.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
na pniu żywej wierzby
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
jeden z kilku owocników na stojącym pniu martwej wierzby
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
górna powierzchnia owocnika
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
na leżącym martwym pniu wierzby w lesie łęgowym

owocnik

Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
cross-section
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
pores
Owocnik duży, zwykle kopytowaty, w zarysie półkulisty, szerokości 70-200 (400) mm; powierzchnia matowa, szarobrązowa do czarnoszarej i prawie czarnej, zwykle szeroko koncentrycznie bruzdowana; brzeg szeroki (nieraz bardzo gruby), obły, cynamonowobrązowy, jasnobrązowy, rdzawy, w okresie wzrostu jasnoszary, puszysty. Powierzchnia kapelusza bardzo twarda, u starszych owocników głęboko spękana.

Pory bardzo drobne (4-6 na mm), okrągłe, rdzawobrązowe do ciemnobrązowych, w okresie wzrostu pokryte szarawym nalotem. Rurki niewyraźnie wielowarstwowe (owocnik wieloletni), pojedyncza warstwa wysoka do 5 mm, rdzawobrązowe, barwy miąższu lub jaśniejsze; z wiekiem zarastają białymi strzępkami.Owocnik duży, zwykle kopytowaty, w zarysie półkulisty, szerokości 70-200 (400) mm; powierzchnia matowa, szarobrązowa do czarnoszarej i prawie czarnej, zwykle szeroko koncentrycznie bruzdowana; brzeg szeroki (nieraz bardzo gruby), obły, cynamonowobrązowy, jasnobrązowy, rdzawy, w okresie wzrostu jasnoszary, puszysty. Powierzchnia kapelusza bardzo twarda, u starszych owocników głęboko spękana.

space

Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
KOH reaction
Miąższ jednorodny (u góry może być niewyraźnie strefowany), ciemny, rdzawobrązowy lub kasztanowobrązowy, twardy, zdrewniały, grubości do 20 mm. Zapach słaby, grzybowy. Smak nieco kwaskowato-gorzkawy.Miąższ jednorodny (u góry może być niewyraźnie strefowany), ciemny, rdzawobrązowy lub kasztanowobrązowy, twardy, zdrewniały, grubości do 20 mm. Zapach słaby, grzybowy. Smak nieco kwaskowato-gorzkawy.

Fruitbody large, usually hoof-shaped, hemispheric in outline, 70-200 (400) mm across; surface dull, grey-brown to black-grey and almost black, usually broadly concentrically striate; margin broad (often very thick), obtuse, cinnamon-brown, light brown, rusty, during growth period light-grey, soft. Crust very hard, in older specimens with deep cracks.
Pores very fine (4-6 per mm), round, rusty-brown to dark brown, during growth period with greyish pruina. Tubes indistictly multi-layered (parennial sporocarp), single layer up to 5 mm high, rusty-brown, the colour of flesh or lighter; in age covered with white mycelium.
Flesh homogeneous (at the top may be indistinctly zoned), dark rusty-brown or chestnut-brown, hard, woody, thick up to 20 mm. Smell weak, fungoid. Taste somewhat sourish-bitterish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, bezbarwne, grubościenne, 5-6.5 x 4-5.5 µm. Wytwarzanie zarodników trwa praktycznie przez cały rok, także zimą w cieplejsze dni.Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, bezbarwne, grubościenne, 5-6.5 x 4-5.5 µm. Wytwarzanie zarodników trwa praktycznie przez cały rok, także zimą w cieplejsze dni.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, thick-walled, 5-6.5 x 4-5.5 µm. Spores produced practically throughout a year, also in winter on warmer days.
Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, thick-walled, 5-6.5 x 4-5.5 µm. Spores produced practically throughout a year, also in winter on warmer days.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
Gatunek bardzo pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na pniach żywych drzew różnych gatunków wierzb, zwykle wysoko nad ziemią; wywołuje bardzo silną białą zgniliznę drewna, po zamarciu drzewa owocniki rozwijają się jeszcze przez jakiś czas.Gatunek bardzo pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na pniach żywych drzew różnych gatunków wierzb, zwykle wysoko nad ziemią; wywołuje bardzo silną białą zgniliznę drewna, po zamarciu drzewa owocniki rozwijają się jeszcze przez jakiś czas.
Very common. Perennial fruitbodies grow on trunks of living decidious trees (hornbeam, willow, poplar, birch, oak and other) usually high above ground; cause strong white rot.
Very common. Perennial fruitbodies grow on trunks of living decidious trees (hornbeam, willow, poplar, birch, oak and other) usually high above ground; cause strong white rot.

znaczenie gospodarcze

Jeden z ważniejszych pasożytów drzew liściastych.Jeden z ważniejszych pasożytów drzew liściastych.
Inedible. Dagerous and widespread parasit of decidious trees.
Inedible. Dagerous and widespread parasit of decidious trees.
Na olchach i jabłoniach rośnie bardzo podobny czyreń jabłoniowo-olszowy (Phellinus alni), ujmowany też jako forma czyrenia ogniowego (Phellinus igniarius) w szerokim rozumieniu. Zobacz też synonimizowane: czyreń bukowy (Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. ss. Černy, VAmpola (1993), non ss. P. Karst.) i rosnący na robinii akacjowej Phellinus rimosus (Berk.) Pilát.

Czyreń osikowy (Phellinus tremulae) rośnie na topoli osice, owocniki są mniejsze, często mniej lub bardziej rozpostarte.

Guzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta) rośnie tylko na dębach, miąższ ma jaśniejszą żółtaworudą, rdzawocynamonową barwę.Na olchach i jabłoniach rośnie bardzo podobny czyreń jabłoniowo-olszowy (Phellinus alni), ujmowany też jako forma czyrenia ogniowego (Phellinus igniarius) w szerokim rozumieniu. Zobacz też synonimizowane: czyreń bukowy (Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. ss. Černy, VAmpola (1993), non ss. P. Karst.) i rosnący na robinii akacjowej Phellinus rimosus (Berk.) Pilát.

space

Guzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta) rośnie tylko na dębach, miąższ ma jaśniejszą żółtaworudą, rdzawocynamonową barwę.

czyreń osikowy (Phellinus tremulae) grows on Populus tremulae, is smaller, often more or less plane.

guzoczyrka dębowa (Fomitiporia robusta) grows exclusivelly on oaks, flesh is lighter, yellowish-rusty, in age cinammone-rusty.

czyreń osikowy (Phellinus tremulae) grows on Populus tremulae, is smaller, often more or less plane.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030330.1.03 - Phellinus igniarius (czyreń ogniowy); dolina Bystrzycy
030330-1
/dolina Bystrzycy/ #6
znalezisko 20040407.2.04 - Phellinus igniarius (czyreń ogniowy); dolina Odry-Oławy
040407-2
/dolina Odry-Oławy/ #10
znalezisko 19980531.11.98 - Phellinus igniarius (czyreń ogniowy); Dolny Śląsk, dolina Odry
980531-11
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2