grzyby.pl
niejadalny

Phellinus igniarius (L.) Quél. (1886)

czyreń ogniowy, Hardwood Trunk Rot /en/
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń rokitnikowy (Phellinus hippophaeicola)czyreń gładki (Phellinus laevigatus)
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
na pniu żywej wierzby, las łęgowy; 31.05.1998, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
na pniu żywej wierzby
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
jeden z kilku owocników na stojącym pniu martwej wierzby
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
górna powierzchnia owocnika
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
na leżącym martwym pniu wierzby w lesie łęgowym

owocnik

Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
cross-section
Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
pores
Owocnik duży, zwykle kopytowaty, w zarysie półkulisty, szerokości 70 – 200 (400) mm; powierzchnia matowa, szarobrązowa do czarnoszarej i prawie czarnej, zwykle szeroko koncentrycznie bruzdowana; brzeg szeroki (nieraz bardzo gruby), obły, cynamonowobrązowy, jasnobrązowy, rdzawy, w okresie wzrostu jasnoszary, puszysty. Powierzchnia kapelusza bardzo twarda, u starszych owocników głęboko spękana.

space

Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
KOH reaction

Miąższ jednorodny (u góry może być niewyraźnie strefowany), ciemny, rdzawobrązowy lub kasztanowobrązowy, twardy, zdrewniały, grubości do 20 mm. Zapach słaby, grzybowy. Smak nieco kwaskowato-gorzkawy.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste, gładkie, bezbarwne, grubościenne, 5 – 6.5 x 4 – 5.5 µm. Wytwarzanie zarodników trwa praktycznie przez cały rok, także zimą w cieplejsze dni.

Spore print white. Spores subglobose, smooth, hyaline, thick-walled, 5 – 6.5 x 4 – 5.5 µm. Spores produced practically throughout a year, also in winter on warmer days.

występowanie

Phellinus igniarius (czyreń ogniowy)
Gatunek bardzo pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają na pniach żywych drzew liściastych, grabów, wierzb, osik, brzóz, dębów i innych, zwykle wysoko nad ziemią; wywołuje bardzo silną białą zgniliznę drewna, po zamarciu drzewa owocniki rozwijają się jeszcze przez jakiś czas.

Very common. Perennial fruitbodies grow on trunks of living decidious trees (hornbeam, willow, poplar, birch, oak and other) usually high above ground; cause strong white rot.

wartość

Niejadalny. Jeden z ważniejszych pasożytów drzew liściastych.

Inedible. Dagerous and widespread parasit of decidious trees.

uwagi

czyreń osikowy (Phellinus tremulae) rośnie na topoli osice, owocniki są mniejsze, często mniej lub bardziej rozpostarte.

space

czyreń osikowy (Phellinus tremulae) grows on Populus tremulae, is smaller, often more or less plane.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20030330.1.03 - Phellinus igniarius (czyreń ogniowy); dolina Bystrzycy
030330-1
/dolina Bystrzycy/ #6
znalezisko 20040407.2.04 - Phellinus igniarius (czyreń ogniowy); dolina Odry-Oławy
040407-2
/dolina Odry-Oławy/ #10
znalezisko 19980531.11.98 - Phellinus igniarius (czyreń ogniowy); Dolny Śląsk, dolina Odry
980531-11
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, dolina Odry/ #2