grzyby.pl
smiertelnie trujący

Amanita verna (Bull.: Fr.) Lamark

muchomor wiosenny
Amanita phalloides var. verna (Bull.) Lanzi (1916)
Amanita verna (muchomor wiosenny)
pokrój; Czechy; copyright © by Mírek Junek
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Amanita verna (muchomor wiosenny)
Amanita verna (muchomor wiosenny)

owocnik

Kapelusz biały do kremowego (zwłaszcza z wiekiem i w centrum); (40) 60 – 80 (110) mm średnicy, początkowo owalny do półkulistego, z wiekiem wypukły do płaskiego; powierzchnia delikatnie promieniście włókienkowata lub gładka, matowa, wilgotna nieco lepka, rzadko z przyczepionymi łatkami osłony; brzeg ostry, gładki.

space

Trzon biały; 70 – 100 (120) × 10 – 15 mm, równogruby, nieco zwężający się ku górze, pełny, z wiekiem pusty; powierzchnia powyżej pierścienia gładka, poniżej z drobnymi, przylegającymi kłaczkami; pierścień błoniasty, biały, delikatny, często rozerwany; podstawa trzonu bulwiasta i otoczona błoniastą, workowatą pochwą, barwy białej, z wiekiem żółknącą.

space

Pileus white to cream-coloured (particularly with age and in the centre); (40) 60 – 80 (110) mm in diameter, initially ovoid to hemispherical, with age convex to flat; surface slightly radially fibrillose or smooth, dull, subviscid when wet, seldom with adhering patchy remnants of the veil; margin acute, smooth.

space

Stipe white; 70 – 100 (120) × 10 – 15 mm, equal, slightly tapering towards the apex, solid, with age hollow; surface above the ring smooth, below with tiny, adpressed flocci; the ring membranous, white, delicate, often torn; base stipe bulbous and surrounded by membranous, baggy volva, white-coloured, with age yellowing.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki prawie kuliste do szerokoelipsoidalnych, gładkie, 9 – 11 × 7 – 9 µm.

Spore print white. Spores subglobose to broadly ellipsoid, smooth, 9 – 11 × 7 – 9 µm.

występowanie

Prawdopodobnie w Polsce nie występuje a podawane znaleziska to zapewne muchomor jadowity (Amanita virosa) lub muchomor zielonawy odmiana biała (Amanita phalloides var. alba) [105s51]. Amanita verna to gatunek ciepłolubny, spotykany w rejonie śródziemnomorskim. Owocniki wyrastają wiosną, w miejscach ciepłych, w lasach liściastych, zwłaszcza pod dębami, na glebach neutralnych lub wapiennych.

Rare, prefers warm localities in mediterrane region. Spring, in hardwood forests, usually under Quercus, on neutral or calcareous soils.

wartość

Śmiertelnie trujący, analogicznie jak muchomor zielonawy (Amanita phalloides).

uwagi

Od podobnej albinotycznej formy muchomor zielonawy odmiana biała (Amanita phalloides var. alba) odróżnia się mniejszymi rozmiarami, powierzchnią kapelusza i trzonem bez wrośniętych włókienek i białą barwą. Podobny biały muchomor jadowity (Amanita virosa) ma ± stożkowato-dzwonkowaty kapelusz i trzon z dużymi wełnistymi łuseczkami, brzeg jego kapelusza jest często nieregularny.

space

space

muchomor wiosenny (Amanita verna) is the probable cause of fatal mistakes with pieczarka (Agaricus) - the latter lacks a bulbous base with volva, its gills with age become brown and spore print in Agaricus is dark brown. See page comparing similar white Amanita.