grzyby.pl

Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge et Spooner

łysiczka łuskowata, pierścieniak łuskowaty
Psilocybe squamosa · Stropharia squamosa (Pers.) Quél. · Stropharia thrausta (Kalchbr.) Sacc.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Odmiana pomarańczowożółta var. thrausta (S. Schulz.) Guzman bywa też traktowana jak samodzielny gatunek Stropharia thrausta (S. Schulz.) Sacc.[105]
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
XL
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pojedynczy owocnik, na drodze w lesie bukowym, wyrastał z przysypanego ziemią liścia bukowego
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
blaszki w zbliżeniu
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pokrój
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pokrój
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
pod bukami
Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
XL

owocnik

Leratiomyces squamosus (łysiczka łuskowata)
blaszki w zbliżeniu
Kapelusz ochrowożółty do rudego (oliwkowożółty). Na brzegu są zgromadzone białawe łuseczki osłony. Słabo lepki. Wypukły z małym czubkiem do prawie rozpostartego. 2-5(6) cm średnicy. Blaszki oliwkowofioletowe, z wiekiem do prawie czarnych; szerokie, szeroko przyrośnięte. Ostrze z białawymi kłaczkami. Trzon bardzo wysmukły, 10-15 x 0.5-0.8 cm, blady, w górze z białawym delikatnym i zanikającym pierścieniem (może być przyczerniony przez zarodniki) i gładki, poniżej pierścienia z rdzawożółtawymi łuseczkami. Miąższ białawy, w kapeluszu bardzo cienki, młody gorzkawy, później bez wyróżniającego się smaku czy zapachu.
Pileus ochre-yellow to reddish (olive-yellow). At the margin concentration of whitish scales of the veil. Slightly viscid. Convex with a small umbo to almost plane. 2-5(6) cm in diameter. Lamellae olive-violet, with age to nearly black; broad, adnate. Edges with whitish flocci. Stipe very slender, 10-15 x 0.5-0.8 cm, pale, at the apex with whitish delicate, smooth and evanescent annulus (may be darkened by spores), below the ring with rusty-yellowish squamules. Flesh whitish, in the pileus very thin, when young bitterish, later without definite taste or smell.

zarodniki

Wysyp zarodników purpurowobrunatny. Zarodniki elipsoidalne, fioletowe, 12-14 x 6-8 µm.
Spore print purple-russet. Spores ellipsoid, violet, 12-14 x 6-8 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Pojedynczo w lasach bukowych i liściastych, na zagrzebanych w ściółce gałązkach, na liściach i na ziemi; od sierpnia do listopada.
Rare. Summer-fall, solitary in beech forests on buried branches and pieces of wood.
Czerwona Lista[125] — I–o niekreślonym zagrożeniu

jadalne czy trujące? 🔴

Niejadalny. Prawdopodobnie trujący.[134]
Inedible.

wybrane okazy · selected collections

#6
99 10 06 - 13
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#16
99 09 29 - 12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#2
98 10 10 - 14
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#2
bk.21
leg. B.Kudławiec, det. B.Gierczyk
/Lasy Środkowopomorskie/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1979-84 — Handbuch fur Pilzfreunde. [18]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Laessoe T., Conte A., 1997 — Grzyby. Wielka księga. [15]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Leratiomyces squamosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 327647 AB-73 350286 AB-89 350969 AB-93 327522 25485 AB-94 152853 25145 24936 110194 47020 47112 47594 42055 45390 BB-01 118885 147976 BC-28 53275 BC-79 195475 BE-27 156598 CA-68 148446 CA-79 150081 CA-89 349531 148435 193294 CA-97 46989 116371 117901 CB-16 119552 192698 80072 CC-92 211906 CE-50 156380 DA-80 47588 115116 190992 117098 114726 DA-95 362280 DA-96 349928 361908 361584 DB-05 348804 DB-06 351905 348849 DF-58 24151 EC-35 293825 EF-76 297068 FE-24 349227 GC-02 181597 181598 272861

 ID24151  Stropharia squamosa; Ojcowski Park Narodowy, 1 km na N od Murowni, DF-58; 2005.09.11; las bukowo-świerkowy z domieszkami; w mchu dwa owocniki; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 24029

 ID24936  Stropharia squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2005.11.06; buczyna pomorska, krawędż lasu; na głębokiej ściółce w grupie - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25224

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

 ID25145  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Glinnej, AB-94; 2005.11.12; buczyna pomorska; na głębokiej ściółce bukowej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 3/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25586

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 13.listopada.2005)

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID25485  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na E od Podjuch, AB-93; 2005.11.19; las bukowo dębowy; na głębokiej ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, u Kustosza bazy, 8/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25925

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 03.grudnia.2005)

 ID42055  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,8 km na N od Kołowa, AB-94; 2006.09.06; buczyna pomorska; na ziemi w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 53379

 ID45390  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,4 km na NW od Dobropola, AB-94; 2006.09.26; starodrzew bukowy z domieszką grabów i dębów; w ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 58487

 ID46989  Psilocybe squamosa; Rezerwat Zamkowa Góra-Kartuzy., CA-97; 2006.10.14; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki na dwóch oddalonych o 150 m.stanowiskach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/30.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61189 fot. 61190

 ID47020  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska; w ściólce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61236

 ID47112  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,4 km na NE od Dobropola, AB-94; 2006.10.10; buczyna pomorska; na opadłych gałązkach i ściółce liściastej w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 61376

 ID47588  Stropharia squamosa; Gdańsk,Dolina Samborowska, DA-80; 2006.10.21; Las mieszany,bukświerksosna; w pobliżu bagna pod świerkiem Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/061021/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 62171 fot. 62172

 ID47594  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Kołowa, AB-94; 2006.10.21; buczyna z domieszką dębów; w ściółce na opadłych gałązkach w grupie i pojedynczo, 18 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62198

 ID53275  Psilocybe squamosa; 1km na wsch. od Dziembówka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, BC-28; 2006.10.10; wielogatunkowe zadrzewienie porastające źródlisko; na ziemi pojedynczo, jeden owocnik; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E192, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 73777

 ID80072  Stropharia squamosa; Kościerzyna, CB-16; 2007.10.06; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071006/0001, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 127638 fot. 127639

 ID110194  Psilocybe squamosa; Puszcza Bukowa, ok. 1km na N od Glinnej, AB-94; 2006.11.19; buczyna pomorska; w głębokiej ściółce liściastej pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Pierścieniak łuskowaty
fot. 191710

 ID114726  Stropharia squamosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; w ziemi 1 owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080913/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 202045

 ID115116  Stropharia squamosa; Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA-80; 2008.09.13; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202910

ID116371 Stropharia squamosa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2008.09.26; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; W ziemi kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem jaki w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 205518

 ID117098  Stropharia squamosa; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Las mieszany-buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,grab,wiąz,osika; w ziemi ok.30 owocników w rezerwacie i na obrzeżach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/081004/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 207063 fot. 207064 fot. 207065

 ID117901  Stropharia squamosa; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; W ziemi kilkadziesiąt owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 209044

 ID118885  Stropharia squamosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km S, BB-01; 2008.09.21; Las sosnowo - bukowy; na ziemi 1 owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 211315 fot. 211316

 ID119552  Stropharia squamosa; Kościerzyna, CB-16; 2008.09.18; Buczyna; w ziemi kilkadziesiąt owocników w kwadracie 200x200 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: przy zgłoszeniu 192698, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 212970

ID147976 Stropharia squamosa; 7 km E kołobrzeg, Podczele. zachodniopomorskie, BB-01; 05.10.2009; Las bukowy; na bukowych gałązkach pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 281374 fot. 281375

 ID148435  Stropharia squamosa; Gdańsk Owczarnia TPK, CA-89; 2009.10.03; las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb; w ziemi na zagrzebanym drewnie 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/24.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 282415 fot. 282416 fot. 282417 fot. 282418
N 54*24,985'
E 018*29,668'
149 m.npm

 ID148446  Stropharia squamosa; Łężyce-Rumia, CA-68; 2009.10.10; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,grab,dąb; na zagrzebanym w ziemi drewnie bądź korzeniach 4 owocniki w rozproszeniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/091010/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 282452

 ID150081  Stropharia squamosa; Sopot okolice sanatorium, CA-79; 2009.10.22; las mieszany buk,sosna,świerk,brzoza,dąb,modrzew; na zagrzebanych resztkach drewna kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/091022/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 286499 fot. 286500

 ID152853  Stropharia squamosa; 1,7km E, Dobropole Gryfińskie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.19; buczyna pomorska; ściółka liściasta pojedynczo i w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Łysiczka łuskowata
fot. 294886 fot. 294887 fot. 294888

 ID156380  Stropharia squamosa; Las Strachociński, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, CE-50; 2009.10.18; las liściasty; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091018/0001, nie
uwagi:

 ID156598  Stropharia squamosa; Rościsławice, 1,5 km W, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-27; 2009.10.31; las liściasty; kilka metrów od cieku i podmokłego terenu; na ziemi jeden owocnik; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: BGF/BF/TP/091031/0003, nie
uwagi:

 ID181597  Stropharia squamosa; 5 km na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010,10,03; Stary las puszczański ze znaczną przewagą liściastych; na ziemi w tym przypadku jeden tylko owocnik ale wcześniej spotykałem w tym samym ATPOLU-u stanowiska nawet do kilkudzieśieciu owocników w grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/10.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 394406 fot. 394407 fot. 394408

 ID181598  Stropharia squamosa; 4,5 km. na płn-wschód od Supraśla, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-02; 2010.10.17; Stary las puszczański ze znaczną przewagą liściastych; na ziemi kilka owocników w jednej grupie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/101017/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 394413 fot. 394414 fot. 394415

 ID190992  Stropharia squamosa; TPK Gdańsk Oliwa dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2011.08.31; las bukowy z domieszką sosny,dębu; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/110831/0001, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 442110

http://www.bing.com/maps/?v=2&sty=h&mkt=pl-pl&cp=54.38838~18.54090&lvl=13&sp=point.54.38838_18.54090_31%20sierpnia%202011%20(24).JPG
forma ochrony Trójmiejski PK

 ID192698  (potwierdzenie 119552) Stropharia squamosa; Kościerzyna, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-16; 2011.10.16; las bukowy; w ziemi jeden owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 450746 fot. 450747

 ID193294  Stropharia squamosa; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Radości-planowany Rezerwat Przyrody, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-89; 2011.10.29; las bukowy z domieszką sosny,dębu,klon; w ziemi dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 453380 fot. 453381 fot. 453382
forma ochrony-Trójmiejski PK

 ID195475  Stropharia squamosa; Nienawiszcz, 1,8 km SW, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC-79; 2011.09.28; buczyna z domieszką sosny, brzozy; na ściółce(?) jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF/BF/BK/110928/0001, tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 111

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) - Buczyna w Długiej Goślinie

owocnik
fot. 465079

 ID211906  Leratiomyces squamosus v. squamosus; 1,3 km na NNW od Goranina, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2012.10.03; leśne przydroże, klon, dąb, grab; na ziemi (?) wśród ściółki jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/BK/121003/0003, tak, z 25.09.2012 i 01.10.2012, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: N 52°27'43,22" E 17°28'22,40"
nadl. Czeniejewo, leśn. Linery, oddział 85
forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS (Dyrektywa siedliskowa) Grądy w Czerniejewie

siedlisko
fot. 551510
owocnik
fot. 551511 fot. 551512 fot. 551513 fot. 551514

 ID272861  Stropharia squamosa; Puszcza Knyszyńska, Czółnowo, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-02; 2015.11.11; las mieszany z przewagą liściastych, starodrzew; na ściółce kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005908, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 808354fot. 808355

ID293825 Stropharia thrausta; ok.3 km na SW od Przasnysza, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2016.10.29; Grąd grabowy z domieszką dębu,brzozy; na ziemi pjedynczo w pewnym oddaleniu; leg. Romuald Tomaszewski; det. R.Tomaszewski, potwierdzł B.Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/886282.html

 ID297068  Stropharia squamosa var.thrausta; okolice wsi Lubinka, pow. tarnowski, woj. małopolskie, EF-76; 2015.09.30; buczyna z domieszką grabu i brzozy; na ziemi, wśród opadłej ściółki bukowej pojedynczy owocnik; leg. Radosław Kubiński; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/RK/150930/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/790234.html

ID327522 Stropharia squamosa; Puszcza Bukowa (Dolina Ponikwy), 1,7 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.10.05; rzadko uczęszczana leśna droga w żyznej buczynie; na ziemi w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1110991 fot. 1110992 fot. 1110993 fot. 1110994

ID327647 Stropharia squamosa; 0,5 km na SW od miejscowości Kocierz w gm. Płoty, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2019.10.28; grąd; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1112050 fot. 1112051 fot. 1112052

ID348804 Leratiomyces squamosus; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.04; Las bukowy z dodatkiem sosny; na glebie, być może z resztek drewna 3 owocniki w grupie; leg. Stanisław Kosiński; det. Jacek Nowicki, Mirosław Gryc; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'22.5"N 19°27'18.8"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1257928.html
Łysiczka łuskowata, pierścieniak łuskowaty


ID348849 Leratiomyces squamosus; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.06; Las mieszany, przewaga buka; na ziemi ponad 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'40.8"N 19°28'21.1"E
fot. 1259482 fot. 1259483 fot. 1259484 fot. 1259485 fot. 1259486

 ID349227  Leratiomyces squamosus; Grabówki k. Nałęczowa - 51.296653, 22.081712, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2021.09.14; Las grabowo-dębowy; Na ziemi w niecce lessowego wąwozu pojedynczo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0008740, tak
uwagi: fot. 1261849

ID349531 Leratiomyces squamosus; Gdańsk, Kiełpinek, Trójmiejski Park Krajobrazowy, pow. Gdańsk, woj. Pomorsksie, CA-89; 07.09.2021; Las bukowy, dużo gałęzi bukowych w pobliżu; Na ziemi wśród liści i gałęzi 3-4 owocniki pojedyńczo; leg. Bogdan Mazur; det. bogdan mazur; eksykat: Prześlę Annie Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1261442.html
Wysyp zarodników ciemny, prawie czarnyfot. 1263725fot. 1263726fot. 1263727

https://www.inaturalist.org/observations/94707085
fot. 1263728

ID349928 Leratiomyces squamosus; Elbląg - Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2021.09.26; Buczyna; na ziemi 1 owocnik; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°14'48.5"N 19°29'35.5"E
fot. 1267392 fot. 1267393 fot. 1267394 fot. 1267395

ID350286 Leratiomyces squamosus; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Buczyny nad Pilchówką), 1,2 km na S od Pilchowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; 2021.09.22; las mieszany (Bk, So, Db); na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269336 fot. 1269337 fot. 1269338

ID350969 Leratiomyces squamosus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,4 km na NE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.10.08; pobocze drogi w buczynie; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275572 fot. 1275573 fot. 1275574

ID351905 Leratiomyces squamosus; Wysoczyzna Elbląska, 400m NW od Jagodnika, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.11.01; Miejsce po zeszłorocznym zrębie zupełnym wąskiego paska lasu (rósł tam głównie buk i in. liściaste), wśród traw i innych zielnych, obok łąki; na ziemi, przy resztkach drewna 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1284709.html
GPS: 54°13'06.3"N 19°28'53.9"E
brany pod uwagę też L. laetissimus

ID361584 Leratiomyces squamosus; Pagórki 800 m. SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.09.24; buczyna; na ziemi i ściółce 4 owocniki w jednym miejscu, ok. 20 kilkadziesiąt m. dalej; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'09.0"N 19°31'51.5"E

fot. 1375747 fot. 1375748 fot. 1375749 fot. 1375750 fot. 1375751

ID361908 Leratiomyces squamosus; Pagórki, 800 m. N, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.10.02; Buczyna; na ziemi 3 owocniki obok siebie; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'48.9"N 19°31'18.6"E

fot. 1378478 fot. 1378479 fot. 1378480 fot. 1378481 fot. 1378482 fot. 1378483

ID362280 Leratiomyces squamosus; Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodna, 1,2 km. NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.10.06; Buczyna; na ziemi kilka owocników w odległości kilkudziesięciu m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'44.0"N 19°24'53.5"E

fot. 1381475 fot. 1381476 fot. 1381477 fot. 1381478 fot. 1381479 fot. 1381480

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji