grzyby.pl

Phlebia radiata Fr.

żylak promienisty
Phlebia merismoides (Fr.) Fr.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia radiata (żylak promienisty)
18.11.2006, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Phlebia radiata (żylak promienisty)
pokrój
Phlebia radiata (żylak promienisty)
powierzchnia; w zbliżeniu
Phlebia radiata (żylak promienisty)
powierzchnia; w zbliżeniu

owocnik

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Owocniki płasko rozpostarte, całkowicie przyrośnięty do podłoża, czasem z nieco odstającym brzegiem, początkowo kolisty, potem sąsiednie strefy wzrostu zrastają się i owocnik rozciąga się na znacznej przestrzeni; brzeg postrzępiony.

Hymenoformniej lub bardziej promieniście pofalowany, żyłkowany, bruzdowany; blado-mięsisty, pomarańczowy, czerwony do różowego, z wiekiem z odcieniem fioletowo-szarym lub pomarańczowo-brązowym.

Miąższ konsystencji żelatynowatej, mięsisto-galaretowatej.Owocniki płasko rozpostarte, całkowicie przyrośnięty do podłoża, czasem z nieco odstającym brzegiem, początkowo kolisty, potem sąsiednie strefy wzrostu zrastają się i owocnik rozciąga się na znacznej przestrzeni; brzeg postrzępiony.

space

Miąższ konsystencji żelatynowatej, mięsisto-galaretowatej.

Sporocarps fully resupinate, attached tightly to the substrate, sometimes with a slightly erect margin, initially circular, later adjaced fruitbodies links together and sporocarp extends over large area; margin torn.

Hymenophoremore or less radially undulating, venose, furrowed; pale-succulent, orange, red to pink, with age with a violet-gray or orange-brown tint.

Flesh consistency gelatinous, fleshy-jelly-like.

Sporocarps fully resupinate, attached tightly to the substrate, sometimes with a slightly erect margin, initially circular, later adjaced fruitbodies links together and sporocarp extends over large area; margin torn.

space

Flesh consistency gelatinous, fleshy-jelly-like.

zarodniki

Phlebia radiata (żylak promienisty)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, ziarenkowate, gładkie, hialinowe, z dwoma kroplami, nieamyloidalne, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, granular, smooth, hyaline, with two drops, inamyloid, 4.5-6 × 1.5-2.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. W wilgotnych okresach roku, głównie jesienią i wiosną, na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, rzadziej na iglastych.Częsty. W wilgotnych okresach roku, głównie jesienią i wiosną, na leżących pniach i gałęziach drzew liściastych, rzadziej na iglastych.
Widespread. In wet seasons, mainly autumn and spring, on hardwood trees, sporadically on conifers.
Widespread. In wet seasons, mainly autumn and spring, on hardwood trees, sporadically on conifers.
Jest kilka innych rzadszych gatunków w rodzaju żylak (Phlebia), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem. Stosunkowo podobny żylak czerwonawy (Phlebia rufa) ma hymenofor bardziej dołkowny, porowaty niż prominiście żyłkowany i jest zabarwiony jasnoochrowo do czerwonobrązowego.Jest kilka innych rzadszych gatunków w rodzaju żylak (Phlebia), do pewnego odróżnienia jedynie pod mikroskopem. Stosunkowo podobny żylak czerwonawy (Phlebia rufa) ma hymenofor bardziej dołkowny, porowaty niż prominiście żyłkowany i jest zabarwiony jasnoochrowo do czerwonobrązowego.
There are several other rarer species of the genus żylak (Phlebia), fully distinguishable only microscopically. Relatively similar żylak czerwonawy (Phlebia rufa) has a more deeply pitted hymenophore and not radially venose and is coloured light ochraceous to red-brown.
There are several other rarer species of the genus żylak (Phlebia), fully distinguishable only microscopically. Relatively similar żylak czerwonawy (Phlebia rufa) has a more deeply pitted hymenophore and not radially venose and is coloured light ochraceous to red-brown.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061118.4.06 - Phlebia radiata (żylak promienisty); okolice Wrocławia
061118-4
/okolice Wrocławia/ #16
znalezisko 20021124.2.02 - Phlebia radiata (żylak promienisty); dolina Odry, Jelcz-Oława
021124-2
leg. Marek Snowarski
/dolina Odry, Jelcz-Oława/ #10