grzyby.pl

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat.

lakownica spłaszczona, Artist's Conk /en/
Ganoderma lipsiense (Batsch.) Atk.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia; 28.06.1998, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (dębowej?), las łęgowy
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia; nietypowy, zdeformowany owocnik
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
owocnik, na kłodzie (dąb, grab?)
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
owocnik, na kłodzie (dąb, grab?)

owocnik

Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
powierzchnia owocnika
Ganoderma applanatum (lakownica spłaszczona)
na leżacej kłodzie (olszy?), w korycie strumienia; przełom przez owocnik, widać warstę płonną rozdzelającą warstwy rurek
Owocnik duży, wieloletni, zazwyczaj dość spłaszczony, bocznie szeroko przyrośnięty do podłoża, w zarysie mniej więcej półkolisty, 100-200 (600) mm szerokości i 20-70 mm grubości, brzeg dość ostry; powierzchnia matowa, nierówna, garbkowata i mniej lub bardziej wyraźnie koncentrycznie strefowana; w strefie przyrostu na brzegu jasnobrązową lub biała, poza nią czerwonobrązowa, brązowa, z wiekiem szarobrązowa do szarej, barwa zmienna z wiekiem i stopniem uwilgocenia; skórka uginająca się i pękająca przy silnym nacisku, grubości 1 mm. W okresie zarodnikowania powierzchnia kapelusza jest pokryta grubą warstwą zarodników i wygląda jak posypana kakaem.
Pory drobne (4-5 na mm), okrągłe, młode białe, suche bladożółtawe. Świeże pory pod naciskiem natychmiast brązowieją, zmiana zabarwienia jest utrwalona przez wysuszenie grzyba. Zjawisko to umożliwia wykonywanie rysunków np. przy pomocy cienkiego patyczka stąd angielska nazwa zwyczajowa Artist's Conk. Rurki wielowarstwowe, grubość warstwy 8-25 mm, brązowe lub rdzawobrązowe. Poszczególne warstwy rurek są oddzielone warstwą tkanki płonnej.
Miąższ jednorodny, korkowaty, elastyczny; przy rozrywaniu filcowato-korkowaty, grubości do 60 mm, młody biały, potem cynamonowobrązowy do ciemnobrązowego, z białymi przerostami grzybni. Zapach grzybowy, smak gorzkawy i lekko piekący. Pod wpływem KOH miąższ, rurki i pory czernieją.

Sporocarps large, perennial; rather flattened, sessile, usually rounded in shape, 100-200 (600) mm broad and 70-70 mm thick, with quite acute margin; surface dull, irregular, wrinkled and more or less distinctly zonated; at growing margin pale brown to white, above red-brown, brown, in age grey-brown to grey, colour changing in age and when wet; crust hard, cracking when heavily pressed, ca. 1 mm thick. During spore producing period cap surface with distinct layer of fresh, cacao-brown spores.
Pores minute, 4-5 per mm, rounded, young white, quickly bruising brown when pressed, pale yellowish when dried. Tubes multi-layered, with sterile trama between layers (could be seen on photograph in this paragraph), 8-25 mm thick in layer, brow to rust-brown.
Flesh corky, elastic, up to 60 mm thick, young white, then cynamon-brwon to dark brown, with white mycelium patches. Odour fungoid, taste bitterlish and slightly hot. With KOH flesh, tubes and pores blackening.Owocnik duży, wieloletni, zazwyczaj dość spłaszczony, bocznie szeroko przyrośnięty do podłoża, w zarysie mniej więcej półkolisty, 100-200 (600) mm szerokości i 20-70 mm grubości, brzeg dość ostry; powierzchnia matowa, nierówna, garbkowata i mniej lub bardziej wyraźnie koncentrycznie strefowana; w strefie przyrostu na brzegu jasnobrązową lub biała, poza nią czerwonobrązowa, brązowa, z wiekiem szarobrązowa do szarej, barwa zmienna z wiekiem i stopniem uwilgocenia; skórka uginająca się i pękająca przy silnym nacisku, grubości 1 mm. W okresie zarodnikowania powierzchnia kapelusza jest pokryta grubą warstwą zarodników i wygląda jak posypana kakaem.
Pory drobne (4-5 na mm), okrągłe, młode białe, suche bladożółtawe. Świeże pory pod naciskiem natychmiast brązowieją, zmiana zabarwienia jest utrwalona przez wysuszenie grzyba. Zjawisko to umożliwia wykonywanie rysunków np. przy pomocy cienkiego patyczka stąd angielska nazwa zwyczajowa Artist's Conk. Rurki wielowarstwowe, grubość warstwy 8-25 mm, brązowe lub rdzawobrązowe. Poszczególne warstwy rurek są oddzielone warstwą tkanki płonnej.
Miąższ jednorodny, korkowaty, elastyczny; przy rozrywaniu filcowato-korkowaty, grubości do 60 mm, młody biały, potem cynamonowobrązowy do ciemnobrązowego, z białymi przerostami grzybni. Zapach grzybowy, smak gorzkawy i lekko piekący. Pod wpływem KOH miąższ, rurki i pory czernieją.

space

zarodniki

Wysyp rdzawobrązowy do kakaowobrązowego. Wytwarzanie zarodników jest bardzo obfite i trwa od czerwca do października. Zarodniki szeroko elipsoidalne, na szczycie spłaszczone, grubościenne, powierzchnia z bardzo drobnymi kolczastymi brodawkami, brązowe, 7-9 x 5.5-6.5 µm.Wysyp rdzawobrązowy do kakaowobrązowego. Wytwarzanie zarodników jest bardzo obfite i trwa od czerwca do października. Zarodniki szeroko elipsoidalne, na szczycie spłaszczone, grubościenne, powierzchnia z bardzo drobnymi kolczastymi brodawkami, brązowe, 7-9 x 5.5-6.5 µm.
Spore print rust-brown to cacao-brown. Spores are produced in large quantity form summer till fall. Spores broadly ellipsoid, flattened at apex, thick-walled, surface with tiny spines, brownish, 7-9 x 5.5-6.5 µm.
Spore print rust-brown to cacao-brown. Spores are produced in large quantity form summer till fall. Spores broadly ellipsoid, flattened at apex, thick-walled, surface with tiny spines, brownish, 7-9 x 5.5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają przez cały rok na martwych pniach i pniakach drzew liściastych, rzadziej iglastych a wyjątkowo na żywych.Gatunek pospolity. Wieloletnie owocniki wyrastają przez cały rok na martwych pniach i pniakach drzew liściastych, rzadziej iglastych a wyjątkowo na żywych.
Common. Perennial fruitbodies on dead wood of hardwoods, rarely on conifers or on living trees.
Common. Perennial fruitbodies on dead wood of hardwoods, rarely on conifers or on living trees.

znaczenie gospodarcze

Wywołuje silną zgniliznę białą jamkowatą drewna.Wywołuje silną zgniliznę białą jamkowatą drewna.
Inedible. Cause strong white rot.
Inedible. Cause strong white rot.
Lakownica europejska (Ganoderma australe) ma owocniki o podobnym wyglądzie, bardzo grubym w stosunku do długości rurek miąższu, jego barwa jest ciemna, czerwonobrązowa, pomiędzy warstwami rurek nie ma płonnej warstwy rozdzielającej i białych przerostów grzybni w miąższu; skórka jest grubsza i bardzo twarda; ma też większe zarodniki.Lakownica europejska (Ganoderma australe) ma owocniki o podobnym wyglądzie, bardzo grubym w stosunku do długości rurek miąższu, jego barwa jest ciemna, czerwonobrązowa, pomiędzy warstwami rurek nie ma płonnej warstwy rozdzielającej i białych przerostów grzybni w miąższu; skórka jest grubsza i bardzo twarda; ma też większe zarodniki.
Close (photograph in this paragraph) has very thick trama in comparision to lenght of one tubes layer, trama dark, red-brown; between tube layers there is no separating tissue; there is no white mycelium patches in trama; crust is thicker and very hard; spores are bigger.
Close (photograph in this paragraph) has very thick trama in comparision to lenght of one tubes layer, trama dark, red-brown; between tube layers there is no separating tissue; there is no white mycelium patches in trama; crust is thicker and very hard; spores are bigger.