grzyby.pl

Hydnellum joeides (Pass.) E. Larss., K.H. Larss. et Köljalg

kolczakówka fiołkowa, sarniak fiołkowy
Sarcodon joeides (Pass.) Bataille
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
pokrój
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
widok od spodu, w grupach pod dębami
Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)

opis

Hydnellum joeides (kolczakówka fiołkowa)
trzon w zbliżeniu
Kapelusz jasny, beżowy, ochrowobrązowy, różowo-brązowy, z wiekiem ciemniejszy, czerwonobrązowy; powierzchnia gładka, aksamitna do drobno włókienkowato-łuseczkowatej; 30-110 mm, wypukły, z wiekiem rozpostarty, nieregularnie pofałdowany.

space

Trzon brązowawy z fioletowym tłem, powierzchnia włókienkowata do drobno łuseczkowatej; 20-60 x 5-25 mm, zwężający się korzeniasto; pełny.

space

Pileus light-coloured, beige, ochre-brown, pink-brown, with age darker, red-brown; surface smooth, velutinous to finely fibrillose-scaly; 30-110 mm, convex, with age plane, irregularly undulating.

space

Stipe brownish with violet background, surface fibrillose to finely squamulose; 20-60 x 5-25 mm, rooting; solid.

space

występowanie

Brak w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. I.32 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Rzadki. Od lata do jesieni, zwykle w grupach i zrośnięte po kilka, w lasach liściastych, pod dębami, bukami i kasztanowcami.
Rare. Summer-fall, usually gregarious or clustered, in hardwood forests, under oaks, beech, chestnut.

jadalne czy trujące? 🟡

uwagi

Sarcodon fuligineo-violaceus rośnie w lasach iglastych. Jego miąższ na cięciu przybiera w kapeluszu barwę niebiesko-szarą, w trzonie jest niezmienny, czerwonawy.
Sarcodon fuligineo-violaceus grows in coniferous forests. Its flesh on cut in the cap assumes blue-gray olour, in the stem is unchanging, reddish.

wybrane okazy · selected collections

#10
02 08 24 - 6
leg. Marek Snowarski
/lasy milickie, groble stawów/
#17
04 09 07 - 2
/okolice Milicza/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi [26II]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji