grzyby.pl

Lentinus tigrinus (Bull.) Fr.

twardziak tygrysi, twardziak tygrysowy
Panus tigrinus (Bull.) Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
łuseczki na kapeluszu i trzonie
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
powierzchnia kapelusza; w sadzie, na pniaku jabłoni
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
w sadzie, na pniaku jabłoni

opis

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
blaszki
Kapelusz kremowy z ciemnobrązowymi, delikatnymi łuseczkami; z wiekiem coraz bardziej wypukły i z zagłebieniem w centrum, nawet lejkowaty; 40-100 mm średnicy.

space

Trzon kremowy z czerniawymi, brązowawymi łuseczkami; 30-50 x 4-8 mm, cylindryczny, lub zwężający się ku podstawie; młody z delikatny, zanikającym, błoniastym pierścieniem.

space

Pileus cream-coloured with dark brown delicate squamules; with age becoming convex and umbilicate, even somewhat infundibuliform; 40-100 mm in diameter.

space

Stipe cream-coloured with blackish, brownish squamules; 30-50 x 4-8 mm, cylindrical or tapered towards the base; young with a delicate, evanescent, membranous ring.

space

zarodniki

Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
spores
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, hialinowe, gładkie, 6-8 x 3-4 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, hyaline, smooth, 6-8 x 3-4 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Lentinus tigrinus (twardziak tygrysi)
siedlisko, starorzecze z butwiejącą kłodą wierzby
Nieczęsty. Owocniki wyrastają od wiosny do jesieni, w wiązkach i pojedynczo na martwym drewnie liściastym, zwykle w dolinach rzek na karpach i kłodach wierzbowych lub topolowych (fot. obok).
Not common. Spring-fall, clustered or solitary on hardwood wood, usually along rivers and streams on willow or poplar trunks and branches.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Gatunek zmienny w wyglądzie. Tworzy szereg form. Zobacz też, znacznie masywniejszego wyrastającego na drewnie iglastym twardoskórzaka łuskowatego (Neolentinus lepideus).
Species of changing stature. Found in various forma. See also a much more massive, growing on coniferous wood, twardoskórzak łuskowaty (Neolentinus lepideus) (photo).

wybrane okazy · selected collections

#3
06 08 14 - 2
/dolina Odry-Oławy/
#4
02 05 11 - 14
leg. Marek Snowarski
/dolina Bystrzycy/
#9
ww.030430-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Gerhardt, E., 1995 — Przewodnik grzyby. [1]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Lentinus tigrinus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

357956 280551 137433 AB-56 330964 AB-64 23938 AB-65 359486 345605 AB-75 23939 AB-83 327587 AB-85 345796 331754 AB-89 346700 345389 AB-93 316197 114013 AB-94 110912 114000 35933 110907 111332 AB-97 323104 AC-13 314793 AC-21 299590 111140 AC-30 301531 AC-41 299592 AD-18 33232 BB-00 33086 BC-28 39572 BC-71 305501 298822 BC-79 130097 152515 BC-99 130768 63567 BE-38 129690 CB-29 358365 CC-15 297409 CC-17 299302 CC-23 299211 CC-77 319354 CC-83 299313 136671 CC-85 299299 319359 319306 CD-11 111475 DA-70 66394 DA-80 31843 71848 66392 20421 DA-82 362159 335482 DA-83 361583 DA-96 358779 359510 DB-03 359085 DB-06 358776 DC-28 338795 DD-37 67893 DD-85 309740 DE-36 332966 DE-54 313509 131445 131497 131485 359453 335074 DE-55 130274 314550 100239 313508 DE-56 304791 DE-65 347888 DE-75 72968 EC-20 347901 334869 EC-34 335184 EC-35 298584 301566 363923 EC-46 318047 EC-56 298583 FE-19 367544 FF-01 101366 FF-90 30746 FG-02 361291

 ID20421  Lentinus tigrinus; Na osiedlu, plac zabaw, Gdańsk, Michałowskiego 41, DA-80; 2005.08.02; Karcz drzewa liściastego, nieokreślonego. W pobliżu bzy czarne, dąb, jesion.; Karcz średnio spróchniały. Dookoła pnia w kępkach po 6-10 sztuk; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: Grzyby stały do końca nie zostały zdewastowane (o dziwo)
fot. 18322

 ID23938  Lentinus tigrinus; Inoujście, pow. Goleniów, AB-64; 2005.06.11; łęgi nadrzeczne; na pniu wierzby gromadnie kilkanaście osobników; leg. Grazyna Domian; det. Sebastian Pinczer; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23692

 ID23939  Lentinus tigrinus; dolina Iny, pow. Goleniów, 3 km na N od Strumian, AB-75; 2005.06.05; nieuregulowane koryto rzeki; wierzba zwalona w nurt rzeki pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 23696fot. 23697

 ID30746  Lentinus tigrinus; Podkarpacie - Sławęcin, gm. Skołyszyn, pow. Jasło, starorzecze rz. Ropy, FF-90; 2006.04.29; Łęg wierzbowy, na brzegu zarastającego starorzecza; Na zmurszałej kłodzie wierzbowej częściowo zanurzonej w wodzie Wiązkami po kilka owocników lub pojedynczo, łącznie około 40 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, u zgłaszającego, <06-04-29 Lentinus tigrinus>, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Twardziak tygrysi
fot. 33067 fot. 33068

 ID31843  Lentinus tigrinus; Gdańsk Strzyża, DA-80; 2006.05.15; Na osiedlu plac,park,trawnik blisko lasu.; Ma mocno zmurszałym pniu niezidentyfikowanego drzewa trzy kępki razem ok 20szt.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/11.06.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Powtórzenie stanowiska z zeszłego roku.
fot. 34708

 ID33086  Lentinus tigrinus; Kołobrzeg - 3 km w kierunku wschodnim, 300 m od brzegu morskiego., BB-00; 2006.05.26; Teren bagien ze stojącą wodą powierzchniową z łozowiskami.; Zmurszała kłoda wierzbowa. Rosnące pojedynczo i w grupach po 2-3 szt..; leg. Tadeusz Twardy; det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/21.06.06, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:
fot. 37228 fot. 37229 fot. 37230 fot. 37231

 ID33232  Lentinus tigrinus; 1,5 km na SE od Wilkowa, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006. 05. 11; las liściasty (Alnetalia glutinosae); na gałęzi leżącej na ziemi gromadnie(5); leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.387, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID35933  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na S od Kołowa, AB-94; 2006.06.28; śródleśne jezioro; na powalonym w wodę pniu buka gromadnie, kilkadziesiąt owocników w różnym wieku; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/29.11.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42662

 ID39572  Lentinus tigrinus; 500m na zachód od Dziembowa, pow pilski, woj. wielkopolskie, BC-28; 2006.08.19; w pobliżu źródliska, wiele gatunków drzew; na zmurszałym pniu porośniętym mchem kilka owocników; leg. Robert Puciata; det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E 115, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 49723

 ID63567  Lentinus tigrinus; Rozlewiska Warty w Poznaniu-Radojewie N52 30 19.2 E16 57 58.6, BC-99; 2007.05.06; Błotniste rozlewisko Warty, stojąca woda, powalone przez bobry drzewa liściaste; Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa liściastego zanurzonym częściowo w błocie w kilku grupach po 3-10 owocników na różnych kłodach; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MW/27.06.07, tak (złej jakości), notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 90656 fot. 90657

 ID66392  Lentinus tigrinus; Gdańsk, ul. Michałowskiego, DA-80; 2007.05.28; Granica osiedla, lasu i działek; na zmurszałym nieoznaczonym pniu Kilkanaście owocników w kępkach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 96444 fot. 96445

 ID66394  Lentinus tigrinus; Sopot Park Północny., DA-70; 2007.05.29; Las łegowy w pasie nadmorskim.; na pniaku olszy leżącej na granicy wydm i plaży Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/3.06.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 96448

 ID67893  Lentinus tigrinus; Walewice, DD-37; 2007.04.20; Drzewostan liściasty, niedaleko rzeki; Na starym pniu drzewa liściastego W wiązce, 9 Owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Piotr Perz; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Owocniki rosły 300 metrów za Pałacem w Walewicach
fot. 99273 fot. 99274

 ID71848  Lentinus tigrinus; Gdańsk ul. Michałowskiego, DA-80; 2007.07.19; Pień liściastego nieoznaczonego osiedle leśne; zmurszały pieniek Kilkanaście owocników w kępce; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 108295
Kolejne owocniki w tym roku (ID: 66392)

 ID72968  Lentinus tigrinus; Kłomnice, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-75; 2007.07.21; dąb, sosna, brzoza; pień, najprawdopodobniej dębowy grupa kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110782 fot. 110783

 ID100239  Lentinus tigrinus; 1km NW,Bobry,pow.radomszczański, DE-55; 2008.05.18; pas nadrzecznych wierzb (rz.Warta); na pniaku po ściętej wierzbie i na pniu tejże wierzby leżącym w wodzie w kilku grupkach (ok.25 sztuk); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: stanowisko obserwowane od kilku lat

fot. 170161 fot. 170162 fot. 170163 fot. 170164

 ID101366  Lentinus tigrinus; Tarnobrzeg, ul. Kochanowskiego, przy szkole nr.3, FF-01; 2005.07.22; Trawnik przy chodniku z drzewami; Na pniaku topoli albo wierzby kilkanaście owocników pozrastanych ze sobą; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK w ZBŚRiL PAN, 8/JK/26.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID110907  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 2,3km na SE od Kołowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.05.01; śródleśne mokradło; na powalonym w wodę drzewie liściastym w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193420

 ID110912  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,6 km na W od Starego Czarnowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.05.06; śródleśne oczko wodne; konary powalonej w wodę wierzby pojedynczo i w wiązkach - 12 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/GD/30.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193436

 ID111140  Lentinus tigrinus; boczny kanał Odry w Krajniku Dolnym, gm. Chojna, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AC-21; 2007.05.23; boczny kanał rzeki; na powalonym w wodę pniu wierzby 9 owocników w małych wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (zbyt daleko od brzegu), tak, notatka: tak
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 193871

 ID111332  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.09.01; śródlesne oczko wodne; gałęzie liściaste zanurzone w wodzie 15 owocników pojedynczo i w wiązkach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/16.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 194278

 ID111475  Lentinus tigrinus; województwo wielkopolskie, powiat średzki, miejscowość Giecz, niedaleko po wjechaniu do Giecza od strony Chłapowa, CD-11; 2008.08.27; przydroże asfaltowej szosy, po przeciwnej stronie tej szosy rosną jesiony; pniak po wyciętym przydrożnym drzewie liściastym cztery wiązki po 3 do ok. 20 owocników; leg. Barbara K.; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/7.09.10, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°19'10,44" E17°22'06,29"

fot. 194645 fot. 194646

Więcej zdjęć w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/194228.html

 ID114000  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,4 km na SW od Kołowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.08.27; osuszony z powodu spadku poziomu wody brzeg jeziora; na kołkach z drzewa liściastego, które ktoś kiedyś ułożył jako kładkę w wodzie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 200768

 ID114013  Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,8 km na S od Binowa, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2008.08.31; brzeg jeziora; na olchowych żerdziach w wodzie pojedynczo i w grupach - 8 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: twardziak tygrysi
fot. 200805

 ID129690  Lentinus tigrinus; Prawy brzeg rzeki Widawa na odcinku między mostem kolejowym, a ujściem. Powiat Trzebnica, dolnośląskie., BE-38; 2009.04.26; Wierzby na brzegu koryta rzeki.; Na murszejacych gałęziach wierzby W grupach po 15 - 40 owocników w grupie; leg. Michał Jezierski; det. Michał Jezierski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MJ/31.07.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 236649 fot. 236650 fot. 236651fot. 236652

 ID130097  Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, pow. obornicki, nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Buczyna, oddział 93, 1,5 km na NW od Nienawiszcza, BC-79; 2009.04.26; śródleśny staw powstały w wyniku zbudownia małej tamy na strumieniu, drzewostan wokoło: buk, dąb, olsza; gałązki pływające na powierzchni stawu ok. 10 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Grażyna Domian; eksykat: Nie, pobranie z powierzchni stawu nie było możliwe, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/236303.html

owocniki na gałązkach na powierzchni stawu
fot. 237623

 ID130274  Lentinus tigrinus; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.05.03; pas nadrzecznych wierzb; na pniaku i kłodzie wierzbowej kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'34,22"N 19st23'37,3"E

fot. 238079 fot. 238080 fot. 238081

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID100239

 ID130768  Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadleśnictwo Łopuchówko, od 1,6 do 2,2 km na NE od Radojewa, BC-99; 2009.05.08; rozlewisko rzeki Warty oraz nad brzegiem Warty, brzeg rzeki i mokradło porasta wierzba, wiąz, topola; gałązki spoczywające przy i w mokradle i pniak na brzegu rzeki ponad 10 grup po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/15.05.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: od N 52°30'25,56" E 16°57'59,91" do N 52°30'27,77" E 16°58'03,71"
oraz N 52°30'43,06" E 16°58'08,68"

stanowisko położone w pobliżu, nieco na N, od stanowiska znalezionego w 2007 r. przez Michała Wójtowskiego ID: 63567

dwa przykłady siedliska i owocników

nad mokradłem:
fot. 239066 fot. 239067 fot. 239068

na brzegu rzeki:
fot. 239069 fot. 239070 fot. 239071

 ID131445  Lentinus tigrinus; 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las topolowo-sosnowy nad rz.Wartą; na pniakach topoli balsamicznych dwie grupy-13 i 6 zejściowych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'6,77"N 19st11'8,31"E


fot. 240728 fot. 240729

 ID131485  Lentinus tigrinus; Zakrzówek Szlachecki-droga na Jankowice,gm.Łądzice, DE-54; 2009.05.16; droga przez las sosnowy,pas przydrożnych brzóz; na zmurszałym pniaku brzozowym grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 240856 fot. 240857

 ID131497  Lentinus tigrinus; 1 km S,Jankowice,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; oczko wodne przy starorzeczu Warty,na obrzeżach oczka dęby i osiki; na łodzie liściastej leżącej w wodzie kilkadziesiąt owocników na kłodzie i dwie grupki po kilka owocników na drobniejszych fragmentach drzewa,leżących na skraju oczka; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/21.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'57,9"N 19st15'24,33"E

fot. 240909 fot. 240910 fot. 240911

 ID136671  Lentinus tigrinus; woj. wielkopolskie, Gniezno, Park Miejski leżący pomiędzy ulicami: Jana III Sobieskiego, Konikowo i Aleją Marcinkowskiego, CC-83; 2009.06.29; park miejski; pniak prawdopodobnie gatunku drzewa liściastego wiązka i pojedyncze owocniki, łącznie ok. 5 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BK/31.07.09, tak, notatka: wpis do tabeli+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: zdjęcia:
fot. 251630 fot. 251631

wątek na forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/250477.html

 ID137433  Lentinus tigrinus; Tomaszów Maz. ul.Warszawska, zaraz za skrzyżowaniem z ul.KKołłątaja; 2009.06.26; Zaplecze Kwiaciarni, dawniej ogród z jabłonią i gruszą , ziemia ogrodowa wysokopróchnicza; na zmurszałym pniu wokół pnia w grupie kilka sztuk; leg. Piotr Sowik; det. Marek Ciszewski; eksykat: nie, komplet foto w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/250317.html, notatka: Pozostaje pod stałą obserwacją
uwagi: w załączeniu mapka - czerwony krzyżyk wskazuje miejsce wystąpieniafot. 253704

 ID152515  Lentinus tigrinus; 0,8 km W, Starczanowo, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-79; 2009.09.05; obniżenie terenu porośnięte jesionem, olszą, bukiem; pniak niezidentyfikowanego gatunku drzewa jeden owocnik na powierzchni cięcia pniaka; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/BK/28.12.09, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: N 52°36'36,77" E 16°56'36,25"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo, oddział 229

na tym samym pniaku 04.09.2008 zaobserwowałam Lentinus tigrinus, jednak nie zgłaszałam, bo nie pobrałam owocnika na eksykat

zdjęcia: trzy z zeszłego roku (owocnik w 3 ujęciach) oraz dwa tegoroczne (siedlisko i owocnik)
fot. 293707 fot. 293708 fot. 293709 fot. 293710 fot. 293711

ID280551 Lentinus tigrinus; Krosno, ul Suchodolska 20, pow. Krosno, woj. podkarpackie; 12.04.2016; ; Na pniu po wyciętej kilka lat temu jabłoni. Drewno jeszcze dość twarde W dość licznej grupie; leg. Jerzy Staroń; det. Anna Kujawa; eksykat: Suszę, tak, notatka: nie
uwagi: Dyskusja w dziale "Jaki to grzyb" https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/837556.html
dnia 28.04.2016
fot. 837669fot. 837670fot. 837671

ID297409 Lentinus tigrinus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.06.04; Świeżo zmeliorowana, podmokła łąka. Ols.; Pozornie z torfu. 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908679 fot. 908680

ID298583 Lentinus tigrinus; Karniewo,gm.Karniewo pow. Maków Mazowiecki woj. mazowieckie, EC-56; 2017.04.19; Przydroże z murszejącymi pniakami; murszejący pniak liściasty(jesion?) kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914621 fot. 914622 fot. 914623

ID298584 Lentinus tigrinus; ok.2km na E od Przasnysza,gmPrzasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.04.19; Przydroże z murszejącymi pniakami; murszejący pniak liściasty(jesion?) kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914628 fot. 914629 fot. 914630

ID298822 Lentinus tigrinus; Międzychód, na N brzegu Warty, w pobliżu mostu na DW 160, pow. międzychodzki, woj. wielkopolskie, BC-71; 2017.04.15; brzeg rzeki z odziomkami po wyciętych wierzbach; odziomek po ściętej wierzbie w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915732 fot. 915733 fot. 915734

 ID299211  Lentinus tigrinus; Minikowo (gmina Nakło nad Notecią) 1 km SSW, rez. Las Minikowski, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-23; 2012.04.30; las li¶ciasty; leż±ce drewno kilkana¶cie owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nie
uwagi: 53°09'24,2"N 17°44'04,9"E

Rezerwat Las Minikowski jest położony w obrębie korytarza ekologicznego włączonego do sieci Natura 2000: Doliny Noteci (OZW).

siedlisko
fot. 917639 fot. 917640
owocniki
fot. 917641 fot. 917642

 ID299299  Lentinus tigrinus; Trzemeszno, ul. Dworcowa, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-85; 2015.09.24; aleja drzew w mieście, drzewa głównie po przeciwnej stronie, z tej strony sporo drzew wyciętych; pniak bardzo licznie; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003840, tak, notatka: nie
uwagi: 52°34'11,1"N 17°49'11,6"E
widok ogólny na stanowisko
fot. 917897
pniak z owocnikami
fot. 917898 fot. 917899
owocniki
fot. 917900

stanowisko już nie istnieje, po roku nie było ¶ladu po pniaku

 ID299302  Lentinus tigrinus; Strzelce Dolne (gmina Dobrcz), pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-17; 2016.10.31; przydroże drogi asfaltowej przez wieś; resztki pniaka liœciastego (prawdopodobnie jesionu) wiązka licznych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003824, tak, notatka: nie
uwagi: N 53st 12' 27.5" = 53.2076 st
E 18st 10' 37.2" = 18.177 st

widok ogólny na stanowisko
fot. 917921
owocniki
fot. 917922 fot. 917923

 ID299313  Lentinus tigrinus; Gniezno, ul. Roosevelta, przy sklepie Ziemowit, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-83; 2017.05.05; trawiasty skwer; pniak po drzewie liściastym wiązka kilku owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003844, tak, notatka: nie
uwagi: 52°32'24,2"N 17°37'15,6"E

ogólny widok na stanowisko
fot. 917951
pniak z owocnikami
fot. 917952
owocniki i pobrane okazy
fot. 917953 fot. 917954

rok temu rosły tu smardze (ID 299200), w tym roku nie ma smardzy

ID299590 Lentinus tigrinus; ok. 2,5 km na SW od miejscowości Radoszki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-21; 2017.04.26; zadrzewienie na wschodnim brzegu Odry; na korzeniach wierzb nadrzecznych w wiązkach i grupach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919397 fot. 919398 fot. 919399 fot. 919400

ID299592 Lentinus tigrinus; Cedyński Park Krajobrazowy (Dolina Słubi), ok. 2,7 km na SW od osady Moryń Dwór, gm. Mieszkowice, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-41; 2017.05.01; koryto rzeki; na konarze liściastym (Ol?) zalegającym w korycie rzeki w grupach i wiązkach - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 919412 fot. 919413 fot. 919414

ID301531 Lentinus tigrinus; ok. 0,9 km na S od miejscowości Bielinek w gminie Cedynia, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-30; 2017.06.03; naturalny brzeg starorzecza Odry; na konarach wierzby zalegających w strefie brzegowej i w wodzie w grupach i wiązkach - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 928390 fot. 928391 fot. 928392 fot. 928393

ID301566 Lentinus tigrinus; Droga wojewódzka 544,miejscowość Klewki k.Przasnysza,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.06.24; Rów przydrożny; murszejący pniak liściasty kilka zejściowych owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 928598 fot. 928599 fot. 928600 fot. 928601

 ID304791  Lentinus tigrinus; 1 km NW od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.06.25; śródleśny ols; na wpół zagrzebanym w ziemi konarze olchy (?) grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 19/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 34,3" N i 19st 26' 57" E

fot. 943661 fot. 943662 fot. 943663

ID305501 Lentinus tigrinus; Wiejce, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, BC-71; 2017.09.10; park pałacowy; spróchniały pieniek w wiązce 3 owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: znalezisko z wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/947122.html

fot. 947859

ID309740 Lentinus tigrinus; Chechło Pierwsze, ul. Nowa, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2016.04.25; zadrzewienie ol nad rowem melioracyjnym; gałąź olszy czarnej leżąca na ziemi grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/836923.html
uwagi: fot. 967191

 ID313508  Lentinus tigrinus; Stobiecko Miejskie ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.04.26; przydroże; resztki pniaka liściastego drzewa ponad 20 owocników w dwóch wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 10/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 16,7" N i 19st 22' 47,8" E

fot. 991443 fot. 991444

 ID313509  (potwierdzenie 131497) Lentinus tigrinus; 1 km S od wsi Jankowice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2018.04.28; starorzecze Warty; na fragmentach grubych gałęzi leżących na brzegu kilka owocników na dwóch gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 26/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 2,6" N i 19st 15' 26,65" E

fot. 991448 fot. 991449

Tegoroczne grzybki rosły ok.120 m na pn. od stanowiska pierwotnego. Na pierwotnym stanowisku obserwowałem owocniki w latach 2011-2016

 ID314550  Lentinus tigrinus; 0,7 km NE od wsi Lipie, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.05.12; śródleśna niecka w borze sosnowym -olcha, osika i inne; na omszałym pniaku grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 24/JN/16.05.2019, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 43,7" N i 19st 24' 24,7" E

fot. 999925 fot. 999926

ID314793 Lentinus tigrinus; 0,4 km na N od osady Trzaski w gm. Banie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-13; 2018.04.28; koryto rzeki ze złomami; na leżącej w wodzie kłodzie liściastej w grupie - ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1001885 fot. 1001886 fot. 1001887

ID316197 Lentinus tigrinus; Puszcza Bukowa, 1,2 km na N od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.07.06; strefa przybrzeżna śródleśnego oczka wodnego; na kłodach i cienkim pniaku drzew liściastych pojedynczo, w grupkach i wiązkach - łącznie kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1010973 fot. 1010974 fot. 1010975 fot. 1010976 fot. 1010977

ID318047 Lentinus tigrinus; Bogate,przy DK57,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.09.15; rów przydrożny; pniak jesionowy kilkanaście owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1023445 fot. 1023446 fot. 1023447

 ID319306  Lentinus tigrinus; ok. 1 km, E, Duszno (gmina Trzemeszno), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-85; 2018.10.21; zadrzewienie wierzbowe nad śródpolnym oczkiem wodnym (bardzo niski stan wody - tylko podmokłość); pniak wierzby pięć owocników (znalezione w stanie zaschniętym); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003977, tak, notatka: nie
uwagi: 52°37'12,8"N 17°52'37,6"E
owocniki
fot. 1032574

 ID319354  Lentinus tigrinus; Strzelno, ul Kolejowa (DK 15), przy cmentarzu, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-77; 2017.10.08; trawiaste przydroże szosy w mieście; pniak po wyciętym drzewie przydrożnym grupa okazałych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003978, tak, notatka: nie
uwagi: 52°37'38.7"N 18°10'00.6"E
widok na stanowisko
fot. 1032841
owocniki w naturze
fot. 1032842
okazy na suszarce
fot. 1032843

 ID319359  Lentinus tigrinus; 1,5 km na W od Wylatowa, gmina Mogilno, pow. mogileński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-85; 2017.10.09; przydroże szosy (drogi krajowej); pniak po wyciętym drzewie przydrożnym grupa owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003979, tak, notatka: nie
uwagi: 52°36'45.4"N 17°55'11.0"E
w towarzystwie pojedynczych owocników Gymnopilus junonius oraz jakiegoś czernidłaka (nie pobrany do oznaczenia)
stanowisko to samo, co w zgłoszeniu G. junonius ID 319357
widok ogólny
fot. 1032862
owocniki
fot. 1032863 fot. 1032864

ID323104 Lentinus tigrinus; Dolina Krąpieli, 1,2 km na NE od Sułkowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2019.04.29; koryto rzeki; na kłodzie złomu Ol w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1062336 fot. 1062337 fot. 1062338 fot. 1062339

ID327587 Lentinus tigrinus; Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 1 km na E od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.10.17; łęg olszowo-topolowy; na konarze olszy w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1111619 fot. 1111620 fot. 1111621

ID330964 Lentinus tigrinus; Puszcza Goleniowska, 2 km na SW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2020.05.01; młoda olszyna bagienna; na leżącej na ziemi gałęzi Ol w grupie - 3 ow.; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1135235 fot. 1135236 fot. 1135237 fot. 1135238 fot. 1135239

ID331754 Lentinus tigrinus; 0,5km na pn od Reptowa,ZPK Torfowisko Reptowo, odz.769, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2020.06.07; ols z brzozą poprzecinany kanałami; leżąca kłoda wierzby kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Twardziak tygrysi fot. 1141767fot. 1141768fot. 1141769fot. 1141770fot. 1141771

ID332966 Lentinus tigrinus; Góra Kamieńska; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2020.07.04; obrzeża stawu; na pniaku po ściętej wierzbie ew. topoli grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 13' 16,4" N i 19st 26' 21,8" E

fot. 1148995 fot. 1148996 fot. 1148997 fot. 1148998

 ID334869  Lentinus tigrinus; przy szosie Kuczbork-Kozielsk, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2020.06.25; rząd wyciętych drzew przydrożnych; na kilku sąsiadujących ze sobą, dość silnie rozłożonych pniakach drzew liściastych (przypuszczalnie topól) licznie w grupach i wiązkach; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: BGF0006881, tak, notatka: nie
uwagi: gatunek występuje licznie w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, prawie zawsze na pniakach wyciętych liściastych drzew przydrożnych
fot. 1162740fot. 1162741fot. 1162742

ID335074 (potwierdzenie 131497) Lentinus tigrinus; 1,4 km S od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2020.08.16; bór sosnowy, fragment z okresowym ciekiem wodnym -sosna, dąb, olcha, brzoza; zwałowisko gałęzi, konarów i fragmentów pni drzew liściastych; na kłodzie dębowej lub olchowej i na pniaku liściastego ponad 20 owocników, pojedynczo i w wiązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 45,8" N i 19st 15' 35,5" E -400 m SE od stanowiska pierwotnego

fot. 1164253 fot. 1164254 fot. 1164255 fot. 1164256


30.08. znalazłem inną grupę twardziaków ( 750 m NW od pierwotnego stanowiska -GPS: 51st 2' 12,7" N i 19st 15' 11,3" E ) rosnącą na konarze drzewa leżącego w korycie Warty

fot. 1164257 fot. 1164258 fot. 1164259

ID335184 Lentinus tigrinus; ok.1km na W od Szczepanek,gm.Opinogóra Górna, pow. ciechanowski, woj. mazowieckie, EC-34; 2020.09.01.; rów przydrożny w grądzie; pozornie na ziemi wiązka kilku owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1165254 fot. 1165255

ID335482 Lentinus tigrinus; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2020.09.06; plaża, wydma; wierzba kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1167646

ID338795 Lentinus tigrinus; przy skrzyżowaniu szosy Sinogóra-Syberia z drogą gruntową do przysiółka Psota, gm. Lubowidz, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, DC-28; 2020.09.19; pas drzew przydrożnych; na silnie rozłożonym pniaku topoli kilkadziesiąt mocno podeschniętych owocników; leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: TAK, prześlę do Pani A. Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi: gatunek występuje licznie w tym kwadracie ATPOL i sąsiednich, prawie zawsze na pniakach wyciętych liściastych drzew przydrożnychfot. 1187274fot. 1187275fot. 1187276

ID345389 Lentinus tigrinus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,1 km na SE od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.05.29; śródleśne mokradło; na konarach zanurzonych w wodzie i błocie w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1228342 fot. 1228343 fot. 1228344 fot. 1228345

ID345605 Lentinus tigrinus; Goleniów, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB-65; 2021.05.30; park po cmentarny; na zmurszałym pniaku klonu trzy owocniki; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Twardziak tygrysi
Kilka lat temu w tym samym miejscu jeden duży(7-10cm) owocnikfot. 1230127fot. 1230128fot. 1230129

ID345796 Lentinus tigrinus; Reptowo,przy lini kolejowej 0,5km na W od dworca, Nadl.Kliniska,Leśn.Niedźwiedź,odz.770, gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2021.06.19; ols bagienny; kłody i gałęzie olszy czarnej licznie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Twardziak tygrysifot. 1232140fot. 1232141fot. 1232142fot. 1232143fot. 1232144

ID346700 Lentinus tigrinus; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Perłówkowa Buczyna), 1 km na NE od miejscowości Kozy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.07.22; ols; na zanurzonej w wodzie kłodzie w grupie - 2 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1242748 fot. 1242749 fot. 1242750

ID347888 Lentinus tigrinus; 1 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2021.06.13; śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami na obrzeżu; na leżącej na ściółce, gnijącej gałęzi wierzbowej grupa kilku, drobnych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 34,5" N 19st 24' 12,3" E

fot. 1252216 fot. 1252217 fot. 1252218

ID347901 (potwierdzenie 334869) Lentinus tigrinus; przy szosie Kuczbork-Kozielsk, gm. Kuczbork-Osada, pow. Żuromin, woj. mazowieckie, EC-20; 2021.07.04; rząd wyciętych drzew przydrożnych; tym razem tylko kilka podeschłych owocników na resztkach pniaka liściastego (sucho!); leg. Michał Plakwicz; det. Michał Plakwicz; eksykat: przy zgłoszeniu pierwotnym, tak, notatka: nie
uwagi: GPS (nie podany przy zgłoszeniu pierwotnym): 53;5;10N; 20;3;15E
fot. 1252317fot. 1252318

ID357956 Lentinus tigrinus; 50.076328, 20.039604, pow. krakowski, woj. malopolskie; 2022.05.25; park, drzewa owocowe, brzozy, topole; korzen prawdopodobnie jablonki w grupie, okolo 10szt; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: obserwowany kilka sezonow, zglaszany dopiero teraz https://www.youtube.com/watch?v=lFr41Ejjadg

fot. 1339957 fot. 1339958 fot. 1339959

ID358365 Lentinus tigrinus; Kręski Młyn k. Starogardu Gdańskiego, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-29; 2022.06.12; ols nad rzeką Wierzyca; powalona do rzeki kłoda olchowa kilkanaście owocników w grupie; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Na odcinku rzeki Wierzyca Linowiec - Kręski Młyn były przynajmniej cztery kłody olchowe pokryte licznymi (kilkadziesiąt) owocnikami twardziakafot. 1344548fot. 1344549fot. 1344550fot. 1344551

ID358776 Lentinus tigrinus; Elbląg, las Bażantarnia, Pd. skraj, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.06.22; Buczyna z dodatkiem dębu, niewielka polanka na zboczu o Pd. wystawie; na pniaku buka lub dębu 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: nie
uwagi: 54°10'07.7"N 19°28'05.5"E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1347452.html

ID358779 Lentinus tigrinus; Elbląg – Jelenia Dolina (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.06.27; Buczyna, w tym miejscu z Ol, Db, skraj śródleśnego bajorka; na spróchniałej gałęzi liściastego w błocie na skraju bajora 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'49.3"N 19°29'39.4"E

fot. 1348848fot. 1348849fot. 1348850fot. 1348851

ID359085 Lentinus tigrinus; Nowy Dwór Gdański, prywatna posesja, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DB-03; 2022.07.07; ogród na posesji; u podstawy pniaka jabłoni 7-8 owocników; leg. Małgorzata P.; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Grzyby znalezione przez koleżankę 07.07.2022 (fot. 1), owocniki zebrane 11.07.2022 (pozostałe zdjęcia).

fot. 1351410 fot. 1351411 fot. 1351412 fot. 1351413 fot. 1351414 fot. 1351415

ID359453 Lentinus tigrinus; 0,5 km S od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2022.07.23; obrzeża śródleśnego olsu; na gnijących gałęziach leżących w przydrożnym rowie grupa kilkudziesięciu owocników, większość ''zejściowa''; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 23" N 19st 16' 9,2" E

fot. 1356934 fot. 1356935 fot. 1356936

ID359486 Lentinus tigrinus; Goleniów, zieleniec przy ul.Puszkina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB-65; 2022.07.28; zieleniec z Kl,Wb; pień po ściętej wierzbie mandżurskiej jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Zdjęcia zrobione w domu
Twardziak tygrysi fot. 1357197fot. 1357198

ID359510 Lentinus tigrinus; Pagórki 1 km SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.07.30; na granicy olsu i buczyny; na drągu liściastego kilkanaście owocników w grupkach i kępkach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: 54°15'03.8"N 19°31'59.1"E

fot. 1357752 fot. 1357753 fot. 1357754 fot. 1357755

ID361291 Lentinus tigrinus; Krosno, cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-02; 2022.09.16; w okolicy brzozy i lipy; murszejący pniak po ściętej brzozie lub lipie trzy owocniki w kępce; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1373508 fot. 1373509 fot. 1373510 fot. 1373511 fot. 1373512

ID361583 Lentinus tigrinus; Jantar - plaża (wejście nr 82), pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-83; 2022.09.23; skraj plaży przy wydmach; na zagrzebanym w piasku pniu sosny (!) kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°20'39.2"N 19°01'11.1"E

Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1374585.html

ID362159 Lentinus tigrinus; Mikoszewo, plaża, przy wejsciu nr 90, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2022.10.08; wydma biała; piasek, zapewne na podziemnych szczątkach, korzeniach,w pobliżu kłoda suchej wierzby pojedynczo, kilka owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1380635fot. 1380636fot. 1380637

ID363923 Lentinus tigrinus; Przasnysz, skwer ul. Piłsudskiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2022.10.28; skwer; na pniaku liściastego dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1393650 fot. 1393651 fot. 1393652

ID367544 Lentinus tigrinus; Zawieprzyce, pow. łęczyński, woj. lubelskie, FE-19; 2023.04.26; zadrzewiony brzeg rzeki Wieprz (topola, olsza, jesion, czeremcha); na drzewie zanurzonym w wodzie kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1426831

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji