grzyby.pl

Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser

pieczareczka różowoblaszkowa, czubówka biała
Leucoagaricus carneifolius (Gillet) M.M. Moser · Leucoagaricus cretaceus sensu Moser [gł. w czekl.] · Leucoagaricus naucinus sensu auct. · Leucoagaricus olgae (Velen.) M.M. Moser · Leucoagaricus pudicus sensu auct.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podany w czekliście [105] Leucoagaricus cretaceus (Bull.) M.M. Moser być może odnosi się do tego gatunku a nie do Leucocoprinus cretaceus (Bull.) Locq.; wskazywałaby na to częstość obserwacji.
• Mycobank jako synonim podaje Leucoagaricus carneifolius (Gillet) Wasser; w GBIF to oddzielny gatunek. (2022-12-22)
• Czeklista [105] i Mycobank jako synonim podają Leucoagaricus subcretaceus Bon; w GBIF to oddzielny gatunek. (2022-12-22)
Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)
owocniki
Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)
pierścień i spód kapelusza
Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)
młody owocnik
Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)
starszy owocnik
Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)

opis

Leucoagaricus leucothites (pieczareczka różowoblaszkowa)
Kapelusz biały, białawy, pośrodku czasem nieco zszarzały, także czasem ze słabym różowym odcieniem, miejsca uciśnięte mogą żółknąć; 30-100(200) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do płaskiego; powierzchnia prawie gładka, sucha, początkowo bardzo drobno przylegająco wełnisto-łuseczkowata na brzegu kapelusza; brzeg nieco wystający poza blaszki, początkowo z krótkimi resztkami osłony.

space

Trzon biały, w uciśniętych miejscach czasami żółknący lub różowiejący; 40-80 × 7-15 mm, równogruby, podstawa ±bulwkowato lub maczugowato rozszerzona; powierzchnia gładka, naga; trzon z pierścieniem, pierścień błoniasty, trwały, biały, ściągalny ku górze; trzon w środku z pustym kanałem.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. Owocniki wyrastają częściej dopiero późną jesienią, pojedynczo lub w grupach, nieraz licznie, na terenach trawiastych, w parkach, na polach, w w ogrodach na posypanych korą klombach, na świeżo założonych trawnikach, na trawiastych poboczach dróg.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna.[105][134] Gminder podaje przypadek zatrucia tym gatunkiem, być może była to kwestia indywidualnej wrażliwości [133s133]. W Polsce nie ma tradycji zbierania tego gatunku do jedzenia.

space

Pieczareczki są też podobne do czubajeczek (Lepiota) – wśród których znajdują się gatunki niebezpiecznie trujące.

space

Z wyglądu niemal do złudzenia przypomina białe pieczarki, jak np. pieczarka łąkowa (Agaricus campestris). U pieczarek blaszki jedynie początkowo są mięsnoróżowe, szybko, w miarę dojrzewania zmieniają barwę na ciemnobrązową. Barwa wysypu zarodników u pieczarek jest czekoladowobrązowa.
Istnieje kilka innych, bardzo podobnych (i rzadkich) gatunków w rodzaju pieczareczka (Leucoagaricus), np. Leucoagaricus carneifolius - powierzchnia jej kapelusza jest pokryta drobnymi ziarenkami, ciemniejsza, w centrum prawie winnoczerwona.

wybrane okazy · selected collections

#2
ww.031024-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.249 [49]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.240 [26IV]
  • Noordeloos M.E., Kuyper Th. W., Vellinga E.C., 2001 — Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 5. Agaricaceae. p.89 [80.5]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Leucoagaricus leucothites na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-65 350529 363752 AB-76 350528 AB-83 328646 AB-84 346642 AB-93 343183 AC-08 350327 AC-27 364317 BC-64 112118 BC-71 309602 BD-08 245424 CB-20 346879 CC-15 316288 316286 DA-80 361250 360322 DE-17 245439 DE-35 326134 DE-45 320796 245359 293380 DE-46 336262 170274 DE-55 327947 209295 305436 209294 320795 DE-56 350302 325423 EC-46 336896 ED-45 294827 FG-03 343564

 ID112118  Leucoagaricus cretaceus; Stacja PKP Mokrz, na tyłach stacji, za rampą wyładowczą, BC-64; 2008.08.30; wśród traw; na ziemi 2 owocniki; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MW/23.09.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID170274  Leucoagaricus cretaceus; 2 km SW,Kocierzowy,gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2010.08.14; przydrożne zarośla; na ziemi luźna grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100814/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: przybliżone namiary 51st08'30,2" N 19 st30'28,6" E

siedlisko
fot. 360124

owocniki
fot. 360125 fot. 360126 fot. 360127

wyrwany,zapewne dzień wcześniej,owocnik
fot. 360128

 ID209294  Leucoagaricus leucothites; Radomsko, ul.Spacerowa, w pobliżu oczyszczalni ścieków; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.09.29; trawiaste pobocze drogi; na ziemi ok. tuzina owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120929/0003, nie, notatka: nie
uwagi: 51st 02' 45,9" N i 19st 25' 19,3" E

 ID209295  Leucoagaricus leucothites; Radomsko, ul.Prusa; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.09.28; trawnik na prywatnej posesji; na ziemi grupa 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/120928/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 04' 34,8" N i 19st 25' 19,6" E

fot. 538141 fot. 538142 fot. 538143

Na tym trawniku gatunek ten owocnikował ( w liczbie ok. 10 sztuk ) również dużo wcześniej, w sierpniu 2006r.

ID245359 Leucoagaricus leucothites; 2 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.09.04; trawiaste pobocze drogi przez pola i nieużytki; na ziemi kilkana¶cie owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 41,9" N i 19st 22' 36,5" E

fot. 700206 fot. 700207 fot. 700208

ID245424 Leucoagaricus leucothites; Poznań, ul. Przepadek, między torami kolejowymi, a ul. Pułaskiego, pow. miasto Poznań, woj. wielkopolskie, BD-08; 2014.09.10; trawnik; ziemia w rozproszeniu 14 owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany, tak, notatka: nie
uwagi: łącznie w Poznaniu, po drodze do pracy, od 8 września do dziś (11.09) zauważałam takie owocniki w trzech miejscach, zawsze na trawniku, po sąsiedzku na ul. Przepadek, ale po drugiej stronie torów i na Niestachowskiej przy wjeździe na teren Uniwersytetu Przyrodniczego

pierścień na trzonie da się przesuwać ku górze
blaszki różowieją, wysyp bladokremowy

fot. 700539 fot. 700540 fot. 700541

ID245439 Leucoagaricus leucothites; Piotrków Trybunalski, ul. Żelazna, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-17; 2014.08.27; zieleń miejska -w±ski trawnik przy ulicy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, nie, notatka: nie
uwagi: Namiary -51st 23' 50,85" N i 19st 40' 45,87" E

 ID293380  Leucoagaricus leucothites; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.11.02; rekultywowany teren żwirowni -sosna, robinia, brzoza, żarnowiec; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0009397, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 34,5" N i 19st 24' 25" E

fot. 887790 fot. 887791

siedlisko
fot. 887792

 ID294827  Leucoagaricus leucothites; Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.09.22; krawędź lasu: brzoza, osika, klon jesionolistny, olsza czarna, pobocze wzdłuż drogi; w ziemi kilka grup po kilka owocników; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/150922/0003, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/787194.html
uwagi: fot. 894358

ID305436 Leucoagaricus leucothites; 1,2 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.09.17; przydrożne nieużytki rolne; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 48,6" N i 19st 22' 52,6" E

fot. 947476 fot. 947477 fot. 947478 fot. 947479 fot. 947480

siedlisko
fot. 947481

ID309602 Leucoagaricus leucothites; Wiejce, pow. międzyrzeckil, woj. lubuskie, BC-71; 2017.09.10; trawnik; na ziemi 3 owocniki; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 966527 fot. 966528 fot. 966529
Na pierwszym zdjęciu, obok L. leucothites, są inne grzyby.

 ID316286  Leucoagaricus leucothites; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.14; Pastwisko dla koni na gruncie ornym, przy płycie obornikowej.; Ziemia/obornik koński (odchody zmieszane ze słomą). Gromadnie - około 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002585, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

 ID316288  Leucoagaricus leucothites; Wojnowo, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.09.20; 15-letnia dębina, niewielkie; Na ziemi pod świerkami. Około 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002584, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ID320795 Leucoagaricus leucothites; 0,3 km SW od leśn. w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.08.20; pobocza hasiowej drogi, w lesie mieszanym, porośnięte roślinnością zielną; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 8,2" N i 19st 22' 37,5" E

fot. 1041798 fot. 1041799 fot. 1041800 fot. 1041801
siedlisko
fot. 1041802

ID320796 Leucoagaricus leucothites; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.09.07; bór sosnowy z domieszką dębów, brzóz i innych; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 57" N i 19st 24' 47,5" E

fot. 1041808 fot. 1041809 fot. 1041810 fot. 1041811

 ID325423  Leucoagaricus leucothites; 1,5 km SW od wsi Grzebień, gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2019.08.25; las mieszany -sosna, brzoza, dąb; pobocze drogi leśnej; na ziemi, wśród roślinności zielnej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004895, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 12" N i 19st 28' 58,5" E

fot. 1090120 fot. 1090121 fot. 1090122
siedlisko
fot. 1090123

 ID326134  Leucoagaricus leucothites; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.09.19; trawiaste pobocze drogi na zboczu góry; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0004894, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 13' 28,5" N i 19st 24' 4,2" E

fot. 1097879 fot. 1097880 fot. 1097881 fot. 1097882

Na Górze Kamieńskiej i w jej okolicy znalazłem ten gatunek jeszcze w kilkunastu innych punktach ( m.in. 5 punktów przy drodze między Łękińskiem a Kmiecizną )

ID327947 Leucoagaricus leucothites; 2 km S od wsi Radziechowice I; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.08.18; bór sosnowy; pobocze drogi porośnięte trawa i roślinnością zielną; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 0" N i 19st 19' 41" E

fot. 1114560 fot. 1114561 fot. 1114562 fot. 1114563 fot. 1114564

16.09.
fot. 1114565 fot. 1114566 fot. 1114567


Gatunek, tego roku, bardzo pospolity w tym ATPOL-u. Znaleziony jeszcze w kilkunastu innych lokalizacjach. Rósł na łąkach, trawiastych poboczach dróg, na terenach zieleni miejskiej i przydomowych trawnikach.

ID328646 Leucoagaricus leucothites f. carneifolius; Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 0,2 km na E od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2019.10.17; zadrzewienie grądowe; na ziemi pod leszczynami w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Błażej Gierczyk; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1119348.html

ID336262 Leucoagaricus leucothites; 0,5 km N od wsi Borowiecko; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2020.09.06; bór sosnowy; trawiaste pobocze drogi leśnej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 8' 13" N i 19st 27' 15,5" E

fot. 1173280 fot. 1173281 fot. 1173282 fot. 1173283

ID336896 Leucoagaricus leucothites; Krasne,stadnina koni,gm.Krasne, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2020.10.11; trawnik między wybiegami dla koni; ziemia trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1178020 fot. 1178021 fot. 1178022 fot. 1178023

ID343183 Leucoagaricus leucothites; Puszcza Bukowa (prop. rez. Dolina Ponikwy), 2,5 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.09.08; okrajek łęgu źródliskowego; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212080 fot. 1212081 fot. 1212082 fot. 1212083 fot. 1212084
zarodniki: 7,2-8,5(-9,7) x 5,1-6,4 µm
fot. 1212085
podstawki
fot. 1212086
cheilocystydy
fot. 1212087

 ID343564  Leucoagaricus subcretaceus; Miejsce Piastowe, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-03; 2017.10.12; na trawniku przy krawężniku (nieopodal wierzby i świerki); na ziemi 1 owocnik; leg. Jan Witkoś; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006749, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1215454 fot. 1215455 fot. 1215456

Wątek Leucoagaricus subcretaceus

 ID346642  Leucoagaricus leucothites; Szczecin Wielgowo, pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2021.07.07; skrzynka z kwiatami; żyzna czarna ziemia jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Lożek, potwierdził Błażej Gierczyk ; eksykat: BGF0010377, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: omówiono w https://www.bio-forum.pl/messages/33/1241620.html
Pieczareczka różowoblaszkowa

 ID346879  Leucoagaricus leucothites; Trzyniec, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2021.07.25; skraj lasu bór sosnowy z Brz; przerobiona pryzma perzu jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010374, tak, notatka: tak
uwagi: Pieczareczka różowoblaszkowafot. 1244668fot. 1244669fot. 1244670fot. 1244671

ID350302 Leucoagaricus leucothites; 1 km NW od wsi Wrony; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; bór sosnowy; pobocze utwardzanej drogi leśnej; na ziemi, wśród roślinności zielnej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 10,5" N 19st 29' 59,5" E

fot. 1269427 fot. 1269428 fot. 1269429

ID350327 Leucoagaricus leucothites v. leucothites; Pojezierze Choszczeńskie - Dolina Iny (prop. rez. Nosowo), 1,8 km na SW od Nosowa w gm. Suchań, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2021.09.25; łąka; na ziemi w grupie - 3 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269560 fot. 1269561 fot. 1269562 fot. 1269563
zarodniki (IKI): 6,8-8,9 x 4,3-5,7 µm (średnio 7,8 x 5,1 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,5):
fot. 1269564
cheilocystydy:
fot. 1269565 fot. 1269566

 ID350528  Leucoagaricus leucothites; Mosty, plac zabaw,gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 2021.09.30; trawiasty plac zabaw; ściółka jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010376, tak, notatka: tak
uwagi: po kilku godzinach blaszki zróżowiały
Pieczareczka różowoblaszkowafot. 1270842fot. 1270843fot. 1270844fot. 1270845

 ID350529  Leucoagaricus leucothites; Goleniów, ul.A.Jagiellonki, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2021.09.28; trawnik przydrożny; ściółka jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: BGF0010375
uwagi: drugie stanowisko ul.Stargardzka/Krzywoustego
Czubajeczka różowoblaszkowa
fot. 1270851fot. 1270852fot. 1270853fot. 1270854

ID360322 Leucoagaricus leucothites; Gdańsk-Chełm, ul. Więckowskiego, trawnik, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.08.25; trawnik osiedlowy, klon; Na ziemii w trawie pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1365166fot. 1365167fot. 1365168fot. 1365169fot. 1365170

ID361250 Leucoagaricus leucothites; Gdańsk-Oliwa, Campus Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.09.19; trawnik; na ziemi w trawie pojedynczy owocnik; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1373149fot. 1373150fot. 1373151
Przekrój po nocy 24h, blaszki nadal białe, kapelusz lekko beżowy
fot. 1373152

ID363752 Leucoagaricus leucothites; Goleniów, ekstensywny zieleniec Db, Js, Kl ul.Andersa a rz.Ina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.11.04; zaniedbany trawnik pod dębem; gleba trzy owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Pieczareczka różowoblaszkowa
fot. 1392158fot. 1392159fot. 1392160fot. 1392161
zarodnikifot. 1392162fot. 1392163
cheilocystydyfot. 1392164
podstawkifot. 1392165

ID364317 Leucoagaricus leucothites; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK), 0,7 km na NW od Żydowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.11.06; wypasana łąka; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1397332 fot. 1397333 fot. 1397334 fot. 1397335
Zarodniki: 7,2-9,8(-10,4) x 4,9-6,0 µm (średnio 8,5 x 5,5 µm), Q: 1,4-1,8 (średnio 1,5):
fot. 1397336
Zarodniki w IKI:
fot. 1397337
cheilocystydy:
fot. 1397338 fot. 1397339

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji