grzyby.pl
GREJ

Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer (1939)

ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa
Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca MelanoleucaMelanoleucaciemnobiałka subalpejska (Melanoleuca subalpina)ciemnobiałka jasnoszara (Melanoleuca exscissa var. exscissa)
Melanoleuca verrucipes (ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa)
grupa owocników na wilgotnym poboczu drogi leśnej; 16.10.1999, Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Melanoleuca verrucipes (ciemnobiałka brodawkowanotrzonowa)
Kapelusz biały do kremowego, w centrum ciemniejszy do brązowego; 40 – 110 mm średnicy, wypukły do dzwonkowatego, szybko płaski do wklęsłego, czasem z garbkiem w centrum, brzeg ostry, z wiekiem wywinięty; powierzchnia gładka do aksamitnej.

space

Trzon na całej długości z drobnymi brązowymi lub czarniawymi łuseczkami na białym tle; 50 – 70 x 5 – 10 mm, cylindryczny, podstawa rozszerzona i zwykle z białą grzybnią; pełny, z wiekiem z kanałem; włóknisty.

space

Pileus white to cream-coloured, in the centre darker towards brown; 40 – 110 mm in diameter, convex to campanulate, quickly plane to concave, sometimes umbonate, margin acute, with age uplifted; surface smooth to velutinous.

space

Stipe the whole surface covered with minute brown or blackish squamules on white background; 50 – 70 x 5 – 10 mm, cylindrical, base wider and usually with white mycelium; solid, with age channelled; fibrous.

space

zarodniki

Wysyp kremowy. Zarodniki elipsoidalne, drobno szorstkie, hialinowe, niektóre z kroplami tłuszczu; 7.5 – 9 x 4 – 5 µm.

Spore print cream-coloured. Spores ellipsoid, finely rough, hyaline, some with oil drops; 7.5 – 9 x 4 – 5 µm.

występowanie

Niezbyt częsty, zwykle w dużych grupach, w lasach, w miejscach bogatych w zagrzebane w podłożu resztki drewna, od późnej wiosny do jesieni.

Not common, late spring- fall; usually in large groups, in forests, in places reach with buried, rotting wood.