niejadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst. (1880)

smolucha bukowa
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi · znaleziska
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
02.10.1999, Trutnov, Czechy; copyright © by Jiři Kovač
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)

owocnik

Owocniki jednoroczne, konsolowate do półkolistych, bokiem przyrośnięte do podłoża, pojedyncze lub pozrastane po kilka; 60-150(300) mm szerokości; gruby na 10-20(30) mm; brzeg gruby, zaokrąglony; górna powierzchnia początkowo filcowata, często z kroplami ciemnej wydzieliny, pod warstwą filcowatą znajduje się cienka ciemna rdzawa warstwa żywiczna, z połyskiem, z wiekiem kapelusz ciemnieje, rdzaworudy, ciepłej barwy brunatnej, czernobrązowa.
Hymenofor tworzy się pod koniec rozwoju owocnika. Pory małe, 0.15-0.25 mm średnicy; białe do ochrowych, młode uciśnięte przebarwiają się czerwonobrązowo. Rurki 5-10 mm długości.
Miąższ jednorodny, kilkukrotnie grubszy od rurek; konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, wyschnięty korkowaty, drewniejący, łamliwy. Zapach przyjemny, nieokreślony. Pod wpływem KOH brunatniejący.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco zgięte, gładkie, 10-15 × 4.5-6 µm.

Spore print white. Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, 10-15 × 4.5-6 µm.

występowanie

Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Rzadki. Na pniach i pniakach martwych drzew liściastych, zwłaszcza buku, klona jawora, rzadziej na grabach, lipie, dębie, jarzębinie, jabłoni.

Rare. On trunks and stumps of dead hardwood trees, particularly beech, sycomore maple, sporadically on hornbeam, lime, oak, rowan-tree, apple tree.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Niejadalna. Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.
Pokrewna smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) występuje na martwym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny. Jej owocniki są cieńsze, górna powierzchnia jest bruzdowana, zabarwiona jest ciemniej, rdzawobrązowo, kasztanowobrązowo z wiekiem prawie czarna; pory początkowo białe z wiekiem brązowe.

space

znalezisko 20080909.4.08 - Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa); Bieszczady
11f · 20080909.4.08
/Bieszczady/
znaleziska Ischnoderma resinosum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GREJ

zapisy w GREJ wg stanu na dzień 2017.09.14
ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustorza GREJ, pozostałe oczekują na weryfikację.

271535 AB-83 156875 AB-93 130187 46245 152860 152127 126378 112128 34837 124499 AB-94 111856 24930 111853 24932 24933 137680 125152 155597 43053 24934 155707 126700 121933 46550 118030 155613 24929 112868 120014 120157 152169 AB-95 127383 AC-51 157546 AD-07 299209 BB-01 154477 BD-15 299172 CC-80 79326 DA-70 97844 DA-80 117877 51463 DD-95 291406 DE-47 227361 DE-94 156257 DF-22 48959 EG-29 118357 FG-31 178448 FG-32 178637 GC-01 230678 154663

 ID24929  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska; leżąca na ziemi kłoda martwego buka pojedyńcze i pozrastane owocniki - łącznie 5; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Kustosza bazy)), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25205

 ID24930  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska; na leżących kłodach buka pojedynczo i w grupach, łącznie na 3 kłodach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 10/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25208

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 23.listopada.2005)

 ID24932  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na E od Kołowa, AB-94; 2005.10.29; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na powalonym buku pojedyńczo i grupowo - łącznie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25214

 ID24933  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.31; buczyna pomorska; na pniu jeszcze żywego buka w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25217

 ID24934  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2005.10.06; buczyna pomorska; na leżącej kłodzie buka pojedyńczo i grupowo - łacznioe 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25220

 ID34837  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, gm. Stare Czarnowo, 3 km na E od Poduch, AB-93; 2006.06.04; buczyna pomorska; leżący pień martwego buka pojedynczo trzy owocniki (stare, ubiegłoroczne); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40488 fot. 40489

 ID43053  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.13; buczyna pomorska z pojedynczymi dębami na granicy z olsem porzeczkowym; na leżącej kłodzie buka w grupie, 17 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54765

 ID46245  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 om na NW od Binowa, AB-93; 2006.10.07; las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia; na klocu bukowym w grupie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59907

 ID46550  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska; na bukowym martwym pniu pojedynczo i w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60478

 ID48959  Ischnoderma resinosum; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 2006.10.25; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na leżącej kłodzie bukowej cztery owocniki obok siebie; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-129, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64803

ID51463 Ischnoderma resinosum; Sopot ul.Reja, DA-80; 2006.12.09; Las mieszany,bukświerksosna,dąb; na drewnie bukowym Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 69723 fot. 69724

 ID79326  Ischnoderma resinosum; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański, CC-80; 2007.09.27; Las mieszany z przewagą drzew liściastych; Na martwym pniaku drzewa liściastego Pojedynczo, 1 egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MW/1.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fotografie w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/124776.html

 ID97844  Ischnoderma resinosum; Sopot Rezerwat Zajęcze Wzgórze, DA-70; 2008.04.18; Las mieszany (Lasy Sopockie) TPK; Na dwóch powalonych bukach ok.50 wowcników na dwóch pniach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/163040.html

 ID111853  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,6km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.21; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka licznie w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 195492

 ID111856  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.28; buczyna pomorska; na bukowym klocku (pozostałość pozrębowa) ok. 30 owocników w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 195502

 ID112128  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,8 na SE od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.02; buczyna pomorska; na bukowym klocku 15 owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 196189 fot. 196190

 ID112868  Ischnoderma resinosum; Puszcza bukowa, ok. 3,2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.02.09; wielogatunkowy las liściasty (Bk, Gb, Db); na rozwidlonym klocku odpadkowym pozrastane owocniki rozpostarto-odgiete; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 198032

ID117877 Ischnoderma resinosum; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 2008.10.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na kłodzie bukowej kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 208889 fot. 208890 fot. 208891

 ID118030  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.13; buczyna pomorska z domieszką dębów; na bukowym wywrocie kilkanaście owocników wyrastających z martwego pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: smolucha bukowa
fot. 209350 fot. 209351

 ID118357  Ischnoderma resinosum; Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,7 km na S od Małastowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-29; 2008.10.02; buczyna karpacka; na obciętym odziomku wywrotu bukowego 6 owocników w zrośniętej grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 210072 fot. 210073 fot. 210074

 ID120014  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.01; buczyna pomorska przy łęgu nad strumieniem; na bukowym klocku (metrówce) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 214179 fot. 214180

 ID120157  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska; na bukowym klocu (metrówce) kilka zrosniętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 214510

 ID121933  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 1,2 km na NE od Binowa, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.23; buczyna pomorska; na bukowym klocku kilkanaście owocników na powierzchni cięcia i powierzchni bocznej; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 219045 fot. 219046

 ID124499  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na powalonej kłodzie bukowej kilkadziesiąt pozrastanych, rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 224841 fot. 224842

 ID125152  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; buczyna pomorska; na powalonej kłodzie bukowej rozpostarto odgięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 226377 fot. 226378

 ID126378  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; buczyna pomorska; na bukowym klocu kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 229667 fot. 229668

Wszystkie owocniki nadgryzione przez zwierzynę

 ID126700  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.15; buczyna pomorska; na 4 powalonych przez wiatr bukowych kłodach owocniki rozpostarto odgięte, w większości nadjedzone przez zwierzynę; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 230438 fot. 230439 fot. 230440 fot. 230441
Kapelusze sprawiają wrażenie lśniących wyłącznie z powodu deszczu

 ID127383  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2009.03.21; drzewostan liściasty na skraju śródleśnego mokradła; w otoczeniu: wiąz, wierzba, klon, topola, buk; na leżącej kłodzie wiązu polnego pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: smolucha bukowa
fot. 231708 fot. 231709 fot. 231710

 ID130187  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, AB-93; 2009.04.01; buczyna na skraju źródliska; na buku przewróconym w poprzek drogi leśnej rozpostarto-odgięte, kilkadziesiąt owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 237815 fot. 237816

 ID137680  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wejścia do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.10; buczna pomorska; na kłodzie przewróconego buka 9 mocno nadjedzonych przez zwierzynę owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: smolucha bukowa
fot. 254392 fot. 254393 fot. 254394 fot. 254395

 ID152127  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 3,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.10.01; buczyna pomorska; odziomek po ściętym buku kilkanaście owocników pojedynczo i w poztastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 292500 fot. 292501 fot. 292502

 ID152169  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.17; buczyna pomorska przy źródlisku; kłoda powalonego buka pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 292598 fot. 292599 fot. 292600

 ID152860  Ischnoderma resinosum; 1,3 km N, Chlebowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.10.20; buczyna pomorska; na bukowej kłodzie pojedynczo i w grupach częściowo pozrastanych - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 294922 fot. 294923 fot. 294924

 ID154477  Ischnoderma resinosum; Kołobrzeg - Podczele, pow. pow. kołobrzeski, woj. woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2009.11.14; Las dębowo - bukowy; Na pniaku buka 5 owocników na pniaku; leg. Tadeusz Twardy; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TK/28.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Oddz. 5f Nadl. Gościno
fot. 300478 fot. 300479 fot. 300480

ID154663 Ischnoderma resinosum; około 1.5 km na wsch. od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2009.10.28; las mieszany w srednim wieku,; pień po ściętym drzewie raczej liściastym jeden owocnik składający się z kilku płatów; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 300892 fot. 300893 fot. 300894 fot. 300895 fot. 300896

dodatkowe informacje w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/288844.html

 ID155597  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; buczyna pomorska na granicy z łęgiem nad jeziorem Glinna; na kłodzie wywrotu bukowego kilkadziesiąt owocników rozpostarto-odgiętych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304218 fot. 304219 fot. 304220

 ID155613  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.05; drzewostan bukowo-dębowy; na kłodzie dębowej kilkadziesiąt rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304313 fot. 304314 fot. 304315

 ID155707  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Dobropola, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.13; buczna pomorska; na bukowym klocu (metrówce) kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304681 fot. 304682 fot. 304683
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 172

 ID156257  Ischnoderma resinosum; Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2009.11.2009; las bukowy; na leżącym buku rozpostarty z kapeluszami; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 306512 fot. 306513 fot. 306514 fot. 306515

 ID156875  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.12.26; buczyna pomorska; na powalonym buku rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 308795 fot. 308796

ID157546 Ischnoderma resinosum; ok. 5,8 km na N od Czelina, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-51; 2010.01.08; dąbrowa; obumarła kłoda dębu pojedynczy owocnik; leg. Dorota Musielak; det. Dorota Musielak, potw.Grażyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani K.), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 310659 fot. 310660 fot. 310661 fot. 310662 fot. 310663

 ID178448  Ischnoderma resinosum; Olchowiec - Baranie (szczyt), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 2010.10.16; las bukowy z pojedynczymi innymi liściastymi i sporadycznie jodłą; na martwym, złamanym wiązie dachówkowato, dookoła podstawy pnia, kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384416 fot. 384417 fot. 384418

 ID178637  Ischnoderma resinosum; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.10.23; głównie jodła i buk z domieszkami; na 3 kłodach bukowych, na przestrzeni kilku kilometrów pojedynczo i grupami, w sumie co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384856 fot. 384857 fot. 384858 fot. 384859 fot. 384860 fot. 384861 fot. 384862

 ID227361  Ischnoderma resinosum; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.10.11; las liściasty -gł.graby, również brzozy i osiki;; na pniaku brzozy (?) ponad 10 owocników ( kapeluszy ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 20/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 11,4" N i 19st 34' 59,9" E

fot. 618377 fot. 618378 fot. 618379 fot. 618380 fot. 618381

Stanowisko odkryłem 14.09.2013
fot. 618382 fot. 618383 fot. 618384

 ID230678  Ischnoderma resinosum; około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.10.25; skraj P. Knysz. graniczący w tym miejscu z nadrzecznymi łąkami, drzewostan liściasty z bogatym liściastym podszyciem.; na ścietej i pocietej na metrowe kawałki lipie kilka owocników na jednym z kawałków oraz na pozostałym po drzewie pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131025/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635823

- więcej o niej w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/614152.html

ID271535 Ischnoderma resinosum; Łysa Góra, pow. jasielski, woj. podkarpackie; 2015.11.11; buczyna karpacka z sosna i swierkiem; na żywym (czesciowo) buku rozpostarty na długości ok 1,5m, powyżej pojedyńcze owocniki; leg. Sławomir Springer; det. Sławomir Springer; , tak
uwagi: Beskid Niski, pasmo Beskid Dukielski, grupa Grzywackiej Góry i Łysej Góry. Buk przy ścieżce prowadzącej z czerwonego szlaku w stronę Myscowej.
fot. 802330 fot. 802331ID291406 Ischnoderma resinosum; Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.10.01; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; na pniaku dębowym 3 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: Owocniki wydzielały bardzo dużo brązowego soku, mimo panującej suszy
fot. 879453 fot. 879454

ID299172 Ischnoderma resinosum; na wchód od Opalenicy, ok. 0,2 km na E od ronda drogi 307 z ul. Poznańską, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-15; 2016.09.09; buczyna; trzy kłody bukowe różnej grubości licznie, owocniki pojedyncze oraz pozrastane; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszom GREJ, tak, zdjęcia terenowe wykonane w dniu 01.05.2017, notatka: nie
uwagi: 52°18'42.0"N 16°26'19.1"E
owocniki znalezione i zebrane w dniu 09.09.2016 na wystawę grzybów w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu
fot. 917393
uzupełnienie obserwacji i dokumentacji w dniu 01.05.2017
jedna z kłód (długości ok. 13 m)
fot. 917394
owocniki
fot. 917395 fot. 917396 fot. 917397 fot. 917398
widok pobranych owocników od strony hymenoforu, na dwóch z nich coś jak Hypomyces(?)
fot. 917399

ID299209 Ischnoderma resinosum; Łagów, rez. Buczyna nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2012.04.22; buczyna; powalone buki, kłody bukowe bardzo licznie, owocniki pojedyncze i pozrastane; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nagrania na dyktafon
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

Owocniki występowały od wejścia do rezerwatu po zachodniej stronie Sokolej Góry, nad dawną fosą otaczającą Sokolą Górę
fot. 917618 fot. 917619
i dalej w rezerwacie
fot. 917620 fot. 917621

literatura · references
· Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.130 [49]
· Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). p.158 [17]
· Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. p.143 [11]
· Wojewoda, W., 2003 "2005", — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
· Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
· baza „publikacje po 2000 r.” #2428
obecnie nie jesteś zalogowany(a) — oglądasz okrojoną, przeglądową wersję atlasu — zaloguj się (pola w prawym górnym rogu każdej strony)
lub załóż konto dostępu o ile go jeszcze nie posiadasz

Copyright © 1997-2017 by Marek Snowarski – formularz kontaktowy/contact form
przeglądowa (zwykła) wersja atlasu 17.09.14 · ta strona była ostatnio zmieniana/last modified 05.05.2017 · powstała/was created 12.08.2002

Zalinkuj tę stronę kodem (przykładowy tekst linku dostosuj do swoich potrzeb):
<a href="https://www.grzyby.pl.pl/gatunki/Ischnoderma_resinosum.htm"> Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa) - Atlas grzybów Polski grzyby.pl</a>