grzyby.pl

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst.

smolucha bukowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W Mycobank jest to synonim smoluchy świerkowej (Ischnoderma benzoinum); w GBIF i czekliście /Wojewoda W., 2003 [105]/ podane jako osobne gatunki. (2022-12-18)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
09.09.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)

owocnik

Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Owocniki jednoroczne, konsolowate do półkolistych, bokiem przyrośnięte do podłoża, pojedyncze lub pozrastane po kilka; 60-150 (300) mm szerokości; gruby na 10-20 (30) mm; brzeg gruby, zaokrąglony; górna powierzchnia początkowo filcowata, często z kroplami ciemnej wydzieliny, pod warstwą filcowatą znajduje się cienka ciemna rdzawa warstwa żywiczna, z połyskiem, z wiekiem kapelusz ciemnieje, rdzaworudy, ciepłej barwy brunatnej, czernobrązowa.
Hymenofor tworzy się pod koniec rozwoju owocnika. Pory małe, 0.15-0.25 mm średnicy; białe do ochrowych, młode uciśnięte przebarwiają się czerwonobrązowo. Rurki 5-10 mm długości.
Miąższ jednorodny, kilkukrotnie grubszy od rurek; konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, wyschnięty korkowaty, drewniejący, łamliwy. Zapach przyjemny, nieokreślony. Pod wpływem KOH brunatniejący.Owocniki jednoroczne, konsolowate do półkolistych, bokiem przyrośnięte do podłoża, pojedyncze lub pozrastane po kilka; 60-150 (300) mm szerokości; gruby na 10-20 (30) mm; brzeg gruby, zaokrąglony; górna powierzchnia początkowo filcowata, często z kroplami ciemnej wydzieliny, pod warstwą filcowatą znajduje się cienka ciemna rdzawa warstwa żywiczna, z połyskiem, z wiekiem kapelusz ciemnieje, rdzaworudy, ciepłej barwy brunatnej, czernobrązowa.
Hymenofor tworzy się pod koniec rozwoju owocnika. Pory małe, 0.15-0.25 mm średnicy; białe do ochrowych, młode uciśnięte przebarwiają się czerwonobrązowo. Rurki 5-10 mm długości.
Miąższ jednorodny, kilkukrotnie grubszy od rurek; konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, wyschnięty korkowaty, drewniejący, łamliwy. Zapach przyjemny, nieokreślony. Pod wpływem KOH brunatniejący.

Sporocarps annual, bracketlike to semicircular, sessile, solitary or several concrescent; 60-150 (300) mm across; 10-20 (30) mm thick; margin thick, rounded; zoned, ochre, with age ochre-brown; upper surface tomentose when young, often with dark guttation drops, with age glabrous.
Hymenophore appears towards the end of the development of the sporocarp. Pores fine, 0.15-0.25 in diameter; white to ochre, bruising red-brown when young. Tubes 5-10 mm long.
Flesh homogeneous, several times thicker than the tubes; consistency fleshy- fibrous, succulent, when dry corky, woody, brittle. Smell pleasant, indefinite. With KOH becoming brown.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco zgięte, gładkie, 10-15 × 4.5-6 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco zgięte, gładkie, 10-15 × 4.5-6 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, 10-15 × 4.5-6 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, 10-15 × 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Rzadki. Na pniach i pniakach martwych drzew liściastych, zwłaszcza buka, klona jawora, rzadziej na grabach, lipie, dębie, jarzębinie, jabłoni.Rzadki. Na pniach i pniakach martwych drzew liściastych, zwłaszcza buka, klona jawora, rzadziej na grabach, lipie, dębie, jarzębinie, jabłoni.
Rare. On trunks and stumps of dead hardwood trees, particularly beech, sycomore maple, sporadically on hornbeam, lime, oak, rowan-tree, apple tree.
Rare. On trunks and stumps of dead hardwood trees, particularly beech, sycomore maple, sporadically on hornbeam, lime, oak, rowan-tree, apple tree.
Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.
Pokrewna smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) występuje na martwym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny. Jej owocniki są cieńsze, górna powierzchnia jest bruzdowana, zabarwiona jest ciemniej, rdzawobrązowo, kasztanowobrązowo z wiekiem prawie czarna; pory początkowo białe z wiekiem brązowe. Pokrewna smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) występuje na martwym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny. Jej owocniki są cieńsze, górna powierzchnia jest bruzdowana, zabarwiona jest ciemniej, rdzawobrązowo, kasztanowobrązowo z wiekiem prawie czarna; pory początkowo białe z wiekiem brązowe.

Allied smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) is found on dead conifer wood, particularly on spruce and Pinacea. Its fruitbodies are thinner, upper surface is striate, darker-coloured, russet-brown, chestnut brown with age nearly black; pores initially white with age brown.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080909.4.08 - Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa); Bieszczady
080909-4
/Bieszczady/ #11