grzyby.pl

Ischnoderma resinosum (Schrad.) P. Karst.

smolucha bukowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W Mycobank jest to synonim smoluchy świerkowej (Ischnoderma benzoinum); w GBIF i czekliście Wojewoda W., 2003 [105] podane jako osobne gatunki. (2022-12-18)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)

owocnik

Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Owocniki jednoroczne, konsolowate do półkolistych, bokiem przyrośnięte do podłoża, pojedyncze lub pozrastane po kilka; 60-150(300) mm szerokości; gruby na 10-20(30) mm; brzeg gruby, zaokrąglony; górna powierzchnia początkowo filcowata, często z kroplami ciemnej wydzieliny, pod warstwą filcowatą znajduje się cienka ciemna rdzawa warstwa żywiczna, z połyskiem, z wiekiem kapelusz ciemnieje, rdzaworudy, ciepłej barwy brunatnej, czernobrązowa.
Hymenofor tworzy się pod koniec rozwoju owocnika. Pory małe, 0.15-0.25 mm średnicy; białe do ochrowych, młode uciśnięte przebarwiają się czerwonobrązowo. Rurki 5-10 mm długości.
Miąższ jednorodny, kilkukrotnie grubszy od rurek; konsystencji mięsisto-włóknistej, soczysty, wyschnięty korkowaty, drewniejący, łamliwy. Zapach przyjemny, nieokreślony. Pod wpływem KOH brunatniejący.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki cylindryczne, nieco zgięte, gładkie, 10-15 × 4.5-6 µm.
Spore print white. Spores cylindrical, somewhat allantoid, smooth, 10-15 × 4.5-6 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Ischnoderma resinosum (smolucha bukowa)
Rzadki. Na pniach i pniakach martwych drzew liściastych, zwłaszcza buka, klona jawora, rzadziej na grabach, lipie, dębie, jarzębinie, jabłoni.
Rare. On trunks and stumps of dead hardwood trees, particularly beech, sycomore maple, sporadically on hornbeam, lime, oak, rowan-tree, apple tree.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

znaczenie gospodarcze

Wywołuje średnio intensywną zgniliznę drewna typu białego.
Pokrewna smolucha świerkowa (Ischnoderma benzoinum) występuje na martwym drewnie drzew iglastych, zwłaszcza świerku i sosny. Jej owocniki są cieńsze, górna powierzchnia jest bruzdowana, zabarwiona jest ciemniej, rdzawobrązowo, kasztanowobrązowo z wiekiem prawie czarna; pory początkowo białe z wiekiem brązowe.

space

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. [49]
  • Domański S., Orłoś H., Skirgiełło A., 1967 — Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom III. Żagwiowate II (Polyporaceae pileatae), Szczeciniakowate II (Mucronoporaceae pileatae). Lakownicowate (Ganodermataceae). Bondarcewowate (Bondarzewiaceae). Boletkowate (Boletopsidaceae). Ozorkowate (Fistulinaceae). [17]
  • Vesely, Kotlaba, Pouzar, 1972 — Prehled ceskoslovenskych hub. [11]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Ischnoderma resinosum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

271535 AB-56 330965 AB-65 355943 AB-73 350285 AB-75 353107 AB-76 362533 AB-79 343238 AB-83 156875 AB-87 333295 AB-89 345394 AB-93 34837 152860 152127 130187 46245 112128 126378 124499 AB-94 121933 155597 152169 24930 126700 125152 118030 155613 155707 120014 24933 46550 24932 112868 43053 120157 111856 24934 24929 111853 137680 AB-95 127383 AB-97 343230 AC-02 355999 AC-08 337698 AC-12 350655 AC-16 357028 AC-35 352966 AC-37 356619 362448 362384 AC-51 157546 AD-07 299209 BB-01 154477 BB-71 344038 BB-96 355821 BC-21 308960 BD-14 367571 BD-15 299172 CA-99 363376 CC-80 79326 CE-28 328384 CE-30 336408 DA-51 363011 DA-70 97844 DA-80 117877 51463 DA-90 366021 DA-95 362279 344230 DA-96 351561 361366 DA-97 356487 DB-05 363110 348796 348805 363531 DB-06 351556 351557 361077 DD-95 291406 DE-47 227361 DE-94 156257 DF-22 48959 EG-29 118357 FG-23 337148 344246 FG-31 344793 178448 FG-32 178637 341112 GC-01 154663 230678

 ID24929  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,7 km na N od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska; leżąca na ziemi kłoda martwego buka pojedyńcze i pozrastane owocniki - łącznie 5; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Kustosza bazy)), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25205

 ID24930  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na NW od Dobropola, AB-94; 2005.10.20; buczyna pomorska; na leżących kłodach buka pojedynczo i w grupach, łącznie na 3 kłodach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, u Kustosza bazy - 10/GD/30.01.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25208

(wiadomość edytowana przez Grazyna Domian 23.listopada.2005)

 ID24932  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na E od Kołowa, AB-94; 2005.10.29; buczyna pomorska w dolinie strumienia; na powalonym buku pojedyńczo i grupowo - łącznie 4 owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25214

 ID24933  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na NW od Glinnej, AB-94; 2005.10.31; buczyna pomorska; na pniu jeszcze żywego buka w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25217

 ID24934  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2km na N od Starego Czarnowa, AB-94; 2005.10.06; buczyna pomorska; na leżącej kłodzie buka pojedyńczo i grupowo - łacznioe 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25220

 ID34837  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, gm. Stare Czarnowo, 3 km na E od Poduch, AB-93; 2006.06.04; buczyna pomorska; leżący pień martwego buka pojedynczo trzy owocniki (stare, ubiegłoroczne); leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/7.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 40488 fot. 40489

 ID43053  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na SW od Kołowa, AB-94; 2006.09.13; buczyna pomorska z pojedynczymi dębami na granicy z olsem porzeczkowym; na leżącej kłodzie buka w grupie, 17 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 54765

 ID46245  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,7 om na NW od Binowa, AB-93; 2006.10.07; las bukowo-jesionowy w dolinie strumienia; na klocu bukowym w grupie 7 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/21.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 59907

 ID46550  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na SE od Kołowa, AB-94; 2006.10.09; buczyna pomorska; na bukowym martwym pniu pojedynczo i w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/24.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 60478

 ID48959  Ischnoderma resinosum; Kozłowa Góra k. Świerklańca, prawy brzeg zb. zaporowego Kozłowa Góra, DF-22; 2006.10.25; las mieszany (dąb, buk, topola, brzoza, olcha, klon, sosna, świerk); na leżącej kłodzie bukowej cztery owocniki obok siebie; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-10-129, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64803

ID51463 Ischnoderma resinosum; Sopot ul.Reja, DA-80; 2006.12.09; Las mieszany,bukświerksosna,dąb; na drewnie bukowym Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 69723 fot. 69724

 ID79326  Ischnoderma resinosum; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański, CC-80; 2007.09.27; Las mieszany z przewagą drzew liściastych; Na martwym pniaku drzewa liściastego Pojedynczo, 1 egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Piotr Chachuła; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MW/1.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fotografie w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/124776.html

 ID97844  Ischnoderma resinosum; Sopot Rezerwat Zajęcze Wzgórze, DA-70; 2008.04.18; Las mieszany (Lasy Sopockie) TPK; Na dwóch powalonych bukach ok.50 wowcników na dwóch pniach; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/8.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/163040.html

 ID111853  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,6km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.21; buczyna pomorska; na pniu powalonego buka licznie w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 195492

 ID111856  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2007.10.28; buczyna pomorska; na bukowym klocku (pozostałość pozrębowa) ok. 30 owocników w pozrastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/26.09.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 195502

 ID112128  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,8 na SE od Binowa, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-93; 2007.12.02; buczyna pomorska; na bukowym klocku 15 owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 196189 fot. 196190

 ID112868  Ischnoderma resinosum; Puszcza bukowa, ok. 3,2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.02.09; wielogatunkowy las liściasty (Bk, Gb, Db); na rozwidlonym klocku odpadkowym pozrastane owocniki rozpostarto-odgiete; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/20.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 198032

ID117877 Ischnoderma resinosum; Gdańsk Złota Karczma, DA-80; 2008.10.09; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb; na kłodzie bukowej kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 208889 fot. 208890 fot. 208891

 ID118030  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 1,7 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.09.13; buczyna pomorska z domieszką dębów; na bukowym wywrocie kilkanaście owocników wyrastających z martwego pnia; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (rezerwat), tak, notatka: tak
uwagi: smolucha bukowa
fot. 209350 fot. 209351

 ID118357  Ischnoderma resinosum; Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,7 km na S od Małastowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG-29; 2008.10.02; buczyna karpacka; na obciętym odziomku wywrotu bukowego 6 owocników w zrośniętej grupie; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 210072 fot. 210073 fot. 210074

 ID120014  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.01; buczyna pomorska przy łęgu nad strumieniem; na bukowym klocku (metrówce) pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 214179 fot. 214180

 ID120157  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,6 km na NE od Leśniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.02; buczyna pomorska; na bukowym klocu (metrówce) kilka zrosniętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 214510

 ID121933  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 1,2 km na NE od Binowa, pow. Gryfino, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.23; buczyna pomorska; na bukowym klocku kilkanaście owocników na powierzchni cięcia i powierzchni bocznej; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/GD/20.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: smolucha bukowa
fot. 219045 fot. 219046

 ID124499  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,4 km na SW od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.01.24; buczyna pomorska (drzewostan gospodarczy); na powalonej kłodzie bukowej kilkadziesiąt pozrastanych, rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/26.02.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 224841 fot. 224842

 ID125152  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,5 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.01.26; buczyna pomorska; na powalonej kłodzie bukowej rozpostarto odgięte owocniki; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 226377 fot. 226378

 ID126378  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.03.08; buczyna pomorska; na bukowym klocu kilkanaście rozpostarto odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 229667 fot. 229668

Wszystkie owocniki nadgryzione przez zwierzynę

 ID126700  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.03.15; buczyna pomorska; na 4 powalonych przez wiatr bukowych kłodach owocniki rozpostarto odgięte, w większości nadjedzone przez zwierzynę; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/18.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 230438 fot. 230439 fot. 230440 fot. 230441
Kapelusze sprawiają wrażenie lśniących wyłącznie z powodu deszczu

 ID127383  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 1,9 km na N od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-95; 2009.03.21; drzewostan liściasty na skraju śródleśnego mokradła; w otoczeniu: wiąz, wierzba, klon, topola, buk; na leżącej kłodzie wiązu polnego pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Piotr Perz; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: smolucha bukowa
fot. 231708 fot. 231709 fot. 231710

 ID130187  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, AB-93; 2009.04.01; buczyna na skraju źródliska; na buku przewróconym w poprzek drogi leśnej rozpostarto-odgięte, kilkadziesiąt owocników pojedynczych i pozrastanych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 237815 fot. 237816

 ID137680  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SW od wejścia do Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.06.10; buczna pomorska; na kłodzie przewróconego buka 9 mocno nadjedzonych przez zwierzynę owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: smolucha bukowa
fot. 254392 fot. 254393 fot. 254394 fot. 254395

 ID152127  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 3,1 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.10.01; buczyna pomorska; odziomek po ściętym buku kilkanaście owocników pojedynczo i w poztastanych grupach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 292500 fot. 292501 fot. 292502

 ID152169  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,2 km na N od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.17; buczyna pomorska przy źródlisku; kłoda powalonego buka pojedynczo i w grupach kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 292598 fot. 292599 fot. 292600

 ID152860  Ischnoderma resinosum; 1,3 km N, Chlebowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.10.20; buczyna pomorska; na bukowej kłodzie pojedynczo i w grupach częściowo pozrastanych - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/29.12.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 294922 fot. 294923 fot. 294924

 ID154477  Ischnoderma resinosum; Kołobrzeg - Podczele, pow. pow. kołobrzeski, woj. woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2009.11.14; Las dębowo - bukowy; Na pniaku buka 5 owocników na pniaku; leg. Tadeusz Twardy; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TK/28.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Oddz. 5f Nadl. Gościno
fot. 300478 fot. 300479 fot. 300480

ID154663 Ischnoderma resinosum; około 1.5 km na wsch. od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2009.10.28; las mieszany w srednim wieku,; pień po ściętym drzewie raczej liściastym jeden owocnik składający się z kilku płatów; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: TAK-zostanie wysłany, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 300892 fot. 300893 fot. 300894 fot. 300895 fot. 300896

dodatkowe informacje w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/288844.html

 ID155597  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,6 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.11.28; buczyna pomorska na granicy z łęgiem nad jeziorem Glinna; na kłodzie wywrotu bukowego kilkadziesiąt owocników rozpostarto-odgiętych; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (w rezerwacie), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304218 fot. 304219 fot. 304220

 ID155613  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, ok. 2 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.05; drzewostan bukowo-dębowy; na kłodzie dębowej kilkadziesiąt rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304313 fot. 304314 fot. 304315

 ID155707  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 2,6 km na NW od Dobropola, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.12.13; buczna pomorska; na bukowym klocu (metrówce) kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/GD/9.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 304681 fot. 304682 fot. 304683
Adres leśny: Nadleśnictwo Gryfino, Leśnictwo Śmierdnica, oddz. 172

 ID156257  Ischnoderma resinosum; Olsztyn, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-94; 2009.11.2009; las bukowy; na leżącym buku rozpostarty z kapeluszami; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/KK/2.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 306512 fot. 306513 fot. 306514 fot. 306515

 ID156875  Ischnoderma resinosum; Puszcza Bukowa, 0,7km na SE od węzła autostrady przy ul. Morwowej w Szczecinie, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-83; 2009.12.26; buczyna pomorska; na powalonym buku rozpostarto odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/10.09.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 308795 fot. 308796

ID157546 Ischnoderma resinosum; ok. 5,8 km na N od Czelina, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-51; 2010.01.08; dąbrowa; obumarła kłoda dębu pojedynczy owocnik; leg. Dorota Musielak; det. Dorota Musielak, potw.Grażyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani K.), tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 310659 fot. 310660 fot. 310661 fot. 310662 fot. 310663

 ID178448  Ischnoderma resinosum; Olchowiec - Baranie (szczyt), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-31; 2010.10.16; las bukowy z pojedynczymi innymi liściastymi i sporadycznie jodłą; na martwym, złamanym wiązie dachówkowato, dookoła podstawy pnia, kilkadziesiąt kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/AH/12.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384416 fot. 384417 fot. 384418

 ID178637  Ischnoderma resinosum; las między Tylawą, a Barwinkiem, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2010.10.23; głównie jodła i buk z domieszkami; na 3 kłodach bukowych, na przestrzeni kilku kilometrów pojedynczo i grupami, w sumie co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/AH/11.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 384856 fot. 384857 fot. 384858 fot. 384859 fot. 384860 fot. 384861 fot. 384862

 ID227361  Ischnoderma resinosum; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.10.11; las liściasty -gł.graby, również brzozy i osiki;; na pniaku brzozy (?) ponad 10 owocników ( kapeluszy ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 20/JN/27.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 11,4" N i 19st 34' 59,9" E

fot. 618377 fot. 618378 fot. 618379 fot. 618380 fot. 618381

Stanowisko odkryłem 14.09.2013
fot. 618382 fot. 618383 fot. 618384

 ID230678  Ischnoderma resinosum; około 2 km na W od Supraśla, okolice Pólka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.10.25; skraj P. Knysz. graniczący w tym miejscu z nadrzecznymi łąkami, drzewostan liściasty z bogatym liściastym podszyciem.; na ścietej i pocietej na metrowe kawałki lipie kilka owocników na jednym z kawałków oraz na pozostałym po drzewie pniu; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF/BF/MG/131025/1000, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635823

- więcej o niej w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/614152.html

ID271535 Ischnoderma resinosum; Łysa Góra, pow. jasielski, woj. podkarpackie; 2015.11.11; buczyna karpacka z sosna i swierkiem; na żywym (czesciowo) buku rozpostarty na długości ok 1,5m, powyżej pojedyńcze owocniki; leg. Sławomir Springer; det. Sławomir Springer; , tak
uwagi: Beskid Niski, pasmo Beskid Dukielski, grupa Grzywackiej Góry i Łysej Góry. Buk przy ścieżce prowadzącej z czerwonego szlaku w stronę Myscowej.
fot. 802330 fot. 802331ID291406 Ischnoderma resinosum; Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.10.01; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; na pniaku dębowym 3 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do Ani, tak, notatka: nie; publikacja: nie
uwagi: Owocniki wydzielały bardzo dużo brązowego soku, mimo panującej suszy
fot. 879453 fot. 879454

 ID299172  Ischnoderma resinosum; na wchód od Opalenicy, ok. 0,2 km na E od ronda drogi 307 z ul. Poznańską, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-15; 2016.09.09; buczyna; trzy kłody bukowe różnej grubości licznie, owocniki pojedyncze oraz pozrastane; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: BGF0003845, tak, zdjęcia terenowe wykonane w dniu 01.05.2017, notatka: nie
uwagi: 52°18'42.0"N 16°26'19.1"E
owocniki znalezione i zebrane w dniu 09.09.2016 na wystawę grzybów w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu
fot. 917393
uzupełnienie obserwacji i dokumentacji w dniu 01.05.2017
jedna z kłód (długości ok. 13 m)
fot. 917394
owocniki
fot. 917395 fot. 917396 fot. 917397 fot. 917398
widok pobranych owocników od strony hymenoforu, na dwóch z nich coś jak Hypomyces(?)
fot. 917399

UWAGA (B. Gierczyk): Na owocnikach perytecja Hypomyces aurantius; det. B. Gierczyk; nr torebki zielnikowej BGF0003846

 ID299209  Ischnoderma resinosum; Łagów, rez. Buczyna nad Jeziorem Trześniowskim, pow. świebodziński, woj. lubuskie, AD-07; 2012.04.22; buczyna; powalone buki, kłody bukowe bardzo licznie, owocniki pojedyncze i pozrastane; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (rezerwat przyrody), tak, notatka: nagrania na dyktafon
uwagi: nadleśnictwo Świebodzin
obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 "Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie"

Owocniki występowały od wejścia do rezerwatu po zachodniej stronie Sokolej Góry, nad dawną fosą otaczającą Sokolą Górę
fot. 917618 fot. 917619
i dalej w rezerwacie
fot. 917620 fot. 917621

 ID308960  Ischnoderma resinosum; Puszcza Drawska, 2 km na SE od Łaska w gm. Bierzwnik, pow. choszczeński, woj. zachodniopomorskie, BC-21; 2017.11.15; buczyna w trakcie rębni gniazdowej; na kłodzie bukowej w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 28/GD/17.04.2019, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 962822 fot. 962823 fot. 962824 fot. 962825

ID328384 Ischnoderma resinosum; 700 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2019.11.19; las liściasty; na powalonym jesionie 7 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki, oddział 811. Gmina Sokolniki.
fot. 1118267 fot. 1118268 fot. 1118269 fot. 1118270 fot. 1118271 fot. 1118272 fot. 1118273

ID330965 Ischnoderma resinosum; Puszcza Goleniowska, 2 km na SW od Czermnicy, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2020.05.01; las mieszany (So, Bk, Lsz); na konarze bukowym w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1135246 fot. 1135247 fot. 1135248

ID333295 Ischnoderma resinosum; Dolina Krąpieli, 1,7 km na E od Chlebówka w gm. Stara Dąbrowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-87; 2020.07.21; kwaśna buczyna; na bukowej kłodzie w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1151881 fot. 1151882 fot. 1151883

 ID336408  Ischnoderma resinosum; rez. Las Bukowy w Skarszynie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, CE-30; 2019.09.15; buczyna; drewno buka i lipy grupowo na leżących kłodach i konarach; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: NIE, rezerwat, tak, notatka: nie
uwagi: w 6 miejscach w rezerwacie, także na lipach (2 miejsca):
fot. 1174317fot. 1174318fot. 1174319fot. 1174320fot. 1174321fot. 1174322fot. 1174323
Fotografie z 3 wizyt (2019.09.15, 2019.10.06 i 2019.10.20)

ID337148 Ischnoderma resinosum; Spalona (okolica Daliowej), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2020.10.04; las głównie buk z pojedynczymi jodłami i in.; na starej zmurszałej i porośniętej mchem i roślinami kłodzie bukowej kilkanaście pozrastanych kapeluszy; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1179317 fot. 1179318 fot. 1179319 fot. 1179320

ID337698 Ischnoderma resinosum; prop. rez. Wąwóz koło Suchanówka, 1,5 km na E od Suchanówka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-08; 2020.10.19; łęg olszowo-jesionowy; na kłodzie Alnus glutinosa w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1182667 fot. 1182668 fot. 1182669 fot. 1182670

ID341112 Ischnoderma resinosum; Stasiana (Stasianie na mapie)(góra Ostra), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-32; 2020.12.20; las bukowo jodłowy z jaworem, grabem i in.; na zmurszałej kłodzie bukowej kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1198661 fot. 1198662

ID343230 Ischnoderma resinosum; Krąpiel - park podworski, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-97; 2021.03.17; grąd; na kłodzie Tilia sp. w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212750 fot. 1212751 fot. 1212752 fot. 1212753

ID343238 Ischnoderma resinosum; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Górna Ukleja), 1,5 km na SW od Cieszyna, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, AB-79; 2021.03.20; łęg olszowy; na pociętej kłodzie Acer pseudoplatanus w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1212817 fot. 1212818 fot. 1212819

ID344038 Ischnoderma resinosum; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Kołatka), 1,4 km na SW od Brzeźnicy, pow. łobeski, woj. zachodniopomorskie, BB-71; 2021.04.20; kwaśna buczyna; na odciętym fragmencie kłody Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1218840 fot. 1218841 fot. 1218842 fot. 1218843

ID344230 Ischnoderma resinosum; Kamionek Wielki, 0,5 km na N od ośrodka Rangóry przy drodze 503, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2021.03.21; Granica mokrego łęgu olszowego i buczyny; Na powalonym, murszejącym pniu buka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: Na wielkim zwalonym buku kilkanaście sztuk. Duże, pofalowane na brzegach. Rurki hymenoforu bardzo drobne, praktycznie gołym okiem ich nie widać. W okolicy wydawało mi się, że czuję zapach anyżu - grzyby nim nie pachniały, więc to prawdopodobnie od drewna. Zdjęcia z 21.03.2021, uzupełnione kolejnymi z 25.04.2021, kiedy zebrałem próbki. Wątek na forum: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1213351.html GPS: 54.248111, 19.399617fot. 1220190

ID344246 Ischnoderma resinosum; Gniazdo Jawornika w okolicach miejscowości Wisłoczek (na trasie między szczytami Jawornik - Góra Polańska, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2021.04.25; Las głównie bukowo jodłowy i in.; fragment bukowego pnia 2 owocniki przyrośnięte bokiem; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: U świeżo zerwanego owocnika wyczuwalny zapach anyżu.
fot. 1220316 fot. 1220317 fot. 1220318

ID344793 Ischnoderma resinosum; 03.05.2021 zbocze góry Baranie (szlak od Huty Polańskiej) MPN, las głównie bukowy z in., pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-31; 2021.05.03; las głównie bukowy z in.; na leżącej kłodzie bukowej na dużej powierzchni zlewające się owocniki trudne do policzenia; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1224423 fot. 1224424 fot. 1224425

ID345394 Ischnoderma resinosum; Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 1,2 km na ES od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-89; 2021.05.29; okrajek śródleśnego mokradła i buczyny; na kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1228456 fot. 1228457 fot. 1228458 fot. 1228459

ID348796 Ischnoderma resinosum; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.03; Las liściasty z dębem, brzozą, grabem, olszą, chyba też bukiem; Na murszejącej kłodzie liściastego kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'13.7"N 19°26'54.0"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1257513.html

ID348805 Ischnoderma resinosum; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.04; Las z przewagą buka; na martwym pniu buka kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'24.6"N 19°27'35.4"E
fot. 1259269 fot. 1259270 fot. 1259271 fot. 1259272

ID350285 Ischnoderma resinosum; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Buczyny nad Pilchówką), 0,9 km na SE od Pilchowa, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-73; ; las mieszany (Bk, So, Db); na pniaku Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269329 fot. 1269330 fot. 1269331

ID350655 Ischnoderma resinosum; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,1 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.01; łęg źródliskowy; na kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1272137 fot. 1272138 fot. 1272139

ID351556 Ischnoderma resinosum; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.10.16; Buczyna; na pociętych kłodach buka kilkadziesiąt owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'29.2"N 19°28'12.1"E

fot. 1280655 fot. 1280656 fot. 1280657 fot. 1280658 fot. 1280659

ID351557 Ischnoderma resinosum; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.10.17; Buczyna; zmurszały pień buka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°10'35.6"N 19°28'45.4"E
W tej okolicy, obfitującej w martwe drewno bukowe, rośnie masowo w promieniu 200-300m
fot. 1280667 fot. 1280668 fot. 1280669 fot. 1280670 fot. 1280671 fot. 1280672

ID351561 Ischnoderma resinosum; Wysoczyzna Elbląska, Jelenia Dolina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2021.10.18; buczyna z dodatkiem Db, Md; na pociętych kawałkach drewna bukowego kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°14'48.3"N 19°29'37.1"E

fot. 1280706 fot. 1280707 fot. 1280708 fot. 1280709 fot. 1280710

ID352966 Ischnoderma resinosum; Pojezierze Myśliborskie (prop. rez. Półwysep Chłop), 3,4 km na SE od Derczewa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-35; 2021.11.11; żyzna buczyna; na konarze wywrotu Fagus sylvatica w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1295104 fot. 1295105 fot. 1295106

ID353107 Ischnoderma resinosum; Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2021.11.28; buczyna z brz,Md,Sn; pień buka jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa fot. 1296371fot. 1296372fot. 1296373 fot. 1296374

 ID355821  Ischnoderma resinosum; rez. Diabli Skok, w źródlisku na dwóch kłodach bukowych oddalonych ok 40 m, po dwóch stronach jedego z dopływów Rurzycy, pow. złotowski, woj. wielkopolskie, BB-96; 2020.09.20; Różne gatunki drzew w samym źródlisku; Stanowisko bliżej parkingu od spodu kłody buka, w drugim w miejscu kilka owocników na kłodzie buka; leg. Sławomir Maizner; det. Sławomir Maizner; , tak
uwagi: fot. 1318861fot. 1318862fot. 1318863fot. 1318864fot. 1318865fot. 1318866

ID355943 Ischnoderma resinosum; Goleniów, ul.Wąska, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-65; 2022.02.03; aleja lipowa; pieniek po usuniętej lipie kilka owocników częściowo nachodzących na siebie; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Przyjemny zapach anyżkowy
Smolucha bukowafot. 1319921fot. 1319922fot. 1319923

ID355999 Ischnoderma resinosum; Równina Wełtyńska (prop. rez. Wysoka Skarpa Rzeki Tywy), 0,8 km na E od skrzyżowania ul. Miodowej i ul. Jaśminowej w miejscowości Żórawki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-02; 2022.02.18; kwaśna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1320123 fot. 1320124 fot. 1320125

ID356487 Ischnoderma resinosum; Rychnowy, 1,5 km E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-97; 2022.03.13; buczyna z dodatkami; na murszejącej kłodzie starego buka kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 54°15'21.8"N 19°38'25.9"E
Jeden mniejszy owocnik (2. zdjęcie) z wyżartym hymenoforem, drugi uszkodzony (zebrany na eksykat), z pozostałych kilku zostały tylko resztki przy pniu - prawdopodobnie zjedzone przez zwierzynę.

fot. 1323704fot. 1323705fot. 1323706fot. 1323707

KOH na wysuszonym owocniku:fot. 1323708

ID356619 Ischnoderma resinosum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Wilcze Jary), 0,7 km na NE od Cmentarza Komunalnego w Barlinku przy u. Szosowej, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.03.23; głęboki wąwóz w buczynie; na kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1326324 fot. 1326325 fot. 1326326

ID357028 Ischnoderma resinosum; Równina Pyrzycka (prop. rez. Lubiatowskie Łęgi), 1,5 km na W od Żukowa, pow. pyrzycki, woj. zachodniopomorskie, AC-16; 2022.04.16; okrajek jeziora; na pniu Betula pendula w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1330815 fot. 1330816 fot. 1330817 fot. 1330818

ID361077 Ischnoderma resinosum; Elbląg, las Bażantarnia, 800 m. NNE od wiaty Parasol, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2022.09.13; Buczyna, wilgotne miejsce przy potoku; na zbutwiałych pniach buka po kilka - kilkanaście owocników na wielu pniach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°11'05.4"N 19°28'51.2"E

fot. 1371929 fot. 1371930 fot. 1371931 fot. 1371932 fot. 1371933

ID361366 Ischnoderma resinosum; Kadyny, 1 km. SE (Wysoczyzna Elbląska), pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-96; 2022.09.20; Buczyna; na próchniejącym pniu buka kilka owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°17'35.7"N 19°30'15.7"E

fot. 1374271 fot. 1374272 fot. 1374273 fot. 1374274

ID362279 Ischnoderma resinosum; Wysoczyzna Elbląska, okolice Jagodna, 1,1 km. NEE od ośrodka Rangóry, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie, DA-95; 2022.10.06; buczyna, w korycie wysychającego potoku; na kilku kłodach buka po kilka-kilkanaście owocników na kilku pniach; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°14'43.5"N 19°24'50.1"E

fot. 1381463 fot. 1381464 fot. 1381465 fot. 1381466 fot. 1381467

ID362384 Ischnoderma resinosum; Równina Pyrzycka (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,9 km na W od miejscowości Krzynki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.05; żyzna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382274 fot. 1382275 fot. 1382276

ID362448 Ischnoderma resinosum; Pojezierze Myśliborskie (Barlinecki PK, prop. rez. Buczyny Barlineckie), 1,8 km NE od miejscowości Brunki, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.07; kwaśna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica ok. 20 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1382726 fot. 1382727 fot. 1382728

ID362533 Ischnoderma resinosum; 0,8km N od Swojcina, gm.Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorske, AB-76; 2022.10.08; las mieszany Bk, Db, Brz, Lsz, So; kłoda drzewa liściastego (Db, Bk) kilka owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Smolucha bukowa
fot. 1383375fot. 1383376fot. 1383377
Nad.Kliniska, Leśn.Poczernin,odz.558B

ID363011 Ischnoderma resinosum; Hel, pow. pucki, woj. pomorskie, DA-51; 2022.10.23; Las mieszany-klon, osika, lipa, sosna; murszejący kloc prawdopodobnie klon klika owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1387427fot. 1387428

ID363110 Ischnoderma resinosum; Elbląg - Krasny Las (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.10.21; Las liściasty wielogatunkowy - Bk, Db, Wz, Lp, Ol, Brz i in.; na pociętych fragmentach kłód bukowych kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°12'39.3"N 19°27'19.6"E

fot. 1388220 fot. 1388221 fot. 1388222 fot. 1388223 fot. 1388224

ID363376 Ischnoderma resinosum; Otomin k. Gdańska, Las Otomiński nad jez. Otomińskim, pow. gdański, woj. pomorskie, CA-99; 2022.10.29; Buczyna z domieszką dębu, klonu, sosny; kłoda bukowa kilkadziesiąt owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1389300 fot. 1389301 fot. 1389302 fot. 1389303 fot. 1389304

ID363531 Ischnoderma resinosum; Elbląg - Rubno (Wysoczyzna Elbląska), pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.10.31; niewielki łęg przy bajorze; na obciętej kłodzie buka kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: 54°13'10.8"N 19°23'57.1"E

fot. 1390697 fot. 1390698 fot. 1390699 fot. 1390700 fot. 1390701

ID366021 Ischnoderma resinosum; Gdańsk-Orunia, Park Oruński, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-90; 2023.01.31; buczyna z domieszką dębu, grabu, głogu, tarniny, trzmieliny; zmurszały pniak liściastego (dąb?) 3 owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: Zapach owocnika anyżowy

fot. 1410238 fot. 1410239 fot. 1410240 fot. 1410241

ID367571 Ischnoderma resinosum; Porażyn Tartak, park pałacowy, pow. nowotomyski, woj. wielkopolskie, BD-14; 2023.04.16; Park ze starodrzewiem, Bk,Db; leżąca kłoda bukowa licznie, konsolowato; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: silny zapach anyżu przy kłodzie wyczuwalny z 2-3m. Większość owocników zjedzona przez zwierzynę.
fot. 1427250fot. 1427251fot. 1427252fot. 1427253 fot. 1427254

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji