grzyby.pl
Fungi » Div.Basidiomycota » subDiv.Agaricomycotina » Cl.Agaricomycetes » Ord.Polyporales » Fam.Phaeolaceae »

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

murszak rdzawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
19.08.2004, Kotlina Kłodzka; copyright © by Marek Snowarski
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
/j
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)

opis

Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Owocnik bokiem przyrośnięty lub składa się z krótkiego, mniej lub bardziej wyraźnego trzonu i nieregularnej, rozpłaszczonej części kapeluszowej szerokości 80-300 mm i odstającej na 30-150 mm, 10-35 mm grubości, często owocniki pozrastane po kilka lub składające się z kilku kapeluszy, poprzerastane z gałązkami i innymi elementami podłoża; górna powierzchnia w strefie przyrostu siarkowożółta do żółtozielonej, ku centrum koncentrycznie strefowana pomarańczowa do czerwonobrązowej i ciemnobrązowej, stare owocniki ciemne czerwonobrązowe do czarnych; górna powierzchnia nierówna, pofalowana i guzkowata; filcowata; brzeg dość ostry.

Trzon jeśli zaznacza się to nieregularny, bulwiasty, spłaszczony, 30-80 × 20-50 mm, pełny, ekscentryczny.

Hymenofor z porami nieregularnymi, labiryntowatymi, szerokości 1 mm; barwy wierzchu kapelusza, zielono-żółty, na brzegu żółty, przy ucisku brązowiejący, stary rdzawobrązowy. Rurki jednowarstwowe, 3-10 mm długości, zbiegające na trzon, ostrza rurek delikatnie owłosione.

Miąższ brązowy; młody miękki jak filc i soczysty; smak kwaskowaty, bez wyróżniającego się zapachu; suchy uderzająco lekki, kruchy. Z KOH czerniejący.Owocnik bokiem przyrośnięty lub składa się z krótkiego, mniej lub bardziej wyraźnego trzonu i nieregularnej, rozpłaszczonej części kapeluszowej szerokości 80-300 mm i odstającej na 30-150 mm, 10-35 mm grubości, często owocniki pozrastane po kilka lub składające się z kilku kapeluszy, poprzerastane z gałązkami i innymi elementami podłoża; górna powierzchnia w strefie przyrostu siarkowożółta do żółtozielonej, ku centrum koncentrycznie strefowana pomarańczowa do czerwonobrązowej i ciemnobrązowej, stare owocniki ciemne czerwonobrązowe do czarnych; górna powierzchnia nierówna, pofalowana i guzkowata; filcowata; brzeg dość ostry.

space

Hymenofor z porami nieregularnymi, labiryntowatymi, szerokości 1 mm; barwy wierzchu kapelusza, zielono-żółty, na brzegu żółty, przy ucisku brązowiejący, stary rdzawobrązowy. Rurki jednowarstwowe, 3-10 mm długości, zbiegające na trzon, ostrza rurek delikatnie owłosione.

space

Fruitbody sessile or divided into a short, more or less distinct stipe and irregular, flattened pileal part 80-300 mm across and projecting 30-150 mm, 10-35 mm thick, sporocarps often several concrescent or comprising a couple of pilei, with enclosed twigs and other elements of substrate; upper surface in the growing zone sulphur-yellow to yellow-green, towards the centre with concentric rings, orange to red-brown and dark brown, old sporocarps dark red-brown to black; upper surface uneven, undulating and tuberculate; tomentose; margin quite sharp.

Stipe if distinctive then irregular, bulbous, compressed, 30-80 × 20-50 mm, solid, eccentric.

Hymenophore with irregular pores, labyrinthine, 1 mm across; concolorous with the top of the pileus, green-yellow, at the margin yellow, bruising brown, old rusty-brown. Tubes single-layered, 3-10 mm long, decurrent, tube edges slightly tomentose.

Flesh brown; when young soft, spongy and succulent; taste sourish, without distinct smell; dry strikingly light, fragile. With KOH becoming black.

Fruitbody sessile or divided into a short, more or less distinct stipe and irregular, flattened pileal part 80-300 mm across and projecting 30-150 mm, 10-35 mm thick, sporocarps often several concrescent or comprising a couple of pilei, with enclosed twigs and other elements of substrate; upper surface in the growing zone sulphur-yellow to yellow-green, towards the centre with concentric rings, orange to red-brown and dark brown, old sporocarps dark red-brown to black; upper surface uneven, undulating and tuberculate; tomentose; margin quite sharp.

space

Hymenophore with irregular pores, labyrinthine, 1 mm across; concolorous with the top of the pileus, green-yellow, at the margin yellow, bruising brown, old rusty-brown. Tubes single-layered, 3-10 mm long, decurrent, tube edges slightly tomentose.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od wiosny do jesieni, pojedynczo lub w grupach, na zmurszałych pniach i korzeniach drzew iglastych, także pozornie z ziemi nad porażonymi korzeniami, rzadziej na żywych drzewach, na sośnie, modrzewiu, świerku, rzadko na liściastych np. na czereśni.Dość częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od wiosny do jesieni, pojedynczo lub w grupach, na zmurszałych pniach i korzeniach drzew iglastych, także pozornie z ziemi nad porażonymi korzeniami, rzadziej na żywych drzewach, na sośnie, modrzewiu, świerku, rzadko na liściastych np. na czereśni.
Quite widespread. Fruitbodies annual, found from spring to autumn, solitary or gregarious, on mildewed stumps and roots, also appearing seemingly from the ground above affected roots, sporadically on living coniferous trees, on pine, larch, spruce, seldom on hardwood e.g. on cherry tree.
Quite widespread. Fruitbodies annual, found from spring to autumn, solitary or gregarious, on mildewed stumps and roots, also appearing seemingly from the ground above affected roots, sporadically on living coniferous trees, on pine, larch, spruce, seldom on hardwood e.g. on cherry tree.

znaczenie gospodarcze

Groźny grzyb uszkadzający zwłaszcza sosny. Wywołuje intensywną zgniliznę drewna typu brunatnego.Groźny grzyb uszkadzający zwłaszcza sosny. Wywołuje intensywną zgniliznę drewna typu brunatnego.
Dangerous fungus damaging particularly pine trees. Causes severe carbonizing rot of wood.
Dangerous fungus damaging particularly pine trees. Causes severe carbonizing rot of wood.
Warto dokładnie przejrzeć najbliższe otoczenie tego gatunku bo jest pewna szansa na znalezienie bardzo rzadkiego złotaka czerwonawego (Buchwaldoboletus lignicola) - z wyglądu nieco podobnego do maślaka pstrego lub "zajaczka", o złotożółtych porach, zawsze rośnie w towarzystwie murszaka rdzawego (Phaeolus schweinitzii) (jest z nim w jakimś rodzaju symbiozy czy związku pasożytniczego).Warto dokładnie przejrzeć najbliższe otoczenie tego gatunku bo jest pewna szansa na znalezienie bardzo rzadkiego złotaka czerwonawego (Buchwaldoboletus lignicola) - z wyglądu nieco podobnego do maślaka pstrego lub "zajaczka", o złotożółtych porach, zawsze rośnie w towarzystwie murszaka rdzawego (Phaeolus schweinitzii) (jest z nim w jakimś rodzaju symbiozy czy związku pasożytniczego).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040819.3.04 - Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy); Kotlina Kłodzka
040819-3
/Kotlina Kłodzka/ #5
znalezisko 20040718.3.04 - Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy); Nowa Wieś k. Domaszkowa, Kotlina Kłodzka
040718-3
/Nowa Wieś k. Domaszkowa, Kotlina Kłodzka/ #8
znalezisko 20060902.1.mirki2 - Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
060902-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #5