Tx: 1590
grzyby.pl

Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

murszak rdzawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
/j
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)

opis

Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy)
Owocnik bokiem przyrośnięty lub składa się z krótkiego, mniej lub bardziej wyraźnego trzonu i nieregularnej, rozpłaszczonej części kapeluszowej szerokości 80-300 mm i odstającej na 30-150 mm, 10-35 mm grubości, często owocniki pozrastane po kilka lub składające się z kilku kapeluszy, poprzerastane z gałązkami i innymi elementami podłoża; górna powierzchnia w strefie przyrostu siarkowożółta do żółtozielonej, ku centrum koncentrycznie strefowana pomarańczowa do czerwonobrązowej i ciemnobrązowej, stare owocniki ciemne czerwonobrązowe do czarnych; górna powierzchnia nierówna, pofalowana i guzkowata; filcowata; brzeg dość ostry.

space

Hymenofor z porami nieregularnymi, labiryntowatymi, szerokości 1 mm; barwy wierzchu kapelusza, zielono-żółty, na brzegu żółty, przy ucisku brązowiejący, stary rdzawobrązowy. Rurki jednowarstwowe, 3-10 mm długości, zbiegające na trzon, ostrza rurek delikatnie owłosione.

space

Fruitbody sessile or divided into a short, more or less distinct stipe and irregular, flattened pileal part 80-300 mm across and projecting 30-150 mm, 10-35 mm thick, sporocarps often several concrescent or comprising a couple of pilei, with enclosed twigs and other elements of substrate; upper surface in the growing zone sulphur-yellow to yellow-green, towards the centre with concentric rings, orange to red-brown and dark brown, old sporocarps dark red-brown to black; upper surface uneven, undulating and tuberculate; tomentose; margin quite sharp.

space

Hymenophore with irregular pores, labyrinthine, 1 mm across; concolorous with the top of the pileus, green-yellow, at the margin yellow, bruising brown, old rusty-brown. Tubes single-layered, 3-10 mm long, decurrent, tube edges slightly tomentose.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Dość częsty. Owocniki jednoroczne, wyrastają od wiosny do jesieni, pojedynczo lub w grupach, na zmurszałych pniach i korzeniach drzew iglastych, także pozornie z ziemi nad porażonymi korzeniami, rzadziej na żywych drzewach, na sośnie, modrzewiu, świerku, rzadko na liściastych np. na czereśni.
Quite widespread. Fruitbodies annual, found from spring to autumn, solitary or gregarious, on mildewed stumps and roots, also appearing seemingly from the ground above affected roots, sporadically on living coniferous trees, on pine, larch, spruce, seldom on hardwood e.g. on cherry tree.

znaczenie gospodarcze

Groźny grzyb uszkadzający zwłaszcza sosny. Wywołuje intensywną zgniliznę drewna typu brunatnego.
Dangerous fungus damaging particularly pine trees. Causes severe carbonizing rot of wood.
Warto dokładnie przejrzeć najbliższe otoczenie tego gatunku bo jest pewna szansa na znalezienie bardzo rzadkiego złotaka czerwonawego (Buchwaldoboletus lignicola) - z wyglądu nieco podobnego do maślaka pstrego lub "zajaczka", o złotożółtych porach, zawsze rośnie w towarzystwie murszaka rdzawego (Phaeolus schweinitzii) (jest z nim w jakimś rodzaju symbiozy czy związku pasożytniczego).

wybrane okazy · selected collections

#5
04 08 19 - 3
/Kotlina Kłodzka/
#8
04 07 18 - 3
/Nowa Wieś k. Domaszkowa, Kotlina Kłodzka/
#5
mirki2.060902-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Fiedorowicz (2009)[1441]Fiedorowicz (2009) The participation of macromycetes in selected forest communities of the Masurian Landscape Park (NE Poland).[1441], Flisińska (2000)[1448]Flisińska (2000) Studies on the macromycetes of the Janów Forests Landscape Park (SE Poland).[1448], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Jaworski et al. (2016)[1613]Jaworski et al. (2016) Saproxylic moths reveal complex within-group and group-environment patterns.[1613], Karasiński (2009)[1637]Karasiński (2009) Grzyby większe rezerwatu przyrody „Ochojec”.[1637], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Krotoski (2008-2009)[1717]Krotoski (2008-2009) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych Góry Jasieniowej na Podgórzu Cieszyńskim.[1717], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kudławiec & Misiuna (2014)[1744]Kudławiec & Misiuna (2014) Grzyby wielkoowocnikowe macromycetes Góry Wierzejskiej w Górach Świętokrzyskich.[1744], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa et al. (2013)[1796]Kujawa et al. (2013) XX wystawa grzybów w Tucholskim Parku Krajobrazowym.[1796], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz (2000)[1858]Ławrynowicz (2000) Grzyby Borów Tucholskich. Macromycetes Parku Narodowego Bory Tucholskie.[1858], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2000)[1884]Łuszczyński (2000) Walory mikologiczne rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich.[1884], Łuszczyński (2001a)[1887]Łuszczyński (2001a) Grzyby macromycetes w zbiorowiskach roślinnych rezerwatu "Świnia Góra" w Górach Świętokrzyskich. W: Zenkteler E. (red.). Botanika w dobie biologii molekularnej. Mat. sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, PTB, Poznań: 183[1887] (as: Phellinus schweinitzii?), Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2001)[1993]Narkiewicz (2001) Grzyby wielkoowocnikowe góry Chojnik (Karkonoski Park Narodowy) - gatunki rzadkie i zagrożone.[1993], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Piętka & Szczepkowski (2011)[2102]Piętka & Szczepkowski (2011) Ocena obecnego stanu występowania, zagrożeń i ochrony pniarka lekarskiego Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bond. & Sing. w Polsce.[2102], Piskorski (2021)[2104]Piskorski (2021) Świat grzybów w Bolimowskim Parku Krajobrazowym.[2104], Ratuszniak i Zduńczyk (2009)[2121]Ratuszniak i Zduńczyk (2009) Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków grzybów poliporoidalnych na Pomorzu Środkowym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str.69[2121], Rutkowski et al. (2014)[2186]Rutkowski et al. (2014) Grzyby i śluzowce.[2186], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska (2011)[2234]Stasińska (2011) Macrofungi of raised and transitional bogs of Pomerania.[2234], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257], Szczepkowski (2016)[2303]Szczepkowski (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Skaryszewskiego w Warszawie.[2303], Szczepkowski (2021)[2324]Szczepkowski (2021) Grzyby wielkoowocnikowe - czyli te dostrzegalne gołym okiem.[2324], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga (2000)[2432]Wilga (2000) Makrogrzyby (Macromycetes) doliny Samborowo w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2432], Wilga (2001a)[2434]Wilga (2001a) Przyczynek do poznania grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) w dawnej Puszczy Sztumskiej (województwo pomorskie). Acta Bot. Cassubica 2: 143-147[2434], Wilga (2002)[2437]Wilga (2002) Ginące i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych w Lasach Oliwskich.[2437], Wilga (2004)[2440]Wilga (2004) Chronione i zagrożone grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie).[2440], Wilga (2004)[2441]Wilga (2004) Grzyby wielkoowcnikowe (macromycetes) Doliny Zielonej (Lasy Oliwskie).[2441], Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2008)[2471]Wilga & Wantoch-Rekowski (2008) Notatki mikologiczne z okolic Ostrzyc (Kaszubski Park Krajobrazowy).[2471], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda & Wojewoda (2007)[2543]Wojewoda & Wojewoda (2007) Grzyby inwazyjne: okratek australijski Clathrus archeri i pierścieniak uprawny Stropharia rugosoannulata w Beskidzie Wyspowym.[2543], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Żółciak (2009)[2576]Żółciak (2009) Różnorodność gatunków grzybów w drzewostanie sosnowym należącym do Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym. W: Dynowska M., Ejdys E. (red.). Ogólnopolskie Sympozjum Mikologiczne. Interdyscyplinarny charakter mikologiii. Olsztyn-Krutyń, 10-12 września 2009: str. 87[2576]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:37 1 znaleziska Phaeolus schweinitzii (murszak rdzawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 110196 AB93 35490 AB94 27284 30843 36590 40453 41693 113530 BB37 105848 BD58 79681 BE48 105236 BE58 68732 BF08 105240 CA97 37918 38124 52336 107091 CB15 82748 CB24 38239 38843 41258 45677 68012 73225 73226 111683 CB25 107085 CC80 111439 CC92 111960 113162 113177 113543 CC94 113369 CF29 38908 CF49 39320 DA80 79774 110283 111988 DE35 107436 DE45 106963 DE46 111910 DE55 107062 107466 111940 DE56 107063 111934 111938 DE65 111406 DE67 106962 DE76 108851 111364 EC36 327996 ED26 45419 EE84 73892 EF98 46268 EG08 46266 EG09 46271 FF93 332421 FG28 40462 GD53 75183

ID 27 284 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,5 km na SE od Glinnej, AB94; data zbioru: 6 sty 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z pojedynczymi modrzewiami, na pniu zywego modrzewia, 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Marcin Piątek; eksykat: nie; uwagi: fot.28100 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

28100

ID 30 843 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2,2 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 29 kwi 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z kępą Md, na zmurszałym pniu modrzewia, w grupie 3 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/GD/7.07.06; uwagi: fot.33194 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

33194

ID 35 490 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,6 km na NE od Chlebowa, AB93; data zbioru: 24 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, w pobliżu Bk, Md, Jw, Db, na silnie zmurszałym odziomku modrzewia(?), dwa owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/29.11.06; uwagi: fot.41665 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

41665

ID 36 590 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,1 km na S od Osetnego Pola, AB94; data zbioru: 8 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młodnik dębowo-brzozowy z domieszką świerka, na zmurszałym pniaku chyba świerka, kilka zrośniętych owocników; leg. Grazyna Domian, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/29.11.06; uwagi: fot.44021 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

44021

ID 37 918 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 10 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buk,świerk,modrzew, Na korzeniach świerka lub modrzewia., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/3.07.08; uwagi: fot.46510 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

46510

ID 38 124 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Ostrzycki las, CA97; data zbioru: 13 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., Na korzeniach dużej jodły, Dwa owocniki oddalone o 2 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/3.07.08; uwagi: fot.47020 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

47020

ID 38 239 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 14 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany., drewno sosny lub daglezji., Jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/3.07.08; uwagi: fot.47280 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

47280

ID 38 843 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Kalisz Kaszubski, CB24; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,wąwóz,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach ściętego modrzewia., Dwa owocniki oddalone o 2 m; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.48398; "Partner" pulveroboletus lignicola. [notatka: tak] [fotografie: tak];

48398

ID 38 908 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: las za Byciną, koło Pyskowic, pow.Gliwice, CF29; data zbioru: 20 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w lesie mieszanym grupa starych modrzewi, na korzenich modrzewia, pojedynczy owocnik częściowo zniszczony; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JK/26.05.08; uwagi: fot.48540 fot.48541 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

48540
48541

ID 39 320 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Leboszowice, CF49; data zbioru: 24 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, grupa modrzewi, pozornie na ziemi, pod modrzewiem, pojedynczy egzemplarz, kilka metrów dalej przewrócony drugi całkiem suchy ciemnobrązowy; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JK/26.05.08; uwagi: fot.49322 fot.49323 fot.49324 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

49322
49323
49324

ID 40 453 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2km na E od Dobropola, AB94; data zbioru: 29 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (buk, sosna, modrzew, grab, na ziemi (korzeniach) sosny lub modrzewia, pojedynczo 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy); uwagi: fot.51014 [notatka: tak] [fotografie: tak];

51014

ID 40 462 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Rezerwat, FG28; data zbioru: 23 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las jodłowy, Rozkładający się pień jodły, Trzy owocniki blisko siebie; leg. Piotr Chachuła, det. Sebastian Pinczer; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/PC/3.07.08; uwagi: To jedyne stanowisko jakie widziałem.; fot.51049 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

51049

ID 41 258 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Droga leśna Dziemiany-Lipusz., CB24; data zbioru: 2 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,wąwóz,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach ściętego modrzewia., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.52403 [notatka: tak] [fotografie: tak];

52403

ID 41 693 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, około 800 m na NW od Kołowa, AB94; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi modrzewiami, na korzeniach modrzewia, 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/GD/22.07.07; uwagi: fot.52973 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52973

ID 45 419 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Warszawa. Park leśny Bemowo,, ED26; data zbioru: 10 sie 2996; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: W różnych częściach parku leśnego. Zlokalizowane dziewięć stanowisk do 20 sierpnia. Po tym terminie spotykane nowe lokalizacje, ale już ze starymi owocnikami. Stanowiska te nie są obecnie brane pod uwagę., Zawsze w towarzystwie bardzo starych sosen., Najczęściej pojedyńczo. Dwa stanowiska z dwoma owocnikami i jedno z trzema.; leg. det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: TAK- tylko z jednego stanowiska; uwagi: fot.58535 [notatka: tak] [fotografie: tak];

58535

ID 45 677 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 1 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach ściętego modrzewia,sosny lub jodły, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/9.12.10; uwagi: fot.58901 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

58901

ID 46 266 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km W, EG08; data zbioru: 25 cze 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły i sosny, u podstawy mało zmurszałego pniaka sosnowego, 4 stanowiska w odległości kilkudziesięciu m, 1-3 szt na każdym z nich; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-06-25 Phaeolus schweinitzii>; uwagi: Murszak rdzawy; fot.59973 fot.59974 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59973
59974

ID 46 268 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 4.5 km W, EF98; data zbioru: 4 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany z przewagą jodły, świerka i dębu, u podstawy (na korzeniach) jeszcze żywej jodły, 3 rozczłonkowane owocniki w pobliżu siebie (co 30-50 cm); leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-07-04 Phaeolus schweinitzii>; uwagi: Murszak rdzawy; Foto https://www.bio-forum.pl/messages/7259/59982.jpg [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 46 271 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Biecz, pow. Gorlice, 3 km E, EG09; data zbioru: 20 lip 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na prawie nie zmurszałym pniaku prawdopodobnie jodłowym, pojedynczy okaz; leg. det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, u zgłaszającego, <06-07-20 Phaeolus schweinitzii>; uwagi: Murszak rdzawy; fot.59992 fot.59993 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59992
59993

ID 52 336 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Rezerwat Przyrody Stare Modrzewie Kartuzy, CA97; data zbioru: 25 gru 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, buk, modrzew, świerk, Na korzeniach żywego starego modrzewia., dwa owocniki na dwóch drzewach; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie; uwagi: fot.71649 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

71649

ID 68 012 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Kalisz - Dziemiany, CB24; data zbioru: 7 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk, jodła, świerk, modrzew, brzoza, sosna, Na korzeniach, karczach jodeł lub modrzewi a też na starych owocnikach, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/6.07.07; uwagi: fot.99603 fot.99604 fot.99605 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

99603
99604
99605

ID 68 732 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Wrocław, Park Grabiszyński, przy ścieżce biegnącej wzdłuż północnej krawędzi ogrodzenia zakładów ogrodniczych, BE58; data zbioru: 12 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: park miejski, przy świerku (prawdopodobnie na jego korzeniach) , na strzyżonym trawniku, widoczne 2 osobniki oddalone o ok 10 cm, większy, przedstawiony na zdjęciu, miał ok. 10 cm maksymalnej rozpiętości; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TP/27.06.07; uwagi: Trawnik koszony,stąd najprawdopodobniej, opłakany stan owocnika.; fot.101144 fot.101145 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

101144
101145

ID 73 225 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 5 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszanybuk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, korzenie daglezji lub świerka, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/MWR/9.12.10; uwagi: fot.111463 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

111463

ID 73 226 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Dziemiany, CB24; data zbioru: 5 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,sosna,świerk,modrzew,jodła,brzoza inne liściaste, Na korzeniach ściętego modrzewia,sosny lub jodły, dwa owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.111466 [notatka: tak] [fotografie: tak];

111466

ID 73 892 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Sukowski Las - oddz. 128, ok. 2 km NE od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE84; data zbioru: 16 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Starodrzew jodłowo-sosnowy, na korzeniach sosny, 3 owocniki; leg. Leszek Cygan, det. Marcin Fałdziński; eksykat: tak - zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: Dn 17.08.2007 znaleziono 400 metrów dalej, przy zmurszałym pniu drzewa iglastego dwa młode owocniki murszaka.; fot.113155 [notatka: tak] [fotografie: tak];

113155

ID 75 183 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Tuczna, powiat bialski. Las położony na północ od wsi. Stanowisko znajduje się ok. 700m na wschód od drogi wiodącej z Tucznej do Choroszczynki, GD53; data zbioru: 22 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krawędź lasu mieszanego i łąki, gęsta trawa w cieniu drzew, pojedynczy owocnik, o średnicy ok. 10 cm; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak; uwagi: fot.116307 fot.116308 fot.116309;

116307
116308
116309

ID 79 681 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 2,5 km E/S, Krzywiń, pow. Kościan, wielkopolskie, BD58; data zbioru: 2 sie 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu sosnowo-modrzewiowego, w pobliżu drogi śródleśnej, na ziemi, w pobliżu modrzewia, w wiązce; leg. det. Marek Ryba; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MR/9.09.07; uwagi: fot.126644 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

126644

ID 79 774 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Gdańsk Matęblewo, DA80; data zbioru: 4 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK, Na korzeniach żywego starego modrzewia., owocnik zejściowy; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/9.12.10; uwagi: fot.126783 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

126783

ID 82 748 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Lipusz, CB15; data zbioru: 27 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu, Na korzeniach sosny., jeden zejściowy owocnik; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.132999 [notatka: tak] [fotografie: tak];

132999

ID 105 236 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Wrocław, Las Rędziński, BE48; data zbioru: 18 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: obrzeże lasu mieszanego, wśród traw przy krawędzi lasu, 2 owocniki; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/TP/29.06.08; uwagi: fot.180351 fot.180352 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

180351
180352

ID 105 240 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: po lewej stronie drogi asfaltowej z Piotrowic Wielkich do Muszkowic, BF08; data zbioru: 27 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na niewidocznym z wierzchu substracie, pojedynczy owocnik o rozpiętości ok. 30 cm; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.180379 fot.180380 [fotografie: tak];

180379
180380

ID 105 848 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Rezerwat Kiełpino Porost zach-pom., BB37; data zbioru: 28 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna., Na korzeniach buka???, jeden mały owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 32/MWR/26.07.08; uwagi: fot.181487 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

181487

ID 106 962 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 2km E,Kotfin,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 17 cze 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pozornie na ziemi (prpd. na korzeniach sosny), grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.184001 fot.184002 fot.184003 fot.184004 [notatka: nie] [fotografie: tak];

184001
184002
184003
184004

ID 106 963 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 2km SW,Pytowice,gm.Kamieńsk,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 16 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pozornie na ziemi wokół starej sosny, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/26.07.08; uwagi: owocniki zejściowe; fot.184007 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

184007

ID 107 062 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: ok.500m E,Lipie,gm.Radomsko, DE55; data zbioru wadliwa: 2005.08.06. i 2008.07.21; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, przy pniaku i u podstawy sosny,pozornie na ziemi, pojedyncze owocniki złożone; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/21.08.08; uwagi: 06.08.2005; fot.184265; 13.08.2005; fot.184266; 21.07.2008; fot.184267 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

184265
184266
184267

ID 107 063 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1km S,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 13 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, u podstawy sosny, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/21.08.08; uwagi: owocnik zejściowy; fot.184270 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

184270

ID 107 085 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Dziemiany, CB25; data zbioru: 12 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buksosnadąb,brzoza,świerk,daglezja, na korzeniach pnia modrzewia?, 3 owocniki; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/16.11.10; uwagi: fot.184302 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

184302

ID 107 091 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Rezerwat Ostrzycki Las., CA97; data zbioru: 20 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,świerk,dąb, Na korzeniach świerka, jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: NIE (rezerwat przyrody); uwagi: fot.184319 [notatka: tak] [fotografie: tak];

184319

ID 107 436 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1,5km N,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 26 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na korzeniach sosny, dwa owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/21.08.08; uwagi: 51 12'1,64"N 19 23'5,35"E; fot.185168 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185168

ID 107 466 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: ok.600m NE,Lipie,gm.Radomsko, DE55; data zbioru: 21 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, pozornie na ziemi,pod sosną, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/21.08.08; uwagi: 51 2'43,23"N 19 24'24,08"E; fot.185233 fot.185234 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

185233
185234

ID 108 851 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 2,5 km E,Kajetanowice,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 10 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: piaszczysta droga przez las sosnowy, pozornie na ziemii na skraju drogi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/31.08.08; uwagi: 50 53'25,95"N 19 31'38,71"E; fot.188549 fot.188550 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

188549
188550

ID 110 196 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: , AB83; data zbioru: 14 sty 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Cmentarz Centralny w Szczecinie [ http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Centralny_w_Szczecinie ]; część najstarsza (nasadzenia 1902-1918), Ścięty pień wielkiego świerka, całkowicie porośnięty mchem, Trzy owocniki — dwa bardzo duże, trzeci mniejszy.; leg. det. Paula Probucka; eksykat: tak, wyślę kustoszowi bazy; uwagi: fot.191718 fot.191719 fot.191720; Dziękuję Darkowi Karasińskiemu za pomoc w oznaczeniu. Mam nadzieję, że komuś te moje styczniowe zdjęcia przydadzą się i umożliwią szybsze rozpoznanie podobnych, bordowofioletowych, włochatych talerzy w następnych sezonach zimowych. [notatka: nie] [fotografie: tak];

191718
191719
191720

ID 110 283 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA80; data zbioru: 21 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew, Na korzeniach żywego modrzewia., jeden duży owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MWR/9.12.10; uwagi: fot.191953 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

191953

ID 111 364 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1,5 km W,Cielętniki,gm.Dąbrowa Zielona,pow.częstochowski, DE76; data zbioru: 26 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-bukowy;obecnie po sosnach pozostały jedynie murszejące pniaki, pozornie na ziemi,przy murszejącym pniaku sosny, kilka owocników (trzy zejściowe i jeden stary); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/28.10.08; uwagi: 50 53'17,5"N 19 33'21,2"E; fot.194369 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

194369

ID 111 406 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1,5 km N,Teklinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE65; data zbioru: 14 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z nielicznymi brzozami i rzadkim podrostem świerkowym, pozornie na ziemi,przy sośnie, dwa młode owocniki; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.194447 fot.194448 [notatka: nie] [fotografie: tak];

194447
194448

ID 111 439 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 20 m W od rezerwatu Żywiec dziewięciolistny, Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC80; data zbioru: 24 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany, z przewagą drzew iglastych, Na ziemi, licznie, ok. 15 egzemplarzy; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/23.09.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 111 683 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Szklana huta, CB24; data zbioru: 28 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany buk,sosna,grab,brzoza, Na korzeniach sosny., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.195118 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195118

ID 111 910 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1,5 km SW,Kocierzowy,gm.Gomunice,pow.radomszczański, DE46; data zbioru: 31 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na ścieżce utwardzanej piaskowcem,pozornie na ziemi,owocnik był bezpośrednio zrośnięty z gałązką sosnową znajdującą się tuż pod powierzchnią ziemi, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/29.10.08; uwagi: 51 8'14,88"N 19 31'26,43"E; fot.195671 fot.195672 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195671
195672

ID 111 934 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 0,5 km SW,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 23 sie 2002; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-buk,sosna,dąb, pozornie na ziemi,przy murszejącym pniaku sosnowym, pojedynczo; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: młody; fot.195734; i on 7 września; fot.195735 [notatka: nie] [fotografie: tak];

195734
195735

ID 111 938 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1,5 km S,Folwarki (Radomsko), DE56; data zbioru: 20 lip 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,osika, na pniaku sosnowym, kilka owocników pozrastanych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: zdjęcia ukazują rozwój owocników; fot.195746 fot.195747 fot.195748 [notatka: nie] [fotografie: tak];

195746
195747
195748

ID 111 940 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: 1,5 km SW,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 14 sie 2000; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,modrzew,brzoza,dąb, pozornie na ziemi, kilka owocników zrośniętych ze sobą; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: nie; uwagi: fot.195757 [notatka: nie] [fotografie: tak];

195757

ID 111 960 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, przy gruntowej drodze leśnej, znakowanej jako żółty szlak turystyczny, przebiegający odcinkiem drogi powiatowej nr 2157P z Leśniewa do Goranina, CC92; data zbioru: 30 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na okolicznym obszarze rośnie las mieszany o składzie: dąb, buk, grab, brzoza, olsza, topola, świerk, sosna, jeden owocnik na drewnie, dwa owocniki pozornie z ziemi, trzy owocniki co kilkadziesiąt m; leg. Barbara K., det. Paula Probucka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/BK/20.10.08; uwagi: Zdjęcia pobranego owocnika oraz rozważania na temat oznaczenia gatunku w wątku:; [bf:186406]; Pobrany owocnik leżał luzem na ściółce, ale musiał odpaść od drewna, o czym świadczy fragment drewna, z którego wyrasta owocnik. Pozostałe dwa owocniki wyrastają pozornie z ziemi, ale prawdopodobnie z drewna przykrytego warstwą ziemi lub ściółki - to zostanie sprawdzone, a informacje dostarczone kustoszowi bazy i zamieszczone w linkowanym wyżej wątku. [notatka: wpis do tabeli i mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83; związane wątki bio-forum.pl: 186406 ;

ID 111 988 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA80; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, Na korzeniach żywego modrzewia., jeden owocnik; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.195914 fot.195915 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195914
195915

ID 113 162 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 2,1 km na pd. (nieco na wsch.) od wioski Leśniewo k. Gniezna [N 52°27'33,31" E 17°27'57,93"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: dąb, grab, jesion, modrzew, w pewnej odległości pojedynczo sosna, pozornie na ziemi, 1. między dębem, a pniakiem drzewa iglastego, 2. pod modrzewiem, dwa owocniki w odległości ok. 10 m; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/BK/20.10.08; uwagi: Oględziny pniaka wykazały obecność kory drzewa iglastego przypuszczalnie sosna lub modrzew!.; Siedlisko. Na pierwszym planie owocnik 1, strzałką zaznaczone położenie owocnika 2:; fot.198754 fot.198755; Pierwszy owocnik w dwóch ujęciach:; fot.198756 fot.198757 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198754
198755
198756
198757

ID 113 177 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, 1,5 km na pd.wsch. od wioski Leśniewo k. Gniezna [N 52°28'15,15" E 17°28'51,06"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: sosna, dąb, leszczyna, grab, brzoza, pozornie na ziemi, pod żywą sosną, dwa owocniki, jeden młody, drugi starszy; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 26/BK/20.10.08; uwagi: Siedlisko oraz owocniki z bliska:; fot.198836 fot.198837 fot.198838 fot.198839 fot.198840 fot.198841 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

198836
198837
198838
198839
198840
198841

ID 113 369 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadleśnictwo Gniezno, 1,6 km na pd. od wioski Gaj k. Trzemeszna [N 52°29'14,29" E 17°49'17,14"], CC94; data zbioru: 10 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: strzelista sosna z podrostem liściastym oraz jeżyną i paprociami w podszycie, pniak sosnowy, dwa owocniki; leg. det. Barbara K.; eksykat: Tak, zostanie dostarczony Ani K.; uwagi: Pobrałam fragment kory dla udokumentowania żywiciela.; Widok na siedlisko i owocniki:; fot.199387 fot.199388 fot.199389; Opisywane stanowisko mieści się przy drodze leśnej. Kilkadziesiąt m dalej wzdłuż tej drogi leśnej leżał na ściółce oderwany od podłoża owocnik murszaka rdzawego o rozmiarach jak większy z prezentowanych wyżej. [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak];

199387
199388
199389

ID 113 530 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 15 cze 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką starych sosen, na bryle korzeniowej wywróconej starej sosny, 3 zrośnięte owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: murszak rdzawy; fot.199636 [notatka: tak] [fotografie: tak];

199636

ID 113 543 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat gnieźnieński, nadeśnictwo Gniezno, 1,4 km na pd. od wioski Leśniewo k. Gniezna [N 52°27'54,06" E 17°27'52,33"], CC92; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: grab, dąb, modrzew, brzoza, świerk, sosna, przy pniaku prawdopodobnie modrzewiowym oraz na pniaku niezidentyfikowanym, po 1-2 owocniki na dwóch pniakach odległych o ok. 300 m; leg. det. Barbara K.; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/BK/20.10.08; uwagi: od do N 52°27'52,98" E 17°28'08,10"; Z pniaka prawdopodobnie modrzewiowego pobrałam korę dla ewentualnego potwierdzenia jego tożsamości, drugi pniak już bez kory, cały porośnięty chrobotkiem szydlastym lub podobnym porostem.; Siedliska poszczególnych owocników oraz zdjęcia owocników:; na pniaku przypuszczalnie modrzewiowym:-----------------na niezidentyfikowanym pniaku:; fot.199723 fot.199724; Owocniki przy pniaku przypuszczalnie modrzewiowym:; fot.199725; Owocnik z pniaka niezidentyfikowanego:; fot.199726 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

199723
199724
199725
199726

ID 327 996 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: Ok.100m na W od granicy rezerwatu Zwierzyniec, pow. makowski, woj. mazowieckie, EC36; data zbioru: 6 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bagnisko w borze mieszanym(sosny,świerki,brzozy,olchy), przy i na odziomku zlamanej sosny, dwie grupy owocników; leg. Romuald Tomaszewski, det. M.Piątek na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1114518] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1114518 ;

ID 332 421 oznaczenie: Phaeolus schweinitzii; lokalizacja: okolice Jasienicy Rosielnej, pow. brzozowski, woj. podkarpackie, FF93; data zbioru: 14 cze 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, na pniu po ściętej jodle, kilka owocników; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1145606 fot.1145607 fot.1145608 fot.1145609 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1145606
1145607
1145608
1145609
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji