grzyby.pl
niejadalny

Cortinarius violaceus (L.: Fries) S.F. Gray ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud

zasłonak fioletowy hercyński
Cortinarius hercynicus (Pers.) Brandrud
Cortinarius hercynicus
10.09.1991, Orava, pod Babią Górą, Słowacja – w starszym lesie świerkowym; copyright © by Bohdan Cienciała
Cortinarius hercynicus

owocnik

Jak zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus) ale owocniki nieco większe, średnica kapelusza 40 – 100 (120).

Like zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus) but fruiting bodies slightly larger, the cap 40 – 100 (120) in diameter.

zarodniki

Zarodniki szersze niż u zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus), 11 – 13.5 x (7.5) 8 – 9 µm, szerokoelipsoidalne do niemal kulistych.

Spores wider than in zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus), 11 – 13.5 x (7.5) 8 – 9 µm, broadly ellipsoid to subglobose.

występowanie

Nieczęsty. W lasach iglastych, pod świerkami i sosnami, na glabach wapiennych lub żyznych obojętnych.

Rather rare. In coniferous forests, under spruce and Pinacea, on limestone or rich neutral soils.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Cortinarius violaceus (zasłonak fioletowy)
Forma typowa zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus) różni się występowaniem w lasach liściastych i węższymi, elipsoidalnymi lub migdałowatymi zarodnikami.

Typical forma zasłonak fioletowy (Cortinarius violaceus) differs in that it is found in hardwood forests and has narrower, ellipsoid or amygdaliform spores.