Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID180005 (© autora fot.)
Clavariadelphus ligula (buławka spłaszczona)
Clavariadelphus ligula (buławka spłaszczona)

owocnik

Owocnik buławkowaty, cylindryczny, zwykle mniej lub bardziej spłaszczony, języczkowaty, szczyt obły, często nieco spłaszczony, czasem płytko rozwidlony; wysokości 50-80(100) mm i 5-10(15) mm średnicy; ochrowo-żółty, brązowieje, czerwonawożóltawy, czerwonawobrązowawy; powierzchnia pokryta hymenoforem, gładka lub nieco wdłużnie pobrużdżona, matowa, naga.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki wydłużone elipsoidalne, gładkie, hialinowe, nieamyloidalne, 11-15 × 3-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.47 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 2004 roku.
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID272781 (© autora fot.)
Miejscami pospolitsza. Głównie w południowo-wschodniej Polsce, częściej w górach. Owocniki wyrastają latem i jesienią, gromadnie, na opadłych igłach i ściółce, w borach iglastych, lasach mieszanych i liściastych.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟡

Oprócz tej najmniejszej buławki możemy spotkać tworzące większe owocniki buławkę pałeczkowatą (Clavariadelphus pistillaris) (ochrowożółta, żółtobrązowa, pod bukami i dębami, na wapieniu), buławkę cytrynową (Clavariadelphus flavoimmaturatus) (żółto zabarwiona, miąższ gorzki) i buławkę obciętą (Clavariadelphus truncatus)(ze ściętym wierzchołkiem, w lasach iglastych na wapieniu).

wybrane okazy · selected collections

#5
jgadek.080716-107963
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Anonim (1968)[2597]Anonim (1968) Compte-redu du IV-éme Congrés des Mycologues Europeéns Warszawa 1968.[2597], Bartoszek & Mleczko (2019)[1301]Bartoszek & Mleczko (2019) Przyroda Gorczańskiego Parku Narodowego.[1301], Błoński (1896)[2614]Błoński (1896) Przyczynek do flory grzybów Polski.[2614], Bujakiewicz (1979)[2635]Bujakiewicz (1979) Grzyby Babiej Góry. I. Mikoflora lasów.[2635], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła (2020)[1368]Chachuła (2020) Buławka spłaszczona Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk.[1368], Chachuła & Fiedor (2020)[1373]Chachuła & Fiedor (2020) Grzyby wielkoowocnikowe (macromycetes) województwa śląskiego.[1373], Eichler (1900)[2747]Eichler (1900) Materyały do flory grzybów okolic Międzyrzeca.[2747], Eisfelder (1966)[2755]Eisfelder (1966) Vierter Europäischer Mykologenkongreß in Warschau.[2755], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006a)[1458]Friedrich (2006a) Stan mikologicznego rozpoznania Cedyńskiego Parku Krajobrazowego. W: Ochrona Przyrody w Parkach Krajobrazowych. Konferencja Naukowa. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego. Barzkowice, 19-20 września 2006: 105-106[1458], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488], Halama (2015)[1567]Halama (2015) Grzyby.[1567], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kreisel (1967)[2927]Kreisel (1967) 4. Kongreß der europäischen Mykologen.[2927], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774] (patrz uwagi Chachuła 2020b), Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Lisiewska (1992)[2971]Lisiewska (1992) Flora macromycetes rezerwatu „Perkuć” w Puszczy Augustowskiej.[2971], Ławrynowicz & Szkodzik (2002)[1872]Ławrynowicz & Szkodzik (2002) Różnorodność macromycetes Rezerwatu "Kręgi Kamienne" w Odrach w Borach Tucholskich.[1872], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Narkiewicz (2005)[1996]Narkiewicz (2005) Grzyby chronione Dolnego Śląska.[1996], Schroeter (1889)[3184]Schroeter (1889) Die Pilze Schlesiens. Erste Hälfte.[3184], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Szczepkowski & Sierota (2010)[2359]Szczepkowski & Sierota (2010) Grzyby.[2359], Wojewoda (1964)[3357]Wojewoda (1964) Nowe stanowiska interesujących gatunków grzybów w Polsce.[3357] (as C. pistillaris (see Wojewoda 2003)), Wojewoda (1974)[3372]Wojewoda (1974) Macromycetes Ojcowskiego Parku Narodowego. I. Flora.[3372], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Хелховски (1888)[2658]Хелховски (1888) Базидiальные гриьы окрестностей Варшавы.[2658]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Clavariadelphus ligula (buławka spłaszczona) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA36 172178 DG26 157468 DG27 107963 180005 GC01 272781 GC02 230581 GC65 338238

ID 107 963 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: 4km W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, gmina Jabłonka, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 16 lip 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, na ziemi wśród świerkowych igieł, w grupie kilkaset sztuk na powierzchni ok 1 m 2; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.186419 fot.186420 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

186419
186420

ID 157 468 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: Lipnica Wielka, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG26; data zbioru: 5 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-świerkowy, w igliwu, w dużych grupach; leg. det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie; uwagi: w niektórych latach owocniki tego grzyba w okolicy występują masowo, w innych są rzadkie; fot.310389 fot.310390 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

310389
310390

ID 172 178 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: Białogóra nad Bałtykiem, woj. pomorskie, CA36; data zbioru: 22 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy (kosówka) wydmy, w ziemi,piasku, kilka owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/061022/0001; uwagi: fot.366663 fot.366664 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

366663
366664

ID 180 005 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG27; data zbioru: 9 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: górski las iglasty świerkowo - jodłowy, na ziemi u podstawy wiekowego świerka, kilkanaście owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: nie; uwagi: fot.390297 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

390297

ID 230 581 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: około 7 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńka, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC02; data zbioru: 22 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu świerkowego w średnim wieku (monokultura), na ściółce, kilkadziesiąt owocników u podstawy świerka; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie; uwagi: fot.635184 [notatka: nie] [fotografie: tak];

635184

ID 272 781 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: około 200m na E od skraju Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 12 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy posadzony w miejscu starego wyrobiska pożwirowego, na sosnowej ściółce, masowo na powierzchni kilku metrów kw. , kilkaset sztuk; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony; uwagi: fot.808060 fot.808061 fot.808062 fot.808063 [notatka: nie] [fotografie: tak];

808060
808061
808062
808063

ID 338 238 oznaczenie: Clavariadelphus ligula; lokalizacja: Puszcza Białowieska,rez.Lasy naturalne, Tryb Kozłowy pow. hajnowski woj. podlaskie, GC65; data zbioru: 17 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mszysty las świerkowy częściowo zamarły, ściółka pod świerkiem, kilkadziesiąt owocników na pow.8m2; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Janusz Słowiński; eksykat: nie, chroniona; uwagi: Buławka spłaszczona; [bf:1183506]; fot.1184460 [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1183506 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji