red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Postia guttulata (Sacc.) Jülich

drobnoporek łzawiący białak łzawiący
Tyromyces guttulatus (Peck) Murrill · Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. & Ryvarden · Tyromyces stipticus f. guttulatus (Peck) Domański, Orloś & Skirg.,
na stronie — opis · występowanie
Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

owocniki na pniaku świerka; 31.07.2004, Upice, Czech Rep.; copyright © by Marek Snowarski

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok od góry

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok od dołu

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

brzeg górnej strony kapelusza

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

pory

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

przekrój

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

przekrój

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok od góry

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok od dółu

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok z góry

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok z góry, brzeg kapelusza

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok od dołu

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

owocnik na pniaku świerka

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

owocniki na pniaku świerka

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

powierzchnia kapelusza

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

widok od dółu

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)

przekrój przez owocnik

opis

Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)
Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)
Postia guttulata (drobnoporek łzawiący)
Owocniki duże, 20-150 mm szerokie, 30-120 mm odstające i stosunkowo cienkie, 4-8 mm grubości, półokrągłe, wydłużone, bokiem lub trzonowato zwężoną częścia przyrośnięte do podłoża; białe, z wiekiem niewyraźnie różowo strefowane, także w otarciach przebarwiające się fioletowo, purpurowo-brązowo; na brzegu kapelusza i z rurek młodych owocników wydzielają się krople wydzieliny, po wyschnięciu pozostawiające zagłębienia i dołki.

space

Sporocarps large, 20-150 mm broad, extending 30-120 mm and relatively thin, 4-8 mm thick, semi-circular, elongated, sessile or attached laterally by a tapered part to the substrate; white, with age indistinctly pink zonate, in injured places also turning violet, purple-brown; on the pileal margin and from the tubes of young sporocarps appear guttation drops, which on drying up leave pitted surface.

space

występowanie

Rzadki. Owocniki jednoroczne, wyrastają pojedynczo lub po kilka częściowo zrośniętych ze sobą, na martwym drewnie świerka, sosny, jodły, bardzo rzadko na liściastych (buk), na pniakach, leżących pniach, wiele lat z rzędu w tym samym miejscu.

Rare. Sporocarps annual, grow solitary or in groups of several partly concrescent, on dead spruce wood, pine trees, fir, very rarely on hardwood (beech), on stumps, lying trunks, on the same site for several consecutive years.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony