Tx: 1608
grzyby.pl

Calcipostia guttulata (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai

drobnoporek łzawiący, białak łzawiący
Oligoporus guttulatus (Peck) Gilb. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Postia guttulata (Sacc.) Jülich [🔉 pos·ti·a *] · Tyromyces guttulatus (Peck) Murrill · Tyromyces stipticus f. guttulatus (Peck) Domański, Orloś & Skirg.,
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
owocniki na pniaku świerka
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od góry
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dołu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
brzeg górnej strony kapelusza
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
pory
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
przekrój
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
przekrój
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od góry
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dółu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok z góry
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok z góry, brzeg kapelusza
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dołu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
owocnik na pniaku świerka
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
owocniki na pniaku świerka
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
powierzchnia kapelusza
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
widok od dółu
Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
przekrój przez owocnik

opis

Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący)
Owocniki duże, 20-150 mm szerokie, 30-120 mm odstające i stosunkowo cienkie, 4-8 mm grubości, półokrągłe, wydłużone, bokiem lub trzonowato zwężoną częścia przyrośnięte do podłoża; białe, z wiekiem niewyraźnie różowo strefowane, także w otarciach przebarwiające się fioletowo, purpurowo-brązowo; na brzegu kapelusza i z rurek młodych owocników wydzielają się krople wydzieliny, po wyschnięciu pozostawiające zagłębienia i dołki.

space

Sporocarps large, 20-150 mm broad, extending 30-120 mm and relatively thin, 4-8 mm thick, semi-circular, elongated, sessile or attached laterally by a tapered part to the substrate; white, with age indistinctly pink zonate, in injured places also turning violet, purple-brown; on the pileal margin and from the tubes of young sporocarps appear guttation drops, which on drying up leave pitted surface.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Owocniki jednoroczne, wyrastają pojedynczo lub po kilka częściowo zrośniętych ze sobą, na martwym drewnie świerka, sosny, jodły, bardzo rzadko na liściastych (buk), na pniakach, leżących pniach, wiele lat z rzędu w tym samym miejscu.
Rare. Sporocarps annual, grow solitary or in groups of several partly concrescent, on dead spruce wood, pine trees, fir, very rarely on hardwood (beech), on stumps, lying trunks, on the same site for several consecutive years.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Postia guttulata), Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510] (as: Postia guttulata), Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517] (as: Calcipostia guttulata), Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648] (as: Postia guttulata), Karasiński et al. (2009)[1644]Karasiński et al. (2009) Contribution to biodiversity assessment of european primeval forests: new records of rare fungi in the Białowieża Forest.[1644] (as: Postia guttulata), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Muszyński (2021)[3793]Muszyński (2021) Gatunki cenne dla mykobioty Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.[3793], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006] (as: Postia guttulata), Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: Calcipostia guttulata), Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2010)[2349]Szczepkowski et al. (2010) XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów.[2349], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545] (as: Postia gutttulata)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:30 1 znaleziska Calcipostia guttulata (drobnoporek łzawiący) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB35 350222 AB55 324358 AB66 336989 AB85 359491 AB89 350967 AB93 373618 AB94 288817 288827 306825 AD69 353478 AE78 349521 BD60 353483 BE82 334925 BE91 334923 CB30 360617 DA82 372386 DA84 371720 DB37 372116 DE56 346561

ID 288 817 oznaczenie: Oligoporus guttulatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2km na E od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 30 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan Md-Św, na kłodzie obumarłego Md, w grupie 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.868063 fot.868064 fot.868065 fot.868066 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868063
868064
868065
868066

ID 288 827 oznaczenie: Oligoporus guttulatus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 6 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa daglezji w buczynie, na odziomku drzewa iglastego (prawdopodobnie Dg), w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.868109 fot.868110 fot.868111 fot.868112 [notatka: tak] [fotografie: tak];

868109
868110
868111
868112

ID 306 825 oznaczenie: Postia guttulata; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,8 km na NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy z domieszką buków i brzóz, na murszejącym pniaku Md, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.953925 fot.953926 fot.953927 fot.953928 [notatka: tak] [fotografie: tak];

953925
953926
953927
953928

ID 324 358 oznaczenie: Postia guttulata; lokalizacja: Puszcza Goleniowska, 2,7 km na NE od Widzieńska w gm. Przybiernów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB55; data zbioru: 1 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek olsu bagiennego ze świerkami, na odziomku po ściętym Św, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1074799 fot.1074800 fot.1074801 fot.1074802 fot.1074803 fot.1074804 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1074799
1074800
1074801
1074802
1074803
1074804

ID 334 923 oznaczenie: Postia guttulata; lokalizacja: Krucze Skały, 1,8 km na SE od Lubawki w gm. Lubawka, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, BE91; data zbioru: 19 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na pniakach świerkowych, pojedynczo w rozproszeniu; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1163262 fot.1163263 fot.1163264 fot.1163265 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1163262
1163263
1163264
1163265

ID 334 925 oznaczenie: Postia guttulata; lokalizacja: 2 km W od Krzeszowa (okolice Betlejem) w gm. Kamienna Góra, pow. kamiennogórski, woj. dolnośląskie, BE82; data zbioru: 19 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na pniakach świerkowych, pojedynczo i w małych grupkach w rozproszeniu; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: Gatunek dość często spotykany w okolicy; fot.1163271 fot.1163272 fot.1163273 fot.1163274 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1163271
1163272
1163273
1163274

ID 336 989 oznaczenie: Postia guttulata; lokalizacja: prop. rez. Węgorzyckie Rosiczki, 2,1 km SW od Redła w gm. Osina, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB66; data zbioru: 6 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na pniakach Pinus sylvestris, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1178406 fot.1178407 fot.1178408 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1178406
1178407
1178408

ID 346 561 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 18 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na zmurszałej kłodzie powalonej sosny, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 38,8" N 19st 26' 23" E; fot.1241509 fot.1241510 fot.1241511 fot.1241512 fot.1241513; młode owocniki z 27.06.2021; fot.1241514 fot.1241515 fot.1241516 fot.1241517 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1241509
1241510
1241511
1241512
1241513
1241514
1241515
1241516
1241517

ID 349 521 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Karkonosze, na stoku Góry Skalnica, 0,3 km na N od skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Kołłątaja w Szklarskiej Porębie, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE78; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na pniaku Picea abies, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1263595 fot.1263596 fot.1263597 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1263595
1263596
1263597

ID 350 222 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Bagna Rozwarowskie, 1,8 km na NW od Dobropola w gminie Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB35; data zbioru: 15 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany, na odziomku Picea abies, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269023 fot.1269024 fot.1269025 fot.1269026 fot.1269027 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269023
1269024
1269025
1269026
1269027

ID 350 967 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 2,3 km na E od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 8 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór daglezjowo-modrzewiowy, na pniakach Larix sp., w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275557 fot.1275558 fot.1275559 fot.1275560 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275557
1275558
1275559
1275560

ID 353 478 oznaczenie: Postia guttulata; lokalizacja: Ok. 1km na N odmiejscowości Ługi, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, AD69; data zbioru: 1 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz, Pniak sosnowy, pojedyńczy owocnik; leg. det. Iwona Burzynska; eksykat: Tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1299742 fot.1299743 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1299742
1299743

ID 359 491 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 16 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z Sn,Św, pieniek po świerku, kilka owocników; leg. Marcin Lożek, Jacek Drozda, det. Grażyna Domian, Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek łzawiący fot.1357219 fot.1357220 fot.1357221; zarodniki fot.1357222; strzępki fot.1357223; sprzażki fot.1357224 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1357219
1357220
1357221
1357222
1357223
1357224

ID 360 617 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Zapadłe, jezioro Sękacz, gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB30; data zbioru: 3 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, pniak sosny, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek łzawiący; fot.1368411 fot.1368412 fot.1368413 fot.1368414 fot.1368415 fot.1368416 fot.1368417 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1368411
1368412
1368413
1368414
1368415
1368416
1368417

ID 371 720 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Sztutowo, 600 m. N, pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'23.0"N 19°10'34.9"E], DA84; data zbioru: 13 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy, na pniakach i drągach sosny, kilkadziesiąt owocników rozproszonych w promieniu 200-300 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: [bf:1476184] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1476184 ;

ID 372 116 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Małdyty 2,4 km. SWW (rezerwat Zielony Mechacz), pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie [53°54'26.1"N 19°42'00.4"E], DB37; data zbioru: 18 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany bagienny na torfowisku przejściowym, na pniakach, korzeniach i gałęziach świerka, kilkanaście owocników w promieniu kilkudziesięciu m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: Ze względu na suchą, gorącą pogodę nie było kropli gutacji, ale widać po nich ślady.; fot.1479460 fot.1479461 fot.1479462 fot.1479463 fot.1479464 fot.1479465 fot.1479466 fot.1479467 fot.1479468 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1479460
1479461
1479462
1479463
1479464
1479465
1479466
1479467
1479468

ID 372 386 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Jantar - Leśniczówka 200 m. W (Mierzeja Wiślana), pow. nowodworski, woj. pomorskie [54°20'08.6"N 18°59'51.2"E], DA82; data zbioru: 25 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany Bk - So, na spróchniałym pniaku sosny, kilka owocników zrośniętych u podstawy; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1481926 fot.1481927 fot.1481928 fot.1481929 fot.1481930 fot.1481931 fot.1481932 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1481926
1481927
1481928
1481929
1481930
1481931
1481932

ID 373 618 oznaczenie: Calcipostia guttulata; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Bukowe Zdroje), 1,8 km SE od węzła A6 i S3 Szczecin Podjuchy, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 23 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa Larix w żyznej buczynie, na kłodzie Larix sp., kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1494864 fot.1494865 fot.1494866 fot.1494867 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1494864
1494865
1494866
1494867
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji