niejadalny

Panaeolus semiovatus (Sowerby) S. Lundell & Nannf. (1938)

kołpaczek blady kołpaczek półkulisty
Annellaria semiovata With.: Fr.) Pears. et Dennis · Panaeolus separatus (L.: Duby) Wuensche
na stronie — owocnik · zarodniki · występowanie · wartość · uwagi

owocnik

Kapelusz wilgotny lepki, suchy błyszczący; białawy, bladogliniasty, bladoochrowy do czerwonawobrązowego; jajowato-kloszowaty od półkulistego lub dzwonkowatego; 20-50 x 15-35 mm; o cienkim miąższu.

space

Trzon białawy; z błoniastym delikatnym pierścieniem lub bez; 80-120 x 5-6 mm; cylindryczny, podstawa czasami bulwiasto zgrubiała, pusty.

space

Pileus viscid when wet, dry glossy; whitish, pale clay-coloured, pale ochraceous to reddish-brown; ovoid-hemispherical from hemispherical or campanulate; 20-50 x 15-35 mm; with thin flesh.

space

Stipe whitish; with or without a membranous delicate annulus; 80-120 x 5-6 mm; cylindrical, base sometimes clavate, hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników czarny. Zarodniki czarniawe, elipsoidalne, grubościenne, gładkie, 16-22 x 10-15 µm.

Spore print black. Spores blackish, ellipsoid, thick-walled, smooth, 16-22 x 10-15 µm.

występowanie

Od czerwca do października na terenach trawiastych, na nawozie roślinożerców. Pojedynczo lub częściej w grupach. Pospolity.

Common. Summer-fall in grassy places on dung, solitary or gregarious.

wartość

Nie trujący, ale z uwagi na niewielkie rozmiary bez kulinarnego znaczenia.

Not poisonous but too small to be eaten.

uwagi

Stropharia semiglobata (łysiczka łajnowa)
W podobnych miejscach występuje inny koprofilny pospolity grzyb łysiczka łajnowa (Stropharia semiglobata), ten ma półkulisty kapelusz, szerokie, prosto przyrośnięte blaszki, pierścień jest śluzowaty a trzon i kapelusz lepkie.