grzyby.pl

Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl.

drobnołuszczak żółtonogi, łuskowiec żółtonogi
Pluteus lutescens (Fr.) Bres. · Pluteus nanus var. lutescens (Fr.) Konr. et Maubl. · Pluteus pallescens P.D. Orton · Pluteus satur f. pallescens (P.D. Orton) Citérin et Eyssart.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak najmniejszy (Pluteus pusillulus)drobnołuszczak zielonawoszary (Pluteus salicinus)
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
pod dębami dwie sztuki w trawie (w czasie deszczu); 12.06.1999, okolice Obornik Śląskich; copyright © by Marek Snowarski
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)

owocnik

Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
na kawałku drewna na poboczu drogi w lesie bukowo/dębowym
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
Kapelusz brązowy, żółtobrązowy, oliwkowobrązowy, w centrum nieco ciemniejszy; 15-25 (40) mm średnicy; stożkowaty, potem płaski, z nieco wgłębionym centrum i z płaskim garbkiem; powierzchnia jedwabista, matowa, gładka, w centrum promieniście pobrużdżona, od brzegu do 1/3 prześwitują blaszki.

Blaszki młode białe, potem żółtawo białe, z wiekiem coraz bardziej różowe do ciemnoróżowych; wolne, szerokie.

Trzon na całej długości jasnożółty do cytrynowożółtego, lśniący, z włókienkami barwy trzonu; 20-50 (70) x 1.5-3.5 mm, cylindryczny, podstawa czasem rozszerzona; pełny, z wiekiem pusty, kruchy.

Miąższ w trzonie żółty, w kapeluszu cienki, wodniście żółty, bez zapachu lub słaby, smak łagodny, nieco rzodkwiowy.Kapelusz brązowy, żółtobrązowy, oliwkowobrązowy, w centrum nieco ciemniejszy; 15-25 (40) mm średnicy; stożkowaty, potem płaski, z nieco wgłębionym centrum i z płaskim garbkiem; powierzchnia jedwabista, matowa, gładka, w centrum promieniście pobrużdżona, od brzegu do 1/3 prześwitują blaszki.

space

Trzon na całej długości jasnożółty do cytrynowożółtego, lśniący, z włókienkami barwy trzonu; 20-50 (70) x 1.5-3.5 mm, cylindryczny, podstawa czasem rozszerzona; pełny, z wiekiem pusty, kruchy.

space

Pileus brown, yellow-brown, olive-brown, in the centre slightly darker; 15-25 (40) mm in diameter; conic, later plane, centrally somewhat depressed and bradly umbonate; surface silky, dull, smooth, in the centre radially grooved, up to 1/3 from the margin translucent-striate.

Lamellae young white, later yellowish-white, with age becoming pink to dark pink; free, broad.

Stipe entirely light-yellow to lemon yellow, gloss, with fibrils concolourous with the stipe; 20-50 (70) x 1.5-3.5 mm, cylindrical, the base sometimes wider; solid, with age hollow, fragile.

Flesh at the stem yellow, in the pileus thin, watery yellow, odourless or smell faint, taste mild, slightly raphanoid.

Pileus brown, yellow-brown, olive-brown, in the centre slightly darker; 15-25 (40) mm in diameter; conic, later plane, centrally somewhat depressed and bradly umbonate; surface silky, dull, smooth, in the centre radially grooved, up to 1/3 from the margin translucent-striate.

space

Stipe entirely light-yellow to lemon yellow, gloss, with fibrils concolourous with the stipe; 20-50 (70) x 1.5-3.5 mm, cylindrical, the base sometimes wider; solid, with age hollow, fragile.

space

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi)
Dość częsty. Owocniki wyrastają od wczesnego lata do jesieni pojedynczo lub w grupach w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych na resztkach drewna, opadłych gałązkach, butwiejących pniach drzew liściastych (np. buka lub lipy) i na ziemi zmieszanej z resztkami drewna.Dość częsty. Owocniki wyrastają od wczesnego lata do jesieni pojedynczo lub w grupach w wilgotnych lasach liściastych i mieszanych na resztkach drewna, opadłych gałązkach, butwiejących pniach drzew liściastych (np. buka lub lipy) i na ziemi zmieszanej z resztkami drewna.
Quite common, fruitbodies appears solitary to gregarious from early summer to autumn in hardwood and mixed forests, on wood remains and on soil mixed with wood remains.
Quite common, fruitbodies appears solitary to gregarious from early summer to autumn in hardwood and mixed forests, on wood remains and on soil mixed with wood remains.

jadalne czy trujące? 🟡

Zbyt drobny i rzadki by miał znaczenie dla grzybiarzy. Niejadalny.Zbyt drobny i rzadki by miał znaczenie dla grzybiarzy. Niejadalny.
Drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus) ma skórkę kapelusza zbudowaną z wydłużonych komórek (a nie z kulistych).

Inne bardzo podobne gatunki o skórce kapelusza zbudowanej z kulistych komórek to: Pluteus splendidus ≡ Pluteus romellii f. splendidus (A. Pearson) Lécuru o dwubarwnym kapeluszu (centrum chromowo-żółte) i drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) ma białawy lub jedynie w dolnej części żółtawy trzon.Drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus) ma skórkę kapelusza zbudowaną z wydłużonych komórek (a nie z kulistych).

space

drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus) (photo) has pileal cuticle built of elongated cells (not globose). Other very similar species with the pileal cuticle built of globose cells include: Pluteus splendidus with two-coloured cap (centrally chrome-yellow) and drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) with a whitish, or only at the base yellowish, stipe.
drobnołuszczak żółtawy (Pluteus leoninus) (photo) has pileal cuticle built of elongated cells (not globose). Other very similar species with the pileal cuticle built of globose cells include: Pluteus splendidus with two-coloured cap (centrally chrome-yellow) and drobnołuszczak żółtooliwkowy (Pluteus chrysophaeus) with a whitish, or only at the base yellowish, stipe.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051005.12.05 - Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051005-12
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #4
znalezisko 20160726.26072016-4JS.jsb - Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi); Gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie
160726-26072016-4JS
leg. Jacek Soboń, det. Błażej Gierczyk
/Gm. Wleń, k. Wlenia, Pogórze Kaczawskie/ #4
znalezisko 19990612.7.99 - Pluteus romellii (drobnołuszczak żółtonogi); okolice Obornik Śląskich
990612-7
leg. Marek Snowarski
/okolice Obornik Śląskich/ #2