indeks nazw grzybów

skorowidz alfabetyczny nazw

Skorowidz zawiera nazwy gatunkowe i innych taksonów ułożone wg alfabetu. Są to zarówno nazwy naukowe (łacińskie) jak i nazwy polskie. Obok nazw głównych są podane także częściej używane lub utrwalone w literaturze przedmiotu synonimy. Polskie nazwy potoczne (ludowe) są zwykle wyróżnione pismem pochyłym (kursywą). Kliknięciu na linkowaną nazwę przenosi na stronę danego gatunku. Mniej więcej co jeden ekran znajduje się listwa początkowych liter — umożliwia szybki skok do pożądanego miejsca indeksu.
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż
ab  · ag agr · ak  · al  · am amp · an  · ap  · ar art · as  · au  • ba  · be  · bi bio · bj  · bo bon bor bot bov · br  · bu  · by  • ca cam can · ce  · ch chr · ci  · cl cli · co con cop cor cot · cr cri · cu  · cy cyt · cz czu czy • da das · de  · di  ·   · dr  · du  · dz  • ec  · en  · eo  · ex  • fa  · fo  • ga gał ·   · ge gel ger ·   · gm  · go gom goź · gr  · gu  · gw  · gy gyr • ha  · he heł hem her · hi  · hy hyg hym hyp hys • in  · io  • ja  • ka  · ki  · kl  · ko koł kor kot · kr  · ku  • la lae las · le lej len leo lep ler leu · li  · ly lys • łę  · łu  · ły  · łz  • ma maj mar maś ·   · me mer · mi  · ml  · mo  · mu mul · my myr • na naz · ne  · ni  • oc  · ol  · om  · on  · op  · or  · ot  • pa pan par · pe  ·   · ph phe phl pho phr · pi pię · pl pli plu ·   · po pol pom por pos pow ·   · pr  · ps pse psi · pt  · pu pus · py  • ra  · re  · rh rhy · ri  · ru rut · ry  • sa  · sc scu · se  · si  · sk skr · sm  · so  · sp  · sr  · st str stu · su  · sy  · sz szk • śl  • ta  · te  · th  · tr tri tru trz · tu tul · tw  · ty  • uc  · us  • va  · vo  • wa  · wi  ·   · wn  · wo wos · wr  • xa  · xe  · xy  • za  ·   · zi  • ża  · ży 
indeks · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ż