grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen

pieniążkówka gładkotrzonowa, monetka korzeniasta
Xerula radicata (Rehlan: Fr.) Dörfelt. · Collybia radicans P. Kumm. · Collybia radicata (Relhan) Quelet · Oudemansiella radicata (Relhan: Fr.) Singer
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
07.08.2004, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

owocnik

Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Kapelusz szarożółtawy, szarobrunatny, jasnobrązowy; 30 – 100 mm średnicy; powierzchnia gładka, czasem promieniście pomarszczona, jamkowata, wilgotna błyszcząca i lepka, sucha matowa; młody dzwonkowaty do stożkowatego, potem wypukły, spłaszczony, z niewyraźnym garbkiem; cienkomięsisty, skórzasty.

space

Trzon u góry białawy, ku podstawie brązowiejący, jaśniejszy niż kapelusz, bardzo długi, wysmukły, 100 – 200 x 5 – 10 mm, czasem skręcony wokół własnej osi, nasada trzonu korzeniasta, głęboko pogrążona w ziemi; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus grey-yellowish, grey-brownish, pale brown; 30 – 100 mm in diameter; surface smooth, sometimes radially wrinkled, alveolate, glossy and viscid when moist, dry dull; young campanulate to conic, later convex, flattened, with an indistinct umbo; thin-fleshed, leathery.

space

Stipe at the apex whitish, towards the base becoming brown, lighter than the cap, very long, slender, 100 – 200 x 5 – 10 mm, sometimes twisted along its axis, base of the stipe rooting, deep in the ground; solid, with age hollow.

space

cechy mikroskopowe

Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
pileipelis
Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
pileipelis
Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 12 – 15 x 9 – 11 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 12 – 15 x 9 – 11 µm.

wartość

Jadalny, ale bez rewelacji.

Edible but nothing special.

uwagi

Jest to gatunek o zmiennej wielkości, trzon potrafi być dość krępy; wyróżnia się lepkim, jamkowatym kapeluszem i korzeniastą podstawą trzonu. Podobna pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) ma ciemnobrązowy trzon, kapelusz o zamszowatej powierzchni i gorzki smak.

Species variable in size, stipe could be quite short; characteristic is viscid, pitted cap and rotting stipe. Close pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) has dark brown stipe, cap with tomentose surface and bitter taste.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040807.2.04 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); lasy milickie
040807-2
/lasy milickie/ #4
znalezisko 20040717.2.04 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Krowiarki, Żelazno
040717-2
/Krowiarki, Żelazno/ #4
znalezisko 20040717.1.04 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Krowiarki, Żelazno
040717-1
/Krowiarki, Żelazno/ #2
znalezisko 20010726.1.01 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Pojezierze Drawskie
010726-1
leg. Marek Snowarski
/Pojezierze Drawskie/ #3
znalezisko 19990814.2.99 - Hymenopellis radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
990814-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #6