jadalny

Xerula radicata (Rehlan: Fr.) Dörfelt.

pieniążkówka gładkotrzonowa monetka korzeniasta
Collybia radicans P. Kumm. · Collybia radicata (Relhan) Quelet · Oudemansiella radicata (Relhan: Fr.) Singer
na stronie — owocnik · cechy mikroskopowe · wartość · uwagi · znaleziska
Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

07.08.2004, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

owocnik

Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)
Kapelusz szarożółtawy, szarobrunatny, jasnobrązowy; 30-100 mm średnicy; powierzchnia gładka, czasem promieniście pomarszczona, jamkowata, wilgotna błyszcząca i lepka, sucha matowa; młody dzwonkowaty do stożkowatego, potem wypukły, spłaszczony, z niewyraźnym garbkiem; cienkomięsisty, skórzasty.

space

Trzon u góry białawy, ku podstawie brązowiejący, jaśniejszy niż kapelusz, bardzo długi, wysmukły, 100-200 x 5-10 mm, czasem skręcony wokół własnej osi, nasada trzonu korzeniasta, głęboko pogrążona w ziemi; pełny, z wiekiem pusty.

space

Pileus grey-yellowish, grey-brownish, pale brown; 30-100 mm in diameter; surface smooth, sometimes radially wrinkled, alveolate, glossy and viscid when moist, dry dull; young campanulate to conic, later convex, flattened, with an indistinct umbo; thin-fleshed, leathery.

space

Stipe at the apex whitish, towards the base becoming brown, lighter than the cap, very long, slender, 100-200 x 5-10 mm, sometimes twisted along its axis, base of the stipe rooting, deep in the ground; solid, with age hollow.

space

cechy mikroskopowe

Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

pileipelis

Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa)

pileipelis

Wysyp zarodników biały. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 12-15 x 9-11 µm.

Spore print white. Spores broadly ellipsoid, smooth, 12-15 x 9-11 µm.

wartość

Jadalny, ale bez rewelacji.

Edible but nothing special.

uwagi

Jest to gatunek o zmiennej wielkości, trzon potrafi być dość krępy; wyróżnia się lepkim, jamkowatym kapeluszem i korzeniastą podstawą trzonu. Podobna pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) ma ciemnobrązowy trzon, kapelusz o zamszowatej powierzchni i gorzki smak.

Species variable in size, stipe could be quite short; characteristic is viscid, pitted cap and rotting stipe. Close pieniążkówka dębowa (Xerula pudens) has dark brown stipe, cap with tomentose surface and bitter taste.
znalezisko 20040807.2.04 - Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); lasy milickie

4f · 20040807.2.04
/lasy milickie/

znalezisko 20040717.2.04 - Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Krowiarki, Żelazno

4f · 20040717.2.04
/Krowiarki, Żelazno/

znalezisko 20040717.1.04 - Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Krowiarki, Żelazno

2f · 20040717.1.04
/Krowiarki, Żelazno/

znalezisko 20010726.1.01 - Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Pojezierze Drawskie

3f · 20010726.1.01
leg. Marek Snowarski
/Pojezierze Drawskie/

znalezisko 19990814.2.99 - Xerula radicata (pieniążkówka gładkotrzonowa); Dolny Śląsk, lasy milickie

6f · 19990814.2.99
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/