grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — V–narażony na wymarcie

Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper

pieprznik żyłkowany, pieprznik żółtawy
Cantharellus xanthopus (Pers.) Duby · Cantharellus lutescens (Pers.: Fr.) Fr. s. Fr
Cantharellus Cantharellus Cantharellus CantharellusCantharelluspieprznik ametystowy (Cantharellus amethysteus)pieprznik szary (Cantharellus cinereus)
Cantharellus aurora (pieprznik żyłkowany)
pokrój; 04.10.2005, Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina; copyright © by Marek Snowarski
Cantharellus aurora (pieprznik żyłkowany)
trzon i hymenofor
Cantharellus aurora (pieprznik żyłkowany)
hymenofor

opis

Kapelusz szarobrązowy, z rdzawymi, pomarańczowymi i ochrowymi rozjaśnieniami z wiekiem; 15 – 60 mm średnicy, początkow wypukły, szybko z zagłębionym lejkowato centrum kapelusza, także trąbkowaty; powierzchnia początkowo z drobnymi łuseczkami, z wiekiem naga; brzeg początkowo podwinięty, z wiekiem pofalowany.

space

Trzon żółtawy do żółtopomarańczowego, zwłaszcza w dolnej połowie; 15 – 70 x 5 – 10, równogruby lub w dolnej i górnej części rozszerzony, często bocznie spłaszczony, z podłużnymi bruzdami.

space

Pileus grey-brown, with age paler rusty, orange and ochre discolourations; 15 – 60 mm in diameter, at first convex, quickly centrally funnel-shaped; surface initially with tiny scales, with age glabrous; margin at first incurved, with age undulating.

space

Stipe yellowish to yellow-orange, particularly its lower part; 15 – 70 x 5 – 10, equal or towards the base and upper part wider, often compressed, longitudinally grammate.

space

zarodniki

Zarodniki szeroko-owalne do szerokoelipsoidalnych, gładkie, przejrzyste, 9 – 11 x 6.5 – 8 µm.

Spores broadly-ovoid to broadly ellipsoid, smooth, translucent, 9 – 11 x 6.5 – 8 µm.

występowanie

Nieczęsto. W lasach iglastych, zwłaszcza pod sosnami.

Rather rare. In coniferous forest, particularly under Pinus.

Statusy czerwonej listy. [125]: V–narażony na wymarcie

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Cantharellus tubaeformis (pieprznik trąbkowy)
Bardzo podobny do stosunkowo częstego pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis), który ma wyraźnie żyłkowany, szaro, szarożółtawo zabarwiony hymenofor.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20051004.3.05 - Cantharellus aurora (pieprznik żyłkowany); Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina
051004-3
/Słowacja, Strazowskie Vierchy, Pruzina/ #9