grzyby.pl
jadalnyGREJ

Parasola conopilea (Fr.) Örstadius et E. Larss.

kruchaweczka twardotrzonowa
Psathyrella conopilea (Fr.) A. Pearson et Dennis · Psathyrella subatrata (Batsch) Gillet (1878) · Psathyrella conopilus orth.var.
Psathyrella Psathyrella Psathyrella PsathyrellaPsathyrellakruchaweczka wysmukła (Psathyrella corrugis)kruchaweczka brudnobiała (Psathyrella cotonea)
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
grupa owocników na poboczu drogi w buczynie; 28.09.1999, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
grupa owocników; pobocze drogi w buczynie; 20.09.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
grupa młodych owocników na poboczu drogi w buczynie
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
grupa owocników na poboczu drogi w buczynie
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
grupa owocników z suchymi kapeluszami; pobocze drogi w buczynie
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
grupa więdnących owocników; pobocze drogi w buczynie

owocnik

Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
Parasola conopilea (kruchaweczka twardotrzonowa)
Kapelusz stożkowato-dzwonkowaty przez cały okres rozwoju; silnie higrofaniczny, wilgotny czerwono-brązowy, wysychający z ochrowym tonem, suchy szaro-beżowy, matowy; ponieważ owocniki bardzo szybko wysychają zwykle ma się doczynienia z formami jasnymi; 15 (20) - 35 (40) mm średnicy; powierzchnia naga choć pod silnym powiększeniem powinny być widoczne włoski (długości 0,1 - 0,2 mm); brzeg ostry i bez śladów resztek osłony nawet w młodości.

space

Trzon wysmukły, 90 – 140 x 2 – 3 mm; cylindryczny, nieco zwężający się ku szczytowi, podstawa tępo rozszerzona; pusty, kruchy, powierzchnia jedwabiście lśniąca, białawo oszroniona.

space

Pileus conic-campanulate throughout its development period; strongly hygrophanous, red-brown when moist, on drying with ochre tinge, dry gray-beige, dull; usually found many light-coloured forms due to sporocarps drying up very quickly; 15 (20) - 35 (40) mm in diameter; surface glabrous, but under strong hand lens hairs should be visible (0,1 - 0,2 mm long); margin acute and without veil remains, even in young specimens.

space

Stipe slender, 90 – 140 x 2 – 3 mm; cylindrical, slightly tapering towards the apex, base obtusely enlarged; hollow, fragile, surface silky glossy, whitish pruinose.

space

występowanie

Nieczęsty. Pojedynczo lub częściej w grupach latem i jesienią w lasach w miejscach bogatych w resztki organiczne i wilgotnych, na poboczach dróg.

Not common. Solitary or usually gregarious, summer-fall, in forests in damp places rich with organic debris, on roadsides.

wartość

Jadalna ale podobnie jak pozostałe kruchaweczki bez większych walorów kulinarnych. Nie warta zbierania.

uwagi

Dość charakterystyczny gatunek tworzący zwykle dość duże, jak na kruchaweczki, owocniki. Zwykle owocniki pojawiają się gromadnie. Pewną cechą potwierdzającą diagnozę może być zaobserwowanie szczecinek na powierzchni kapelusza (patrz opis). Spotyka się też formę drobną tworzącą owocniki o wysokości 50 – 70 mm.

Quite characteristic species forming usually quite large (for Psathyrella), sporocarps. Usually gregarious. A feature helpful in distinguishing this species is the presence of bristlelike hairs on the pileal surface (see specification). A small forma can be also found with sporocarps 50 – 70 mm high.