Tx: 1372
grzyby.pl

Pseudosperma perlatum (Cooke) Matheny et Esteve-Rav.

rysostrzępiak perłowy, strzępiak perłowy
Inocybe perlata (Cooke) Sacc. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Unidentified-Inocybe
charakterystyczna brązowa strefa w środkowej częsci trzonu;b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza
Unidentified-Inocybe
młode owocniki z charakterystycznie zagiętym brzegiem kapelusza; b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza
Unidentified-Inocybe
dojrzałe owocniki; b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza
Inocybe sp.
stary owocnik, w grupie na poboczu drogi leśnej; dąb, grab
Inocybe sp.
blaszki i trzon starego owocnika, w grupie na poboczu drogi leśnej; dąb, grab
Pseudosperma perlatum (rysostrzępiak perłowy)
licznie pod dębami/grabami

owocnik

Unidentified-Inocybe
młode owocniki (blaszki i trzon) z charakterystycznie zagiętym brzegiem kapelusza; b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza
Duży i dość masywny grzyb. Kapelusz od barwy włókienek jasno- lub ciemnordzawy, czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy, tło brudnobiaławe; 30-80(100) mm średnicy; stożkowato wypukły z charakterystycznie, kolankowato zagiętym cienkim brzegiem kapelusza, czasem z resztkami osłony, z wiekiem rozpostarty z wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, jedwabisto-włókienkowata, z wiekiem promieniście spękana, bez łuseczek.

space

Trzon biały, w połowie zabarwiony kasztanowo, u podstawy biały, z lub bez bulwki; cylindryczny, 40-100 x 4-10(15) mm, mięsisty, gładki, jedwabisty, u szczytu delikatnie oszroniony.

space

Large and quite massy fungus. Pileus due to the colour of fibrils light or dark rusty, red-brown, chestnut-brown, sordid whitish background; 30-80(100) mm in diameter; conic-convex with a characteristical, folded thin pileal margin, sometimes with veil remains, with age plane with an acute umbo; surface dry, silky fibrillose, with age radially cracked, without squamules.

space

Stipe white, in the middle chestnut coloured, at the base white, with or without a bulb; cylindrical, 40-100 x 4-10(15) mm, succulent, smooth, silky, at the apex slightly powdered.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach lub pojedynczo na poboczach dróg, w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod dębami.
Common. Solitary or gregarious on roadsides, in hardwood and mixed forests.
placeholder
Pseudosperma squamatum (rysostrzępiak łuskowaty)
Podobne gatunki to rysostrzępiak łuskowaty (Pseudosperma squamatum) z wyraźnymi ciemnobrązowymi łuseczkami na szczycie kapelusza i rysostrzępiak popękany (Pseudosperma rimosum) o jasnym, złotobrązowym kapeluszu i czysto białym trzonie.
Similar species include rysostrzępiak łuskowaty (Pseudosperma squamatum) with distinct dark brown squamules at the top of the cap and rysostrzępiak popękany (Pseudosperma rimosum) with a light-coloured, golden-brown cap and a pure white stipe.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Pseudosperma perlatum (rysostrzępiak perłowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB73 346678 CA89 253558 253611 DA80 253489 260523 DE56 329786 351667 DE78 343075 343076 ED45 310074 FE24 371946 FE27 364798

ID 253 489 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul. Michałowskiego, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 4 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zieleniec, skraj lasu świerk, brzoza, buk, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140904/0001; uwagi: fot.698995 [notatka: [bf:698994]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 698994 ;

ID 253 558 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: TPK Gdańsk Lasy Sopockie, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 19 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, sosna, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140919/0004; uwagi: fot.731152 [notatka: [bf:703695]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 703695 ;

ID 253 611 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: TPK Gdańsk Leśn. Sopot (Borodziej), pow. Sopot, woj. pomorskie, CA89; data zbioru: 12 sie 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, dąb, brzoza, ziemia, jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/140812/0001; uwagi: fot.693426 [notatka: [bf:693425]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 693425 ;

ID 260 523 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: TPK Gdańsk Oliwa Droga Lipnicka, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA80; data zbioru: 18 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, sosna, ziemia, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/130918/0004; uwagi: fot.598384 [notatka: [bf:598383]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 598383 ;

ID 310 074 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Rozalin, ul. Zabytkowa, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED45; data zbioru: 16 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi, pomiędzy lipami, w ziemi, 1 szt; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001215; uwagi: fot.862638; fot.862639 [notatka: [bf:862636]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 862636 ;

ID 329 786 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 33,5" N i 19st 30' 30" E], DE56; data zbioru: 10 wrz 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; pobocze drogi obsadzonej liściastymi, na ziemi, pod dębami czerwonymi, grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0004883; uwagi: [bf:875588]; 17.09.2019 również znalazłem tam kilka owocników [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 875588 ;

ID 343 075 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 28 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha, jesion, klon, brzoza, ziemia, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006247; uwagi: fot.1210962 fot.1210963 fot.1210964 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1210962
1210963
1210964

ID 343 076 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 8 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las liściasty: dąb, buk, grab, lipa, leszczyna, olcha, jesion, klon, brzoza, ziemia, .; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0006250; uwagi: fot.1210969 fot.1210970 fot.1210971 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1210969
1210970
1210971

ID 346 678 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Szczecin Gocław (Uroczysko Kupały - przy Wieży Bismarcka), pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB73; data zbioru: 17 lip 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1240741] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1240741 ;

ID 351 667 oznaczenie: Inocybe perlata; • potwierdzenie ID329 786; lokalizacja: 1 km SE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką dębów czerwonych; pobocze drogi obsadzonej liściastymi, na ziemi, pod dębami, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1282155 fot.1282156 fot.1282157 fot.1282158 fot.1282159 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1282155
1282156
1282157
1282158
1282159

ID 364 798 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Ogród Botaniczny w Lublinie 51.265089, 22.517061, pow. lubelski, woj. lubelskie, FE27; data zbioru: 16 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , na ziemi, pięć owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010256; uwagi: fot.1400898 [notatka: [bf:1168525]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1168525 ;

ID 371 946 oznaczenie: Inocybe perlata; lokalizacja: Rąblów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE24; data zbioru: 24 lip 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Niecka wąwozu zadrzewionego lessowego (grab, dąb, topola, brzoza, sosna), Pod grabami na poboczu drogi prowadzącej do niecki wąwozu, kilkanaście owocników; leg. Robert Kozak, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011190; uwagi: fot.1478100 [notatka: [bf:1355370]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1355370 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji