grzyby.pl
trujący
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray [🔉 kor·tī·na·ri·us san·gwi·ne·us]

zasłonak krwisty, skórzak krwisty
Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. (główna w czekliście) · Dermocybe sanguinea (Wulfen) Wünsche · Cortinarius puniceus P.D. Orton · Dermocybe punicea (P.D. Orton) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty)
trzony i spód kapelusza; 07.07.2002, Trutnov, Czechy; copyright © by Marek Snowarski
Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty)
góra trzonu, brzeg kapelusza
Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty)
powierzchnia kapelsza
Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty)
powierzchnia kapelsza
Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty)
w mchu pod świerkami

owocnik

Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty)
Kapelusz ciemnokrwistoczerwony; (10) 20 – 40 (50) mm średnicy, młody półkulisty, potem szeroko rozpostarty, powierzchnia sucha, drobno łuseczkowata.

space

Trzon krwistoczerwony, z zanikającą jaśniejszą purpurowoczerwoną zasnówką; równogruby, przeważnie długi (do 10cm) i wysmukły.

space

zarodniki

Wysyp zarodników rdzawobrązowy. Zarodniki elipsoidalne, drobno brodawkowane, 6 – 9 x 4 – 5 µm.

występowanie

siedlisko
Owocniki wyrastają pojedynczo lub w małych grupach, w wilgotnych lasach iglastych, najczęściej pod świerkami, na torfowiskach, w olszynach; na ziemi, wśród opadłych liści.

Solitary or in groups of few in wet coniferous forests, on peats.

wartość

Niejadalny, prawdopodobnie trujący.

Inedible, probably poisonous.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040919.7.04 - Cortinarius sanguineus (zasłonak krwisty); Puszcza Białowieska
040919-7
/Puszcza Białowieska/ #6

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray [🔉 kor·tī·na·ri·us san·gwi·ne·us]Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. [🔉 kor·tī·na·ri·us san·gwi·ne·us], Cortinarius puniceus P.D. Orton [🔉 kor·tī·na·ri·us *], Dermocybe sanguinea (Wulfen) Wünsche [🔉 * san·gwi·ne·a], Dermocybe punicea (P.D. Orton) M.M. Moser(pl) zasłonak krwisty · skórzak krwisty
sanguineus, -a, -um (lat., adj.)
krwistoczerwony, krwawy, krwisty