grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phellinus torulosus (Pers.) Bourdot & Galzin

czyreń kosmaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń południowa (Phellinus pseudopunctatus)czyreń osikowy (Phellinus tremulae)
Phellinus torulosus (czyreń kosmaty)
fragment owocnika; 19.06.2004, Panonski Haj, Svaty Jur, Słowacja; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus torulosus (czyreń kosmaty)
u podstawy starej, żywej gruszy
Phellinus torulosus (czyreń kosmaty)
przekrój

opis

Phellinus torulosus (czyreń kosmaty)
Phellinus torulosus (czyreń kosmaty)
Owocniki pojedyncze lub pozrastane dachówkowato, zmienne - płaskie, muszlowate lub półkuliste, rzadko rozpostarte; szerokości 100 – 300 mm, odstające na 30 – 100 mm i 10 – 30 mm grubości; górna powierzchnia kosmata, nierówna, bruzdowana, pagórkowata; morelowa, ruda, z wiekiem brunatnordzawa do kasztanowordzawej; u starych owocników czarnoszara i gąbczasto porowata; brzeg puszysty, zaokrąglony, nieco nabrzmiały, czasem nieco falisty.

space

Miąższ lekki, korkowaty, daje się wgnieść przy nacisku; 10 – 20 mm grubości; rdzawy do brunatnordzawego, niewyraźnie strefowany.

Sporocarps single or imbricate, variable - from flat, flabellate or hemispherical, rarely resupinate; 100 – 300 mm across, projecting 30 – 100 mm and 10 – 30 mm thick; upper surface tomentose, uneven, striate, nodose; apricot-coloured, reddish, with age rusty-brown to chestnut-rusty; in old sporocarps black-grey and sponge-like porose; margin soft, rounded, somewhat thickened, sometimes slightly undulating.

space

Flesh light, corky, indents when pressed; 10 – 20 mm thick; rusty to rusty-brown, indistinctly zoned.

występowanie

Rzadki. Zwykle u podstawy pniach żywych i martwych drzew liściastych, najczęściej dębu, gruszy, w ciepłych rejonach.

Rare. Usually at the base of the trunks of living and dead hardwood trees, usually oak, pear, in warm regions.

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wartość

Powoduje zgniliznę drewna typu białego. W pniu drzewa tworzą się dziuple.

Causes white soft-rots. Hollows are formed in the tree trunks.