grzyby.pl

Verpa bohemica (Krombh.) Schroet.

naparstniczka czeska, smardzówka czeska
Morchella bohemica Krombh. · Ptychoverpa bohemica (Krombholz) Boud.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
młody owocnik
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
młody owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Ptychoverpa bohemica n 1
owocnik
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
owocniki
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
przekrój
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
Verpa bohemica (naparstniczka czeska)

opis

Verpa bohemica (naparstniczka czeska)
przekrój
Główka ochrowobrązowa, żółtobrązowa, ciemnobrązowa; dzwonkowata, walcowata. 30-35 x 15-30 mm; z długimi, falistymi żebrami; przyrośnięta do trzonu jedynie na szczyie.

space

Miąższ biały, konsystencji krucho-woskowatej; smak i zapach przyjemne.

Cap ochraceous-brown, yellow-brown, dark brown; campanulate, cylindrical. 30-35 x 15-30 mm; with long sinuous ribs; not concrescent with the stipe (joined with it only at the apex).

space

Flesh white, fragile-waxy consistency; taste and odour pleasant.

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowożółty. Zarodniki silnie wydłużone, elipsoidalne, żółtawe, bardzo duże, 50-80(100) z 15-25 µm. Worki z dwoma zarodnikami.
Spore print ochraceous-yellow. Spores very elongate, ellipsoid, yellowish, very large, 50-80(100) z 15-25 µm. Asci 2-spored.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006). [140]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.51 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku.
Ptychoverpa bohemica n 1
siedlisko, podmokły lasek olchowo-wierzbowo-brzozowy
Rzadka. Owocniki wyrastają wczesną wiosną, pojedynczo lub po kilka, w lasach liściastych, w miejscach wilgotnych, nad ciekami wodnymi.
Rare. Early spring, solitary or few together in deciduous forests, in dump places, by the streams and rivers.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalna. W Polsce podlega ochronie.
Edible and choice.
Morchella gigas (smardz półwolny)
Morchella gigas (smardz półwolny) · pojedynczo na poboczu drogi w lesie łęgowym
Na pierwszy rzut oka przypomina smardza stożkowatego (Morchella conica) lub smardza półwolnego (Morchella gigas). Różni się od nich wolną główką i rodzajem żeber.
At first glance reminds of smardz stożkowaty (Morchella conica) or smardz półwolny (Morchella gigas) (photo). Differs in a free head and type of ribs.

wybrane okazy · selected collections

#42
mk.090421-1
leg. Marek Kozłowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. [9]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. [26I]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Verpa bohemica na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

357848 BA-69 343311 BC-98 125652 204224 164120 65660 BE-59 96800 BE-97 120631 DB-05 343752 367414 357679 367550 344287 357680 DB-49 367655 DE-35 300329 323203 367580 300332 313536 367581 323204 280741 280742 344252 DE-45 280153 323202 280152 344321 323201 357452 309953 357453 315563 303836 323205 367579 300335 344253 280743 300494 DE-46 357729 344196 367707 DE-47 163719 213187 DE-55 300371 258538 238568 344322 280159 280151 367578 367451 367766 303837 299567 345528 357455 300325 344463 DE-56 309949 DE-65 213182 367577 165482 281023 300326 300376 367575 280149 345523 357591 300377 300327 280155 130275 345524 96160 357592 344393 367576 165479 DE-67 281019 300337 DF-19 367369 DF-27 367368 DF-30 30603 97491 DF-33 48830 DF-34 367381 DF-43 367374 DF-44 367376 EC-35 275967 ED-15 280333 11655 ED-18 367227 277372 ED-26 54000 ED-27 129016 ED-29 367228 ED-39 367395 367496 EE-43 355573 EE-84 61170 EF-14 102571 EF-35 217239 EF-60 48834 EF-66 96900 EF-82 140469 95428 EF-92 140459 97858 EG-15 123151 FD-50 367509 FD-52 367512 FE-23 130797 343956 FE-24 344211 FE-49 344079 FE-94 162637 96499 FF-04 96457 FF-05 97689 FG-20 345560 FG-21 345557 FG-22 180966 97329 FG-23 345549 97334 62212 FG-24 61217 FG-28 61367 FG-33 344874 FG-37 165532 GC-01 262382 GD-94 61000

 ID11655  Ptychoverpa bohemica; Warszawa - Uroczysko Bemowo, ED-15; 2004.04.21; w zadrzewieniach topoli, brzozy i pojedynczych sosen; na ziemi, podłoże próchnicze Grupa kilku owocników.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Anna Kujawa, B 21042004 SMCZ-74, notatka: brak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 7853

 ID30603  Ptychoverpa bohemica; Gliwice - Kąpielisko Leśne, DF-30; 16.04.2006; las mieszany - dęby, graby, buki, topole; na ziemi, pomiędzy gałązkami drzew pojedynczo, w grupie ok 30 szt; leg. Łucja Kuflik; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/ŁK/9.05.06, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 32750 fot. 32751 fot. 32752 fot. 32753

 ID48830  Ptychoverpa bohemica; Skraj lasu Bażanciarnia w Siemianowicach Śląskich, DF-33; 2006.04.12; las łęgowy (olcha, brzoza, jesion, wierzba) nad brzegiem niewielkiego stawu; na ziemi na ziemi, w ciągu miesiąca kilkaset owocników (ok. 600); leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-028, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 64354

 ID48834  Ptychoverpa bohemica; Kraków Nowa Huta, okolice stopnia wodnego Przewóz, EF-60; 2006.04.09; las łęgowy (olcha, wierzba) w międzywalu Wisły; na ziemi pojedynczo około 150 owocników; leg. Tomasz Krzyszczyk; det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie 2006-04-016, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: .fot. 64374

 ID54000  Ptychoverpa bohemica; Warszawa Park Leśny Bemowo, ED-26; 2006.04.22; Las liściasty, - topolowo - osikowy i krzewy liściaste.; Na ziemi. Grube podłoże złożone z liści. Miejsce występowania skrzypu. Stanowisko +/- 200 metrów kwadratowych. Około 100-120 owocników. Poza tym obszarem stwierdzone pojedyncze okazy; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: Próba., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 74911

 ID61000  Ptychoverpa bohemica; ok. 1 km od Orchówka k. Włodawy w stronę Sobiboru, GD-94; 2007.04.13; obrzeże lasu sosnowego, pod starym drzewem owocowym (grusza), przy łace; ściółka drzew i krzewów liściastych w grupie; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: 8 owocników w różnym stadium rozwoju. Największy 12 cm wysokości w tym 4 cm kapelusz. 4 owocniki młode, ze ściółki wystające jedynie kapelusze.fot. 85441

 ID61170  Ptychoverpa bohemica; Las Dąbrowa , 0.7 km S od wsi Bilcza ul. Podgórze, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.04.14; Przy leśnej drodze, wzdłuż północnego brzegu lasu sosnowo-dębowego, zarośla wierzby iwy (Salix caprea) i dereni rozłogowych; na dnie wilgotnego rowu, owocniki znajdowały się w liściach głównie wierzby iwy 4 owocniki; leg. Marcin Fałdziński; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: nie, tak, notatka: tak - zapis video; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: grzyb zauważony przez mnie po raz pierwszy, ok. 30 metrów od stanowiska pochwiaka pasożytniczego zgłoszonego jesienią ubiegłego roku.

Oznaczenie w wątku: www.bio-forum.pl/messages/33/85405.html
fot. 85836
Widok na stanowisko

fot. 85837 fot. 85838 fot. 85839

 ID61217  Ptychoverpa bohemica; Pastwiska, gmina Rymanów, woj. podkarpackie, FG-24; 2007.04.15; liściasty, w szczególności wierzba i buk, przy korycie rzeki Wisłok; na ziemi 3 owocniki w pobliżu siebie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 85999 fot. 86000

 ID61367  Ptychoverpa bohemica; Rezerwat przyrody - Cisy w Serednicy, Leśnictwo Wańkowa, Nadleśnictwo Brzegi Dolne, FG-28; 2007.04.13; Brzeg lasu mieszanego; na ziemi pięć owocników pojedynczo,; leg. Piotr Chachuła; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/PCH/1.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Bodziarczyk J., Chachuła P. 2008. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 16: 179-190; Chachuła P. 2007. Charakterystyka przyrodnicza rezerwatu przyrody „Cisy w Serednicy” w Górach Słonnych. Praca Magisterska wykonana w Katedrze Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Akademii Rolniczej w Krakowie pod kier. dr inż. Jana Bodziarczyka (msc.). Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Trzonki miały jakby nie wyrośnięte.

fot. 86348 fot. 86349

 ID62212  Ptychoverpa bohemica; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u szczytu Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG-23; 2007.04.22; las liściasty w tym miejscu (brzoza i wierzba); na ziemi, pośród pokrzyw, ostrężyn, opadłych patyków 9 owocników na 4 m kw.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/AH/7.05.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: owocniki w różnej kondycji
fot. 87974 fot. 87975 fot. 87976 fot. 87977 fot. 87978

 ID65660  Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; 2007.04.04; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ok. 80 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/AS/25.05.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 94708

 ID95428  Ptychoverpa bohemica; Dolina Rzeki Raby; woj. Małopolskie, pow. wielicki, EF-82; 2008.03.21; las łęgowy; na ziemi masowo - około 200 owocników, stanowisko rozległe; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/APK/7.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Owocniki w różnej fazie wzrostu, od zawiązków po stan zejściowy, występowały pojedynczo, dwójkami bądź trójkami co kilkadziesiąt cm. Ilość trudna do oszacowania ze względu na obfite pokrycie podłoża opadłymi liśćmi.

fot. 157733 fot. 157734 fot. 157735

 ID96160  Ptychoverpa bohemica; 1,5km NE,Teklinów,pow.częstochowski,woj.śląskie, DE-65; 2008.04.02; pd liściasty skraj lasu-brzozy,dęby,osiki; na ziemi,w liściastej ściółce luźna grupa-5szt; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 159365 fot. 159366

stanowisko obserwowane od 3maja2004r(wtedy znalazłem kilkanaście przejrzałych owocników)

 ID96457  Ptychoverpa bohemica; 1 km E , Stalowa Wola, podkarpackie, FF-04; 2008.04.06; las łęgowy nad rzeką San; na ziemi kilkadziesiąt osobników na powierzchni kilku arów; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WS/26.04.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: ;
fot. 160123 fot. 160124 fot. 160125 fot. 160126

 ID96499  Ptychoverpa bohemica; 2 km W, Stalowa Wola, podkarpackie, FE-94; 2008.04.07; starodrzew - topola, jawor, grab - w podszycie leszczyna; na ziemi w grupach po kilkadziesiąt sztuk , w sumie ponad 1000; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
fot. 160227 fot. 160228 fot. 160229

 ID96800  Ptychoverpa bohemica; Wrocław, BE-59; 2008.04.08; Las liściasty; topola, głóg, dąb, brzoza i inne; na glebie pokrytej zeszłoroczną trawą i liśćmi jedno skupisko - ok. 6 sztuk, drugie - ok. 10 sztuk; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/TP/23.05.08; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 161113 fot. 161114
więcej w wątku: bio-forum.pl /messages/2/160605.html

 ID96900  Ptychoverpa bohemica; Tarnów, małopolskie, EF-66; 08 - 04 - 2008; Tereny ruderalne, przemysłowo kolejowe. Zadrzewienie młode, przypadkowe; brzózki, olchy.; Brak całych pni, prawdopodobnie opadłe gałązki. 7 sztuk w promieniu 2 metrów; leg. Maciej Czernik; det. Tomasz Pachlewski; , 5, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Teren ciepły, podgrzewany przez odprowadzenie wody przemysłowej na oczyszczalnię.

Jakoś mi nie idzie zamieszczenie zdjęcia - wysyłam link do albumu

http://makroman.fotosik.pl/albumy/412502.html

proszę przyjąć przeprosiny.Zdjęcia również na forum:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/160712.html

 ID97329  Ptychoverpa bohemica; Tylawa, pow. krośnieński, FG-22; 2008.04.13; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi ponad 20 owocników, w kilku grpach i pojedynczo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162313 fot. 162314 fot. 162315 fot. 162316 fot. 162317

 ID97334  Ptychoverpa bohemica; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), prawie u podnóża Góry Polańskiej, najbliższa miejscowość Wola Niżna, FG-23; 2008.04.13; możliwa stara wierza i inne liściaste, trudne w tej chwili do określenia; na ziemi 2 owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 162348 fot. 162349 fot. 162350

 ID97491  Ptychoverpa bohemica; Gliwice Osiedle Kopernika niedaleko kąpieliska leśnego, DF-30; 2008.04.15; przy lesie mieszanym niedaleko kąpieliska, niedaleko osiedla mieszkaniowego i działek; na ziemi wśród wysokich suchych traw. Obserwacja niepełna, ponieważ padał deszcz. pojedynczo, bardzo liczne. Na obszarze ok. 20 m2 ok. 30 sztuk; leg. Jolanta Kozak; det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JK/31.05.08, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: potwierdzenie stanowiska sprzed 2 lat osoby o nicku Lucyjka
fot. 162701

Dorosłe grzyby miały po 10 cm wysokości i więcej.

Uwaga A. Kujawy:
Stanowisko zgłoszone w roku 2006 (ID: 30603) przez Łucję Kuflik

 ID97689  Ptychoverpa bohemica; Stalowa Wola - okolice, FF-05; 2008.04.18; las łęgowy; na ziemi po kilka , w sumie kilkadziesiat sztuk; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: tak, wyślę do Anny Kujawy; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: >
masowe ślady po zerwaniu przez zbieraczy grzybów


fot. 163248

 ID97858  Ptychoverpa bohemica; Folwark, gm. Limanowa, pow. limanowski, woj. małopolskie, EF-92; 2008.04.20; przy korycie rzeki; na ziemi w grupie: 8 owocników; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 163696

 ID102571  Ptychoverpa bohemica; Bogucice, gmina Pińczów, woj. świętokrzyskie, EF-14; 2008.04.28; rabaty kwiatowe w zaniedbanym ogrodzie; na ziemi jeden owocnik; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175109

 ID120631  Ptychoverpa bohemica; Szklary k. Ząbkowic Śl teren dawnej kopalni niklu. 500 na W., BE-97; 2008.04.02; Zadrzewiania Os, Brz, Wb; na ziemi licznie, zbierany przez okolicznych mieszkańców w dużych ilościach, często po kilkadziesiąt sztuk.; leg. Jacek Soboń; det. Czesław Narkiewicz; eksykat: BGF/BF/JS/080402/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 215668 fot. 215669
smardzówka czeska

 ID123151  Ptychoverpa bohemica; Nowy Sącz pow. nowosądecki, nad rzeką kamienicą, EG-15; 2008. 04. 23; zarośla nad rzeką pojedyncze brzozy przy drodze; ziemia, w trawie w grupie, 7 owocników.; leg. Jurek Ruszel; det. Jurek Ruszel; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 221983

 ID125652  Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; 2008.03.31; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, bez); Na ziemi Grupa ponad 80 owocników na znacznym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Kolejne owocowanie ze stanowiska odkrytego w 2007 roku (ID: 65660).
fot. 227696

 ID129016  Ptychoverpa bohemica; woj.mazowieckie; Warszawa- Wawer, ED-27; 2009.04.19; łegi nad Wisłą; przy ścieżce biegnącej równolegle do rzeki w odległości ok.50m ; wokół topole, wierzby; na ziemi, wśród zeszłorocznych liści jeden owocnik; leg. Izabella Kulińska; det. Izabella Kulińska; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 235336
owocnik wys.ok.14cm

 ID130275  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.16; skraj lasu -brzozy,osiki; na ziemi jeden owocnik (pomimo późniejszych oględzin stanowiska nie znaleziono nowych owocników;panująca susza nie pozwoliła na ich rozwój); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie,gatunek chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 238085

potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID96160

 ID130797  Ptychoverpa bohemica; Kazimierz Dolny, Kazimierski Park Krajobrazowy, FE-23; 2008.04.12; Wąwóz nr 13 Kamienny Dół - grąd dębowo-grabowy z dużą domieszką innych gatunków drzew i krzewów porastający dno i zbocza wąwozu. W górnej części zbocza wąwozu - praktycznie prawie na wierzchowinie.; W ściółce 48 owocników, pojedyńczo i w skupieniach po 2-3 owocniki; leg. Bogusław mazurek; det. Bogusław Mazurek; eksykat: nie, TAK, https://www.bio-forum.pl/messages/33/161619.html, notatka: TAK, Notes nr 3; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

 ID140459  Ptychoverpa bohemica; woj. Małopolskie, pow. bocheński, gm. Trzciana, dolina rzeki Przeginii, EF-92; 2009.04.13; przy korycie rzeki; na ziemi 16 owocników, na 2 stanowiskach odległych od siebie o około 150 m; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko zgłoszone wcześniej w roku 2008 - ID: 97858
fot. 262665

 ID140469  Ptychoverpa bohemica; woj. Małopolskie, pow. wielicki, gm. Gdów, Dolina Rzeki Raby, EF-82; 2009.04.14; las łęgowy; na ziemi kilkanaście owocników rozsiane na przestrzeni kilku arów; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Stanowisko obserwowane 2 rok z rzędu, wcześniej zgłoszone jako ID: 95428
fot. 262671

 ID162637  Ptychoverpa bohemica; d. rezerwat Sochy, 3,5 k m, N, Stalowa Wola, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie, FE-94; 2010.04.02; las liściasty (łęgowy), czarna topola, leszczyna, wiąz, jesion, czarny bez; na ziemi, w ściółce liściastej i zmurszałych gałązkach pojedyńczo; leg. Krystian Leszczyk; det. Krystian Leszczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: W poprzednich latach smardzówka występowała w dużej ilości i w różnych barwach
fot. 327455 fot. 327456 fot. 327457

 ID163719  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE,Gosławice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2010.04.24; pas śródpolnych zadrzewień -osika,wierzba,jabłoń,brzozy; na ziemi grupa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 332378 fot. 332379 fot. 332380

 ID164120  (potwierdzenie 65660) Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort 5a, BC-98; ; Ruderalne, drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa); Na ziemi Grupa ok. 100 egzemplarzy na dużym terenie; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 334034 fot. 334035

 ID165479  Ptychoverpa bohemica; 1,8 km NW,Borki,gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.04.08; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi ponad 120 owocników w dwóch grupach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339621 fot. 339622 fot. 339623

15 kwietnia
fot. 339624 fot. 339625 fot. 339626

 ID165482  (potwierdzenie 96160) Ptychoverpa bohemica; 1,5km NE,Teklinów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2010.04.23; liściasty skraj lasu-gł.osiki; na ziemi,w liściastej ściółce grupa ponad 14 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 339648 fot. 339649 fot. 339650 fot. 339651

 ID165532  Ptychoverpa bohemica; Polańczyk, pow. leski, woj. podkarpackie, FG-37; 2010.05.01; zarośla z leszczyną, brzozami i tarniną; na ziemi, w opadłych liściach w grupach po kilkanaście sztuk; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: owocniki tego gatunku napotkałem w tym miejscu po raz pierwszy 2004.05.01. Później wyrastały tam każdego roku na przełomie kwietnia i maja, czasami bardzo licznie.
fot. 339831 fot. 339832

 ID180966  (potwierdzenie 97329) Ptychoverpa bohemica; Tylawa, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2010.04.17; nad rzeką pośród lepiężników i pod wierzbami; na ziemi pojedynczo i w grupach, kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 392875 fot. 392876 fot. 392877 fot. 392878
Potwierdzenie stanowiska z 2008 r.

 ID204224  (potwierdzenie 65660) Ptychoverpa bohemica; Poznań, Fort Va, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-98; 2012.04.27; Ruderalne, drzewa liściaste (klon); Na ziemi W grupie, około 15 owocników; leg. Adrian Szymkiewicz; det. Adrian Szymkiewicz; eksykat: Tak, u znalazcy E-20120427-001 oraz przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: tak
uwagi: Kolejne owocnikowanie Ptychoverpa bohemica na tym stanowisku, w tym roku wyjątkowo mało owocników i późny pojaw. Możliwe że ma to związek z pracami prowadzonymi na forcie, które degradują ekosystem, min. wycinką drzew.

 ID213182  Ptychoverpa bohemica; Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2013.04.30; dębowa aleja z krzewami głogu; na ziemi rozproszona grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557711 fot. 557712 fot. 557713 fot. 557714 fot. 557715 fot. 557716

 ID213187  (potwierdzenie 163719) Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Gosławice, gm.Kodrąb, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2013.05.04; pas śródpolnych zadrzewień - osiki, brzozy, wierzby; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 557748

 ID217239  Ptychoverpa bohemica; 0,5 km na SE od Gorysławic, pow. buski, woj. świętokrzyskie, EF-35; 2012.04.21; zadrzewnienie wierzbowe wśród łąk, nad rowem melioracyjnym; na ziemi cztery owocniki w odl. kilkudziesięciu cm od siebie; leg. Rafał Bobrek; det. Rafał Bobrek; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 576486fot. 576487fot. 576488

 ID238568  Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.03.30; żywopłot z głogów; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 674317 fot. 674318 fot. 674319 fot. 674320

 ID258538  (potwierdzenie 238568) Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.04.04; żywopłot z głogów; na ziemi grupa co najmniej 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751254 fot. 751255 fot. 751256

 ID262382  Ptychoverpa bohemica; skraj Puszczy Knyszyńskiej (okolice Pólka), okolice Supraśli, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2015,05,11; fragment lasu o zadrzewieniu wybitnie osikowym; w grubej warstwie liści na skraju lasu kilkanaście owocników w różnym wieku; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: nie - gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764393 fot. 764394 fot. 764395

 ID275967  Ptychoverpa bohemica; park miejski w Przasnyszu, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2015.04.29; park miejski; wilgotne wykorowane miejsce 10m od rzeki Węgierki Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: nie (pod ochroną), tak, notatka: nie
uwagi: fot. 822481

 ID277372  Ptychoverpa bohemica; lewy skraj doliny Długiej, 200 m SW od Kalińskich Mostów, blisko granicy rezerwatu, gm. Zielonka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED-18; 2014.04.17; zaro¶la głogowe na miejscu dawnej wsi Kaleń; na ziemi pojedynczy osobnik; leg. Łukasz Krajewski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie dotyczy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 826868fot. 826869fot. 826870

 ID280149  (potwierdzenie 96160) Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.04.15; liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby; na ziemi grupa 5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836217 fot. 836218

 ID280151  Ptychoverpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2016.04.15; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 19 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836223 fot. 836224 fot. 836225

 ID280152  Ptychoverpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.11; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836231 fot. 836232 fot. 836233

 ID280153  Ptychoverpa bohemica; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.11; przydroże; na ziemi, pod krzewem śliwy lubaszki grupa 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836240 fot. 836241 fot. 836242

ID280155 (potwierdzenie 165479) Ptychoverpa bohemica; 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.04.04; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi grupa co najmniej 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836252 fot. 836253 fot. 836254 fot. 836255

 ID280159  (potwierdzenie 238568) Ptychoverpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.03.28; żywopłot z głogów; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 836261 fot. 836262 fot. 836263

 ID280333  Ptychoverpa bohemica; las bemowski, w stronę Klaudyna, przy ul Estrady, 10m od nasypy kolejowego, pow. warszawski zachodni; gmina stare babice, woj. mazowieckie, ED-15; 2016.04.23; brzeg lasu łęgowego, pod olszą, wokół sterty ściętych gałęzi; na ziemi pokrytej liśćmi grupa 40 osobników w róznym wieku na obszarze 10mx15m; leg. Grzegorz "Rapatang"; det. Grzegorz "Rapatang"; eksykat: BGF/BF/GWe/160423/0001, tak, notatka: tak
uwagi: owocnik wysokości 24 cm, dojrzały, zapach łagodny, trzon gładki, przewrócony pod własnym ciężarem.
https://www.bio-forum.pl/messages/33/836382.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/836383.jpg ID280741  Ptychoverpa bohemica; Góra Kamieńska, pn stok; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.04.13; liściaste nasadzenia na stoku; na ziemi, pod dużą osiką grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838603 fot. 838604 fot. 838605 fot. 838606

 ID280742  Ptychoverpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2016.04.13; pas liściastych zarośli; na ziemi ponad 300 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838612 fot. 838613 fot. 838614 fot. 838615

 ID280743  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2016.04.13; pas liściastych zarośli -osiki, klony; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 838620 fot. 838621 fot. 838622

ID281019 Ptychoverpa bohemica; 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2016.04.21; bór sosnowy; śródleśna, przydrożna kępa osik; na ziemi grupa co najmniej 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 839634 fot. 839635 fot. 839636 fot. 839637

 ID281023  Ptychoverpa bohemica; 1,5 km S od wsi Wikłów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2016.04.24; liściaste zarośla przy leśnej drodze; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 839659

wybrane owocniki
fot. 839660 fot. 839661

 ID299567  Verpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.05.07; liściaste przydroże; na ziemi ponad 40 owocników w czterech grupach na odcinku ok.300 m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 29/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919262 fot. 919263 fot. 919264

siedlisko jednej z grup
fot. 919265

 ID300325  Verpa bohemica; 1 km N od wsi Klekotowe, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.04.11; bór sosnowy; na ziemi, pod osiką grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922424 fot. 922425

 ID300326  Verpa bohemica; Widzów, okolice stadniny koni, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.21; dębowa aleja z krzewami głogu; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922429 fot. 922430

 ID300327  Verpa bohemica; Wikłów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.21; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 24/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: siedlisko
fot. 922436

owocniki
fot. 922437 fot. 922438 fot. 922439

 ID300329  Verpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.04.09; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 300 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 23/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922450 fot. 922451 fot. 922452 fot. 922453

 ID300332  Verpa bohemica; Góra Kamieńska, pn. stok, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2017.04.09; liściaste nasadzenia na stoku; na ziemi, pod osiką grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922469 fot. 922470 fot. 922471

 ID300335  Verpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.04.09; pas liściastych zarośli -osiki, klony; na ziemi grupa ponad 60 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922484 fot. 922485 fot. 922486

 ID300337  Verpa bohemica; 600m NW od wsi Rędziny, gm.Żytno, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2017.04.30; bór sosnowy, śródleśna kępa osik; na ziemi grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922490 fot. 922491

 ID300371  Verpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2017.03.14; śródleśna grupa osik; na ziemi ponad 60 owocników przez sezon; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 28/JN/16.04.2019, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922659 fot. 922660
.
1.04.2017
fot. 922661 fot. 922662
.
21.04.2017
fot. 922663 fot. 922664 fot. 922665

 ID300376  (potwierdzenie 96160) Verpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2017.04.01; liściasty skraj lasu -osiki, brzozy, dęby; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia z 8 kwietnia
fot. 922687 fot. 922688

 ID300377  (potwierdzenie 165479) Verpa bohemica; 1,8 km NW od wsi Borki, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2017.04.01; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 922693 fot. 922694 fot. 922695

 ID300494  Verpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.03.08; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 923426 fot. 923427
.
2.04.2017
fot. 923428 fot. 923429 fot. 923430

 ID303836  (potwierdzenie 280153) Verpa bohemica; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.03.12; przydroże; na ziemi, pod krzewem śliwy grupa ponad 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Pierwsze dwa owocniki znalazłem 12-ego marca

fot. 939200

Ostatni raz odwiedziłem stanowisko 2-ego kwietnia

fot. 939201 fot. 939202 fot. 939203

 ID303837  (potwierdzenie 238568) Verpa bohemica; Radomsko, pn-zach część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2017.04.02; żywopłot z głogów; na ziemi grupa co najmniej 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 939208 fot. 939209 fot. 939210

 ID309949  Verpa bohemica; Radomsko, pn część miasta; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.04.23; skraj lasu mieszanego; na ziemi, pod gruszą grupa co najmniej 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 968519 fot. 968520

 ID309953  Verpa bohemica; 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.04.23; przydrożne zarośla ( w pasie drogowym DK 1 ); na ziemi dwie grupy po co najmniej 10 owocników każda; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 968533 fot. 968534 fot. 968535

 ID313536  Verpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2018.04.15; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 991593 fot. 991594

 ID315563  Verpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.04.07; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa 3 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1006909
.
12.04.2018
fot. 1006910 fot. 1006911

 ID323201  Verpa bohemica; Malutkie, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.03.31; przydroże; na ziemi, pod krzewem śliwy grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1063200 fot. 1063201 fot. 1063202

5.04.
fot. 1063203 fot. 1063204 fot. 1063205

 ID323202  (potwierdzenie 280152) Verpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.03.10; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa kilku (7) owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1063213 fot. 1063214

5.04.
fot. 1063215 fot. 1063216 fot. 1063217 fot. 1063218

 ID323203  (potwierdzenie 280741) Verpa bohemica; Góra Kamieńska, pn zbocze, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.04.14; liściaste nasadzenia na stoku -topola biała, karagena, brzoza i inne; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1063225 fot. 1063226 fot. 1063227 fot. 1063228 fot. 1063229

 ID323204  (potwierdzenie 280742) Verpa bohemica; Ruszczyn, gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.04.14; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 80 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1063236 fot. 1063237 fot. 1063238 fot. 1063239 fot. 1063240

 ID323205  (potwierdzenie 280743) Verpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.04.14; pas liściastych zarośli -osiki, klony; na ziemi grupa co najmniej 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1063246 fot. 1063247 fot. 1063248 fot. 1063249

 ID343311  Verpa bohemica; 2 km Pęplino, S, pow. słupski, woj. Pomorskie, BA-69; 2021.03.27; Las mieszany z przewagą topoli, grab, leszczyna, dąb; Na ziemi w obniżeniach terenu, wśród murszejących gałęzi ułożonych blisko topól 11 owocników w dwóch grupach (w jednej 8, w drugiej 3) oddalonych od siebie o 3m; leg. Violetta Napp - Kaminska; det. Violetta Napp - Kaminska; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1213769 fot. 1213770fot. 1213771

 ID343752  Verpa bohemica; Elbląg, Pd-Wsch. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.04.13; Brzeg lasu liściastego (olsza, brzoza, wierzba); na ziemi, niektóre w mchach ok. 40 owocników rozproszonych w pasie kilkudziesięciu m. wzdłuż brzegu lasu; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Na niektórych uszkodzonych owocnikach widać, że główka połączona jest z trzonem tylko na samej górze.fot. 1217169fot. 1217170fot. 1217171fot. 1217172fot. 1217173fot. 1217174fot. 1217175fot. 1217176

 ID343956  Verpa bohemica; Wierzchoniów, pow. puławski, woj. Lubelskie, FE-23; 2021.04.20; Las grabowo-topolowo-dębowy; na ziemi ok 30 szt; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; , tak
uwagi: fot. 1218301

 ID344079  Verpa bohemica; Borkowszczyzna, pow. świdnicki, woj. lubelskie, FE-49; 2021.04.24; Las grabowo-topolowo-dębowy; na ziemi masowo; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak
uwagi: fot. 1219285fot. 1219286fot. 1219287fot. 1219288fot. 1219289

ID344196 Verpa bohemica; 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.04.25; lasek osikowy; na ziemi grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1219762 fot. 1219763 fot. 1219764 fot. 1219765 fot. 1219766

 ID344211  Verpa bohemica; Rąblów, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-24; 2021.04.27; Las grabowy, pod topolami; na ziemi gromadnie; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak
uwagi: fot. 1219955

 ID344252  (potwierdzenie 280741) Verpa bohemica; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2021.04.24; las liściasty na zboczu góry -topola biała, robinia, karagana i inne; na ziemi grupa ponad 45 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1220500 fot. 1220501 fot. 1220502 fot. 1220503 fot. 1220504 fot. 1220505

 ID344253  (potwierdzenie 280743) Verpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.04.24; liściaste zarośla -osiki, klony, brzozy; na ziemi ponad 100 owocników w 2 grupach ( >90 + >20 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1220513 fot. 1220514 fot. 1220515 fot. 1220516 fot. 1220517 fot. 1220518

 ID344287  Verpa bohemica; Elbląg, Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.05.01; las liściasty (topola osika, wierzba, brzoza), w podszycie trochę głogu; na glebie 3 dość zwarte grupki po odpowiednio 14, 20 i 100 szt.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Ostatnia grupka - najliczniejsza - w młodniku sosnowym, gdzie w środku rosły osiki, brzozy, olsze.

fot. 1220816 fot. 1220817fot. 1220818fot. 1220819fot. 1220820 fot. 1220821 fot. 1220822

 ID344321  (potwierdzenie 280152) Verpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2021.04.10; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa ponad 25 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1221142 fot. 1221143 fot. 1221144 fot. 1221145

23.04.
fot. 1221146 fot. 1221147 fot. 1221148 fot. 1221149 fot. 1221150

 ID344322  (potwierdzenie 280151) Verpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2021.04.11; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1221155 fot. 1221156 fot. 1221157

 ID344393  (potwierdzenie 165479) Verpa bohemica; 1,8 km NW od wsi Borki; gm. Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2021.04.17; liściaste zarośla w lesie mieszanym; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1221359 fot. 1221360 fot. 1221361

 ID344463  Verpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.04.27; liściaste zadrzewienie -brzoza, osika, wierzba i inne; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1221801 fot. 1221802 fot. 1221803 fot. 1221804 fot. 1221805

 ID344874  Verpa bohemica; Czeremcha (opuszczona osada), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2021.05.09; przydrożne wierzby i nasadzenia świerkowe; w trawie na ziemi 7 owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1225055 fot. 1225056 fot. 1225057

 ID345523  (potwierdzenie 300327) Verpa bohemica; Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2021.05.01; pas liściastych zarośli; na ziemi ponad 40 owocników w dwóch grupach ( >32 i >8 ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1229160 fot. 1229161 fot. 1229162 fot. 1229163 fot. 1229164 fot. 1229165

ID345524 Verpa bohemica; 1 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2021.05.01; pas liściastych zarośli przy torowisku -tarnina, osika i inne; na ziemi grupa co najmniej 10 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1229173 fot. 1229174 fot. 1229175 fot. 1229176 fot. 1229177 fot. 1229178

ID345528 Verpa bohemica; 1 km SW od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.05.08; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 50 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1229233 fot. 1229234 fot. 1229235 fot. 1229236 fot. 1229237

 ID345549  Verpa bohemica; Wołtuszowa (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-23; 2014.04.13; głównie drzewa i krzewy liściaste (klon, lipa, wierzba i in.) (; na ziemi pośród ziarnopłonu i in. pojedynczo, ale w grupie ok. 20 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1229419 fot. 1229420 fot. 1229421 fot. 1229422 fot. 1229423 fot. 1229424 fot. 1229425 fot. 1229426

 ID345557  Verpa bohemica; Olchowiec i Wilsznia (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2017.04.23; brzeg potoku Wilsznia z wierzbą, tarniną, sosną i in.; na ziemi pośród roślinności zielnej pojedynczo i po kilka wzdłuż potoku, w wielu miejscach, kilkadziesiąt owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1229578 fot. 1229579 fot. 1229580 fot. 1229581 fot. 1229582 fot. 1229583 fot. 1229584 fot. 1229585 fot. 1229586 fot. 1229587 fot. 1229588

 ID345560  Verpa bohemica; Radocyna opustoszała wieś (okolice Ośrodka Szkolno Wypoczynkowego), pow. gorlicki, woj. małopolskie, FG-20; 2019.04.22; brzeg strumienia Lipna, głównie wierzba, czeremcha i in.; na ziemi wzdłuż brzegu po jednej i drugiej stronie strumienia, pojedynczo i po kilka w grupach ok. 30 owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1229596 fot. 1229597 fot. 1229598 fot. 1229599 fot. 1229600 fot. 1229601

ID355573 Verpa bohemica; ok. 1 km na N od miejscowości Mokra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie., EE-43; 2021.04.24; Zarośla na terenach porolniczych z przewagą samosiejki sosny i wierzby drzewiastej.; Piaszczysto-gliniaste, podmokłe tereny. Masowo pod wierzbami na obszarze około 200 m kwadratowych.; leg. Jan Kochanowski; det. Jan Kochanowski; eksykat: Tak, wyslę do kustoszy bazy, tak
uwagi: fot. 1315179 fot. 1315180 fot. 1315181 fot. 1315182 fot. 1315183 fot. 1315184

Środowisko

fot. 1315185 fot. 1315186

 ID357452  (potwierdzenie 280152) Verpa bohemica; 2 km NE od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.04.16; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1334916 fot. 1334917 fot. 1334918 fot. 1334919

 ID357453  (potwierdzenie 280153) Verpa bohemica; Malutkie; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.04.16; przydroże; na ziemi, pod krzewem śliwy lubaszki grupa 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1334926 fot. 1334927 fot. 1334928 fot. 1334929 fot. 1334930

 ID357455  (potwierdzenie 299567) Verpa bohemica; 1,7 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.04.18; przydrożne, liściaste zarośla; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1334949 fot. 1334950

30.04
fot. 1334951 fot. 1334952 fot. 1334953 fot. 1334954 fot. 1334955

ID357591 (potwierdzenie 300327) Verpa bohemica; Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.04.24; pas liściastych zarośli; na ziemi co najmniej 52 owocniki w dwóch grupach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1336157 fot. 1336158 fot. 1336159 fot. 1336160 fot. 1336161 fot. 1336162

ID357592 Verpa bohemica; 1 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2022.04.24; skraj boru sosnowego z domieszką dębów i brzóz; topole, młode klony i krzewy liściaste; na ziemi grupa co najmniej 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1336171 fot. 1336172 fot. 1336173 fot. 1336174 fot. 1336175 fot. 1336176 fot. 1336177

 ID357679  (potwierdzenie 344287) Verpa bohemica; Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.04.07; Liściasta enklawa (topola osika, trześnia, głóg) w młodniku sosnowym; na ziemi 3-4 owocniki w promieniu kilku m.; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 1 owocnik znaleziony 7.04.2022 (pierwsze 2 zdjęcia), następnie 22.04.2022 (kolejne 2 zdjęcia) i 4.05.2022 (ostatnie zdjęcie)

fot. 1337241 fot. 1337242 fot. 1337243 fot. 1337244 fot. 1337245

 ID357680  (potwierdzenie 343752) Verpa bohemica; Elbląg, Pd. skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2022.04.12; Skraj lasu w typie łęgowym z Tp, Wb, Brz, głóg w podszycie; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Znalezione pierwszy raz 12.04.2022 (8 szt.), następnie 19.04.2022 (12 szt.)

fot. 1337255 fot. 1337256 fot. 1337257 fot. 1337258 fot. 1337259 fot. 1337260 fot. 1337261 fot. 1337262

 ID357729  (potwierdzenie 344196) Verpa bohemica; 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.05.01; lasek osikowy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1337771 fot. 1337772 fot. 1337773

 ID357848  Verpa bohemica; 50.051728, 20.142084, pow. krakowski, woj. malopolskie; 2022.04.29; Topola; na ziemi w niewielkiej odleglosci od siebie bardzo duza ilosc; leg. Ryszard Janiczek; det. Ryszard Janiczek; eksykat: nie,niestety nie zbieralem, tak
uwagi: https://www.youtube.com/watch?v=DL6ZkJvmXyQ

fot. 1338532 fot. 1338533 fot. 1338534 fot. 1338535

ID367227 Verpa bohemica; Ossów,Rezerwat Mosty Kalińskie, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED-18; 2023.04.10; las topolowy z domieszką olchy i brzozy; na ziemi masowo,dziesiątki owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną i w rezerwacie, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko obserwuje trzy lata,co roku verpy pojawiaja sie masowo.
fot. 1423295fot. 1423296fot. 1423297fot. 1423298

ID367228 Verpa bohemica; Cięciwa koło Halinowa, pow. miński, woj. mazowieckie, ED-29; 2023.04.10; las topolowy; na ziemi masowo,dziesiątki owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: Stanowisko obserwuje drugi rok,w 2022 verpy również rosły masowo.fot. 1423308fot. 1423309fot. 1423310fot. 1423311fot. 1423312fot. 1423313fot. 1423314fot. 1423315

ID367368 Verpa bohemica; około 2,5km na NW od Strzegowej, pow. olkuski, woj. małopolskie, DF-27; 2023.04.14; las topolowy z domieszką brzozy i wierzby; na ziemi około 20 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: Verpy rosły razem z Caloscypha fulgensfot. 1424952fot. 1424953fot. 1424954fot. 1424955fot. 1424956fot. 1424957

ID367369 Verpa bohemica; ok 1,7km na SW od Marcinowic, pow. miechowski, woj. małopolskie, DF-19; 2023.04.14; las topolowy; na ziemi około 30 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1424963fot. 1424964fot. 1424965fot. 1424966

ID367374 Verpa bohemica; Katowice-Nikiszowiec,ok.700m na S od ul.Gospodarczej, pow. katowicki, woj. śląskie, DF-43; 2023.04.15; las topolowy z domieszką brzozy i wierzby; na ziemi kilkadziesiąt owocników w kilku laskach; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425020fot. 1425021fot. 1425022fot. 1425023fot. 1425024fot. 1425025fot. 1425026fot. 1425027fot. 1425028fot. 1425029

ID367376 Verpa bohemica; 200 m. na W od S1 Sosnowiec Bobrek, pow. sosnowiecki, woj. śląskie, DF-44; 2023.04.15; las topolowy; na ziemi około 10 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425051fot. 1425052fot. 1425053

ID367381 Verpa bohemica; ok 300 m.na NE od Wapiennika Bordowicza,Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, DF-34; 2023.04.16; las liściasty mieszany-topola,dąb,jesion,wierzba,klon,leszczyna,głóg; na ziemi ponad 30 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425132fot. 1425133fot. 1425134fot. 1425135fot. 1425136fot. 1425137fot. 1425138fot. 1425139fot. 1425140fot. 1425141fot. 1425142

ID367395 Verpa bohemica; ok 1,7 km na NW od Celestynowa, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED-39; 2023.04.17; las lisciasty-topola,dąb,brzoza,olcha,leszczyna; na ziemi ponad 15 owocników; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425354fot. 1425355fot. 1425356fot. 1425357

ID367414 (potwierdzenie 343752) Verpa bohemica; Elbląg, Pd-Wsch skraj lasu Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.04.08; Skraj lasu liściastego (Wb, Brz, Tp, Głg) przy przesiece pod linią WN; na ziemi ok. 80 owocników na długości ok. 50 m. wzdłuż brzegu lasu; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: 08.04.2023 - 20+ owocników (pierwsze 3 zdjęcia), 16.04.2023 - ok. 80 owocników (kolejne zdjęcia)

fot. 1425736 fot. 1425737 fot. 1425738 fot. 1425739 fot. 1425740 fot. 1425741 fot. 1425742

ID367451 Verpa bohemica; 1,5 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.04.10; liściaste zarośla na obrzeżach lasu -brzoza, osika i inne; na ziemi grupa co najmniej 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, PTMyk, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1425935 fot. 1425936 fot. 1425937 fot. 1425938 fot. 1425939

ID367496 Verpa bohemica; 700m na W od S17 Glina, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED-39; 2023.04.22; las brzozowo-grabowy z domieszka topoli; na ziemi ponad 50 owocników; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: Wiekszość owocników w stanie zejściowym.fot. 1426341fot. 1426342fot. 1426343fot. 1426344fot. 1426345fot. 1426346fot. 1426347fot. 1426348fot. 1426349

ID367509 Verpa bohemica; 700m na W od Póznówki, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD-50; 2023.04.23; las topolowy z domieszką deba i brzozy; na ziemi około 50 owocników porozrzucanych po całym lesie; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: Większość owocników w stanie zejściowym.Na tym samym stanowisku jesienia rośnie gąska liściowata i okratek australijskifot. 1426532fot. 1426533fot. 1426534fot. 1426535fot. 1426536fot. 1426537fot. 1426538fot. 1426539fot. 1426540

ID367512 Verpa bohemica; ok 1km naSE od Chromina, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD-52; 2023.04.23; las topolowo-grabowy z domieszką brzozy i sosny; na ziemi ponad setka owocników w kilku miejscach w całym lesie; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: Wiekszość owocników w stanie zejściowym. fot. 1426561fot. 1426562fot. 1426563fot. 1426564fot. 1426565fot. 1426566fot. 1426567fot. 1426568

ID367550 (potwierdzenie 344287) Verpa bohemica; Elbląg-Modrzewina, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2023.04.13; Las liściasty Tp, Wb, Brz, Głg; na ziemi 6 owocników w promieniu kilku m. (13.04.) i ok. 50 w innym miejscu w promieniu kilkudziesięciu m. (23.04); leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia z 13.04. (3 pierwsze) i z 23.04 (pozostałe)

fot. 1426876 fot. 1426877 fot. 1426878 fot. 1426879 fot. 1426880 fot. 1426881 fot. 1426882 fot. 1426883

ID367575 (potwierdzenie 300327) Verpa bohemica; Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2023.04.15; pas liściastych zarośli -brzoza, czeremcha, osika; na ziemi ponad 65 owocników w trzech grupach blisko siebie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427295 fot. 1427296 fot. 1427297 fot. 1427298 fot. 1427299 fot. 1427300

ID367576 (potwierdzenie 345524) Verpa bohemica; 1 km NE od wsi Teklinów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2023.04.15; pas liściastych zarośli przy torowisku -tarnina, osika i inne; na ziemi grupa co najmniej 12 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427307 fot. 1427308 fot. 1427309 fot. 1427310 fot. 1427311

ID367577 (potwierdzenie 357592) Verpa bohemica; 1 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2023.04.15; skraj boru sosnowego z domieszką dębów i brzóz; topole, młode klony i krzewy liściaste; na ziemi grupa ponad 150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427319 fot. 1427320 fot. 1427321 fot. 1427322 fot. 1427323 fot. 1427324

ID367578 (potwierdzenie 280151) Verpa bohemica; 1 km S od wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2023.04.15; śródleśna grupa osik; na ziemi grupa co najmniej 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427330 fot. 1427331 fot. 1427332 fot. 1427333

ID367579 (potwierdzenie 280743) Verpa bohemica; 1,5 km NW od wsi Żaby; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.04.16; liściaste zarośla -osiki, klony, brzozy; na ziemi ponad 50 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427341 fot. 1427342 fot. 1427343 fot. 1427344 fot. 1427345 fot. 1427346

ID367580 (potwierdzenie 280741) Verpa bohemica; Góra Kamieńska, pn. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2023.04.16; las liściasty na zboczu góry -topola biała, robinia, karagana i inne; na ziemi grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427352 fot. 1427353 fot. 1427354 fot. 1427355

ID367581 (potwierdzenie 280742) Verpa bohemica; Ruszczyn; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2023.04.16; pas liściastych zarośli; na ziemi grupa ponad 35 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1427362 fot. 1427363 fot. 1427364 fot. 1427365 fot. 1427366

ID367655 Verpa bohemica; Żabi Róg, na S od nieczynnej piaskowni, pow. ostródzki, woj. warmińsko-mazurskie, DB-49; 2023.04.30; nieużytki rzadko porośnięte drzewami liściastymi, w tym miejscu zadrzewienie wierzbowe; na ziemi, w trawach, podłoże piaszczyste 11 owocników na obszarze 15 x 15 m.; leg. Piotr Stańczak, Stanisław Kosiński; det. Piotr Stańczak; eksykat: Nie - chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: stanowisko znalazł Piotr Stańczak, ja zrobiłem dokumentację

fot. 1428114 fot. 1428115 fot. 1428116 fot. 1428117 fot. 1428118 fot. 1428119

ID367707 (potwierdzenie 344196) Verpa bohemica; 1 km W od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2023.04.22; lasek osikowy na obrzeżach boru; na ziemi grupa co najmniej 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1428581 fot. 1428582 fot. 1428583 fot. 1428584

ID367766 (potwierdzenie 299567) Verpa bohemica; 1,5 km NE od wsi Ładzice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2023.04.01; liściaste zarośla -brzoza, osika, czeremcha, pojedyncze owocowe; na ziemi grupa co najmniej 27 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1429283 fot. 1429284 fot. 1429285

20.04
fot. 1429286 fot. 1429287 fot. 1429288 fot. 1429289 fot. 1429290

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji