grzyby.pl

epitety na literę T w nazwach grzybów

Wykaz alfabetyczny wg ostatniego członu nazwy. Drukiem wytłuszczonym są podane nazwy główne naukowe lub "oficjalne" nazwy polskie. Nazwy naukowe są podane drukiem pochyłym (kursywą).
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tab

tabacina, Hydnoporia
tabacina, Hymenochaete
tabacina, Hymenochaetopsis
tabacina, Inocybe
tabaczkowy, strzępiak
tabaczkowy, szczecinkowiec
tabescens, Armillaria
tabescens, Desarmillaria
tabidus, Lactarius
tabidus, Lactarius mitissimus var.
tabidus, Lactarius subdulcis var.
tabularis, Cortinarius
tabularis, Dermocybe
tae

taeniarum, Stereocaulon
taj

tajemniczy, strzępiak
tal

talerzykowata, kubianka
talimultiformis, Cortinarius
talimultiformis, Thaxterogaster
talkowy, zasłonak
talus, Cortinarius
talus, Thaxterogaster
tap

Tapesia
tapetka
Taphrina
Tapinella
Tapinellaceae
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tar

tarczkowata, pawężnica
tarczowata, czubajeczka
tarczowata, dzwonkówka
tarczowata, grzybówka
tarczowata, krążkownica
tarczowata, piestrzenica
tarczowata, wieruszka
tarczowata, włośniczka
tarczowata, wodnicha
tarczownica
tarczownicowate
tarczownicowy, granicznik
tarczóweczka
tarczówka
tarda, Inocybe
tarda, Lepista
tarninowa, dzwonkówka
tarniowa, mąkla
Tarzetta
tas

tasiemcowaty, chróścik
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tat

Tatarkiewicza, włostka
tatarkiewiczii, Bryoria
tatrensis, Chroogomphus helveticus ssp.
tatrica, Bryoria
tatrzaaska, włostka
tatrzańska, czasznica
tatrzańska, klejek alpejski odmiana
tatrzańska, purchawka
tatrzańska, strzępkobłonka
tatrzańska, strzępkoskórka
tax

taxicola, Caloporus
taxicola, Gloeoporus
taxicola, Merulioporia
taxicola, Meruliopsis
taxophila, Clavicorona
taxophilus, Clavicorona
tay

Taylora, pochwiak
taylori, Volvariella
taylorii, Volvariella
taylorii, Volvariella pusilla var.
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tec

tectispora, Coprinopsis
tectisporus, Coprinus
tel

Teloschistaceae
ten

tenacella, Geoscypha
tenacella, Peziza
tenacellus, Strobilurus
tenax, Collema
tenax, Geophila
tenax, Psilocybe
tenebrosa, Inocybe
tenella, Arrhenia acerosa var.
tenella, Mycena
tenella, Nolanea
tenella, Physcia
tenellum, Entoloma
tenellus, Rhodophyllus
tener, Hymenogaster
tenera, Conocybe
tenerella, Inocybe
tenerella, Inocybe ovalispora f.
teneroides, Pholiotina
tenerrima, Mycena
tenerrimus, Marasmius
tenuicula, Psathyrella
tenuipes, Clavaria
tenuiramosa, Clavulinopsis
tenuiramosa, Ramariopsis
tenuis, Geopora
tenuispinosa, Mycena
tenuispinum, Steccherinum
tenuispora, Cudoniella
tenuissima, Clitocybe
tenuissimum, Lachnum
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tep

tephraea, Lecanora
Tephrocybe
tephroleuca, Postia
tephroleucus, Hygrophorus
tephroleucus, Oligoporus
tephroleucus, Tyromyces
tephrophylla, Psathyrella
teplicensis, Marasmius
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
ter

terowy, zasłonak
terrei, Cystoderma
terrestre, Byssocorticium
terrestre, Phaeohelotium
terrestris, Byssonectria
terrestris, Byssoporia
terrestris, Rutstroemia
terrestris, Thelebolus
terrestris, Thelephora
terrestris, Tomentella
terreum, Entoloma
terreum, Tricholoma
terreyi, Cystoderma
terribilis, Cortinarius
terricola, Hypoxylon
terrigena, Inocybe
terrigena, Inocybe
terrigena, Mallocybe
terrigena, Mallocybe
terrigena, Pholiota
terrigena, Rhizoctonia
terrigena, Togaria
terrigenus, Cejpomyces
terrigenus, Thanatephorus
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tes

tesselatum, Leccinum
tessellatum, Leccinum
tessellatus, Boletus
tessulata, Pleurocybella
tessulatum, Leccinum
tessulatus, Ceraceomyces
tessulatus, Hypsizygus
testaceogilva, Tomentella
testaceoscabrum, Leccinum
testaceum, Entoloma
testaceum, Entoloma cetratum var.
testaceum, Entoloma testaceum var.
tet

tetraploa, Eutypella
tetraspora, Byssonectria
tetraspora, Conocybe microrrhiza var.
tetraspora, Hemimycena lactea var.
tetraspora, Laccaria
tetraspora, Octospora axillaris var.
tetraspora, Octospora leucoloma var.
tetrasporum, Entoloma neglectum var.
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tęc

tęczowy, zasłonak
tęg

tęgoskór
tęgoskórowate
tęgoskórowy, borowikowiec
tęgoskórowy, podgrzybek
tęp

tępa, odnożyca
tęporozwierkowa, szyszkówka
tępowierzchołkowa, koralówka
tępozarodnikowy, pajęczynowiec
tępy, zasłonak
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tha

thalassinum, Leccinum
thalassinum, Leccinum variicolor var.
thalassinus, Boletus
the

thejogalus, Lactarius
thejogalus, Lactarius
theleboloides, Cheilymenia
Thelebolus
thelena, Rosellinia
Thelephora
Thelephoraceae
Thelephorales
thelephorea, Tulasnella
thelephoricola, Hypocrea
theobrominum, Hebeloma
tho

Thomsona, łuskowiec
thomsonii, Pluteus
thomsonii, Pluteus
thonsoni, Pluteus
thornii, Hohenbuehelia
thr

thrausta, Ramalina
thrausta, Stropharia
thraustus, Leratiomyces squamosus var.
thu

thuretiana, Exidia
thy

Thyronectria
thysanophora, Lecanora
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tib

tibia, Hyphoderma
tibiicystidiatum, Entoloma
tibiicystis, Galerina
tic

ticinense, Hypoxylon
ticiniana, Gyromitra
tig

tigrinella, Coprinopsis
tigrinellus, Coprinus
tigrinus, Lentinus
tigrinus, Panus
til

tiliacea, Encoelia
tiliae, Hercospora
tiliae, Phorcys
tin

tintinabulum, Mycena
tintinnabulum, Mycena
tit

titubans, Bolbitius
tja

tjallingiorum, Entoloma
tjallingiorum, Inocybe
tjallingiorum, Leptonia
tłu

tłuczkowaty, małozorek
tłustawy, łuskwiak
tłusty, zasłonak
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
toc

tocznikowate
tocznikowce
tod

todei, Typhula
tof

tofaceus, Aureonarius
tofaceus, Cortinarius
tofaceus, Gomphos
tog

togularis, Pholiota
tol

Tolypocladium
tom

tomaculum, Tulasnella
Tomentella
tomentella, Lepiota
Tomentellopsis
tomentellus, Hymenogaster
tomentosa, Bovista
tomentosa, Coltricia
tomentosa, Lepista
tomentosa, Onnia
tomentosum, Blistum
tomentosum, Crocicreas
tomentosum, Hebeloma
tomentosum, Hebeloma sacchariolens var.
tomentosum, Stereocaulon
tomentosus, Inonotus
tomentosus, Mucronoporus
tomentosus, Phellodon
tomentosus, Polycephalomyces
tomicum, Anthostomella
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
ton

tongleti, Acarospora
top

tophaceus, Cortinarius
topolowa, fasolnica
topolowa, gąska
topolowa, kruchaweczka
topolowa, kruchopieczarka
topolowa, misecznica
topolowa, płomiennica
topolowa, włośnianka
topolowy, boczniak
topolowy, czyreń
topolowy, koźlarz
topolowy, łuskwiak
topolowy, napień
topolowy, podgrzybek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tor

torbiasta, dołczanka
torfiasta, dzwonkówka
torfowa, łysiczka
torfowcolubna, grzybówka
torfowcolubna, hełmówka
torfowcolubny, gołąbek
torfowcowa, czareczka
torfowcowa, dzwonkówka
torfowcowa, hełmówka
torfowcowa, kruchaweczka
torfowcowa, maślanka
torfowcowa, pępowniczka
torfowcowa, pępówka
torfowcowy, błończyk
torfowcowy, goździeniec
torfowcowy, mleczaj
torfowiskowa, dzwonkówka
torfowiskowa, grzybówka
torfowiskowa, łysiczka
torfowiskowa, opieńka
torfowiskowa, podopieńka
torfowiskowa, wilgotnica
torfowiskowy, kępkowiec
torfowiskowy, łysak
torfowiskowy, popielatek
torfowiskowy, strzępiak
torfowiskowy, ziemiozorek
torfowy, łuskwiak
torfowy, mleczaj
torfowy, zasłonak
torminosus, Lactarius
tornata, Clitocybe
torosus, Boletus
torosus, Imperator
torpens, Psathyrella
torquata, Lecanora
torquata, Peniophorella
torquescens, Marasmius
torrentis, Scutellinia
tortilis, Laccaria
tortuosa, Hyalorbilia
tortuosa, Hydrocybe
tortuosus, Cortinarius
tortus, Cerinomyces
tortus, Dacrymyces
torulosa, Fuscoporia
torulosa, Russula
torulosa, Russula queletii var.
torulosus, Lentinus
torulosus, Panus
torulosus, Phellinus
torva, Hydrocybe
torva, Telamonia
torvus, Cortinarius
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tos

tosquinetii, Taphrina
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tra

trabeum, Gloeophyllum
trabinellum, Calicium
trabinellum, Helotium
trabinellum, Leptodontidium
trabutii, Gautieria
trabutii, Hymenogaster
trachona, Bacidia
trachycarpa, Lamprospora
trachycarpa, Plicaria
trachyspora, Lindtneria
trachyspora, Phlebiella
trachyspora, Russula chloroides var.
traganum, Inoloma
traganum, Phlegmacium
traganus, Cortinarius
Trametes
tranowy, kępkowiec
transcendens, Lecanora
transforme, Lyophyllum
transiens, Hyphoderma
transiens, Olla
transitoria, Inocybe
translucens, Phaeotremella
translucens, Pseudostypella
translucens, Sirotrema
translucens, Tremella
transmutans, Parmastomyces
trapeziformis, Orbilia
trapezowozarodnikowy, strzępiak
trawiarka, kropnica
trawiasta, grzybówka
trawnikowa, ciemnobiałka
trawolubna, pałecznica
trawowa, białogrzybówka
trawowa, ciżmóweczka
trawowa, pałecznica
trawowa, twardziaczek trójbarwny odm.
trawowy, skrętolepek
trawowy, twardziaczek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
trą

trąbka
trąbkowata, kieliszkówka
trąbkowy, pieprznik
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tre

Trechispora
trechispora, Inocybe
trechispora, Scutellinia
trechispora, Scutellinia
Trechisporales
Tremella
Tremellaceae
Tremellales
tremelloidea, Lilaceophlebia
tremelloidea, Peniophora
tremelloidea, Phlebia
tremelloides, Gymnosporangium
tremelloides, Hypocrea
tremelloides, Tulasnella
Tremellomycetes
tremellosa, Phlebia
tremellosus, Merulius
tremula, Hohenbuehelia
tremulae, Marasmius
tremulae, Ochroporus
tremulae, Phellinus
tremulus, Pleurotus
trepida, Psathyrella
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tri

tribacia, Physcia
Trichaptum
Tricharina
trichifer, Crepidotus malachius var.
Trichobolus
trichodea, Hyalopeziza
Trichoglossum
Tricholoma
tricholoma, Ripartites
Tricholomataceae
Tricholomopsis
Trichopezizella
Trichophaea
trichophora, Ustilago
trichotis, Resupinatus
trichotis, Resupinatus applicatus var.
tricolor, Daedaleopsis
tricolor, Inocybe
tricolor, Inocybe corydalina var.
tricolor, Marasmiellus
tridentinus, Suillus
trifolii, Pseudopeziza
trifolii, Typhula
trifoliorum, Sclerotinia
triformis, Cortinarius
trigonospora, Arrhenia
trigonospora, Omphalina
trigonosporum, Lyophyllum
triplex, Coprinus
triplex, Geastrum
triqueter, Inonotus
triqueter, Inonotus
triqueter, Mucronoporus circinatus var.
triqueter, Mucronoporus tomentosus var.
triquetra, Onnia
triscopa, Galerina
trispora, Coprinopsis
trisporus, Coprinus
trista, Hygrocybe
triste, Paraeccilia
triste, Tricholoma
triste, Tricholoma myomyces var.
tristicula, Agonimia
tristis, Eccilia
tristis, Hyporrhodius
tristis, Inocybe
tristis, Polyozellus
tristis, Pseudotomentella
tristis, Rhodophyllus
tritici, Marasmius
triumphans, Cortinarius
triumphans, Phlegmacium
triviale, Myxacium
trivialis, Cortinarius
trivialis, Cortinarius collinitus var.
trivialis, Inocybe
trivialis, Inocybe
trivialis, Inocybe
trivialis, Lactarius
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tro

trocinowaty, chrobotek
trocinowy, drobnołuszczak
trocinowy, łuskowiec
trocinowy, płomienniczek
trogii, Coriolopsis
trogii, Funalia
trogii, Podofomes
trogii, Trametes
Trogiusza, brunatka
tropikalny, żółtoporek
tró

trójbarwna, gmatwica
trójbarwny, białokrowiak
trójbarwny, twardziaczek
trójbarwny, zasłonak
trójkątnosercowatozarodnikowa, pałecznica
trójkątnozarodnikowy, kępkowiec
trójzarodnikowy, czernidłak
trókątnozarodnikowa, pępówka
trókątnozarodnikowy, języczek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tru

trufla
truflica
truflowate
trująca, dzwonkówka
trująca, łysiczka
trulliformis, Clitocybe
trulliformis, Infundibulicybe
trulliformis, Spodocybe
truncata, Exidia
truncata, Rhodocybe
truncata, Rhodocybe
truncatum, Hebeloma
truncatus, Clavariadelphus
truncatus, Saccobolus
truncatus, Xerocomellus
truncatus, Xerocomus
truncatus, Xerocomus chrysenteron f.
truncicola, Clitocybe
truncorum, Coprinellus
truncorum, Coprinus
truncorum, Vibrissea
trw

trwała, stułka
trwała, szkieletnica
trwała, wilgotnica
trwałoporka
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
try

trydencki, maślak
trz

trzcinnikowa, osutka
trzcinowa, grzybówka
trzcinowy, twardzioszek
trzęsak
trzęsak
trzęsak
trzęsakowate
trzęsakowaty, strocznik
trzęsakowaty, żylak
trzęsakowce
trzęsawiskowy, zasłonak
trzoneczkowa, kisielnica
trzoneczkowy, kisielec
trzonkowy, łycznik
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tsu

tsugae, Hyphoderma
tsugae, Peniophorella
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tub

tubaeformis, Cantharellus
tubaeformis, Cantharellus infundibuliformis var.
tubaeformis, Craterellus
Tubaria
tubaria, Dermocybe
tubarioides, Mycena
tubarius, Cortinarius
Tuber
Tuberaceae
tuberaster, Polyporus
tuberculata, Cordyceps
tuberculata, Efibula
tuberculata, Hyphodontia
tuberculata, Phanerochaete
tuberculata, Phlebia
tuberculata, Stereophlebia
tuberculatus, Akanthomyces
tuberculatus, Xylodon
tuberculosa, Pachykytospora
tuberculosa, Pholiota
tuberculosa, Pleuroflammula
tuberculosus, Haploporus
tuberculosus, Phellinus
tuberiformis, Melanogaster
tuberosa, Collybia
tuberosa, Coprinopsis
tuberosa, Dumontinia
tuberosa, Sclerotinia
tuberosa, Whetzelinia
tuberosus, Coprinus
tubiformis, Cantharellus
Tubulicrinaceae
Tubulicrinis
tubulina, Camarops
tubulosa, Hypogymnia
tubulosus, Vulpicida
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tul

tulasneanus, Hypomyces
tulasnei, Hydnotrya
tulasnei, Podosordaria
tulasnei, Tulasnella
Tulasnella
tulasnelloidea, Phlebiella
tulasnelloidea, Phlebiella
tulasnelloidea, Xenasmatella
tulasnelloideum, Xenasma
Tulosesus
Tulostoma
tum

tumefaciens, Christiansenia
tumefaciens, Syzygospora
tumidula, Arthonia
tumidum, Tricholoma
tumidus, Coccomyces
tun

tundrae, Leccinum scabrum ssp.
tunicatum, Geastrum
tuo

tuomikoskii, Cystoderma
tuomikoskii, Otidea
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tur

turbida, Entocybe
turbidum, Entoloma
turbidus, Rhodophyllus
turbinatus, Cortinarius
turci, Entoloma
turci, Rhodophyllus
turci, Russula
turecki, gołąbek
turficola, Ascocoryne
turficola, Psilocybe
turgida, Cladonia
turgidoides, Cortinarius
turgidum, Anthostoma
turgidum, Lopadostoma
turgidus, Cortinarius
turki
turneri, Calvatia
turneri, Lycoperdon
turniowa, misecznica
turniowa, włostka
turpis, Lactarius
turunda, Hygrocybe
turzycowa, osutka
turzycowy, ciemnoboczniak
turzycowy, twardzioszek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
twa

twarda, widłoszczetka
twardawy, muchomor
twardnicowate
twardoporek
twardoskórkowy, podblaszek
twardoskórzak
twardotrzonowa, kruchaweczka
twardotrzonowy, czernidłak
twardówka
twardziaczek
twardziak
twardzioszek
twardzioszek
twardzioszkowate
twardzioszkowaty, łysostopek
idx-epi ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Z · Ź · Ż
ta tar tat · te tep ter tes ·   · th  · ti  · to ton tor tos · tr trą tre tri tro tru try · ts  · tu tul tur · tw  · ty 
tyg

tygrysi, twardziak
tygrysia, gąska
tygrysowata, gąska
tygrysowy, twardziak
tyl

tylicolor, Lyophyllum
tylicolor, Sagaranella
tylicolor, Tephrocybe
Tylosporaceae
tym

Tympanidaceae
Tympanis
typ

typhae, Candolleomyces
typhae, Epithele
typhae, Psathyrella
typhina, Epichloe
typhinum, Lophodermium
Typhula
Typhulaceae
typhuloides, Eocronartium
typhuloides, Helicobasidium
typhuloides, Pistillaria
typowa, buławka rurkowata odmiana
typowa, czubajka czerwieniejąca odmiana
typowa, monetnica maślana
typowy, zasłonak fioletowy
tyr

Tyromyces
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji