pospolita; na drewnie drzew liściastych
owocniki duże, pojedynczy owocnik 10-25(50) mm średnicy, hialinowe do różowoochrowych z liliowym odcieniem; częsta; od lata do późnej jesieni i w bezmroźnych okresach zimy, w grupach, często pozrastane ze sobą, na drewnie bukowym
dość częsta; owocniki wyrastają w grupach, wiosną i latem, w miejscach bardzo wilgotnych, czasem w wodzie, w kałużach i ciekach, na zmurszałym drewnie, resztkach roślin, traw, liściach, igliwiu, w płatach mchów torfowców

Phaeohelotium fagineum

Hymenoscyphus fagineus

Chlorociboria aeruginosa · zieleniak grynszpanowy

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Chlorencoelia versiformis

Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
widoczna na zdjęciu miseczki to forma doskonała, maczuga to forma niedoskonała; bardzo rzadka; stanowiska z fotografii w lasach łęgowych, na słabo zmurszałych, leżących pniach lipy, na ich górnej powierzchni