grzyby.pl

Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst.

ciemnoboczniak bukowy, ciemnoboczniak turzycowy
Ramicola centuncula (Fr.) Watling [gł. w czekl.] · Ramicola laevigata (J. Favre) Watling [gł. w czekl.] · Simocybe centunculus var. laevigata (J. Favre) Senn-Irlet
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Czeklista[105] podaje jeszcze Ramicola laevigata (J. Favre) Watling "ciemnoboczniak turzycowy"; wg Mycobank to synonim Simocybe centunculus var. laevigata a ten wg GBIF jest synonimem ciemnoboczniaka bukowego (Simocybe centunculus (Fr.) P. Karst.). (2023-1-5)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID255501 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i w parkach, na martwych pniach i gałęziach drzew liściastych, zwłaszcza buka, rzadziej na grabach i jarzębinie, także na trocinach; czerwiec-październik.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4165]
    Ramicola centunculus (Fr.) Watling — wg Index Fungorum: Simocybe centunculus var. centunculus (Fr.) P. Karst. · synonimy: Naucoria centunculus (Fr.) P. Kumm., Simocybe centunculus (Fr.) Singer
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Simocybe centunculus), Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2001 (as: Simocybe centunculus), Ławrynowicz 2001a (as: Simocybe rubi), Lisiewska i Król 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009 (as: Simocybe centunculus), Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010 (as: Simocybe centunculus), Halama i Romański 2010 (as: Simocybe centunculus), Narkiewicz i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015 (as: Simocybe centunculus var. centunculus), Halama 2015 (as: Simocybe centunculus) , Chachuła i in. 2015 (as: Simocybe centunculus), Kozłowska i in. 2015 (as: Simocybe centunculus), Gierczyk i in. 2018 (as: Simocybe centunculus var. centunculus), Chachuła 2018 (as: Simocybe centunculus), Gierczyk i in. 2019a (as: Simocybe centunculus var. centunculus), Kozłowska i in. 2019 (as: Simocybe centunculus), Kujawa i in. 2019 (as: Simocybe centunculus var. centunculus i S. c. f. bispora), Kujawa i in. 2020 (as: Simocybe centunculus), Gierczyk i Kujawa 2020 (as: Simocybe centunculus), Narkiewicz i in. 2019, Gierczyk i in. 2020 (as: Simocybe centunculus var, centunculus)

znaleziska Simocybe centunculus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-38 350338 AC-37 362322 DA-85 202691 DE-54 361716 DE-95 187824 ED-45 294990 GC-02 231030 GC-11 231029 295468 GC-12 296305 255501

 ID187824  Simocybe centunculus; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2011.07.10; las bukowy; na leżącym buku w grupie kilku sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/110710/0006, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 426638 fot. 426639 fot. 426640

ID202691 Ramicola centunculus; Rezerwat Buki Mierzei Wiślanej, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-85; 2012.08.17; las bukowy,dąb,brzoza,olsza; gałąź brzozy kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 507037 fot. 507038

 ID231029  Simocybe centunculus; około 2 km na S od leśniczówki Krasny Las, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2012.08.15; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na ściółce kilka owocników na przydrożu; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/120815/0005, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642629Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "okolice Izob".

 ID231030  Simocybe centunculus; około 3 km na NE od Supraśla, Puszcza Knyszyńska, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-02; 2013.06.09; las mieszany (grab, dąb, świerk, inne rzadziej); na drewnie liścistym leżącym na ziemi po kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130609/0001, BGF/BF/MG/130609/0002, BGF/BF/MG/130630/0004, BGF/BF/MG/130728/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 642632
W związku z niewielkimi odległościami (do 1 km) oraz bardzo podobnym siedliskiem do tego samego stanowisko zaliczam kolekcje tego gatunku z dn.
2013.07.28
2013.06.30
oraz drugą kolekcję z dnia 2013.06.09

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy "Grzyby Puszczy Knyszyńskiej" (Kujawa et al.2019) lokalizację określono jako "Supraśl, 3 km E".

 ID255501  Simocybe centunculus var. centunculus; Puszcza Knyszyńska, około 2 km na S od leśniczówki Krasny Las, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2013.07.21; las ze zdecydowana przewaga liściastych (grab, dąb, rzadziej inne liściaste, sporadycznie świerk); na ziemi usłanej cienką warstwą połowicznie zbutwiałych trocin kilkanaście, pokaźnych rozmiarów, jak na ten rodzaj owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/130921/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738505fot. 738506

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "Krasny Las, 2,5 km S".

 ID294990  Simocybe centunculus; Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2016.07.16; las mieszany: sosna, dąb + inne; patyk 2 owocniki; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF0001220, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/862731.html
uwagi: fot. 895381

 ID295468  Simocybe centunculus var. centunculus f. bispora; Puszcza Knyszyńska, około 1800 m na S od Krasnego Lasu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-11; 2014.06.01; Las wielogatunkowy, wilgotna niecka w terenie; na leżącej na ziemi gałązce liściastego dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140601/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 897554 fot. 897555

 ID296305  Simocybe centunculus; Puszcza Knyszyńska, około 0.5 km na S od Krasnego Lasuu, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-12; 2014.07.10; las ze znaczną przewagą liściastych; na dolnej stronie grubego konaru wierzby, leżącego na ziemi kilkanaście owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/140710/0004, tak, notatka: dyskusja w uwagi: fot. 902765

ID350338 Simocybe centunculus; Równina Gryficka (prop. rez. Storczykowa Dąbrowa koło Wyszoboru), 1,2 km na NW od Bądkowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-38; 2021.09.27; grąd; na leżących na ziemi drobnych fragmentach drewna w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269658 fot. 1269659 fot. 1269660 fot. 1269661
zarodniki: 6,5-7,9 x 3,4-4,6 µm (średnio 7,2 x 4,1 µm), Q: 1,5-2,1 (średnio 1,8):
fot. 1269662
cheilocystydy:
fot. 1269663
pileocystydy:
fot. 1269664

ID361716 Simocybe centunculus; 0,5 km E od wsi Kruplin-Barbarówka; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.09.23; liściasty fragment lasu mieszanego -dąb, leszczyna, brzoza; na zmurszałej gałęzi leszczynowej leżącej w ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0960 19,2459

fot. 1377258 fot. 1377259 fot. 1377260

ID362322 Simocybe centunculus; Równina Gorzowska (prop. rez. Jezioro Okunie w Barlineckim PK), 1,2 km SW od Leśniczówki Okno przy NE brzegu Jeziora Okunie, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-37; 2022.10.03; kwaśna buczyna; na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1381989 fot. 1381990 fot. 1381991 fot. 1381992
zarodniki: (-6)6,5-8,1 x 4,2-5,2 µm (średnio 7,3 x 4,6 µm), Q: 1,4-1,8 (średnio 1,6):
fot. 1381993
cheilocystydy:
fot. 1381994
pileocystydy:
fot. 1381995 fot. 1381996

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji