red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phellodon tomentosus (L.) Banker

korkoząb kieliszkowaty
na stronie — znaleziska
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
16.07.2008, Zubrzyca Górna, pow. nowotarski; copyright © by Joanna Gądek
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080716.111525.jgadek - Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty); Zubrzyca Górna, pow. nowotarski
jgadek.080716-111525
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/ #7