grzyby.pl
niejadalnyjadalny

Chlorophyllum rachodes (Vittad.) Vellinga

czubajka czerwieniejąca, Shaggy Parasol /en/
Macrolepiota rachodes (Vittadini) Singer · Macrolepiota rhacodes n.var.
Chlorophyllum Chlorophyllum Chlorophyllum ChlorophyllumChlorophyllumChlorophyllum venenatumczubajka czerwieniejąca odmiana ogrodowa (Chlorophyllum brunneum)
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
pokrój; 18.11.2006, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
pokrój; odróżnia się od czubajki kani (Macrolepiota procera) brakiem zygzakowatego wzoru na trzonie i szybko czerwieniejącym przy uszkodzeniu miąższem
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
pod świerkami
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
w zaroślach przy strumieniu, otarty miąższ podstawy trzonu natychmiast czerwienieje
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
pod świerkami

owocnik

Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
powierzchnia trzonu|stipe surface
Kapelusz jasnobrązowy, z wiekiem ciemnieje i szarzeje; (50) 100 – 150 (180) mm średnicy; początkowo prawie kulisty, tępo stożkowaty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; garbka brak lub nieznaczny; powierzchnia sucha, z grubymi, dużymi, okółkowo i dachówkowato ułożonymi wełnistymi łuskami; centrum gładkie.

space

Trzon białawy, z wiekiem brązowawy do ciemnobrązowego; powierzchnia gładka, bez zygzakowatego wzoru; 50 – 150 x 15 – 30 mm, cylindryczny, podstawa wyraźnie zgrubiała do bulwiastej, pokryta grzybnią silnie przerośniętą z podłożem; podstawa potarta szybko przebarwia się brązowo-czerwono. Pierścień podwójny, gruby, wełnisty; biały do szarego, przesuwalny.

space

Pileus light brown, dull and graying in age; (50) 100 – 150 (180) mm broad; at first almost spheric, then pulvinate, in age convex to expanding, without umbo or indistinct; surface dry, with coarse, dense, woolly, concentrically arranged scales; in the center smooth.
Lamellae white, staining brown in age, especially at edges; pressed discoloring reddish-brown; fragile, close, broad, free.
Stipe whitish, brown in age; surface smooth, without zigzag pattern; 100 – 150 (200) x 10 – 15 mm, equal with bulbous base with dense mycelium connected with substrate; bruised at the base discoloring in few seconds brown-red. Annulus double, thick, woolly, white to gray, movable.
Flesh white, when cut discoloring first yellow-red then brown-red, especially in stipe; in pileus soft, in stipe tough, fibrillose; taste mild, indistinct; smell none or indistinct.

zarodniki

Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, dekstrynoidalne, 9 – 12 x 6 – 7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, dextrinoid, 9 – 12 x 6 – 7 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo, częściej w grupach, głównie w lasach iglastych (sosna, świerk) i mieszanych ale też i liściastych, na polanach śródleśnych oraz w parkach.

Common. Summer-fall, gregarious or rarely solitary in coniferous forests but also in hardwood forests or in parks.

wartość

Jadalny, jada się panierowane kapelusze. W mojej opinii nie warto jej zbierać ponieważ w przeciwieństwie do czubajki kani brak jej jakiegokolwiek aromatu. Są też podejrzenia, że czasami może być przyczyną przejściowych niedyspozycji żołądkowo-jelitowych.

Edible. In my opinion because (contrary to czubajka kania (Macrolepiota procera)) its lack of aroma not good enough to try. Rarely could cause gastric problems.
Bardzo podobna jest czubajka kania (Macrolepiota procera), ma ona niezmienny miąższ, zygzakowaty wzorek na trzonie, rzadsze i mniejsze łuski na kapeluszu i wyraźny słodkawo-aromatyczny zapach.

space

czubnik czerwieniejący (Leucocoprinus badhamii) jest rzadkim gatunkiem, owocniki wyrastają w szklarniach i na kompoście. Ma grubołuskowaty kapelusz i nawet przy nieznacznych uszkodzeniach przybiera barwę szafranowożółtą a po wyschnięciu brudnofioletową. Trzon z krótkotrwałym pierścieniem połączonym częściowo z blaszkami.

space

Zobacz też uwagi przy opisie czubajka kania (Macrolepiota procera).

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20061118.3.06 - Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca); okolice Wrocławia
061118-3
/okolice Wrocławia/ #15
znalezisko 19981016.6.98 - Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca); Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu
981016-6
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Żmigrodu/ #3
znalezisko 19981015.11.98 - Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca); Dolny Śląsk, lasy milickie
981015-11
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2
znalezisko 19980912.4.98 - Chlorophyllum rachodes (czubajka czerwieniejąca); Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich
980912-4
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Obornik Śląskich/ #1