niejadalny

Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.

wilgotnica czerniejąca wilgotnica stożkowata (potocznie: Witch's Hat /en/)
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
w trawie na poboczu drogi; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
stare owocniki, w trawie na poboczu drogi; 12.08.2000, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
młody owocnik, w trawie na poboczu drogi
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
młody owocnik, na skraju pastwiska

owocnik

Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
Hygrocybe conica (wilgotnica czerniejąca)
Kapelusz czerwonopomarańczowy do żółtopomarańczowego, czasem z zielonymi lub siarkowymi plamami, miejsca uszkodzone, i z wiekiem, przebarwiają się czarno; 15-40 mm średnicy; stożkowaty, z zaostrzonym lub obłym wierzchołkiem; powierzchnia gładka, promieniście włókienkowata, sucha jedwabista, wilgotna nieco lepka; brzeg kapelusza wykracza poza blaszki, trochę podwinięty.

space

Trzon początkowo siarkowożółty, z wiekiem czerwonopomarańczowy do żółtopomarańczowego, u podstawy białawy, z wiekiem stopniowo czerniejący; 30-100 x 5-10 mm, walcowaty, skręcony; powierzchnia sucha, podłużnie włókienkowata.

space

Pileus red-orange to yellow-orange, sometimes with green or sulphur-coloured spots, injured places and in age get black; 15-40 in diameter; conical, with acute or obtuse top; surface smooth, radially fibrillose, dry silky, slightly viscid when wet; margin of the cap projecting beyond the lammelae, slightly incurved.

space

Stipe initially sulphur-yellow, in age red-orange to yellow-orange, at the base whitish, in age gradually blackenning; 30-100 x 5-10 mm, cylindrical, twisted; surface dry, longitudinally fibrillose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, 9-11 x 6-7 µm.

Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, 9-11 x 6-7 µm.

występowanie

Najczęściej spotykana wilgotnica, częściej występuje w górach. Owocniki wyrastają od lata do jesieni, pojedynczo lub w grupach, w trawie, na łąkach, obrzeżach lasów, na polanach, w zaroślach.

Common in mountain areas, summer-fall, solitary or gregarious in grass, on pastures, in forest meadows, on forest edges.

wartość

Niejadalna, być może trująca.

Inedible, maybe toxic.

uwagi

Duża i podobnie zabarwiona jest wilgotnica ostrostożkowata (Hygrocybe acutoconica). Nie ma ona jednak czerniejącego miąższu.

space