jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthrosporum populorum A. Massal.

fasolnica topolowa