grzyby.pl

Flammulina populicola Redhead et R.H. Petersen

płomiennica topolowa
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Flammulina Flammulina Flammulina FlammulinaFlammulinapłomiennica sprężysta (Flammulina elastica)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]