grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Coprinopsis tigrinella (Boud.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo

Coprinus tigrinellus Boud.
Coprinopsis Coprinopsis Coprinopsis CoprinopsisCoprinopsisCoprinopsis foetidellaczernidłak łodygowy (Coprinopsis friesii)