grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia turgida (Ehrh.) Hoffm.

chrobotek rozdęty